Reklama
Dni Gminy Pawłosiów

 
Absolutorium dla Wójta Gminy Pawłosiów

28 czerwca 2018 r. odbyła się sesja Rady Gminy Pawłosiów, podczas której najważniejszym punktem porządku obrad było rozpatrzenie przez radnych sprawozdania finansowego gminy wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2017 r. oraz udzielenie wójtowi absolutorium.

Po zapoznaniu się z pozytywną opinią organu nadzorującego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie, wysłuchaniu opinii Komisji Rewizyjnej Rady Gminy oraz przeprowadzonej dyskusji na temat wykonania ubiegłorocznego budżetu, radni jednogłośnie udzielili absolutorium za 2017 rok Wójtowi Gminy Pawłosiów Mariuszowi Reń. Tym samym docenili koncepcję i kierunek rozwoju gminy, realizowany przez Wójta.

Więcej…
 
WYDŁUŻONO TERMIN ZAPISÓW NA BIEG NIEPODLEGŁOŚCI IM. GENERAŁA WIKTORA JAROSZA - KAMIONKI ORGANIZOWANY W PAWŁOSIOWIE, W DNIU 7 LIPCA

Uprzejmie informujemy, że wydłużono termin zapisów na Bieg Niepodległości im. Generała Wiktora Jarosza – Kamionki organizowany w dniu 7 lipca w Pawłosiowie.

Zapisów można dokonywać do 7 lipca 2018 r. do godz.13:00 dla biegu na dystansie 1918 m, oraz do godz. 14:00 dla biegu na dystansie 11 km.

W przypadku wyczerpania się limitu uczestników określonych w regulaminie biegu, rejestracja zostanie zamknięta we wcześniejszym terminie.

Organizatorzy

 
Informacja dla rodzica/opiekuna prawnego dziecka uczestnika Biegu Niepodległości im. Generała Wiktora Jarosza - Kamionki organizowanego w Pawłosiowie, w dniu 7 lipca 2018 roku

Informuje się rodzica/opiekuna prawnego dziecka uczestnika biegu na dystansie 1918 m, którego start planuje się na godzinę 14:00, że zgodnie z regulaminem biegu warunkiem uczestnictwa dziecka w biegu jest zgoda rodzica/opiekuna prawnego na udział w zawodach sportowych.

Wobec powyższego w dniu zawodów należy zgłosić się do biura zawodów wraz z dokumentem tożsamości.

Biuro zawodów będzie czynne od godziny 12:00.

Organizatorzy

 
Informacja dla uczestników Biegu Niepodległości im. Generała Wiktora Jarosza - Kamionki organizowanego w Pawłosiowie, w dniu 7 lipca 2018 roku

Informuje się uczestników biegu na dystansie 11 km, którego start planuje się  na godzinę 15:15, że z przyczyn organizacyjnych dojazd do biura zawodów w Pawłosiowie w dniu biegu, od godziny 13:45 do godziny 14:30 będzie się odbywał wyłącznie z miejscowości Widna Góra, od ulicy  Roźwienickiej z ronda przy autostradzie.

Utrudnienia będą związane z odbywającym się w tym czasie  biegiem na dystansie 1918 metrów.

Biuro zawodów będzie czynne od godziny 12:00.

Organizatorzy

 
ZAPISY NA BIEG NIEPODLEGŁOŚCI IM.GENERAŁA WIKTORA JAROSZA-KAMIONKI 7 LIPCA W PAWŁOSIOWIE

Informujemy, że od dnia 15 maja br. na stronie www.zapisyonline.com można dokonywać zapisów na ”Bieg Niepodległości im. Wiktora Jarosza-Kamionki” organizowany w dniu 7 lipca 2018 r. w Pawłosiowie.

I trasa o długości 1918 m dla osób od 8 do 15 roku życia

II trasa wynosi 11 km – bieg główny dla osób od 16 roku życia.

Link do zapisów:

link do zapisów dla dorosłych - https://zapisyonline.com/wydarzenie/32,biegu-niepodleglosci-im-generala-wiktora-jarosza-kamionki

link do zapisów dla dzieci - https://zapisyonline.com/wydarzenie/31,biegu-niepodleglosci-im-generala-wiktora-jarosza-kamionki-dzieci

 

Trasa biegu na 11 km

Trasa biegu na 1918 m

REGULAMIN BIEGU

 
Stypendia pomostowe - Dyplom z marzeń 2018/2019

 
KOMUNIKAT MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO

24 lipca 2018 r. upływa termin do złożenia wniosku o wpisanie do rejestru podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami, działającego pod adresem www.bdo.mos.gov.pl prowadzonego przez marszałka województwa.

Więcej…
 
Muzyka i śpiew na ludowo

W niedzielne popołudnie w Pawłosiowie rozlegały się ludowe melodie z okolic Jarosławia, Przeworska, Kolbuszowej, Dębicy, Jasła i  Dynowa. Uczestnicy VIII Regionalnego Przeglądu Kapel Ludowych usłyszeli polki, oberki, sztajerki oraz wiele innych, porywającą do tańca melodii w wykonaniu kapel ludowych. Impreza tradycyjnie miała charakter konkursu, a jego celem było propagowanie tradycji i folkloru regionu Podkarpacia oraz prezentacja melodii niegdyś powszechnie granych podczas wesel i zabaw. Publiczność wysłuchała prezentacji 9 kapel i 12 solistów, grających na tradycyjnych instrumentach jak cymbały, skrzypce, klarnet czy kontrabas. W kategorii kapel I miejsce komisja przyznała kapeli „Trzcinicoki” z Trzcinicy koło Jasła, II miejsce kapeli „Przewrotniacy” z Przewrotnego, natomiast III miejsce przypadło kapeli „Pogórzanie” z Dynowa.

Więcej…
 
KOMUNIKAT MINISTERSTWA CYFRYZACJI

Profil zaufany i kilka minut - to wszystko czego potrzeba, by zarejestrować narodziny dziecka online. Nowa usługa ruszyła 1 czerwca 2018 r. Rodzicu, już nie musisz spieszyć się do urzędu. Wszystko czego potrzebujesz to Profil Zaufany i kilka minut.

Na zarejestrowanie narodzin dziecka rodzice mają 21 dni od dnia wystawienia karty urodzenia. Do tej pory mieli tylko jedną opcję – wizyta w urzędzie. Od 1 czerwca mają wybór – pędzić do urzędu czy spędzić ten czas z nowym członkiem rodziny.

Więcej…
 
VIII Regionalny Przegląd Kapel Ludowych

 
Zamknięcie drogi powiatowej (ul. Pawłosiowska)

Referat Bezpieczeństwa Starostwa Powiatowego w Jarosławiu na podstawie informacji uzyskanej od firmy STRABAG Sp. z o.o., ul. Parzniewska 10. 05-800 Pruszków, Generalnego Wykonawcy Robót pn. „Poprawa powiązań komunikacyjnych Powiatu Jarosławskiego poprzez przebudowę dróg powiatowych Nr 1725R Jarosław – Pawłosiów, Nr 1725R ul. Pawłosiowska pomiędzy autostradą A4, a miastem Jarosław” informuje, iż w związku z planowanym wykonaniem robót bitumicznych wystąpi zamknięcie drogi dla ruchu kołowego na drodze powiatowej Nr 1725R w km od 0+000 do km 0+400 w dniu 18.06.2018 r.

 
LISTA RANKINGOWA NA WYMIANĘ KOTŁÓW

Miejsce na liście rankingowej nie gwarantuje o uzyskaniu dotacji. W zależności od wartości otrzymanego dofinansowania z Urzędu Marszałkowskiego decydować będzie miejsce na liście rankingowej.

Aktualnie opracowywana jest dokumentacja do złożenia wniosku o dofinansowanie.

Załączniki:

LISTA RANKINGOWA PODDZIAŁANIE 3.3.1 Realizacja planów niskoemisyjnych (wymiana nieefektywnych kotłów na paliwo stałe na kotły gazowe lub kotły opalane biomasą pellet drzewny i zrębki drzewne, drewno)

LISTA RANKINGOWA PODDZIAŁANIE 3.3.2 Redukcja emisji (wymiana nieefektywnych kotłów na paliwo stałe na automatyczne kotły na ekogroszek)

 
LI sesja Rady Gminy Pawłosiów

OGŁOSZENIE

Uprzejmie informuję mieszkańców Gminy Pawłosiów, iż 28 czerwca 2018 r. o godzinie 12:00
w świetlicy wiejskiej w Pawłosiowie odbędzie się LI sesja Rady Gminy Pawłosiów.

Proponowany porządek obrad przedstawia się następująco:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2017 rok wraz z informacją o stanie mienia komunalnego.
  a) przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o przedłożonym przez Wójta Gminy Pawłosiów sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2017 rok,
  b) przedstawienie opinii Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Pawłosiów w sprawie wykonania budżetu Gminy Pawłosiów za 2017 rok oraz informacji o stanie  mienia komunalnego,
  c) przedstawienie opinii Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Pawłosiów w sprawie sprawozdania finansowego za 2017 rok Gminy Pawłosiów,
  d) przedstawienie przez Komisję Rewizyjną Rady Gminy Pawłosiów wniosku w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Pawłosiów,
  e) przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie zaopiniowania wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Pawłosiów o udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy Pawłosiów za 2017 rok.
  f) dyskusja nad udzieleniem absolutorium dla Wójta Gminy Pawłosiów z wykonania budżetu za 2017 rok.
 3. Podjęcie uchwał w sprawie:
  1) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2017 rok,
  2) udzielenia Wójtowi Gminy Pawłosiów absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2017 rok,
  3) udzielenia w 2018 roku pomocy finansowej Powiatowi Jarosławskiemu,
  4) zmian w budżecie gminy na 2018 rok - I (przed podjęciem  uchwały opinia Komisji Planowania i Budżetu),
  5) zmian w budżecie gminy na 2018 rok - II (przed podjęciem uchwały opinia Komisji Planowania i Budżetu),
  6) zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Pawłosiów (przed podjęciem uchwały opinia Komisji Planowania i Budżetu),
  7) ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Pawłosiów,
  8) obciążenia służebnością nieruchomości gminnej,
  9) aktualizacji Planu Gospodarki Niskoemisyjnej Gminy Pawłosiów,
  10) określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla pedagogów, logopedów i doradców zawodowych w szkołach i przedszkolach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Pawłosiów.
 4. Przyjęcie protokołu z sesji Nr L/2018 Rady Gminy.
 5. Wolne wnioski i zapytania.
 6. Zakończenie obrad.
Jednocześnie informuję, iż posiedzenia Rady Gminy mają charakter otwarty, co oznacza, że każda osoba zainteresowana może uczestniczyć w obradach Rady.

Przewodnicząca Rady
Marta Szumińska

a) dyskusja nad udzieleniem absolutorium dla Wójta Gminy Pawłosiów  z wykonania budżetu za 2017 rok.

 
Modernizacja gospodarstw rolnych

 
Premie dla młodych rolników

 
« pierwszapoprzednia12345678910następnaostatnia »

Strona 10 z 63
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Ulti Clocks content

Dzisiaj jest: 22 Lipiec 2019        Imieniny obchodzą: Maria, Magdalena, Wawrzyniec
Kontakt

Gmina Pawłosiów

37-500 Jarosław

Pawłosiów 88

powiat jarosławski

woj. podkarpackie

tel: (16) 622-03-80

fax: (16) 622-02-48

e-mail: ug_pawlosiow@pro.onet.pl

Godziny urzędowania:

poniedziałek - piątek:

w godz: 7.00 - 15.00

Nr rachunku bankowego:

20124025711111000033422789

Rozkład godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Jarosławskiego w 2011 roku

 

Lp.

Nazwa i adres apteki

Godziny pracy

Telefon

Poniedziałek – piątek

Sobota

Niedziela
i święta

Miasto Jarosław

1.

Medex W-S” sp. z o.o.,
ul. Grunwaldzka 26, 37-500 Jarosław

800-2000

800-1400

Nieczynne

(16) 
621 35 11

2.

Medex W-S” sp. z o.o.,
ul. Słowackiego 26, 37-500 Jarosław

800-1800

800-1300

Nieczynne

(16) 
621 53 96

3.

PHU – J. Szarek i T. Śliwiński,
ul. 3-go Maja 43, 37-500 Jarosław

800-2000

800-1400

Nieczynne

(16) 
621 27 31

4.

Medex W-S” sp. z o.o.,
ul. Kościuszki 25, 37-500 Jarosław

800-1700

800-1300

Nieczynne

(16) 
621 36 58

5.

P.U.P.H. “Optical”,
ul.
Słowackiego 17, 37-500 Jarosław

Całodobowa

Całodobowa

Całodobowa

(16) 
621 84 84

6.

VADEMECUM”,
ul. Grunwaldzka 1, 37-500 Jarosław

800-1900

800-1300

Nieczynne

(16) 
623 25 92

7.

FARMACJA”,
ul. 3-go Maja 64, 37-500 Jarosław

800-1900

800-1300

Nieczynne

(16) 
624 32 70

8.

Remedium” sp. j.,
ul. Kraszewskiego 9, 37-500 Jarosław

800-2000

800-1800

Nieczynne

(16) 
623 07 11

9.

ADAFARM” sp. z o.o.,
ul. Lisińskiego 10, 37-500 Jarosław

800-2000

800-1400

Nieczynne

(16) 
624 28 60

10.

MEDIQ”,
ul. Rynek 11, 37-500 Jarosław

800-1900

800-1400

Nieczynne

(16) 
624 24 00

11.

MEDIQ”,
ul. Kraszewskiego 5, 37-500 Jarosław

800-2200

800-1400

Nieczynne

(16) 
624 24 10

12.

MEDIQ”,
os. Tysiąclecia 12, 37-500 Jarosław

800-1900

800-1400

Nieczynne

(16)  
624 24 20

13.

MEDIQ”,
ul. Witosa 2, 37-500 Jarosław

800-1900

800-1400

Nieczynne

(16)  
627 30 70

14.

ALONA” s. c.,
ul. Sikorskiego 2a, 37-500 Jarosław

800-1800

800-1400

Nieczynne

(16)  
621 59 19

15.

Medex” sp. z o.o.,
ul. Kościuszki 29a, 37-500 Jarosław

800-2000

800-1400

Nieczynne

(16)  
621 15 06

16.

Medex B”,
ul. Kraszewskiego 11, 37-500 Jarosław

800-1900

800-1500

Nieczynne

(16)  
621 62 75

17.

NOVA” Tkaczyk i Wspólnicy sp. j.,
ul. 3-go Maja 65, 37-500 Jarosław

730-2000

800-1600

Nieczynne

(16)  
621 14 08

18.

SKAW-MAR” (PKP),
ul. Słowackiego 38, 37-500 Jarosław

700-1900

800-1500

Nieczynne

(16)  
621 37 37

19.

Pod Jesionem”,
ul. Poniatowskiego 53, 37-500 Jarosław

800-2000

800-1300

Nieczynne

(16)  
621 76 46

20.

Farmacja 2”,
ul. Pruchnicka 6a, 37-500 Jarosław

700-2100

700-2100

Nieczynne

(16)  
623 10 05

21.

Aspirynka” sp. j.,

ul. Jana Pawła II 21, 37-500 Jarosław

800-2000

800-1400

Nieczynne

(16)  
621 14 45

22.

PHU – J.Szarek i T. Śliwiński,
os. Kombatantów 20, 37-500 Jarosław

800-1930

800-1500

Nieczynne

(16)  
621 79 31

23.

Medex-B”,

ul. Grodzka 3, 37-500 Jarosław

730-1900

730-1400

Nieczynne

(16)  
621 77 88

24.

Medex” sp. z o.o.,
ul. Kraszewskiego 24A, 37-500 Jarosław

800-2000

800-1500

Nieczynne

(16)  
621 06 06

25.

SKAW-MAR”,
ul. Kościuszki 18, 37-500 Jarosław

730-1700

Nieczynne

Nieczynne

(16)  
621 05 28

Miasto Radymno

1.

Vita” s. c.
ul. Rynek 23, 37-550 Radymno

730-2000

730-2000

800-2000

(16)  
628 10 34

2.

Apteka Leków Gotowych Beata Franus,

ul. Legionów 4a, 37-550 Radymno

800-1800

800-1300

Nieczynne

(16)  
628 13 75

Gmina Chłopice

1.

Apteka mgr farm. Zofia Gaweł,

Chłopice 190, 37-561 Chłopice

800-1500

Nieczynne

Nieczynne

(16)  
622 29 61

2.

Punkt Apteczny,

mgr Jakub Wawrzyszko

Łowce 99, 37-554 Łowce

Pn., Wt., Śr.

800-1500

Cz., Pt.

900-1600

Nieczynne

Nieczynne

(16)  
624 00 73

Gmina Jarosław

1.

Punkt Apteczny Justan s.c.,

Wólka Pełkińska 282,
37-511 Wólka Pełkińska

Pn., Wt., Pt.

915-1800

Śr., Cz.

915-1615

Nieczynne

Nieczynne

(16)  
628 03 65

Gmina Laszki

1.

Apteka leków gotowych”,
Laszki 35, 37-543 Laszki

Pn., Śr.

900-1800

Wt., Cz. , Pt.

800-1500

Nieczynne

Nieczynne

(16)  
628 50 20

Gmina Pruchnik

1.

Apteka prywatna” T. Reizer,
ul. Jana Pawła II 3, 37-560 Pruchnik

Pn., Śr.

800-1600

Wt., Cz. , Pt.

800-1800

800-1400

Nieczynne

(16)  
628 98 60

2.

Apteka „Eliksir”,
ul. B. Markiewicza 11a, 37-560 Pruchnik

800-1800

900-1300

Nieczynne

(16)  
628 81 75

Gmina Radymno

1.

Punkt Apteczny,

Sośnica 184,
37-555 Sośnica

800- 1430

Nieczynne

Nieczynne

(16)  
628 30 43

Gmina Rokietnica

1.

Apteka prywatna mgr Janina Horbowy,

Rokietnica 645, 37-562 Rokietnica

800-1500

Nieczynne

Nieczynne

(16)  
622 13 81

Gmina Roźwienica

1.

Apteka „Lawenda”,
Roźwienica 201, 37- 565 Roźwienica

800-1600

Nieczynne

Nieczynne

(16)  
622 58 69

2.

Punkt Apteczny (Remiza OSP),

Węgierka, 37- 565 Roźwienica

730-1500

Nieczynne

Nieczynne

(16)  
628 99 03

Gmina Wiązownica

1.

Apteka leków gotowych” mgr farm.
I. Podolec,

Wiązownica 378, 37-522 Wiązownica

Pn., Śr.

800-1800

Wt., Cz. , Pt.

800-1500

Nieczynne

Nieczynne

(16)  
622 36 66

2.

PUNKT APTECZNY, techn. farm. Jolanta Kolbuch - Wawrzoszek,

Zapałów 141, 37-544 Zapałów

Pn., Śr., Cz., Pt.

815-1500

Wt.

815-1800

Nieczynne

Nieczynne

(16)  
628 62 49

3.

PUNKT APTECZNY, Teresa Kołakowska,

Szówsko ul. Kościelna 14,
37-522 Wiązownica

Pn. - Czw.,

730-1900

Pt.,

930-1900

800-1400

Nieczynne

(16)  
623 32 55

4.

PUNKT APTECZNY

Manasterz 139,
37-230 Manasterz

800-1500

900-1300

Nieczynne

(16)  
651 50 57

 

Całodobowy dostęp do aptek w niedziele, święta i inne dni wolne od pracy w 2011 roku

 

Lp.

Nazwa i adres apteki

Godziny pracy

Telefon

Poniedziałek – piątek

Sobota

Niedziela
i święta

Miasto Jarosław

1.

P.U.P.H. “Optical”,
ul. Słowackiego 17a, 37-500 Jarosław

Całodobowa

Całodobowa

Całodobowa

(16)  
621 84 84

 

Pogotowie wod - kan

Tel: 666 860 312

Pogoda
Gościmy
Naszą witrynę przegląda teraz 55 gości 

Joomla extensions by Siteground Hosting

Ta witryna używa plików cookie. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie plików cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Możesz je w każdej chwili zmienić. Aby dowiedzieć się więcej o plikach cookies lub je usunąć zobacz naszą politykę prywatności. Polityka cookie

Akceptuj cookies z tej strony.

EU Cookie Directive Module Information