Reklama
GMINNY PRZEGLĄD PIEŚNI MARYJNYCH I PATRIOTYCZNYCH

W niedzielne popołudnie 29 maja w pięknej scenerii nad stawem w Pawłosiowie, odbył się Gminny Przegląd Pieśni Maryjnych i Patriotycznych. Wydarzenie zorganizowane przez Wójta Gminy Pawłosiów wspólnie z Parafią Rzymskokatolicką w Pawłosiowie i Gminnym Ośrodkiem Kultury miało na celu uczczenie 1050 rocznicy Chrztu Polski. Termin ten zbiegł się z Dniem Matki i Dniem Dziecka, co było okazją do wspólnego spędzenia czasu.

Więcej…
 
Wójt Gminy Pawłosiów z jednogłośnym absolutorium

Podczas XXI Sesji Rady Gminy, która odbyła się 25 maja 2016 r. Radni Gminy Pawłosiów jednogłośnie udzielili Wójtowi Mariuszowi Reń absolutorium za wykonanie budżetu Gminy za 2015 rok.

Uchwała w sprawie udzielenia absolutorium została poprzedzona rozpatrzeniem sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Pawłosiów za 2015 rok i sprawozdania finansowego. Zapoznano się również z pozytywną opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej o sprawozdaniu z wykonania budżetu, informacją o stanie mienia komunalnego, opinią Komisji Rewizyjnej dotyczącą wykonania budżetu oraz opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie zaopiniowania wniosku Komisji Rewizyjnej o udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy.

Więcej…
 
GMINNY PRZEGLĄD PIEŚNI MARYJNYCH I PATRIOTYCZNYCH

 
Opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych

31.05.2016 r. upływa termin uiszczenia przez przedsiębiorców drugiej raty opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych za rok 2016.

Opłatę należy uiścić w nieprzekraczalnym terminie w kasie Urzędu Gminy (pok. 114) lub na konto: Bank PEKAO S.A. I/o Jarosław 2012 4025 7111 1100 0033 4227 89 z dopiskiemopłata za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych.

 
Zaproszenie do składania deklaracji udziału w projekcie OZE

Szanowni Mieszkańcy

Gminy Pawłosiów

W czwartym kwartale br. Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego planuje ogłoszenie naboru wniosków o dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa III Czysta Energia, Działanie 3.1 Rozwój OZE (Odnawialne Źródła Energii).

W związku z tym, poddaję Państwu pod rozwagę działanie mające na celu poprawę stanu środowiska naturalnego oraz obniżenie kosztów energii elektrycznej i cieplnej w gospodarstwach domowych zlokalizowanych na terenie naszej gminy i zapraszam zainteresowanych mieszkańców do złożenia wstępnej deklaracji chęci udziału w projekcie.

Więcej…
 
Galicya Maraton

 
XXI sesja Rady Gminy Pawłosiów

OGŁOSZENIE

Uprzejmie informuję mieszkańców Gminy Pawłosiów, iż  25 maja 2016 r. o godzinie 12 00
w świetlicy wiejskiej w Pawłosiowie odbędzie się XXI sesja Rady Gminy Pawłosiów.

Proponowany porządek obrad przedstawia się następująco:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2015 rok wraz z informacją o stanie mienia komunalnego
  a) przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o przedłożonym przez Wójta Gminy Pawłosiów sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2015 rok,
  b) przedstawienie opinii Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Pawłosiów w sprawie wykonania budżetu Gminy Pawłosiów za 2015 rok oraz informacji o stanie mienia komunalnego,
  c) przedstawienie opinii Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Pawłosiów w sprawie sprawozdania finansowego za 2015 rok Gminy Pawłosiów,
  d) przedstawienie przez Komisję Rewizyjną Rady Gminy Pawłosiów wniosku w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Pawłosiów,
  e) przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie zaopiniowania wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Pawłosiów o udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy Pawłosiów za 2015 rok,
  f) dyskusja nad udzieleniem absolutorium dla Wójta Gminy Pawłosiów z wykonania budżetu za 2015 rok.
 3. Podjęcie uchwał w sprawie:
  1) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2015 rok,
  2) udzielenia Wójtowi Gminy Pawłosiów absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2015 rok,
  3) zmian w budżecie gminy na 2016 rok (przed podjęciem uchwały opinia Komisji Planowania i Budżetu),
  4) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pawłosiów na lata 2016 - 2024.
 4. Przyjęcie protokołu z  sesji Nr XX/2016 Rady Gminy.
 5. Wolne wnioski i zapytania.
 6. Zakończenie obrad.
Jednocześnie informuję, iż posiedzenia Rady Gminy mają charakter otwarty, co oznacza, że każda osoba zainteresowana może uczestniczyć w obradach rady.

Przewodnicząca Rady
Marta Szumińska

 
225 ROCZNICA KONSTYTUCJI 3-GO MAJA

Uroczystą akademię gminną poświęconą 225 rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja przygotowali nauczyciele i uczniowie z Zespołu Szkół im. Ignacego Łukasiewicza w Cieszacinie Wielkim. Wspólne świętowanie rozpoczęto mszą świętą za Ojczyznę w kościele parafialnym pw. Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny w Cieszacinie Wielkim, którą odprawił ksiądz proboszcz Jacek Czerkas. Apel rozpoczął się od wprowadzenia sztandarów Zespołów Szkół i Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Pawłosiów oraz odśpiewania hymnu państwowego.

Więcej…
 
Jubileusz Zespołu Pieśni Biesiadnej „WIERZBIANIE”

Zespół Pieśni Biesiadnej „WIERZBIANIE” , obchodził w tym roku 5 rocznicę swojej działalności. Z tej okazji 23 kwietnia w Domu Kultury w Wierzbnej, odbyło się uroczyste spotkanie podsumowujące pięcioletni dorobek kulturalny zespołu. W tym dniu Jubilatów swoją obecnością  zaszczyciło wielu gości i sympatyków zespołu na czele z Gospodarzem Gminy Pawłosiów Mariuszem Reń. Spotkanie umilił występ zaprzyjaźnionego Zespołu „Pawłosiowienie” przy akompaniamencie Kapeli Ludowej „Swojaki”. Jubilaci pod swym adresem usłyszeli wiele miłych słów oraz podziękowań wraz z życzeniami dalszych sukcesów i satysfakcji ze swej działalności.

Więcej…
 
Wojewódzkie Obchody Dnia Strażaka

1 maja 2016 r w Sanktuarium Męki Pańskiej i Matki Bożej Kalwaryjskiej w Kalwarii Pacławskiej odbyła się  21 Podkarpacka Pielgrzymka Straży Pożarnych. Uroczystej Mszy św. przewodniczył i homilię wygłosił biskup Stanisław Jamrozek. W wygłoszonej homilii nawiązał do trudnej i niebezpiecznej służby strażaków,  jaką jest walka z pożarami i klęskami żywiołowymi.  W uroczystościach wzięła udział znaczna liczba strażaków wraz z pocztami sztandarowymi. Gminę Pawłosiów reprezentował Zarząd Oddziału Gminnego ZOSP RP oraz delegacje strażaków z pocztami  sztandarowymi z druhem  Prezesem, Wójtem Gminy Mariuszem Reń.

Więcej…
 
Komunikat ARIMR

W związku z przypadającym na dzień 15 czerwca 2016 r., terminem zakończenia okresu przyjmowania wniosków informujemy że Biuro Powiatowe ARiMR w Jarosławiu czynne będzie w wydłużonych godzinach w dniach: 09 maja 2016 roku – 16 maja 2016 r. (w dni robocze) od 6.00 do 22.00 oraz 14 maja 2016 roku (sobota) od 6.00 do 14.00.

 
Poszukiwany kandydat na opiekuna prawnego

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pawłosiowie poszukuje kandydata na opiekuna prawnego 

Wymagania stawiane kandydatom:
Obywatelstwo polskie
Pełna zdolność do czynności prawnych
Pełnia praw publicznych
Nieposzlakowana opinia
Stan zdrowia pozwalający na pełnienie funkcji określonych w ogłoszeniu
Znajomość tematyki związanej ze sprawowaniem opieki prawnej/kurateli
Znajomość problematyki niepełnosprawności
Umiejętność poruszania się w obszarze instytucji wspierających
Kreatywność, samodzielność, zaangażowanie w realizację zadań
Preferowane wykształcenie wyższe, kierunki: praca socjalna, pedagogika, psychologia lub pokrewne.

Więcej…
 
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy w formie bezprzetargowej

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy w formie bezprzetargowej.

 
Agencja Rynku Rolnego kontynuuje zakupy OMP

Komisja Europejska wydała rozporządzenie zamykające procedurę przetargową na zakup interwencyjny odtłuszczonego mleka w proszku (OMP). Jednocześnie podwojono limity dla zakupu interwencyjnego masła i OMP po stałej cenie. Obecne limity wynoszą 218 tys. ton dla OMP oraz 100 tys. ton dla masła. Zakupy interwencyjne będą realizowane przez Agencję Rynku Rolnego po stałej cenie.

Więcej…
 
Trwa składanie wniosków o dopłaty do materiału siewnego

Producenci rolni do 25 czerwca 2016 r. mogą składać wnioski w Agencji Rynku Rolnego o przyznanie dopłat z tytułu zużytego do siewu lub sadzenia materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany.

Wsparcie jest udzielane do powierzchni gruntów ornych obsianych lub obsadzonych materiałem siewnym kategorii elitarny lub kwalifikowany gatunków roślin uprawnych, zakupionym i wysianym/wysadzonym w okresie od 15 lipca 2015 r. do 15 czerwca 2016 r.

Więcej…
 
ZARZĄDZENIE NR 0050.35.2016 WÓJTA GMINY PAWŁOSIÓW Z DNIA 18 KWIETNIA 2016 R.

Zarządzenie Nr 0050.35.2016 Wójta Gminy Pawłosiów z dnia 18 kwietnia 2016 r. w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w 2016 r.

 
« pierwszapoprzednia12345678910następnaostatnia »

Strona 10 z 46
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Ulti Clocks content

Dzisiaj jest: 24 Czerwiec 2017        Imieniny obchodzą: Danuta, Emilia, Jan
Kontakt

Gmina Pawłosiów

37-500 Jarosław

Pawłosiów 88

powiat jarosławski

woj. podkarpackie

tel: (16) 622-03-80

fax: (16) 622-02-48

e-mail: ug_pawlosiow@pro.onet.pl

Godziny urzędowania:

poniedziałek - piątek:

w godz: 7.00 - 15.00

Nr rachunku bankowego:

20124025711111000033422789

Rozkład godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Jarosławskiego w 2011 roku

 

Lp.

Nazwa i adres apteki

Godziny pracy

Telefon

Poniedziałek – piątek

Sobota

Niedziela
i święta

Miasto Jarosław

1.

Medex W-S” sp. z o.o.,
ul. Grunwaldzka 26, 37-500 Jarosław

800-2000

800-1400

Nieczynne

(16) 
621 35 11

2.

Medex W-S” sp. z o.o.,
ul. Słowackiego 26, 37-500 Jarosław

800-1800

800-1300

Nieczynne

(16) 
621 53 96

3.

PHU – J. Szarek i T. Śliwiński,
ul. 3-go Maja 43, 37-500 Jarosław

800-2000

800-1400

Nieczynne

(16) 
621 27 31

4.

Medex W-S” sp. z o.o.,
ul. Kościuszki 25, 37-500 Jarosław

800-1700

800-1300

Nieczynne

(16) 
621 36 58

5.

P.U.P.H. “Optical”,
ul.
Słowackiego 17, 37-500 Jarosław

Całodobowa

Całodobowa

Całodobowa

(16) 
621 84 84

6.

VADEMECUM”,
ul. Grunwaldzka 1, 37-500 Jarosław

800-1900

800-1300

Nieczynne

(16) 
623 25 92

7.

FARMACJA”,
ul. 3-go Maja 64, 37-500 Jarosław

800-1900

800-1300

Nieczynne

(16) 
624 32 70

8.

Remedium” sp. j.,
ul. Kraszewskiego 9, 37-500 Jarosław

800-2000

800-1800

Nieczynne

(16) 
623 07 11

9.

ADAFARM” sp. z o.o.,
ul. Lisińskiego 10, 37-500 Jarosław

800-2000

800-1400

Nieczynne

(16) 
624 28 60

10.

MEDIQ”,
ul. Rynek 11, 37-500 Jarosław

800-1900

800-1400

Nieczynne

(16) 
624 24 00

11.

MEDIQ”,
ul. Kraszewskiego 5, 37-500 Jarosław

800-2200

800-1400

Nieczynne

(16) 
624 24 10

12.

MEDIQ”,
os. Tysiąclecia 12, 37-500 Jarosław

800-1900

800-1400

Nieczynne

(16)  
624 24 20

13.

MEDIQ”,
ul. Witosa 2, 37-500 Jarosław

800-1900

800-1400

Nieczynne

(16)  
627 30 70

14.

ALONA” s. c.,
ul. Sikorskiego 2a, 37-500 Jarosław

800-1800

800-1400

Nieczynne

(16)  
621 59 19

15.

Medex” sp. z o.o.,
ul. Kościuszki 29a, 37-500 Jarosław

800-2000

800-1400

Nieczynne

(16)  
621 15 06

16.

Medex B”,
ul. Kraszewskiego 11, 37-500 Jarosław

800-1900

800-1500

Nieczynne

(16)  
621 62 75

17.

NOVA” Tkaczyk i Wspólnicy sp. j.,
ul. 3-go Maja 65, 37-500 Jarosław

730-2000

800-1600

Nieczynne

(16)  
621 14 08

18.

SKAW-MAR” (PKP),
ul. Słowackiego 38, 37-500 Jarosław

700-1900

800-1500

Nieczynne

(16)  
621 37 37

19.

Pod Jesionem”,
ul. Poniatowskiego 53, 37-500 Jarosław

800-2000

800-1300

Nieczynne

(16)  
621 76 46

20.

Farmacja 2”,
ul. Pruchnicka 6a, 37-500 Jarosław

700-2100

700-2100

Nieczynne

(16)  
623 10 05

21.

Aspirynka” sp. j.,

ul. Jana Pawła II 21, 37-500 Jarosław

800-2000

800-1400

Nieczynne

(16)  
621 14 45

22.

PHU – J.Szarek i T. Śliwiński,
os. Kombatantów 20, 37-500 Jarosław

800-1930

800-1500

Nieczynne

(16)  
621 79 31

23.

Medex-B”,

ul. Grodzka 3, 37-500 Jarosław

730-1900

730-1400

Nieczynne

(16)  
621 77 88

24.

Medex” sp. z o.o.,
ul. Kraszewskiego 24A, 37-500 Jarosław

800-2000

800-1500

Nieczynne

(16)  
621 06 06

25.

SKAW-MAR”,
ul. Kościuszki 18, 37-500 Jarosław

730-1700

Nieczynne

Nieczynne

(16)  
621 05 28

Miasto Radymno

1.

Vita” s. c.
ul. Rynek 23, 37-550 Radymno

730-2000

730-2000

800-2000

(16)  
628 10 34

2.

Apteka Leków Gotowych Beata Franus,

ul. Legionów 4a, 37-550 Radymno

800-1800

800-1300

Nieczynne

(16)  
628 13 75

Gmina Chłopice

1.

Apteka mgr farm. Zofia Gaweł,

Chłopice 190, 37-561 Chłopice

800-1500

Nieczynne

Nieczynne

(16)  
622 29 61

2.

Punkt Apteczny,

mgr Jakub Wawrzyszko

Łowce 99, 37-554 Łowce

Pn., Wt., Śr.

800-1500

Cz., Pt.

900-1600

Nieczynne

Nieczynne

(16)  
624 00 73

Gmina Jarosław

1.

Punkt Apteczny Justan s.c.,

Wólka Pełkińska 282,
37-511 Wólka Pełkińska

Pn., Wt., Pt.

915-1800

Śr., Cz.

915-1615

Nieczynne

Nieczynne

(16)  
628 03 65

Gmina Laszki

1.

Apteka leków gotowych”,
Laszki 35, 37-543 Laszki

Pn., Śr.

900-1800

Wt., Cz. , Pt.

800-1500

Nieczynne

Nieczynne

(16)  
628 50 20

Gmina Pruchnik

1.

Apteka prywatna” T. Reizer,
ul. Jana Pawła II 3, 37-560 Pruchnik

Pn., Śr.

800-1600

Wt., Cz. , Pt.

800-1800

800-1400

Nieczynne

(16)  
628 98 60

2.

Apteka „Eliksir”,
ul. B. Markiewicza 11a, 37-560 Pruchnik

800-1800

900-1300

Nieczynne

(16)  
628 81 75

Gmina Radymno

1.

Punkt Apteczny,

Sośnica 184,
37-555 Sośnica

800- 1430

Nieczynne

Nieczynne

(16)  
628 30 43

Gmina Rokietnica

1.

Apteka prywatna mgr Janina Horbowy,

Rokietnica 645, 37-562 Rokietnica

800-1500

Nieczynne

Nieczynne

(16)  
622 13 81

Gmina Roźwienica

1.

Apteka „Lawenda”,
Roźwienica 201, 37- 565 Roźwienica

800-1600

Nieczynne

Nieczynne

(16)  
622 58 69

2.

Punkt Apteczny (Remiza OSP),

Węgierka, 37- 565 Roźwienica

730-1500

Nieczynne

Nieczynne

(16)  
628 99 03

Gmina Wiązownica

1.

Apteka leków gotowych” mgr farm.
I. Podolec,

Wiązownica 378, 37-522 Wiązownica

Pn., Śr.

800-1800

Wt., Cz. , Pt.

800-1500

Nieczynne

Nieczynne

(16)  
622 36 66

2.

PUNKT APTECZNY, techn. farm. Jolanta Kolbuch - Wawrzoszek,

Zapałów 141, 37-544 Zapałów

Pn., Śr., Cz., Pt.

815-1500

Wt.

815-1800

Nieczynne

Nieczynne

(16)  
628 62 49

3.

PUNKT APTECZNY, Teresa Kołakowska,

Szówsko ul. Kościelna 14,
37-522 Wiązownica

Pn. - Czw.,

730-1900

Pt.,

930-1900

800-1400

Nieczynne

(16)  
623 32 55

4.

PUNKT APTECZNY

Manasterz 139,
37-230 Manasterz

800-1500

900-1300

Nieczynne

(16)  
651 50 57

 

Całodobowy dostęp do aptek w niedziele, święta i inne dni wolne od pracy w 2011 roku

 

Lp.

Nazwa i adres apteki

Godziny pracy

Telefon

Poniedziałek – piątek

Sobota

Niedziela
i święta

Miasto Jarosław

1.

P.U.P.H. “Optical”,
ul. Słowackiego 17a, 37-500 Jarosław

Całodobowa

Całodobowa

Całodobowa

(16)  
621 84 84

 

Pogotowie wod - kan

Tel: 666 860 312

Pogoda
Gościmy
Naszą witrynę przegląda teraz 67 gości 

Joomla extensions by Siteground Hosting

Ta witryna używa plików cookie. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie plików cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Możesz je w każdej chwili zmienić. Aby dowiedzieć się więcej o plikach cookies lub je usunąć zobacz naszą politykę prywatności. Polityka cookie

Akceptuj cookies z tej strony.

EU Cookie Directive Module Information