Reklama
XXIII sesja Rady Gminy Pawłosiów

OGŁOSZENIE

Uprzejmie informuję mieszkańców Gminy Pawłosiów, iż  28 czerwca 2016 r. o godzinie 13 00
w świetlicy wiejskiej w Pawłosiowie odbędzie się XXIII sesja Rady Gminy Pawłosiów.

Proponowany porządek obrad przedstawia się następująco:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Podjęcie uchwał w sprawie:
  1) udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Jarosławskiemu na zadanie „Przebudowa drogi powiatowej nr 1617R Kańczuga - Jarosław w m. Cieszacin Wielki”,
  2) udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Jarosławskiemu na zadanie „Przebudowa drogi powiatowej nr 1770R Kidałowice - Rokietnica",
  3) udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Jarosławskiemu na zadanie „Przebudowa drogi powiatowej nr 1593R Rozbórz - Ożańsk”,
  4) zmian w budżecie gminy na 2016 rok (przed podjęciem uchwały opinia Komisji Planowania i Budżetu),
  5) przyjęcia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Pawłosiów,
  6) określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Pawłosiów,
  7) określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości,
  8) zbycia nieruchomości - działka nr 521/65 (przed podjęciem uchwały opinia Komisji Planowania i Budżetu oraz Komisji Oświaty, Rolnictwa i Porządku Publicznego),
  9) zbycia nieruchomości - działka 565/1 (przed podjęciem uchwały opinia Komisji Planowania i Budżetu oraz Komisji Oświaty, Rolnictwa i Porządku Publicznego).
 4. Przyjęcie protokołu z sesji Nr XXI i Nr XXII Rady Gminy Pawłosiów.
 5. Wolne wnioski i zapytania.
 6. Zakończenie obrad.
Jednocześnie informuję, iż posiedzenia Rady Gminy mają charakter otwarty, co oznacza, że każda osoba zainteresowana może uczestniczyć w obradach rady.

Przewodnicząca Rady
Marta Szumińska

 
Mieszkańcy Ożańska wybrali Sołtysa i Członków Rady Sołeckiej

12 czerwca 2016 r. w Centrum Kultury w Ożańsku odbyły się wybory uzupełniające na Sołtysa i Członków Rady Sołeckiej. W wyniku głosownia Sołtysem został Grzegorz Jamroży, a Członkami Rady Sołeckiej Bogusław Jedynak i Jacek Warchoła. Ogólna frekwencja w wyborach wyniosła 28 %.

 
Zamknięcie drogi

Referat Bezpieczeństwa Starostwa Powiatowego w Jarosławiu na podstawie informacji uzyskanej od Powiatowego Zarządu Dróg w Jarosławiu w dniu 14.06.2016r. informuje, iż w związku z „ Modernizacja linii kolejowej Nr 91 Kraków Główny Osobowy - Medyka i linii Nr 92 Przemyśl - Medyka, odcinek Rzeszów - granica państwa” zostanie zamknięta droga powiatowa Nr 1725R ulica Brzostków i Pawłosiowska w Jarosławiu pod wiaduktem kolejowym w dniach od 20.06.2016 r. do 31.10.2016 r. Objazd wprowadzony zostanie ulicą Szczytniańską i drogą powiatową Nr 1724R Tywonia - Jarosław.

 
Udział w projekcie - Odnawialne Źródła Energii Termin zostaje przedłużony do 30 czerwca 2016 r.

W czwartym kwartale br. Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego planuje ogłoszenie naboru wniosków o dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa III Czysta Energia,  Działanie 3.1 Rozwój OZE (Odnawialne Źródła Energii).

W związku z tym Wójt Gminy Pawłosiów Mariusz Reń wystosował do mieszkańców gminy pisma zapraszające do udziału w projekcie. Przeprowadzenie wstępnej diagnozy pozwoliło nam ocenić zainteresowanie projektem, który wymaga uczestnictwa określonej liczy gospodarstw domowych.

W wyniku ogłoszonego naboru do Urzędu Gminy wpłynęło 364 deklaracje.

Więcej złożonych deklaracji to większa szansa otrzymania dofinansowania, dlatego też zachęcamy mieszkańców do udziału w projekcie.

Zanim rozpoczną się spotkania informacyjne dajemy jeszcze niezdecydowanym mieszkańcom możliwość złożenia deklaracji do dnia 30.06.2016 r.

Więcej…
 
Zamknięcie drogi

Referat Bezpieczeństwa Starostwa Powiatowego w Jarosławiu na podstawie informacji uzyskanej od Powiatowego Zarządu Dróg w Jarosławiu w dniu 13.06.2016r. godz. 13.00 informuje, że w związku z pracami budowlanymi przy przejeździe kolejowym w ciągu drogi powiatowej NR 1719R Jarosław - Wietlin Łazy w miejscowości Surochów zostanie zamknięta droga powiatowa od dnia 13.06.2016r. do dnia 27.06.2016 r. Objazd zamkniętego odcinka drogi będzie prowadzony przez miejscowości Makowisko, Bobrówka, Laszki.

 
Zamknięcie drogi

Referat Bezpieczeństwa Starostwa Powiatowego w Jarosławiu informuje, że w związku z organizacją długodystansowego biegu GALICYA MARATON Przemyśl - Jarosław w dniu 12.06.2016 r. w godzinach od 9.00 do 14.00 zostanie zamknięta czasowo  droga powiatowa Nr 1767 R - ulica Cegielniana w Jarosławiu.

 
VI Regionalny Przegląd Kapel Ludowych

 
KOMUNIKAT

W związku ze zbliżającym się terminem zakończenia okresu przyjmowania wniosków przypadającym na dzień 15 czerwca 2016 r., informujemy że Jarosławskie Biuro Powiatowe ARiMR czynne będzie w dniach:

08-10 czerwca od 7.30 do 18.00

13-15 czerwca od 7.30 do 18.00

ARiMR w Jarosławiu

 
Wybory Sołtysa i Członków Rady Sołeckiej w Ożańsku

W dniu 12 czerwca 2016 r. (niedziela) w godz. od 8.00 do 16.00 w Centrum Kultury w Ożańsku odbędą się wybory uzupełniające na Sołtysa i Członków Rady Sołeckiej.

Zaprasza się mieszkańców sołectwa do czynnego udziału w wyborach.

 
TRENING SYSTEMU POWSZECHNEGO OSTRZEGANIA I ALARMOWANIA LUDNOŚCI CYWILNEJ O ZAGROŻENIU Z POWIETRZA W RAMACH OGÓLNOKRAJOWEGO ĆWICZENIA „RENEGADE-SAREX 16/1”

W dniach 7-9 czerwca br. w godz. 9:00 - 15:00 zostanie przeprowadzona głośna próba uruchomienia systemów alarmowych na terenie województwa, w ramach wojewódzkiego treningu systemu powszechnego ostrzegania i alarmowania ludności cywilnej o zagrożeniu z powietrza

1) akustyczny sygnał alarmowy – ogłoszenie alarmu (modulowany dźwięk syreny w okresie trzech minut)

2) akustyczny sygnał alarmowy – odwołanie alarmu (ciągły dźwięk syreny w okresie trzech minut)

Fizyczne uruchomienie systemów alarmowych nastąpi po otrzymaniu stosownego komunikatu wynikającego ze scenariusza ćwiczeń.

 
Badania statystyczne z zakresu rolnictwa

 
GMINNY PRZEGLĄD PIEŚNI MARYJNYCH I PATRIOTYCZNYCH

W niedzielne popołudnie 29 maja w pięknej scenerii nad stawem w Pawłosiowie, odbył się Gminny Przegląd Pieśni Maryjnych i Patriotycznych. Wydarzenie zorganizowane przez Wójta Gminy Pawłosiów wspólnie z Parafią Rzymskokatolicką w Pawłosiowie i Gminnym Ośrodkiem Kultury miało na celu uczczenie 1050 rocznicy Chrztu Polski. Termin ten zbiegł się z Dniem Matki i Dniem Dziecka, co było okazją do wspólnego spędzenia czasu.

Więcej…
 
Wójt Gminy Pawłosiów z jednogłośnym absolutorium

Podczas XXI Sesji Rady Gminy, która odbyła się 25 maja 2016 r. Radni Gminy Pawłosiów jednogłośnie udzielili Wójtowi Mariuszowi Reń absolutorium za wykonanie budżetu Gminy za 2015 rok.

Uchwała w sprawie udzielenia absolutorium została poprzedzona rozpatrzeniem sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Pawłosiów za 2015 rok i sprawozdania finansowego. Zapoznano się również z pozytywną opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej o sprawozdaniu z wykonania budżetu, informacją o stanie mienia komunalnego, opinią Komisji Rewizyjnej dotyczącą wykonania budżetu oraz opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie zaopiniowania wniosku Komisji Rewizyjnej o udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy.

Więcej…
 
GMINNY PRZEGLĄD PIEŚNI MARYJNYCH I PATRIOTYCZNYCH

 
Opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych

31.05.2016 r. upływa termin uiszczenia przez przedsiębiorców drugiej raty opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych za rok 2016.

Opłatę należy uiścić w nieprzekraczalnym terminie w kasie Urzędu Gminy (pok. 114) lub na konto: Bank PEKAO S.A. I/o Jarosław 2012 4025 7111 1100 0033 4227 89 z dopiskiemopłata za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych.

 
Zaproszenie do składania deklaracji udziału w projekcie OZE

Szanowni Mieszkańcy

Gminy Pawłosiów

W czwartym kwartale br. Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego planuje ogłoszenie naboru wniosków o dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa III Czysta Energia, Działanie 3.1 Rozwój OZE (Odnawialne Źródła Energii).

W związku z tym, poddaję Państwu pod rozwagę działanie mające na celu poprawę stanu środowiska naturalnego oraz obniżenie kosztów energii elektrycznej i cieplnej w gospodarstwach domowych zlokalizowanych na terenie naszej gminy i zapraszam zainteresowanych mieszkańców do złożenia wstępnej deklaracji chęci udziału w projekcie.

Więcej…
 
« pierwszapoprzednia12345678910następnaostatnia »

Strona 10 z 47
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Ulti Clocks content

Dzisiaj jest: 19 Sierpień 2017        Imieniny obchodzą: Konstancja, Emilia, Julian
Kontakt

Gmina Pawłosiów

37-500 Jarosław

Pawłosiów 88

powiat jarosławski

woj. podkarpackie

tel: (16) 622-03-80

fax: (16) 622-02-48

e-mail: ug_pawlosiow@pro.onet.pl

Godziny urzędowania:

poniedziałek - piątek:

w godz: 7.00 - 15.00

Nr rachunku bankowego:

20124025711111000033422789

Rozkład godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Jarosławskiego w 2011 roku

 

Lp.

Nazwa i adres apteki

Godziny pracy

Telefon

Poniedziałek – piątek

Sobota

Niedziela
i święta

Miasto Jarosław

1.

Medex W-S” sp. z o.o.,
ul. Grunwaldzka 26, 37-500 Jarosław

800-2000

800-1400

Nieczynne

(16) 
621 35 11

2.

Medex W-S” sp. z o.o.,
ul. Słowackiego 26, 37-500 Jarosław

800-1800

800-1300

Nieczynne

(16) 
621 53 96

3.

PHU – J. Szarek i T. Śliwiński,
ul. 3-go Maja 43, 37-500 Jarosław

800-2000

800-1400

Nieczynne

(16) 
621 27 31

4.

Medex W-S” sp. z o.o.,
ul. Kościuszki 25, 37-500 Jarosław

800-1700

800-1300

Nieczynne

(16) 
621 36 58

5.

P.U.P.H. “Optical”,
ul.
Słowackiego 17, 37-500 Jarosław

Całodobowa

Całodobowa

Całodobowa

(16) 
621 84 84

6.

VADEMECUM”,
ul. Grunwaldzka 1, 37-500 Jarosław

800-1900

800-1300

Nieczynne

(16) 
623 25 92

7.

FARMACJA”,
ul. 3-go Maja 64, 37-500 Jarosław

800-1900

800-1300

Nieczynne

(16) 
624 32 70

8.

Remedium” sp. j.,
ul. Kraszewskiego 9, 37-500 Jarosław

800-2000

800-1800

Nieczynne

(16) 
623 07 11

9.

ADAFARM” sp. z o.o.,
ul. Lisińskiego 10, 37-500 Jarosław

800-2000

800-1400

Nieczynne

(16) 
624 28 60

10.

MEDIQ”,
ul. Rynek 11, 37-500 Jarosław

800-1900

800-1400

Nieczynne

(16) 
624 24 00

11.

MEDIQ”,
ul. Kraszewskiego 5, 37-500 Jarosław

800-2200

800-1400

Nieczynne

(16) 
624 24 10

12.

MEDIQ”,
os. Tysiąclecia 12, 37-500 Jarosław

800-1900

800-1400

Nieczynne

(16)  
624 24 20

13.

MEDIQ”,
ul. Witosa 2, 37-500 Jarosław

800-1900

800-1400

Nieczynne

(16)  
627 30 70

14.

ALONA” s. c.,
ul. Sikorskiego 2a, 37-500 Jarosław

800-1800

800-1400

Nieczynne

(16)  
621 59 19

15.

Medex” sp. z o.o.,
ul. Kościuszki 29a, 37-500 Jarosław

800-2000

800-1400

Nieczynne

(16)  
621 15 06

16.

Medex B”,
ul. Kraszewskiego 11, 37-500 Jarosław

800-1900

800-1500

Nieczynne

(16)  
621 62 75

17.

NOVA” Tkaczyk i Wspólnicy sp. j.,
ul. 3-go Maja 65, 37-500 Jarosław

730-2000

800-1600

Nieczynne

(16)  
621 14 08

18.

SKAW-MAR” (PKP),
ul. Słowackiego 38, 37-500 Jarosław

700-1900

800-1500

Nieczynne

(16)  
621 37 37

19.

Pod Jesionem”,
ul. Poniatowskiego 53, 37-500 Jarosław

800-2000

800-1300

Nieczynne

(16)  
621 76 46

20.

Farmacja 2”,
ul. Pruchnicka 6a, 37-500 Jarosław

700-2100

700-2100

Nieczynne

(16)  
623 10 05

21.

Aspirynka” sp. j.,

ul. Jana Pawła II 21, 37-500 Jarosław

800-2000

800-1400

Nieczynne

(16)  
621 14 45

22.

PHU – J.Szarek i T. Śliwiński,
os. Kombatantów 20, 37-500 Jarosław

800-1930

800-1500

Nieczynne

(16)  
621 79 31

23.

Medex-B”,

ul. Grodzka 3, 37-500 Jarosław

730-1900

730-1400

Nieczynne

(16)  
621 77 88

24.

Medex” sp. z o.o.,
ul. Kraszewskiego 24A, 37-500 Jarosław

800-2000

800-1500

Nieczynne

(16)  
621 06 06

25.

SKAW-MAR”,
ul. Kościuszki 18, 37-500 Jarosław

730-1700

Nieczynne

Nieczynne

(16)  
621 05 28

Miasto Radymno

1.

Vita” s. c.
ul. Rynek 23, 37-550 Radymno

730-2000

730-2000

800-2000

(16)  
628 10 34

2.

Apteka Leków Gotowych Beata Franus,

ul. Legionów 4a, 37-550 Radymno

800-1800

800-1300

Nieczynne

(16)  
628 13 75

Gmina Chłopice

1.

Apteka mgr farm. Zofia Gaweł,

Chłopice 190, 37-561 Chłopice

800-1500

Nieczynne

Nieczynne

(16)  
622 29 61

2.

Punkt Apteczny,

mgr Jakub Wawrzyszko

Łowce 99, 37-554 Łowce

Pn., Wt., Śr.

800-1500

Cz., Pt.

900-1600

Nieczynne

Nieczynne

(16)  
624 00 73

Gmina Jarosław

1.

Punkt Apteczny Justan s.c.,

Wólka Pełkińska 282,
37-511 Wólka Pełkińska

Pn., Wt., Pt.

915-1800

Śr., Cz.

915-1615

Nieczynne

Nieczynne

(16)  
628 03 65

Gmina Laszki

1.

Apteka leków gotowych”,
Laszki 35, 37-543 Laszki

Pn., Śr.

900-1800

Wt., Cz. , Pt.

800-1500

Nieczynne

Nieczynne

(16)  
628 50 20

Gmina Pruchnik

1.

Apteka prywatna” T. Reizer,
ul. Jana Pawła II 3, 37-560 Pruchnik

Pn., Śr.

800-1600

Wt., Cz. , Pt.

800-1800

800-1400

Nieczynne

(16)  
628 98 60

2.

Apteka „Eliksir”,
ul. B. Markiewicza 11a, 37-560 Pruchnik

800-1800

900-1300

Nieczynne

(16)  
628 81 75

Gmina Radymno

1.

Punkt Apteczny,

Sośnica 184,
37-555 Sośnica

800- 1430

Nieczynne

Nieczynne

(16)  
628 30 43

Gmina Rokietnica

1.

Apteka prywatna mgr Janina Horbowy,

Rokietnica 645, 37-562 Rokietnica

800-1500

Nieczynne

Nieczynne

(16)  
622 13 81

Gmina Roźwienica

1.

Apteka „Lawenda”,
Roźwienica 201, 37- 565 Roźwienica

800-1600

Nieczynne

Nieczynne

(16)  
622 58 69

2.

Punkt Apteczny (Remiza OSP),

Węgierka, 37- 565 Roźwienica

730-1500

Nieczynne

Nieczynne

(16)  
628 99 03

Gmina Wiązownica

1.

Apteka leków gotowych” mgr farm.
I. Podolec,

Wiązownica 378, 37-522 Wiązownica

Pn., Śr.

800-1800

Wt., Cz. , Pt.

800-1500

Nieczynne

Nieczynne

(16)  
622 36 66

2.

PUNKT APTECZNY, techn. farm. Jolanta Kolbuch - Wawrzoszek,

Zapałów 141, 37-544 Zapałów

Pn., Śr., Cz., Pt.

815-1500

Wt.

815-1800

Nieczynne

Nieczynne

(16)  
628 62 49

3.

PUNKT APTECZNY, Teresa Kołakowska,

Szówsko ul. Kościelna 14,
37-522 Wiązownica

Pn. - Czw.,

730-1900

Pt.,

930-1900

800-1400

Nieczynne

(16)  
623 32 55

4.

PUNKT APTECZNY

Manasterz 139,
37-230 Manasterz

800-1500

900-1300

Nieczynne

(16)  
651 50 57

 

Całodobowy dostęp do aptek w niedziele, święta i inne dni wolne od pracy w 2011 roku

 

Lp.

Nazwa i adres apteki

Godziny pracy

Telefon

Poniedziałek – piątek

Sobota

Niedziela
i święta

Miasto Jarosław

1.

P.U.P.H. “Optical”,
ul. Słowackiego 17a, 37-500 Jarosław

Całodobowa

Całodobowa

Całodobowa

(16)  
621 84 84

 

Pogotowie wod - kan

Tel: 666 860 312

Pogoda
Gościmy
Naszą witrynę przegląda teraz 39 gości 

Joomla extensions by Siteground Hosting

Ta witryna używa plików cookie. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie plików cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Możesz je w każdej chwili zmienić. Aby dowiedzieć się więcej o plikach cookies lub je usunąć zobacz naszą politykę prywatności. Polityka cookie

Akceptuj cookies z tej strony.

EU Cookie Directive Module Information