Reklama
Koronawirus

Menu główne
Gmina Pawłosiów
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Urząd Gminy
Jednostki organizacyjne
Biblioteka Publiczna
GOPS Pawłosiów
Straż pożarna
Sport
Oświata
Rolnictwo - Płatności bezpośrednie oraz płatności obszarowe
Ochrona Danych Osobowych
Dla przedsiębiorców
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Jednogłośne wotum zaufania i absolutorium za rok 2021 dla Wójta Gminy Pawłosiów

Podczas sesji, która odbyła się 28 czerwca br. Radni Gminy Pawłosiów udzielili  jednogłośnie Wójtowi Gminy Mariuszowi Reń wotum zaufania i absolutorium z wykonania budżetu za 2021 rok. Punktem poprzedzającym wyrażenie poparcia Rady było zapoznanie się z  raportem o stanie Gminy Pawłosiów za miniony rok, pozytywną opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej z wykonania budżetu gminy, a także pozytywną opinią oraz wnioskiem Komisji Rewizyjnej o udzielenie Wójtowi absolutorium z tytułu wykonania budżetu za rok 2021.

Więcej…
 
Ostrzeżenie meteorologiczne

Zjawisko: Burze z gradem / Upał

Stopień zagrożenia: 2/3

Biura: Centralne Biuro Prognoz meteorologicznych IMGW – PIB Oddział Kraków

Obszar: województwo podkarpackie, powiat jarosławski

Ważność: 2022-07-01 godz. 17:00 do 2022-07-02 godz. 05:00

Przebieg: Prognozowane są burze, którym miejscami będą towarzyszyć bardzo silne opady deszczu do 40 mm, lokalnie do 50 mm, oraz porywy wiatru do 95 km/h, lokalnie do 110 km/h. Miejscami grad.

Ważność: 2022-06-28 godz. 23:14 do 2022-07-01 godz. 20:00

Przebieg: Nadal prognozuje się upały. Temperatura maksymalna w dzień od 32°C do 35°C, w czwartek i piątek lokalnie 37°C. Temperatura minimalna w nocy od 18°C do 21°C.

UwagiAktualizacja treści ostrzeżenia.

Więcej…
 
Uroczyste otwarcie Centrum Aktywności Lokalnej w Pawłosiowie

W dniu 26 czerwca br. odbyła się uroczystość otwarcia Centrum Aktywności Lokalnej w Pawłosiowie. Przybyłych gości i mieszkańców powitał Gospodarz Gminy – Wójt Mariusz Reń. Swoje wystąpienie rozpoczął od prezentacji dotyczącej kolejnych etapów  modernizacji budynku, przypominając przy tym krótką genezę powstania obiektu. Zaznaczył, że budowla została wzniesiona pod koniec lat osiemdziesiątych z przeznaczeniem na przedszkole, niestety obiekt nie został ukończony i pozostawał w takim stanie do roku 2020. Następnie serdecznie podziękował wszystkim uczestnikom procesu budowlanego. Szczególne wyrazy uznania wójt skierował pod adresem wykonawcy inwestycji Pana Grzegorza Pacuły, właściciela firmy Usługi Remontowo – Budowlane, doceniając  staranną i terminową realizację przedsięwzięcia. Wójt podziękował także Włodarzom gmin partnerskich, wchodzących w skład Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Jarosław – Przeworsk, wręczając pamiątkowe statuetki.

Więcej…
 
Nabór do projektu „Dzisiaj się uczysz, jutro pracujesz”

Stowarzyszenie Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Jarosław – Przeworsk, zaprasza do udziału w Projekcie pn. Dzisiaj się uczysz, jutro pracujesz współfinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa VII Regionalny Rynek Pracy; Działanie 7.1 Poprawa sytuacji osób  bezrobotnych na rynku pracy - projekty konkursowe.

Więcej…
 
Komunikat

W związku z utrzymującymi się wysokimi temperaturami oraz niekorzystnymi prognozami pogody na najbliższe dni, zwracamy się z prośbą o racjonalne korzystanie z wody.

Prosimy o wykorzystywanie wody pitnej z sieci wodociągowej wyłącznie do celów bytowych i powstrzymanie się od podlewania ogródków, trawników, mycia samochodów, napełniania przydomowych basenów itp. wodą z sieci wodociągowej w godzinach od 6:00 do 22:00.

Ograniczenie zużycia zapewni odpowiednie ciśnienie wody w sieci oraz nie spowoduje przerw w jej dostawie wszystkim użytkownikom sieci wodociągowej.

Oszczędzanie wody jest również niezbędne w celu zapewnienia odpowiedniego ciśnienia w hydrantach na potrzeby ochrony przeciwpożarowej.

 
Informacja

W dniach od 27 czerwca do 1 lipca 2022 r.

Urząd Gminy czynny do godz. 14.00

Kasa czynna do godz. 12.30

Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Wierzbnej będzie czynny w godzinach od 7.00 do 14.00.

 
Utrudnienia w ruchu samochodowym

Powiatowy Zarząd Dróg w Jarosławiu informuje , iż w związku planowaną przebudową drogi powiatowej Nr 1769R Kidałowice-Morawsko w km 0+000 do km 1+514 oraz wprowadzeniem tymczasowej organizacji ruchu od dnia 27.06.2022 wystąpią utrudnienia w ruchu samochodowym w związku z prowadzonymi robotami drogowymi.

Podstawa: pismo z Powiatowego Zarządu Dróg w Jarosławiu nr T-IV.4O55.78.2022 z dnia 22.06.2022r.

 
Wakacyjne warsztaty lepienia z modeliny

 
Wakacje w bibliotece

 
X Regionalny Przegląd Kapel Ludowych

Melodie z różnych regionów Podkarpacia: polki, oberki, sztajerki, tramelki oraz wiele innych melodii ludowych w znakomitym wykonaniu można było usłyszeć w niedzielę, 19 czerwca na placu obok Urzędu Gminy w Pawłosiowie. Wszystko za sprawą X Regionalnego Przeglądu Kapel Ludowych. Do Pawłosiowa zjechały kapele z całego Podkarpacia i zaprezentowały porywającą do tańca muzykę ludową. Przegląd tradycyjnie miał charakter konkursu, a jego celem było propagowanie tradycji i folkloru regionów Podkarpacia oraz prezentacja melodii niegdyś powszechnie granych na weselach i zabawach w tym regionie. Publiczność obejrzała występy 10 kapel grających na tradycyjnych instrumentach jak cymbały, skrzypce, klarnet czy kontrabas. W kategorii kapel pierwsze miejsce komisja przyznała ex aequo kapelom z Raniżowa i Gniewczyny Łańcuckiej, drugie miejsce kapeli „Młoda Harta” z Harty koło Dynowa, oraz trzecie miejsce kapeli ludowej „Malawianie” z Malawy. Wyróżnienie I stopnia otrzymała kapela „Swojaki” z Pawłosiowa, kapela „Pogórzanie” z Dynowa oraz Niżańska Kapela Ludowa z Niska. Wyróżnienie II stopnia otrzymała kapela „Dynowianie” z Dynowa, kapela „Jodłowianie” z Jodłowej koło Dębicy oraz Młodzieżowa Kapela Ludowa z Albigowej.

Więcej…
 
Uroczystość otwarcia Centrum Aktywności Lokalnej w Pawłosiowie

 
XL sesja Rady Gminy Pawłosiów

OGŁOSZENIE

Uprzejmie informuję, iż 28 czerwca 2022 r. o godzinie 13:00
w Centrum Aktywności Lokalnej w Pawłosiowie (sala konferencyjna I piętro)
odbędzie się XL sesja Rady Gminy Pawłosiów.

Proponowany porządek obrad przedstawia się następująco:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Informacja na temat gospodarki odpadami komunalnymi.
 3. Rozpatrzenie raportu o stanie Gminy Pawłosiów za rok 2021.
 4. Debata nad raportem o stanie Gminy Pawłosiów.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Pawłosiów wotum zaufania.
 6. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2021 rok wraz z informacją o stanie mienia komunalnego
  a) przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o przedłożonym przez Wójta Gminy Pawłosiów sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2021 rok,
  b) przedstawienie opinii Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Pawłosiów w sprawie wykonania budżetu Gminy Pawłosiów za 2021 rok oraz informacji o stanie  mienia komunalnego,
  c) przedstawienie opinii Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Pawłosiów w sprawie sprawozdania finansowego za 2021 rok Gminy Pawłosiów,
  d) przedstawienie przez Komisję Rewizyjną Rady Gminy Pawłosiów wniosku w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Pawłosiów,
  e) przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie zaopiniowania wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Pawłosiów o udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy  Pawłosiów za 2021 rok.
  f) dyskusja nad udzieleniem absolutorium dla Wójta Gminy Pawłosiów  z wykonania budżetu za 2021 rok.
 7. Podjęcie uchwał w sprawie:
  1) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2021 rok
  2) udzielenia Wójtowi Gminy Pawłosiów absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2021 rok,
  3) udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Jarosławskiemu,
  4) zmian w budżecie gminy na 2022 rok (przed podjęciem  uchwały opinia Komisji  Planowania i Budżetu),
  5) wyrażenia zgody na wydzierżawienie na okres 10 lat nieruchomości położonej w Pawłosiowie oraz na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia  umowy dzierżawy (przed podjęciem  uchwały opinia Komisji  Planowania i Budżetu oraz Komisji Oświaty, Rolnictwa i Porządku Publicznego),
 8. Przyjęcie protokołu z sesji Nr XXXIX/2022 Rady Gminy.
 9. Wolne wnioski, zapytania i interpelacje.
 10. Zakończenie obrad.
Przewodniczący Rady
Marian Maciałek
przyjęcia programu osłonowego Gminy Pawłosiów w zakresie dożywiania „Posiłek dla dzieci i młodzieży” na lata 2019 - 2023, ek w szkole i w domu” na lata 2019 - 2023,
 
XXI Edycja Programu Stypendiów Pomostowych

Regulamin

 
Spotkanie autorskie

7 czerwca 2022 r. w Centrum Aktywności Lokalnej w Pawłosiowie mieliśmy przyjemność gościć Panią Joannę Maziarek. W tym dniu miała miejsce premiera jej debiutanckiej powieści pt. "13 randek". Podczas spotkania z czytelnikami autorka zdradziła m.in. jak powstała jej książka, skąd czerpała pomysły na postacie głównych bohaterów oraz jak wygląda jej warsztat pracy. Specjalne gratulacje na ręce Pani Joanny złożył Wójt Gminy Pawłosiów Pan Mariusz Reń. Po spotkaniu czytelnicy mieli możliwość zrobić sobie pamiątkowe zdjęcie oraz zakupić książkę z autografem pisarki. Pani Joannie dziękujemy, że zaszczyciła nas swoją obecnością i życzymy dalszych sukcesów literackich.

Więcej…
 
Komunikat o utrudnieniach w ruchu drogowym w dniu 12.06.2022 r.

Organizator biegu terenowego GALICYA TRAIL 2022 Stowarzyszenie Jarosławska Grupa Biegowa Sokół informuje o niewielkich utrudnieniach w ruchu drogowym, które mogą wystąpić w okolicach miejsca biegu w dniu 12.06.2022 r. /niedziela/ na drodze gminnej:

111604R "Ścieżki" w następujących godzinach: 09.00 - 13.00

Za utrudnienia serdecznie przepraszamy i dziękujemy za wyrozumiałość.

Prezes Zarządu
Jacek Maślanka

 
X Regionalny Przegląd Kapel Ludowych

 
« pierwszapoprzednia12345678910następnaostatnia »

Strona 1 z 95
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Ulti Clocks content

Dzisiaj jest: 4 Lipiec 2022        Imieniny obchodzą: Elżbieta, Malwina, Teodor
Kontakt

Gmina Pawłosiów

37-500 Jarosław

Pawłosiów 88

powiat jarosławski

woj. podkarpackie

tel: (16) 622-03-80

fax: (16) 622-02-48

e-mail: ug_pawlosiow@pro.onet.pl

Godziny urzędowania:

poniedziałek - piątek:

w godz: 7.00 - 15.00

Kasa: 7.00 - 13.00

Nr rachunku bankowego

- opłaty komunalne:

80124017921111001099002009

- pozostałe opłaty:

20124025711111000033422789

Rozkład godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Jarosławskiego w 2011 roku

 

Lp.

Nazwa i adres apteki

Godziny pracy

Telefon

Poniedziałek – piątek

Sobota

Niedziela
i święta

Miasto Jarosław

1.

Medex W-S” sp. z o.o.,
ul. Grunwaldzka 26, 37-500 Jarosław

800-2000

800-1400

Nieczynne

(16) 
621 35 11

2.

Medex W-S” sp. z o.o.,
ul. Słowackiego 26, 37-500 Jarosław

800-1800

800-1300

Nieczynne

(16) 
621 53 96

3.

PHU – J. Szarek i T. Śliwiński,
ul. 3-go Maja 43, 37-500 Jarosław

800-2000

800-1400

Nieczynne

(16) 
621 27 31

4.

Medex W-S” sp. z o.o.,
ul. Kościuszki 25, 37-500 Jarosław

800-1700

800-1300

Nieczynne

(16) 
621 36 58

5.

P.U.P.H. “Optical”,
ul.
Słowackiego 17, 37-500 Jarosław

Całodobowa

Całodobowa

Całodobowa

(16) 
621 84 84

6.

VADEMECUM”,
ul. Grunwaldzka 1, 37-500 Jarosław

800-1900

800-1300

Nieczynne

(16) 
623 25 92

7.

FARMACJA”,
ul. 3-go Maja 64, 37-500 Jarosław

800-1900

800-1300

Nieczynne

(16) 
624 32 70

8.

Remedium” sp. j.,
ul. Kraszewskiego 9, 37-500 Jarosław

800-2000

800-1800

Nieczynne

(16) 
623 07 11

9.

ADAFARM” sp. z o.o.,
ul. Lisińskiego 10, 37-500 Jarosław

800-2000

800-1400

Nieczynne

(16) 
624 28 60

10.

MEDIQ”,
ul. Rynek 11, 37-500 Jarosław

800-1900

800-1400

Nieczynne

(16) 
624 24 00

11.

MEDIQ”,
ul. Kraszewskiego 5, 37-500 Jarosław

800-2200

800-1400

Nieczynne

(16) 
624 24 10

12.

MEDIQ”,
os. Tysiąclecia 12, 37-500 Jarosław

800-1900

800-1400

Nieczynne

(16)  
624 24 20

13.

MEDIQ”,
ul. Witosa 2, 37-500 Jarosław

800-1900

800-1400

Nieczynne

(16)  
627 30 70

14.

ALONA” s. c.,
ul. Sikorskiego 2a, 37-500 Jarosław

800-1800

800-1400

Nieczynne

(16)  
621 59 19

15.

Medex” sp. z o.o.,
ul. Kościuszki 29a, 37-500 Jarosław

800-2000

800-1400

Nieczynne

(16)  
621 15 06

16.

Medex B”,
ul. Kraszewskiego 11, 37-500 Jarosław

800-1900

800-1500

Nieczynne

(16)  
621 62 75

17.

NOVA” Tkaczyk i Wspólnicy sp. j.,
ul. 3-go Maja 65, 37-500 Jarosław

730-2000

800-1600

Nieczynne

(16)  
621 14 08

18.

SKAW-MAR” (PKP),
ul. Słowackiego 38, 37-500 Jarosław

700-1900

800-1500

Nieczynne

(16)  
621 37 37

19.

Pod Jesionem”,
ul. Poniatowskiego 53, 37-500 Jarosław

800-2000

800-1300

Nieczynne

(16)  
621 76 46

20.

Farmacja 2”,
ul. Pruchnicka 6a, 37-500 Jarosław

700-2100

700-2100

Nieczynne

(16)  
623 10 05

21.

Aspirynka” sp. j.,

ul. Jana Pawła II 21, 37-500 Jarosław

800-2000

800-1400

Nieczynne

(16)  
621 14 45

22.

PHU – J.Szarek i T. Śliwiński,
os. Kombatantów 20, 37-500 Jarosław

800-1930

800-1500

Nieczynne

(16)  
621 79 31

23.

Medex-B”,

ul. Grodzka 3, 37-500 Jarosław

730-1900

730-1400

Nieczynne

(16)  
621 77 88

24.

Medex” sp. z o.o.,
ul. Kraszewskiego 24A, 37-500 Jarosław

800-2000

800-1500

Nieczynne

(16)  
621 06 06

25.

SKAW-MAR”,
ul. Kościuszki 18, 37-500 Jarosław

730-1700

Nieczynne

Nieczynne

(16)  
621 05 28

Miasto Radymno

1.

Vita” s. c.
ul. Rynek 23, 37-550 Radymno

730-2000

730-2000

800-2000

(16)  
628 10 34

2.

Apteka Leków Gotowych Beata Franus,

ul. Legionów 4a, 37-550 Radymno

800-1800

800-1300

Nieczynne

(16)  
628 13 75

Gmina Chłopice

1.

Apteka mgr farm. Zofia Gaweł,

Chłopice 190, 37-561 Chłopice

800-1500

Nieczynne

Nieczynne

(16)  
622 29 61

2.

Punkt Apteczny,

mgr Jakub Wawrzyszko

Łowce 99, 37-554 Łowce

Pn., Wt., Śr.

800-1500

Cz., Pt.

900-1600

Nieczynne

Nieczynne

(16)  
624 00 73

Gmina Jarosław

1.

Punkt Apteczny Justan s.c.,

Wólka Pełkińska 282,
37-511 Wólka Pełkińska

Pn., Wt., Pt.

915-1800

Śr., Cz.

915-1615

Nieczynne

Nieczynne

(16)  
628 03 65

Gmina Laszki

1.

Apteka leków gotowych”,
Laszki 35, 37-543 Laszki

Pn., Śr.

900-1800

Wt., Cz. , Pt.

800-1500

Nieczynne

Nieczynne

(16)  
628 50 20

Gmina Pruchnik

1.

Apteka prywatna” T. Reizer,
ul. Jana Pawła II 3, 37-560 Pruchnik

Pn., Śr.

800-1600

Wt., Cz. , Pt.

800-1800

800-1400

Nieczynne

(16)  
628 98 60

2.

Apteka „Eliksir”,
ul. B. Markiewicza 11a, 37-560 Pruchnik

800-1800

900-1300

Nieczynne

(16)  
628 81 75

Gmina Radymno

1.

Punkt Apteczny,

Sośnica 184,
37-555 Sośnica

800- 1430

Nieczynne

Nieczynne

(16)  
628 30 43

Gmina Rokietnica

1.

Apteka prywatna mgr Janina Horbowy,

Rokietnica 645, 37-562 Rokietnica

800-1500

Nieczynne

Nieczynne

(16)  
622 13 81

Gmina Roźwienica

1.

Apteka „Lawenda”,
Roźwienica 201, 37- 565 Roźwienica

800-1600

Nieczynne

Nieczynne

(16)  
622 58 69

2.

Punkt Apteczny (Remiza OSP),

Węgierka, 37- 565 Roźwienica

730-1500

Nieczynne

Nieczynne

(16)  
628 99 03

Gmina Wiązownica

1.

Apteka leków gotowych” mgr farm.
I. Podolec,

Wiązownica 378, 37-522 Wiązownica

Pn., Śr.

800-1800

Wt., Cz. , Pt.

800-1500

Nieczynne

Nieczynne

(16)  
622 36 66

2.

PUNKT APTECZNY, techn. farm. Jolanta Kolbuch - Wawrzoszek,

Zapałów 141, 37-544 Zapałów

Pn., Śr., Cz., Pt.

815-1500

Wt.

815-1800

Nieczynne

Nieczynne

(16)  
628 62 49

3.

PUNKT APTECZNY, Teresa Kołakowska,

Szówsko ul. Kościelna 14,
37-522 Wiązownica

Pn. - Czw.,

730-1900

Pt.,

930-1900

800-1400

Nieczynne

(16)  
623 32 55

4.

PUNKT APTECZNY

Manasterz 139,
37-230 Manasterz

800-1500

900-1300

Nieczynne

(16)  
651 50 57

 

Całodobowy dostęp do aptek w niedziele, święta i inne dni wolne od pracy w 2011 roku

 

Lp.

Nazwa i adres apteki

Godziny pracy

Telefon

Poniedziałek – piątek

Sobota

Niedziela
i święta

Miasto Jarosław

1.

P.U.P.H. “Optical”,
ul. Słowackiego 17a, 37-500 Jarosław

Całodobowa

Całodobowa

Całodobowa

(16)  
621 84 84

 

Pogotowie wod - kan

Tel: 666 860 312

Zimowe utrzymanie dróg

Tel: 697 797 553

Pogoda
Gościmy
Naszą witrynę przegląda teraz 25 gości 

Joomla extensions by Siteground Hosting

Ta witryna używa plików cookie. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie plików cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Możesz je w każdej chwili zmienić. Aby dowiedzieć się więcej o plikach cookies lub je usunąć zobacz naszą politykę prywatności. Polityka cookie

Akceptuj cookies z tej strony.

EU Cookie Directive Module Information