Reklama
XV sesja Rady Gminy Pawłosiów

OGŁOSZENIE

Uprzejmie informuję mieszkańców Gminy Pawłosiów, iż  27 listopada 2015 r. o godzinie 12:30
w świetlicy wiejskiej w Pawłosiowie odbędzie się XV sesja Rady Gminy Pawłosiów.

Proponowany porządek obrad przedstawia się następująco:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Wręczenie zaświadczenia o wyborze.
 3. Złożenie ślubowania przez radnego.
 4. Stwierdzenie prawomocności obrad.
 5. Przyjęcie porządku obrad.
 6. Podjęcie uchwał w sprawie:
  1) zniesienia formy ochrony z drzewa uznanego za pomnik przyrody w granicach administracyjnych Gminy Pawłosiów,
  2) ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania „Pomoc Gminy  w zakresie dożywiania” na lata 2015 - 2020,
  3) przyjęcia rocznego programu współpracy Gminy Pawłosiów z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2016,
  4) wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości położonej w Cieszacinie Wielkim,
  5) zbycia nieruchomości,
  6) metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty,
  7) określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
  8) określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2016 rok (opinia Komisji Planowania i Budżetu),
  9) określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2016 rok (opinia Komisji Planowania i Budżetu),
  10) określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych,
  11) zmian w budżecie Gminy na 2015 rok (opinia Komisji Planowania i Budżetu).
 7. przyjęcie informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Pawłosiów za I półrocze 2015 r.
 8. przyjęcie informacji z analizy oświadczeń majątkowych
 9. Przyjęcie protokołu z sesji Nr XIII/2015 i XIV/2015 Rady Gminy.
 10. Wolne wnioski i zapytania.
 11. Zakończenie obrad.
Jednocześnie informuję, iż posiedzenia Rady Gminy mają charakter otwarty, co oznacza, że każda osoba zainteresowana może uczestniczyć w obradach rady.

Przewodnicząca Rady
Marta Szumińska

 
OSTRZEŻENIE METEOROLOGICZNE

Zjawisko: Silny wiatr

Stopień zagrożenia: 1

Biura: Centralne Biuro Prognoz meteorologicznych IMGW – PIB Oddział Kraków

Obszar: województwo podkarpackie

Ważność: 2015-11-19 godz.08:00 do 2015-11-19 godz.18:00

PrzebiegPrognozuje się wystąpienie silnego wiatru o średniej prędkości od 30 km/h do 45 km/h, w porywach do 75 km/h, z południowego zachodu i zachodu.

Prawdopodobieństwo: 80%

Uwagi: brak.

Więcej…
 
ŚWIĘTO NIEPODLEGŁOŚCI

10 listopada  br. w Gminie Pawłosiów zorganizowano obchody Święta Niepodległości. Przez 123 lata naród polski walczył o odzyskanie wolności. W tym roku przypadła 97. rocznica tamtych wydarzeń. Z tej okazji odbyła się uroczysta akademia, przygotowana przez uczniów i nauczycieli z Zespołu Szkół w Pawłosiowie. Współgospodarzem uroczystości był Wójt Gminy Pawłosiów Mariusz Reń.

Więcej…
 
INFORMACJA

W dniach 23 – 27 listopada 2015 r. Zakład Ubezpieczeń Społecznych organizuje na terenie całego kraju kampanię społeczną pt. „Tydzień Przedsiębiorcy”. Przedsięwzięcie skierowane jest zarówno do osób planujących rozpoczęcie prowadzenia pozarolniczej działalności, czyli dla potencjalnych i nowych płatników jak również dla obecnych płatników. Hasłem przewodnim tegorocznego przedsięwzięcia jest „ ZUS dla Biznesu”.

Więcej…
 
Informacja Dyrektora Podkarpackiego Oddziału Regionalnego ARiMR

Informacja Dyrektora Podkarpackiego Oddziału Regionalnego ARiMR dotycząca zaliczek na poczet dopłat bezpośrednich.

 
Zawiadomienie

Zawiadamia się, że w dniu 01.11.2015 r. (Dzień Wszystkich Świętych) osoby odwiedzające Cmentarz Komunalny w Maleniskach będą mogły skorzystać z bezpłatnego przejazdu autobusami firmy „Magda 24pl” na trasie Pawłosiów (od przystanku końcowego) – Maleniska (cmentarz) i z powrotem.

Wyjazd autobusu z Pawłosiowa o godz. 9:30 i 13:30, a powrót - wyjazd z Malenisk  o godz. 11:00 i 16:00

 
Zawiadomienie

Zawiadamia się, że w dniu 01.11.2015 r. (Dzień Wszystkich Świętych) osoby odwiedzające Cmentarz Parafialny w Wierzbnej będą mogły skorzystać z bezpłatnego przejazdu autobusami firmy „Magda 24pl” na trasie Ożańsk (od  przystanku końcowego) – Wierzbna (cmentarz) i z powrotem.

Wyjazd  autobusu z Ożańska o godz. 13:30, a powrót - wyjazd z Wierzbnej o godz. 16:00.

 
Wyniki wyborów do Sejmu RP i Senatu RP 2015 w Gminie Pawłosiów

Protokoły z Obwodowych Komisji Wyborczych - Sejm RP 2015

Protokoły z Obwodowych Komisji Wyborczych - Senat RP 2015

 
Otwarcie oczyszczalni

W sobotę 17 października w Wierzbnej odbyło się uroczyste otwarcie oczyszczalni ścieków, która została zmodernizowana i rozbudowana.

Koszt całkowity zadania, to kwota 5,1 mln zł. Bardzo trudno udźwignąć wydatkowanie tak dużych środków jedynie z budżetu gminy. Dlatego w 2013 r. gmina rozpoczęła starania zmierzające do pozyskania środków zewnętrznych z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, funkcjonującego w ramach perspektywy finansowej Unii Europejskiej na lata 2007-2013. Cel został osiągnięty i w sierpniu 2014 r. podpisano umowę o dofinansowanie zadania z instytucją wdrażającą, jaką był Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie. Uzyskano wsparcie w  wysokości 2,9 mln zł. Pozyskanie tak dużych środków zewnętrznych było kluczowe dla jak najszybszej realizacji przedsięwzięcia. W 2015 roku, w ramach przetargu wyłoniono wykonawcę, którym zostało konsorcjum firm: Inżynieria Rzeszów S.A. oraz Inżynieria Przemyśl Sp. z o.o., po czym przystąpiono do prac.

Więcej…
 
INFORMACJA

Referat Bezpieczeństwa Starostwa Powiatowego w Jarosławiu informuje, że w związku z prowadzonymi robotami na drodze powiatowej Nr P1617R Kańczuga - Jarosław w km od 8+780 do 11+310 w miejscowości Kisielów, gm. Zarzecze w dniach 19-20 października w godzinach od 07:00 do 20:00 nastąpi całkowite zamknięcie drogi Nr P1617R Kańczuga - Jarosław w km od 8+780 do 11+310 w miejscowości Kisielów.

 
Wybory do Sejmu i Senatu 2015 - Technika głosowania

TECHNIKA GŁOSOWANIA - Wybory do Sejmu RP 25 października 2015 roku

TECHNIKA GŁOSOWANIA - Wybory do Senatu RP 25 października 2015 roku

 
Zarządzenie Wójta Gminy Pawłosiów

Zarządzenie Nr 0050.113.2015 Wójta Gminy Pawłosiów z dnia 14 października 2015 roku w sprawie przeprowadzenia konsultacji Programu współpracy Gminy Pawłosiów z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami o których mowa art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2016.

 
Informacja Ministra Finansów dla rolników dokonujących zakupu paliw wykorzystywanych w gospodarstwie rolnym

Informacja Ministra Finansów dla rolników dokonujących zakupu paliw
wykorzystywanych w gospodarstwie rolnym

 
PRZERWA W DOSTAWIE ENERGII

Rejon Energetyczny w Jarosławiu informuje, że w związku z planowanymi pracami eksploatacyjnymi i remontowymi liniach SN, nn i stacji trafo wystąpią przerwy w dostawie energii elektrycznej dla odbiorców zasilanych z następujących stacji transformatorowych:

19.10.2015 w godz. 07.30 – 09:30 Wierzbna 1, 2, 5, Tywonia 4, 11,

20.10.2015 w godz. 13.30 – 15:00 Wierzbna 1, 2, 5, Tywonia 4, 11,

21.10.2015 w godz. 07.30 – 14:30 Tywonia 4,

22.10.2015 w godz. 07.30 – 14:30 Wierzbna 5,

23.10.2015 w godz. 07.30 – 14:30 Wierzbna 5,

24.10.2015 w godz. 07.00 – 09:00 Tywonia 4, 11, Wierzbna 1, 2, 5,

29.10.2015 w godz. 08.00 – 11:00 Wierzbna 5, 6.

Informacje o planowanych przerwach w dostawie energii elektrycznej zamieszczane są na stronie PGE Dystrybucja oraz podawane na plakatach.

 
TRENING SYSTEMU POWSZECHNEGO OSTRZEGANIA I ALARMOWANIA LUDNOŚCI CYWILNEJ O ZAGROŻENIU Z POWIETRZA W RAMACH OGÓLNOKRAJOWEGO ĆWICZENIA „RENEGADE-SAREX 15/II”

W dniach 13-15 października 2015 r. zostanie przeprowadzony na terenie województwa podkarpackiego trening systemu powszechnego ostrzegania i alarmowania ludności cywilnej o zagrożeniu z powietrza. W ramach treningu w dniach 13-15 października między godz. 9:00 a 15:00 zostanie przeprowadzona głośna próba uruchomienia systemów alarmowych.

1) akustyczny sygnał alarmowy – ogłoszenie alarmu (modulowany dźwięk syreny w okresie trzech minut)

2) akustyczny sygnał alarmowy – odwołanie  alarmu (ciągły dźwięk syreny w okresie trzech minut)

Fizyczne uruchomienie systemów alarmowych  nastąpi po otrzymaniu stosownego komunikatu wynikającego ze scenariusza ćwiczeń.

 
Komunikaty multimedialne Państwowej Komisji Wyborczej dotyczące Wyborów do Sejmu RP i do Senatu RP - 25.10.2015r.

Wybory do Sejmu RP i do Senatu RP 2015 – Termin i technika głosowania

Wybory do Sejmu RP i do Senatu RP 2015 – Głosowanie korespondencyjne

Wybory do Sejmu RP i do Senatu RP 2015 – Głosowanie korespondencyjne (wersja animowana)

Wybory do Sejmu RP i do Senatu RP 2015 – Uprawnieni

Wybory do Sejmu RP i do Senatu RP 2015 – Niepełnosprawni

Wybory do Sejmu RP i do Senatu RP 2015 – Niepełnosprawni (wersja animowana)

Wybory do Sejmu RP i do Senatu RP 2015 – Głosowanie za granicą

Wybory do Sejmu RP i do Senatu RP 2015 – Głosowanie za granicą (wersja animowana)

Wybory do Sejmu RP i do Senatu RP 2015 – Technika głosowania

Wybory do Sejmu RP i do Senatu RP 2015 – Technika głosowania (wersja z tłumaczeniem na język migowy)

 
« pierwszapoprzednia12345678910następnaostatnia »

Strona 1 z 33
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Ulti Clocks content

Dzisiaj jest: 27 Listopad 2015        Imieniny obchodzą: Ksenia, Walerian, Franciszek
Kontakt

Gmina Pawłosiów

37-500 Jarosław

Pawłosiów 88

powiat jarosławski

woj. podkarpackie

tel: (16) 622-03-80

fax: (16) 622-02-48

e-mail: ug_pawlosiow@pro.onet.pl

Godziny urzędowania:

poniedziałek - piątek:

w godz: 7.00 - 15.00

Nr rachunku bankowego:

20124025711111000033422789

Rozkład godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Jarosławskiego w 2011 roku

 

Lp.

Nazwa i adres apteki

Godziny pracy

Telefon

Poniedziałek – piątek

Sobota

Niedziela
i święta

Miasto Jarosław

1.

Medex W-S” sp. z o.o.,
ul. Grunwaldzka 26, 37-500 Jarosław

800-2000

800-1400

Nieczynne

(16) 
621 35 11

2.

Medex W-S” sp. z o.o.,
ul. Słowackiego 26, 37-500 Jarosław

800-1800

800-1300

Nieczynne

(16) 
621 53 96

3.

PHU – J. Szarek i T. Śliwiński,
ul. 3-go Maja 43, 37-500 Jarosław

800-2000

800-1400

Nieczynne

(16) 
621 27 31

4.

Medex W-S” sp. z o.o.,
ul. Kościuszki 25, 37-500 Jarosław

800-1700

800-1300

Nieczynne

(16) 
621 36 58

5.

P.U.P.H. “Optical”,
ul.
Słowackiego 17, 37-500 Jarosław

Całodobowa

Całodobowa

Całodobowa

(16) 
621 84 84

6.

VADEMECUM”,
ul. Grunwaldzka 1, 37-500 Jarosław

800-1900

800-1300

Nieczynne

(16) 
623 25 92

7.

FARMACJA”,
ul. 3-go Maja 64, 37-500 Jarosław

800-1900

800-1300

Nieczynne

(16) 
624 32 70

8.

Remedium” sp. j.,
ul. Kraszewskiego 9, 37-500 Jarosław

800-2000

800-1800

Nieczynne

(16) 
623 07 11

9.

ADAFARM” sp. z o.o.,
ul. Lisińskiego 10, 37-500 Jarosław

800-2000

800-1400

Nieczynne

(16) 
624 28 60

10.

MEDIQ”,
ul. Rynek 11, 37-500 Jarosław

800-1900

800-1400

Nieczynne

(16) 
624 24 00

11.

MEDIQ”,
ul. Kraszewskiego 5, 37-500 Jarosław

800-2200

800-1400

Nieczynne

(16) 
624 24 10

12.

MEDIQ”,
os. Tysiąclecia 12, 37-500 Jarosław

800-1900

800-1400

Nieczynne

(16)  
624 24 20

13.

MEDIQ”,
ul. Witosa 2, 37-500 Jarosław

800-1900

800-1400

Nieczynne

(16)  
627 30 70

14.

ALONA” s. c.,
ul. Sikorskiego 2a, 37-500 Jarosław

800-1800

800-1400

Nieczynne

(16)  
621 59 19

15.

Medex” sp. z o.o.,
ul. Kościuszki 29a, 37-500 Jarosław

800-2000

800-1400

Nieczynne

(16)  
621 15 06

16.

Medex B”,
ul. Kraszewskiego 11, 37-500 Jarosław

800-1900

800-1500

Nieczynne

(16)  
621 62 75

17.

NOVA” Tkaczyk i Wspólnicy sp. j.,
ul. 3-go Maja 65, 37-500 Jarosław

730-2000

800-1600

Nieczynne

(16)  
621 14 08

18.

SKAW-MAR” (PKP),
ul. Słowackiego 38, 37-500 Jarosław

700-1900

800-1500

Nieczynne

(16)  
621 37 37

19.

Pod Jesionem”,
ul. Poniatowskiego 53, 37-500 Jarosław

800-2000

800-1300

Nieczynne

(16)  
621 76 46

20.

Farmacja 2”,
ul. Pruchnicka 6a, 37-500 Jarosław

700-2100

700-2100

Nieczynne

(16)  
623 10 05

21.

Aspirynka” sp. j.,

ul. Jana Pawła II 21, 37-500 Jarosław

800-2000

800-1400

Nieczynne

(16)  
621 14 45

22.

PHU – J.Szarek i T. Śliwiński,
os. Kombatantów 20, 37-500 Jarosław

800-1930

800-1500

Nieczynne

(16)  
621 79 31

23.

Medex-B”,

ul. Grodzka 3, 37-500 Jarosław

730-1900

730-1400

Nieczynne

(16)  
621 77 88

24.

Medex” sp. z o.o.,
ul. Kraszewskiego 24A, 37-500 Jarosław

800-2000

800-1500

Nieczynne

(16)  
621 06 06

25.

SKAW-MAR”,
ul. Kościuszki 18, 37-500 Jarosław

730-1700

Nieczynne

Nieczynne

(16)  
621 05 28

Miasto Radymno

1.

Vita” s. c.
ul. Rynek 23, 37-550 Radymno

730-2000

730-2000

800-2000

(16)  
628 10 34

2.

Apteka Leków Gotowych Beata Franus,

ul. Legionów 4a, 37-550 Radymno

800-1800

800-1300

Nieczynne

(16)  
628 13 75

Gmina Chłopice

1.

Apteka mgr farm. Zofia Gaweł,

Chłopice 190, 37-561 Chłopice

800-1500

Nieczynne

Nieczynne

(16)  
622 29 61

2.

Punkt Apteczny,

mgr Jakub Wawrzyszko

Łowce 99, 37-554 Łowce

Pn., Wt., Śr.

800-1500

Cz., Pt.

900-1600

Nieczynne

Nieczynne

(16)  
624 00 73

Gmina Jarosław

1.

Punkt Apteczny Justan s.c.,

Wólka Pełkińska 282,
37-511 Wólka Pełkińska

Pn., Wt., Pt.

915-1800

Śr., Cz.

915-1615

Nieczynne

Nieczynne

(16)  
628 03 65

Gmina Laszki

1.

Apteka leków gotowych”,
Laszki 35, 37-543 Laszki

Pn., Śr.

900-1800

Wt., Cz. , Pt.

800-1500

Nieczynne

Nieczynne

(16)  
628 50 20

Gmina Pruchnik

1.

Apteka prywatna” T. Reizer,
ul. Jana Pawła II 3, 37-560 Pruchnik

Pn., Śr.

800-1600

Wt., Cz. , Pt.

800-1800

800-1400

Nieczynne

(16)  
628 98 60

2.

Apteka „Eliksir”,
ul. B. Markiewicza 11a, 37-560 Pruchnik

800-1800

900-1300

Nieczynne

(16)  
628 81 75

Gmina Radymno

1.

Punkt Apteczny,

Sośnica 184,
37-555 Sośnica

800- 1430

Nieczynne

Nieczynne

(16)  
628 30 43

Gmina Rokietnica

1.

Apteka prywatna mgr Janina Horbowy,

Rokietnica 645, 37-562 Rokietnica

800-1500

Nieczynne

Nieczynne

(16)  
622 13 81

Gmina Roźwienica

1.

Apteka „Lawenda”,
Roźwienica 201, 37- 565 Roźwienica

800-1600

Nieczynne

Nieczynne

(16)  
622 58 69

2.

Punkt Apteczny (Remiza OSP),

Węgierka, 37- 565 Roźwienica

730-1500

Nieczynne

Nieczynne

(16)  
628 99 03

Gmina Wiązownica

1.

Apteka leków gotowych” mgr farm.
I. Podolec,

Wiązownica 378, 37-522 Wiązownica

Pn., Śr.

800-1800

Wt., Cz. , Pt.

800-1500

Nieczynne

Nieczynne

(16)  
622 36 66

2.

PUNKT APTECZNY, techn. farm. Jolanta Kolbuch - Wawrzoszek,

Zapałów 141, 37-544 Zapałów

Pn., Śr., Cz., Pt.

815-1500

Wt.

815-1800

Nieczynne

Nieczynne

(16)  
628 62 49

3.

PUNKT APTECZNY, Teresa Kołakowska,

Szówsko ul. Kościelna 14,
37-522 Wiązownica

Pn. - Czw.,

730-1900

Pt.,

930-1900

800-1400

Nieczynne

(16)  
623 32 55

4.

PUNKT APTECZNY

Manasterz 139,
37-230 Manasterz

800-1500

900-1300

Nieczynne

(16)  
651 50 57

 

Całodobowy dostęp do aptek w niedziele, święta i inne dni wolne od pracy w 2011 roku

 

Lp.

Nazwa i adres apteki

Godziny pracy

Telefon

Poniedziałek – piątek

Sobota

Niedziela
i święta

Miasto Jarosław

1.

P.U.P.H. “Optical”,
ul. Słowackiego 17a, 37-500 Jarosław

Całodobowa

Całodobowa

Całodobowa

(16)  
621 84 84

 

Pogotowie wod - kan

Tel: 666 860 312

Pogoda
Gościmy
Naszą witrynę przegląda teraz 74 gości 

Joomla extensions by Siteground Hosting

Ta witryna używa plików cookie. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie plików cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Możesz je w każdej chwili zmienić. Aby dowiedzieć się więcej o plikach cookies lub je usunąć zobacz naszą politykę prywatności. Polityka cookie

Akceptuj cookies z tej strony.

EU Cookie Directive Module Information