Reklama
Ostrzeżenie meteoroligiczne

Zjawisko: Burze

Stopień zagrożenia: 1

Biura: Centralne Biuro Prognoz meteorologicznych IMGW – PIB Oddział Kraków

Obszar: województwo podkarpackie

Ważność: 2014-07-22 godz.14:00 do 2014-07-22 godz.20:00

Przebieg: Prognozuje się wystąpienie burz z opadami deszczu do 30 mm, oraz porywami wiatru do 60 km/h.

Prawdopodobieństwo: 90 %

Uwagi: Brak.

Więcej…
 
OSTRZEŻENIE METEOROLOGICZNE

Zjawisko: Burze z gradem.

Stopień zagrożenia: 1

Biura: Centralne Biuro Prognoz meteorologicznych  IMGW – PIB Oddział Kraków

Obszar: województwo podkarpackie

Ważność:   2014-07-18 godz.10:00 do 2014-07-18 godz.22:00

Przebieg: Prognozuje się wystąpienie burz z opadami deszczu lokalnie do 25 mm, oraz porywami wiatru do 65 km/h. Lokalnie opady gradu.

Prawdopodobieństwo: 80 %

Uwagi:   Brak.

Więcej…
 
Przerwa w dostawie wody

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Jarosławiu Spółka z o.o.

zawiadamia odbiorców wody,
że dnia 18.07.2014 r od godz. 23.00 do dnia 19.07.2014 do godz. 10.00
nastąpi całkowita przerwa w dostawie wody do odbiorców miejscowości

PAWŁOSIÓW

z powodu prac prowadzonych na sieci wodociągowej.

 

Zarząd PWiK Jarosław Sp. z o.o.

 
OSTRZEŻENIE METEOROLOGICZNE

Zjawisko: Burze z gradem.

Stopień zagrożenia: 1

Biura: Centralne Biuro Prognoz meteorologicznych  IMGW – PIB Oddział Kraków

Obszar: województwo podkarpackie

Ważność:   2014-07-17 godz.11:00 do 2014-07-17 godz.22:00

Przebieg: Prognozuje się wystąpienie burz z opadami deszczu do 25 mm, lokalnie do 40 mm oraz porywami wiatru do 70 km/h. Lokalnie opady gradu.

Prawdopodobieństwo: 80 %

Uwagi:   Brak.

Więcej…
 
Ostrzeżenie meteorologiczne

Zjawisko: Intensywne opady o charakterze burzowym.

Stopień zagrożenia: 1

Biura: Centralne Biuro Prognoz meteorologicznych  IMGW – PIB Oddział Kraków

Obszar: województwo podkarpackie

Ważność:   2014-07-09 godz.15:00 do 2014-07-11 godz.15:00

Przebieg: W ciągu najbliższych dwóch dób prognozuje się wystąpienie intensywnych opadów o charakterze burzowym. W miejscach wystąpienia tych burz gwałtowne wzrosty poziomów wód z możliwością przekroczenia stanów ostrzegawczych.

Prawdopodobieństwo: 45 %

Uwagi:   W sytuacji wystąpienia istotnych zmian w czasie lub przebiegu zjawiska informacja może ulec zmianie.

Więcej…
 
OSTRZEŻENIE METEOROLOGICZNE

Zjawisko: Burze z gradem

Stopień zagrożenia: 2

Biura: Centralne Biuro Prognoz meteorologicznych  IMGW – PIB Oddział Kraków

Obszar: województwo podkarpackie

Ważność:   2014-07-09 godz.11:00 do 2014-07-10 godz. 04:00

Przebieg: Prognozuje się wystąpienie burz z opadami deszczu od 20 mm do 30 mm, lokalnie około 40 mm oraz porywami wiatru do 65 km/h. Lokalnie możliwe opady gradu.

Prawdopodobieństwo: 80 %

Uwagi:   Brak

Więcej…
 
Ostrzeżenie meteorologiczne

Zjawisko: Burze z gradem

Stopień zagrożenia: 1

Biura: Centralne Biuro Prognoz meteorologicznych  IMGW – PIB Oddział Kraków

Obszar: województwo podkarpackie

Ważność:   od 2014-07-08 godz.12:00 do 2014-07-08 godz. 24:00

Przebieg: Prognozuje się wystąpienie burz z opadami deszczu do 30 mm, oraz porywami wiatru do 80 km/h. Lokalnie możliwe opady gradu przewiduje się wystąpienie temperatury maksymalnej od 30ºC do 33ºC.

Prawdopodobieństwo: 90 %

Uwagi:   Obowiązuje ostrzeżenie o upałach do dnia 09.07.2014 r. godz. 18.00

Więcej…
 
Przerwa w dostawie wody

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Jarosławiu Spółka z o.o.

zawiadamia odbiorców wody, że dnia 08.07.2014 r
od godz. 3.00 do godz. 23.00

nastąpi całkowita przerwa w dostawie wody do miejscowości

PAWŁOSIÓW, WIDNA GÓRA, KIDAŁOWICE

z powodu prac prowadzonych na magistrali wodociągowej w związku z przebudową ul. Pruchnickiej.

 

Zarząd PWiK Jarosław Sp. z o.o.

 
Maraton Benedyktyński

28 czerwca 2014 roku (sobota) organizowany jest „II  Maraton Benedyktyński”. Organizatorem Maratonu jest Ośrodek Kultury i Formacji Chrześcijańskiej im. Służebnicy Bożej Anny Jenke w Jarosławiu.  Celem imprezy jest popularyzacja i upowszechnianie biegania jako najprostszej formy aktywności ruchowej i promocja Jarosławskiego Opactwa i Ziemi Jarosławskiej oraz Opactwa Panien Benedyktynek w Przemyślu i Ziemi Przemyskiej.

Trasa biegu z Przemyśla do Jarosławia liczy 42 195 metrów.

Start  z klasztoru Benedyktynek z Przemyśla przez miejscowości: Lipowice, Ujkowice,  Maćkowice, Rokietnicę, Boratyn, Chłopice,  Jankowice,  Pawłosiów do Klasztoru Benedyktynek w Jarosławiu.

W związku z tym w miejscowości Pawłosiów od ronda Widna Góra do Skrzyżowania z ul. Pawłosiowską w godz. od 11:00 do 14:00    nastąpią utrudnienia w ruchu drogowym. Wszystkich użytkowników drogi prosi się o zachowanie bezpieczeństwa i dostosowanie się do poleceń służb porządkowych.

 
Półkolonie 2014

Wójt Gminy Pawłosiów wspólnie z  Krajową Radą Izb Rolniczych w czasie wakacji 2014 r. pragnie zorganizować 10-dniowe półkolonie dla dzieci i młodzieży szkolnej od 7 do 16 roku życia, których przynajmniej jedno z rodziców/prawnych opiekunów jest ubezpieczone w pełnym zakresie w Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (jednocześnie na ubezpieczenie emerytalno-rentowe oraz chorobowe, wypadkowe i macierzyńskie) lub jedno z rodziców jest uprawnione do świadczeń z Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w okresie, w którym organizowana jest półkolonia. Letni wypoczynek obejmuje dzieci i młodzież uczęszczającą do szkół na terenie Gminy Pawłosiów.

Gwarantujemy opiekę wykwalifikowanej kadry pedagogicznej i medycznej, ubezpieczenie NW oraz atrakcyjny program kulturalno – oświatowy, w tym: zajęcia sportowo – rekreacyjne, plastyczne, wycieczki krajoznawcze.

Miejsca półkolonii:

  1. Zespół Szkół w Pawłosiowie
  2. Zespół Szkół w Wierzbnej

Termin: 11-23.08.2014 r.

Nabór uczestników prowadzą Dyrektorzy Zespołów Szkół.

Więcej informacji pod nr tel.: 16 622 03 69.

 
Stypendia pomostowe – Dyplom z marzeń 2014/2015

Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenie „Z Tradycją w Nowoczesność” uczestniczy w Programie od 2007 roku i przyznała już 71 stypendiów.

W roku akademickim 2014/2015 nasza organizacja planuje przyznać 7 stypendiów w wysokości 500 zł. miesięcznie, które będą wypłacane przez 10 miesięcy maturzystom mieszkającym na obszarze działania LGD, tj. gmin: Chłopice, Kańczuga, Pawłosiów, Pruchnik, Roźwienica.

Aby ubiegać się o stypendium należy wypełnić wniosek ON-LINE na stronie www.stypendia-pomostowe.pl.  Formularze będą aktywne od 1 lipca 2014 r. do 18 sierpnia 2014 r. do godz. 16:00. Wydrukowany i podpisany wniosek wraz z kompletem załączników należy złożyć w siedzibie Biura LGD w nieprzekraczalnym terminie do 22 sierpnia 2014 r. do godz. 16:00.

Więcej…
 
Zaproszenie

 
Kapele w Pawłosiowie

15 czerwca br. w Pawłosiowie rozbrzmiewały piękne melodie w wykonaniu kapel ludowych regionu województwa podkarpackiego. Licznie zgromadzona publiczność miała okazję na żywo zobaczyć artystów ubranych w piękne stroje i posłuchać muzyki naszych korzeni wykonanej na tradycyjnych instrumentach. Na przegląd zaproszono 7 kapel. Koncert trwał ponad 2 godziny i miał charakter konkursu.

Jury podkreślając bardzo wysoki poziom, jaki zaprezentowali wykonawcy, przyznało dwie równorzędne I nagrody dla zespołu „HOP - SIUP” z Albigowej i kapeli „MŁODA HARTA” z Harty k/Dynowa. Drugie miejsce zdobyły kapela „SWOJAKI” z Pawłosiowa i „WIDELANIE” z Widełki k/Rzeszowa.

Wśród solistów wyróżniono młodego cymbalistę – Andrzeja Barana z Harty oraz dwoje klarnecistów – Izabelę Głąb i Ryszarda Hanejko z Gaci Przeworskiej.

Więcej…
 
GMINNY DZIEŃ DZIECKA

Jak wiadomo Dzień Dziecka obchodzony jest 1 czerwca. W tym dniu pogoda spłatała jednak niemiłego psikusa, co zmusiło organizatorów do przeniesienia imprezy na inny termin. Gminne Święto Dzieci odbyło się 6 czerwca na stadionie sportowym w Pawłosiowie.

Impreza zorganizowana przez Wójta Gminy Pawłosiów oraz Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Pawłosiowie zgromadziła kilkaset osób.

Uczestników przywitał serdecznie Wójt Gminy Pawłosiów Mariusz Reń zapraszając wszystkich do wspólnej zabawy.

Humory uczestnikom dopisywały, bo atrakcji nie brakowało. Słodycze, muzyka, gry i zabawy, upominki z loterii fantowej, gdzie dodatkowo trzech szczęśliwców, którzy wylosowali numery 1, 6, 14 otrzymało nagrody specjalne, sympatyczne misie przytulanki.

Dzieci korzystały do woli z nadmuchiwanych zjeżdżalni, trampoliny oraz próbowały sił na ścianie wspinaczkowej. Dużym zainteresowaniem zwłaszcza wśród najmłodszych cieszyło się malowanie twarzy. Dzieci ochoczo rywalizowały w konkurencjach sportowych oraz konkursie plastycznym przygotowanym dla każdej z grup wiekowych. Podsumowaniem konkursów było wręczenie przez Wójta Gminy nagród i dyplomów zwycięzcom poszczególnych konkurencji.

Więcej…
 
OSTRZEŻENIE METEOROLOGICZNE

Zjawisko: Silne  burze z gradem/2, Intensywne opady deszczu/1

Stopień zagrożenia: 2

Biura: Centralne Biuro Prognoz meteorologicznych  IMGW – PIB Oddział Kraków

Obszar: województwo podkarpackie

Ważność:   od 2014-06-30 godz. 09:00 do 2014-07-01 godz.07:00

Przebieg: W ciągu dnia 30.06.oraz początkowo w nocy 30.06/01.07 przewiduje się wystąpienie burz z przelotnymi opadami deszczu, lokalnie z opadami gradu. Wiatr w czasie burz osiągnie w porywach do 70 km/h. W nocy występować będą opady jednostajne, okresami o natężeniu umiarkowanym i silnym. Prognozowana wysokość opadów od 25 mm do 35 mm, miejscami od 35 mm do 50 mm.

Prawdopodobieństwo: Silne burze z gradem 80 %

Intensywne opady deszczu: 80%

Uwagi:   brak

Więcej…
 
Poszukiwany kandydat na opiekuna prawnego

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pawłosiowie poszukuje kandydata na opiekuna prawnego 

Wymagania stawiane kandydatom:
Obywatelstwo polskie
Stałe zameldowanie na terenie Gminy Pawłosiów
Pełna zdolność do czynności prawnych
Pełnia praw publicznych
Nieposzlakowana opinia
Stan zdrowia pozwalający na pełnienie funkcji określonych w ogłoszeniu
Znajomość tematyki związanej ze sprawowaniem opieki prawnej/kurateli
Znajomość problematyki niepełnosprawności
Umiejętność poruszania się w obszarze instytucji wspierających
Kreatywność, samodzielność, zaangażowanie w realizację zadań
Preferowane wykształcenie wyższe, kierunki: praca socjalna, pedagogika, psychologia lub pokrewne.

Do najistotniejszych zadań opiekuna prawnego należy:
Sprawowanie opieki zgodnie z interesem podopiecznego i interesem społecznym
Zarządzanie majątkiem podopiecznego - zgodnie z art.155 §1 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego
Reprezentowanie interesów podopiecznego przed sądem, organami administracji publicznej oraz innymi instytucjami
Sporządzanie sprawozdań do sądu z wykonanych działań w terminach określonych przez sąd (zwykle jeden, dwa razy w roku).

Więcej…
 
« pierwszapoprzednia12345678910następnaostatnia »

Strona 1 z 23
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama

Dzisiaj jest: 22 Lipiec 2014        Imieniny obchodzą: Maria, Magdalena, Wawrzyniec
Ulti Clocks content
Kontakt

Gmina Pawłosiów

37-500 Jarosław

Pawłosiów 88

powiat jarosławski

woj. podkarpackie

tel: (16) 622-03-80

fax: (16) 622-02-48

e-mail: ug_pawlosiow@pro.onet.pl

Godziny urzędowania:

poniedziałek - piątek:

w godz: 7.00 - 15.00

Nr rachunku bankowego:

20124025711111000033422789

Rozkład godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Jarosławskiego w 2011 roku

 

Lp.

Nazwa i adres apteki

Godziny pracy

Telefon

Poniedziałek – piątek

Sobota

Niedziela
i święta

Miasto Jarosław

1.

Medex W-S” sp. z o.o.,
ul. Grunwaldzka 26, 37-500 Jarosław

800-2000

800-1400

Nieczynne

(16) 
621 35 11

2.

Medex W-S” sp. z o.o.,
ul. Słowackiego 26, 37-500 Jarosław

800-1800

800-1300

Nieczynne

(16) 
621 53 96

3.

PHU – J. Szarek i T. Śliwiński,
ul. 3-go Maja 43, 37-500 Jarosław

800-2000

800-1400

Nieczynne

(16) 
621 27 31

4.

Medex W-S” sp. z o.o.,
ul. Kościuszki 25, 37-500 Jarosław

800-1700

800-1300

Nieczynne

(16) 
621 36 58

5.

P.U.P.H. “Optical”,
ul.
Słowackiego 17, 37-500 Jarosław

Całodobowa

Całodobowa

Całodobowa

(16) 
621 84 84

6.

VADEMECUM”,
ul. Grunwaldzka 1, 37-500 Jarosław

800-1900

800-1300

Nieczynne

(16) 
623 25 92

7.

FARMACJA”,
ul. 3-go Maja 64, 37-500 Jarosław

800-1900

800-1300

Nieczynne

(16) 
624 32 70

8.

Remedium” sp. j.,
ul. Kraszewskiego 9, 37-500 Jarosław

800-2000

800-1800

Nieczynne

(16) 
623 07 11

9.

ADAFARM” sp. z o.o.,
ul. Lisińskiego 10, 37-500 Jarosław

800-2000

800-1400

Nieczynne

(16) 
624 28 60

10.

MEDIQ”,
ul. Rynek 11, 37-500 Jarosław

800-1900

800-1400

Nieczynne

(16) 
624 24 00

11.

MEDIQ”,
ul. Kraszewskiego 5, 37-500 Jarosław

800-2200

800-1400

Nieczynne

(16) 
624 24 10

12.

MEDIQ”,
os. Tysiąclecia 12, 37-500 Jarosław

800-1900

800-1400

Nieczynne

(16)  
624 24 20

13.

MEDIQ”,
ul. Witosa 2, 37-500 Jarosław

800-1900

800-1400

Nieczynne

(16)  
627 30 70

14.

ALONA” s. c.,
ul. Sikorskiego 2a, 37-500 Jarosław

800-1800

800-1400

Nieczynne

(16)  
621 59 19

15.

Medex” sp. z o.o.,
ul. Kościuszki 29a, 37-500 Jarosław

800-2000

800-1400

Nieczynne

(16)  
621 15 06

16.

Medex B”,
ul. Kraszewskiego 11, 37-500 Jarosław

800-1900

800-1500

Nieczynne

(16)  
621 62 75

17.

NOVA” Tkaczyk i Wspólnicy sp. j.,
ul. 3-go Maja 65, 37-500 Jarosław

730-2000

800-1600

Nieczynne

(16)  
621 14 08

18.

SKAW-MAR” (PKP),
ul. Słowackiego 38, 37-500 Jarosław

700-1900

800-1500

Nieczynne

(16)  
621 37 37

19.

Pod Jesionem”,
ul. Poniatowskiego 53, 37-500 Jarosław

800-2000

800-1300

Nieczynne

(16)  
621 76 46

20.

Farmacja 2”,
ul. Pruchnicka 6a, 37-500 Jarosław

700-2100

700-2100

Nieczynne

(16)  
623 10 05

21.

Aspirynka” sp. j.,

ul. Jana Pawła II 21, 37-500 Jarosław

800-2000

800-1400

Nieczynne

(16)  
621 14 45

22.

PHU – J.Szarek i T. Śliwiński,
os. Kombatantów 20, 37-500 Jarosław

800-1930

800-1500

Nieczynne

(16)  
621 79 31

23.

Medex-B”,

ul. Grodzka 3, 37-500 Jarosław

730-1900

730-1400

Nieczynne

(16)  
621 77 88

24.

Medex” sp. z o.o.,
ul. Kraszewskiego 24A, 37-500 Jarosław

800-2000

800-1500

Nieczynne

(16)  
621 06 06

25.

SKAW-MAR”,
ul. Kościuszki 18, 37-500 Jarosław

730-1700

Nieczynne

Nieczynne

(16)  
621 05 28

Miasto Radymno

1.

Vita” s. c.
ul. Rynek 23, 37-550 Radymno

730-2000

730-2000

800-2000

(16)  
628 10 34

2.

Apteka Leków Gotowych Beata Franus,

ul. Legionów 4a, 37-550 Radymno

800-1800

800-1300

Nieczynne

(16)  
628 13 75

Gmina Chłopice

1.

Apteka mgr farm. Zofia Gaweł,

Chłopice 190, 37-561 Chłopice

800-1500

Nieczynne

Nieczynne

(16)  
622 29 61

2.

Punkt Apteczny,

mgr Jakub Wawrzyszko

Łowce 99, 37-554 Łowce

Pn., Wt., Śr.

800-1500

Cz., Pt.

900-1600

Nieczynne

Nieczynne

(16)  
624 00 73

Gmina Jarosław

1.

Punkt Apteczny Justan s.c.,

Wólka Pełkińska 282,
37-511 Wólka Pełkińska

Pn., Wt., Pt.

915-1800

Śr., Cz.

915-1615

Nieczynne

Nieczynne

(16)  
628 03 65

Gmina Laszki

1.

Apteka leków gotowych”,
Laszki 35, 37-543 Laszki

Pn., Śr.

900-1800

Wt., Cz. , Pt.

800-1500

Nieczynne

Nieczynne

(16)  
628 50 20

Gmina Pruchnik

1.

Apteka prywatna” T. Reizer,
ul. Jana Pawła II 3, 37-560 Pruchnik

Pn., Śr.

800-1600

Wt., Cz. , Pt.

800-1800

800-1400

Nieczynne

(16)  
628 98 60

2.

Apteka „Eliksir”,
ul. B. Markiewicza 11a, 37-560 Pruchnik

800-1800

900-1300

Nieczynne

(16)  
628 81 75

Gmina Radymno

1.

Punkt Apteczny,

Sośnica 184,
37-555 Sośnica

800- 1430

Nieczynne

Nieczynne

(16)  
628 30 43

Gmina Rokietnica

1.

Apteka prywatna mgr Janina Horbowy,

Rokietnica 645, 37-562 Rokietnica

800-1500

Nieczynne

Nieczynne

(16)  
622 13 81

Gmina Roźwienica

1.

Apteka „Lawenda”,
Roźwienica 201, 37- 565 Roźwienica

800-1600

Nieczynne

Nieczynne

(16)  
622 58 69

2.

Punkt Apteczny (Remiza OSP),

Węgierka, 37- 565 Roźwienica

730-1500

Nieczynne

Nieczynne

(16)  
628 99 03

Gmina Wiązownica

1.

Apteka leków gotowych” mgr farm.
I. Podolec,

Wiązownica 378, 37-522 Wiązownica

Pn., Śr.

800-1800

Wt., Cz. , Pt.

800-1500

Nieczynne

Nieczynne

(16)  
622 36 66

2.

PUNKT APTECZNY, techn. farm. Jolanta Kolbuch - Wawrzoszek,

Zapałów 141, 37-544 Zapałów

Pn., Śr., Cz., Pt.

815-1500

Wt.

815-1800

Nieczynne

Nieczynne

(16)  
628 62 49

3.

PUNKT APTECZNY, Teresa Kołakowska,

Szówsko ul. Kościelna 14,
37-522 Wiązownica

Pn. - Czw.,

730-1900

Pt.,

930-1900

800-1400

Nieczynne

(16)  
623 32 55

4.

PUNKT APTECZNY

Manasterz 139,
37-230 Manasterz

800-1500

900-1300

Nieczynne

(16)  
651 50 57

 

Całodobowy dostęp do aptek w niedziele, święta i inne dni wolne od pracy w 2011 roku

 

Lp.

Nazwa i adres apteki

Godziny pracy

Telefon

Poniedziałek – piątek

Sobota

Niedziela
i święta

Miasto Jarosław

1.

P.U.P.H. “Optical”,
ul. Słowackiego 17a, 37-500 Jarosław

Całodobowa

Całodobowa

Całodobowa

(16)  
621 84 84

 

Pogotowie wod - kan

Tel: 666 860 312

Pogoda
Gościmy
Naszą witrynę przegląda teraz 20 gości 

Ta witryna używa plików cookie. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie plików cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Możesz je w każdej chwili zmienić. Aby dowiedzieć się więcej o plikach cookies lub je usunąć zobacz naszą politykę prywatności. Polityka cookie

Akceptuj cookies z tej strony.

EU Cookie Directive Module Information