Reklama
PRZERWA W DOSTAWIE ENERGII

Rejon Energetyczny w Jarosławiu informuje, że w związku z planowanymi pracami eksploatacyjnymi i remontowymi liniach SN, nn i stacji trafo wystąpią przerwy w dostawie energii elektrycznej dla odbiorców zasilanych z następujących stacji transformatorowych:

01.09.2015 w godz. 07.00 – 15:00 Maleniska 1,

04.09.2015 w godz. 07.00 – 15:00 Pawłosiów 2,

07.09.2015 w godz. 07.00 – 15:00 Pawłosiów 3,

08.09.2015 w godz. 07.00 – 15:00 Pawłosiów 6,

29.09.2015 w godz. 07.00 – 15:00 Widna Góra 3.

Informacje o planowanych przerwach w dostawie energii elektrycznej zamieszczane są na stronie PGE Dystrybucja oraz podawane na plakatach.

 
OSTRZEŻENIE METEOROLOGICZNE

Zjawisko: Upał

Stopień zagrożenia: 3

Biura: Centralne Biuro Prognoz meteorologicznych IMGW – PIB Oddział Kraków

Obszar: województwo podkarpackie

Ważność: 2015-08-27 godz.14:00 do 2015-09-01 godz.20:00

PrzebiegPrognozuje się temperaturę maksymalną od 30°C do 34°C. Temperatura minimalna w nocy od 15°C do 20°C.

Prawdopodobieństwo: 90%

Uwagi: brak.

Więcej…
 
Zaproszenie

 
Spotkania ze społecznością lokalną - tworzenie LSR na lata 2014-2020

Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenie „Z Tradycją w Nowoczesność” rozpoczyna prace nad nową Lokalną Strategią Rozwoju w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020.

W związku z powyższym informujemy, że w miesiącu wrześniu planujemy przeprowadzić cykl spotkań ze społecznością lokalną w każdej z gmin wchodzących w skład LGD, w celu opracowania Lokalnej Strategii Rozwoju.

Zapraszamy do udziału w spotkaniach. 

Zarząd LGD

Więcej…
 
FUNDUSZ ALIMENTACYJNY

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pawłosiowie informuje, iż od  01.08.2015 rozpoczął się nabór wniosków o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego na okres świadczeniowy 2015/2016.

Do wniosku należy dołączyć m. in.:

- zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o wysokości dochodów za 2014 r.(wg wzoru zaświadczenia z funduszu alimentacyjnego),

- zaświadczenie o bezskuteczności egzekucji świadczeń alimentacyjnych,

- zaświadczenie o stanie egzekucji za 2014 r.,

- odpisu prawomocnego orzeczenia sądu zasadzającego alimenty,

- odpis skrócony aktu urodzenia dzieci,

- kserokopię dokumentu stwierdzającego tożsamość wnioskodawcy.

W przypadku gdy okoliczności sprawy mające wpływ na prawo do świadczeń z funduszu alimentacyjnego wymagają potwierdzenia innym dokumentem, podmiot realizujący świadczenia może domagać się przedłożenia innych dokumentów.

Więcej…
 
INFORMACJA

INFORMACJA

Pierwsze posiedzenie

Obwodowych Komisji ds. referendum

Informuję, że Zarządzeniem Nr 0050.87.2015 Wójta Gminy Pawłosiów z dnia 17 sierpnia 2015 r. zostały powołane Obwodowe Komisji  ds. referendum ogólnokrajowego, zarządzonego na dzień 6 września 2015 r.

Pierwsze posiedzenie składów Obwodowych Komisji ds. referendum, odbędzie się w dniu 25 sierpnia 2015 r. o godz. 11 00 w świetlicy wiejskiej w Pawłosiowie.

Składy osobowe poszczególnych Komisji określa załącznik do Zarządzenia Nr 0050.87.2015
Wójta Gminy Pawłosiów z dnia 17 sierpnia 2015 r.

Joanna Tomaszewska
Urzędnik wyborczy

 
UWAGA UPAŁY

Zgodnie z prognozą Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej, w ciągu najbliższych dni ( do 9 sierpnia br. włącznie) na obszarze całego kraju będzie utrzymywała się wysoka temperatura powietrza( powyżej 30 °C).Można spodziewać się burz, miejscami z gradem. Utrzymywanie się wysokiej temperatury powietrza może mieć negatywne skutki dla zdrowia i życia ludzi, realizacji ruchu kołowego, funkcjonowania systemu elektroenergetycznego i sieci wodociągowej, a także zagrożenia pożarowego.

Wobec powyższego prosimy o zachowanie szczególnej ostrożności w tym okresie.

Załącznik - Poradnik bezpiecznego zachowania  się w czasie burz i upałów.

 
V edycja Półkolonii w Gminie Pawłosiów

W czasie tegorocznych wakacji w dniach 01.07. - 13.07.2015 r. w  Zespole Szkół w Wierzbnej została zorganizowana 10 - dniowa półkolonia dla dzieci i młodzieży szkolnej. Uczestnikami półkolonii były dzieci, których rodzice są ubezpieczeni w pełnym zakresie w KRUS. Inicjatorem i współorganizatorem półkolonii był Wójt Gminy Pawłosiów Pan Mariusz Reń wspólnie z  Krajową Radą Izb Rolniczych.

Więcej…
 
Informacja

Powiatowy Zarząd Dróg w Jarosławiu informuje, że w związku z Przebudową drogi powiatowej Nr 1725R Jarosław - Pawłosiów może nastąpić zamknięcie w/w drogi dla ruchu w dniach 31.07.2015 r. - 01.08.2015 r. Planowany objazd do drogi wojewódzkiej Jarosław - Pruchnik i drogi powiatowej Tywonia - Jarosław.

 
XII sesja Rady Gminy Pawłosiów

OGŁOSZENIE

Uprzejmie informuję mieszkańców Gminy Pawłosiów, iż  7 sieprnia 2015 r. o godzinie 14 00
w świetlicy wiejskiej w Pawłosiowie odbędzie się XII sesja Rady Gminy Pawłosiów.

Proponowany porządek obrad przedstawia się następująco:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Podjęcie uchwał w sprawie:
  1) zmian w budżecie Gminy na 2015 rok (opinia Komisji Planowania i Budżetu),
  2) zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Pawłosiów na lata 2015-2024 (opinia Komisji Planowania i Budżetu),
  3) udzielenia pomocy rzeczowej Powiatowi Jarosławskiemu.
 3. Przyjęcie protokołu z sesji Nr XI/2015 Rady Gminy.
 4. Wolne wnioski i zapytania.
 5. Zakończenie obrad.
Jednocześnie informuję, iż posiedzenia Rady Gminy mają charakter otwarty, co oznacza, że każda osoba zainteresowana może uczestniczyć w obradach rady.

Przewodniczący Rady
Marta Szumińska

 
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY PAWŁOSIÓW z dnia 23 lipca 2015 roku

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY PAWŁOSIÓW z dnia 23 lipca 2015 roku

o numerach i granicach obwodów do głosowania oraz siedzibach obwodowych komisji ds. referendum

 
Włączenie syren alarmowych

W dniu 1 sierpnia br. mija 71 rocznica wybuchu Powstania Warszawskiego, ważnego wydarzenia w dziejach narodu polskiego.

Wzorem lat ubiegłych, dla jego przypomnienia oraz oddania hołdu i uczczenia pamięci żołnierzom Polskiego Państwa Podziemnego i cywilnym ofiarom Powstania Warszawskiego, w dniu 1 sierpnia br. o godzinie 17:00 zostaną włączone syreny alarmowe. Syreny uruchomione byłą na okres 1 minuty i będą emitowały dźwięk ciągły.

Obchody rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego mają charakter ogólnokrajowy, a włączenie syren i wywieszenie flag narodowych, stanowi ich ważny akcent w przestrzeni publicznej.

 
Stypendia pomostowe dla maturzystów – Dyplom z marzeń 2015/2016

Informujemy, że Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenie „Z Tradycją w Nowoczesność” przystąpiła do XIV edycji Programu Stypendiów Pomostowych. W roku akademickim 2015/2016 organizacja planuje przyznać 7 stypendiów w wysokości 500 zł. miesięcznie, które będą wypłacane przez 10 miesięcy maturzystom mieszkającym na obszarze działania LGD, tj. gmin: Chłopice, Kańczuga, Pawłosiów, Pruchnik, Roźwienica.
Aby ubiegać się o stypendium należy wypełnić wniosek ON-LINE na stronie www.stypendia-pomostowe.pl. Formularze będą aktywne do 17 sierpnia 2015 r. do godz. 16:00. Wydrukowany i podpisany wniosek wraz z kompletem załączników należy złożyć w siedzibie Biura LGD w nieprzekraczalnym terminie do 24 sierpnia 2015 r. do godz. 16:00.

Więcej…
 
INFORMACJA

Informuję, że w dniu 31.07.2015 roku (tj. piątek)

Urząd Gminy będzie nieczynny

(Dzień wolny na podstawie art. 130 § 2 z dnia 26 czerwca 1974 r. ustawy Kodeks Pracy.)

z up. Wójta
Joanna Tomaszewska
Sekretarz Gminy

 
Gminne Zawody Sportowo - Pożarnicze

W dniu 12 lipca 2015 r. na boisku sportowym w Cieszacinie Wielki odbyły się Gminne Zawody Sportowo Pożarnicze jednostek  z terenu Gminy Pawłosiów. Do rywalizacji zgłosiło się 6 drużyn męskich i 1 młodzieżowa drużyna pożarnicza dziewczęca z Tywoni. Imprezę otworzył Prezes ZOG ZOSP RP w Pawłosiowie Wójt Gminy Mariusz Reń. Nad przebiegiem zawodów czuwała komisja sędziowska z PSP w Jarosławiu w składzie: mł. bryg Krzysztof Kowal, kpt. Andrzej Jarosz, st. ogn.  Piotr Krzywański. Turniej drużyn męskich rozegrany został w konkurencjach: sztafeta pożarnicza 7 x 50  m z przeszkodami i ćwiczenie bojowe. Suma zdobytych punktów decydowała  o zajętym miejscu.  W konkurencji młodzieżowej drużyny pożarniczej dziewczęcej odbył się bieg sztafetowy  z przeszkodami na dystansie 400 m i rozwinięcie bojowe. Klasyfikacja końcowa po zakończonych  ćwiczeniach przedstawia się następująco:

I miejsce  OSP Cieszacin Wielki z wynikiem 112,82 pkt.
II miejsce OSP Pawłosiów z wynikiem 126,62 pkt.
III miejsce OSP Kidałowice z wynikiem 126,85 pkt.
IV miejsce OSP Ożańsk z wynikiem 128,37 pkt.
V miejsce OSP Tywonia z wynikiem 137,49 pkt.
VI miejsce OSP Wierzbna z wynikiem 139,89 pkt.

Więcej…
 
Uwaga Czytelnicy

Uwaga Czytelnicy

W okresie wakacyjnym (lipiec, sierpień)

Gminna Biblioteka Publiczna w Pawłosiowie

czynna będzie od poniedziałku do piątku od godz. 7.30 do godz. 15.30

 
« pierwszapoprzednia12345678910następnaostatnia »

Strona 1 z 31
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Ulti Clocks content

Dzisiaj jest: 28 Sierpień 2015        Imieniny obchodzą: Patrycja, Erazm, Augustyn
Kontakt

Gmina Pawłosiów

37-500 Jarosław

Pawłosiów 88

powiat jarosławski

woj. podkarpackie

tel: (16) 622-03-80

fax: (16) 622-02-48

e-mail: ug_pawlosiow@pro.onet.pl

Godziny urzędowania:

poniedziałek - piątek:

w godz: 7.00 - 15.00

Nr rachunku bankowego:

20124025711111000033422789

Rozkład godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Jarosławskiego w 2011 roku

 

Lp.

Nazwa i adres apteki

Godziny pracy

Telefon

Poniedziałek – piątek

Sobota

Niedziela
i święta

Miasto Jarosław

1.

Medex W-S” sp. z o.o.,
ul. Grunwaldzka 26, 37-500 Jarosław

800-2000

800-1400

Nieczynne

(16) 
621 35 11

2.

Medex W-S” sp. z o.o.,
ul. Słowackiego 26, 37-500 Jarosław

800-1800

800-1300

Nieczynne

(16) 
621 53 96

3.

PHU – J. Szarek i T. Śliwiński,
ul. 3-go Maja 43, 37-500 Jarosław

800-2000

800-1400

Nieczynne

(16) 
621 27 31

4.

Medex W-S” sp. z o.o.,
ul. Kościuszki 25, 37-500 Jarosław

800-1700

800-1300

Nieczynne

(16) 
621 36 58

5.

P.U.P.H. “Optical”,
ul.
Słowackiego 17, 37-500 Jarosław

Całodobowa

Całodobowa

Całodobowa

(16) 
621 84 84

6.

VADEMECUM”,
ul. Grunwaldzka 1, 37-500 Jarosław

800-1900

800-1300

Nieczynne

(16) 
623 25 92

7.

FARMACJA”,
ul. 3-go Maja 64, 37-500 Jarosław

800-1900

800-1300

Nieczynne

(16) 
624 32 70

8.

Remedium” sp. j.,
ul. Kraszewskiego 9, 37-500 Jarosław

800-2000

800-1800

Nieczynne

(16) 
623 07 11

9.

ADAFARM” sp. z o.o.,
ul. Lisińskiego 10, 37-500 Jarosław

800-2000

800-1400

Nieczynne

(16) 
624 28 60

10.

MEDIQ”,
ul. Rynek 11, 37-500 Jarosław

800-1900

800-1400

Nieczynne

(16) 
624 24 00

11.

MEDIQ”,
ul. Kraszewskiego 5, 37-500 Jarosław

800-2200

800-1400

Nieczynne

(16) 
624 24 10

12.

MEDIQ”,
os. Tysiąclecia 12, 37-500 Jarosław

800-1900

800-1400

Nieczynne

(16)  
624 24 20

13.

MEDIQ”,
ul. Witosa 2, 37-500 Jarosław

800-1900

800-1400

Nieczynne

(16)  
627 30 70

14.

ALONA” s. c.,
ul. Sikorskiego 2a, 37-500 Jarosław

800-1800

800-1400

Nieczynne

(16)  
621 59 19

15.

Medex” sp. z o.o.,
ul. Kościuszki 29a, 37-500 Jarosław

800-2000

800-1400

Nieczynne

(16)  
621 15 06

16.

Medex B”,
ul. Kraszewskiego 11, 37-500 Jarosław

800-1900

800-1500

Nieczynne

(16)  
621 62 75

17.

NOVA” Tkaczyk i Wspólnicy sp. j.,
ul. 3-go Maja 65, 37-500 Jarosław

730-2000

800-1600

Nieczynne

(16)  
621 14 08

18.

SKAW-MAR” (PKP),
ul. Słowackiego 38, 37-500 Jarosław

700-1900

800-1500

Nieczynne

(16)  
621 37 37

19.

Pod Jesionem”,
ul. Poniatowskiego 53, 37-500 Jarosław

800-2000

800-1300

Nieczynne

(16)  
621 76 46

20.

Farmacja 2”,
ul. Pruchnicka 6a, 37-500 Jarosław

700-2100

700-2100

Nieczynne

(16)  
623 10 05

21.

Aspirynka” sp. j.,

ul. Jana Pawła II 21, 37-500 Jarosław

800-2000

800-1400

Nieczynne

(16)  
621 14 45

22.

PHU – J.Szarek i T. Śliwiński,
os. Kombatantów 20, 37-500 Jarosław

800-1930

800-1500

Nieczynne

(16)  
621 79 31

23.

Medex-B”,

ul. Grodzka 3, 37-500 Jarosław

730-1900

730-1400

Nieczynne

(16)  
621 77 88

24.

Medex” sp. z o.o.,
ul. Kraszewskiego 24A, 37-500 Jarosław

800-2000

800-1500

Nieczynne

(16)  
621 06 06

25.

SKAW-MAR”,
ul. Kościuszki 18, 37-500 Jarosław

730-1700

Nieczynne

Nieczynne

(16)  
621 05 28

Miasto Radymno

1.

Vita” s. c.
ul. Rynek 23, 37-550 Radymno

730-2000

730-2000

800-2000

(16)  
628 10 34

2.

Apteka Leków Gotowych Beata Franus,

ul. Legionów 4a, 37-550 Radymno

800-1800

800-1300

Nieczynne

(16)  
628 13 75

Gmina Chłopice

1.

Apteka mgr farm. Zofia Gaweł,

Chłopice 190, 37-561 Chłopice

800-1500

Nieczynne

Nieczynne

(16)  
622 29 61

2.

Punkt Apteczny,

mgr Jakub Wawrzyszko

Łowce 99, 37-554 Łowce

Pn., Wt., Śr.

800-1500

Cz., Pt.

900-1600

Nieczynne

Nieczynne

(16)  
624 00 73

Gmina Jarosław

1.

Punkt Apteczny Justan s.c.,

Wólka Pełkińska 282,
37-511 Wólka Pełkińska

Pn., Wt., Pt.

915-1800

Śr., Cz.

915-1615

Nieczynne

Nieczynne

(16)  
628 03 65

Gmina Laszki

1.

Apteka leków gotowych”,
Laszki 35, 37-543 Laszki

Pn., Śr.

900-1800

Wt., Cz. , Pt.

800-1500

Nieczynne

Nieczynne

(16)  
628 50 20

Gmina Pruchnik

1.

Apteka prywatna” T. Reizer,
ul. Jana Pawła II 3, 37-560 Pruchnik

Pn., Śr.

800-1600

Wt., Cz. , Pt.

800-1800

800-1400

Nieczynne

(16)  
628 98 60

2.

Apteka „Eliksir”,
ul. B. Markiewicza 11a, 37-560 Pruchnik

800-1800

900-1300

Nieczynne

(16)  
628 81 75

Gmina Radymno

1.

Punkt Apteczny,

Sośnica 184,
37-555 Sośnica

800- 1430

Nieczynne

Nieczynne

(16)  
628 30 43

Gmina Rokietnica

1.

Apteka prywatna mgr Janina Horbowy,

Rokietnica 645, 37-562 Rokietnica

800-1500

Nieczynne

Nieczynne

(16)  
622 13 81

Gmina Roźwienica

1.

Apteka „Lawenda”,
Roźwienica 201, 37- 565 Roźwienica

800-1600

Nieczynne

Nieczynne

(16)  
622 58 69

2.

Punkt Apteczny (Remiza OSP),

Węgierka, 37- 565 Roźwienica

730-1500

Nieczynne

Nieczynne

(16)  
628 99 03

Gmina Wiązownica

1.

Apteka leków gotowych” mgr farm.
I. Podolec,

Wiązownica 378, 37-522 Wiązownica

Pn., Śr.

800-1800

Wt., Cz. , Pt.

800-1500

Nieczynne

Nieczynne

(16)  
622 36 66

2.

PUNKT APTECZNY, techn. farm. Jolanta Kolbuch - Wawrzoszek,

Zapałów 141, 37-544 Zapałów

Pn., Śr., Cz., Pt.

815-1500

Wt.

815-1800

Nieczynne

Nieczynne

(16)  
628 62 49

3.

PUNKT APTECZNY, Teresa Kołakowska,

Szówsko ul. Kościelna 14,
37-522 Wiązownica

Pn. - Czw.,

730-1900

Pt.,

930-1900

800-1400

Nieczynne

(16)  
623 32 55

4.

PUNKT APTECZNY

Manasterz 139,
37-230 Manasterz

800-1500

900-1300

Nieczynne

(16)  
651 50 57

 

Całodobowy dostęp do aptek w niedziele, święta i inne dni wolne od pracy w 2011 roku

 

Lp.

Nazwa i adres apteki

Godziny pracy

Telefon

Poniedziałek – piątek

Sobota

Niedziela
i święta

Miasto Jarosław

1.

P.U.P.H. “Optical”,
ul. Słowackiego 17a, 37-500 Jarosław

Całodobowa

Całodobowa

Całodobowa

(16)  
621 84 84

 

Pogotowie wod - kan

Tel: 666 860 312

Pogoda
Gościmy
Naszą witrynę przegląda teraz 51 gości 
Joomla extensions by Siteground Hosting

Ta witryna używa plików cookie. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie plików cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Możesz je w każdej chwili zmienić. Aby dowiedzieć się więcej o plikach cookies lub je usunąć zobacz naszą politykę prywatności. Polityka cookie

Akceptuj cookies z tej strony.

EU Cookie Directive Module Information