Reklama
OSTRZEŻENIE METEOROLOGICZNE

Zjawisko: Intensywne opady deszczu

Stopień zagrożenia: 1

Biura: Centralne Biuro Prognoz meteorologicznych IMGW – PIB Oddział Kraków

Obszar: województwo podkarpackie

Ważność: 2014-10-01 godz.15:00 do 2014-10-02 godz.09:00

Przebieg: Prognozuje się wystąpienie opadów deszczu okresami o natężeniu umiarkowanym i silnym. Lokalnie popołudniu i początkowo w nocy wystąpią burze. Prognozowana łączna wysokość opadów od 30 mm do 45 mm. Porywy wiatru w czasie burz do 55 km/h.

Prawdopodobieństwo: 80 %

Uwagi: brak

Więcej…
 
INFORMACJA

Informuję, że pierwsze posiedzenie członków Gminnej Komisji Wyborczej powołanej do przeprowadzenia wyborów do organów stanowiących jednostek samorządu terytorialnego oraz wyborów wójta, odbędzie się w dniu  24 września 2014 r. (środa) o godz. 13 00 w sali narad urzędu gminy w Pawłosiowie (pok. 202, II p.).

 

 


Przewidywany porządek posiedzenia:

 1. Otwarcie posiedzenia,
 2. Przedstawienie zadań Gminnej Komisji Wyborczej,
 3. Wybór przewodniczącego komisji – podjęcie uchwały,
 4. Wybór zastępcy przewodniczącego komisji – podjęcie uchwały,
 5. Ustalenie i przyjęcie kalendarza prac komisji,
 6. Sprawy różne.

Wójt Gminy Pawłosiów

Mariusz Reń

 
Maleniska: Wyremontowany budynek Domu Kultury oficjalnie otwarty

W niedzielę 14 września br. odbyło się uroczyste otwarcie nowo wyremontowanego budynku Domu Kultury w Maleniskach. Inwestycja pod nazwą „Rozbudowa, nadbudowa i przebudowa istniejącego budynku  Domu Kultury w Maleniskach” została zrealizowana z udziałem środków w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” PROW 2007 – 2013.

Wójt Gminy Pawłosiów Mariusz Reń serdecznie przywitał licznie przybyłych gości i mieszkańców, a następnie zaprosił ks. prałata Franciszka Kida, proboszcza parafii w Tywoni do poświęcenia obiektu. Później nastąpiło uroczyste przecięcie wstęgi i tym samym otwarcie budynku. W swoim wystąpieniu Wójt wyraził nadzieję, iż ten nowo otwarty obiekt znakomicie wypełniać będzie funkcję społeczno – kulturalną dla Sołectwa Maleniska i stanie się miejscem spotkań, integracji mieszkańców oraz wypoczynku dzieci i młodzieży. Włodarz Gminy podziękował wszystkim,  którzy przyczynili się do realizacji tego zadania. Słowa uznania dla władz gminy w imieniu Marszałka Województwa Podkarpackiego wyraził natomiast Pan Jerzy Klisowski. Do podziękowań włączyła się również Rada Sołecka na czele z sołtys Zofią Krajnik, która  w imieniu mieszkańców skierowała do Rady Gminy i Wójta ciepłe słowa podziękowania za dotrzymanie obietnicy remontu świetlicy.

Uroczystość swym występem uświetnił Zespół Pieśni i Tańca „Pawłosiów”, a dzieci i młodzież z Malenisk przedstawiły wesoły program artystyczny. Wieczorem świetlica przeszła „chrzest bojowy” podczas wspólnej zabawy tanecznej.

Zmodernizowana i wyposażona świetlica stała się miejscem, które sprzyja integracji, inspiruje do działań i w którym bije serce lokalnej społeczności.

Więcej…
 
JUBILEUSZOWE OBCHODY BITWY LOTNICZEJ NAD PAWŁOSIOWEM

Niedziela 14 września br. była dniem obchodów 75 rocznicy bitwy powietrznej nad Pawłosiowem. Uroczystości rozpoczęła msza św. odprawiona w intencji Żołnierzy Września 1939 r. Koncelebrował ją ksiądz dziekan Jan Jagustyn, homilię wygłosił kapelan Garnizonu Jarosław ks. mjr Tomasz Skupień. Zwieńczeniem uroczystej mszy świętej było złożenie kwiatów i zapalenie zniczy pod tablicami lotników i żołnierzy września, przez przedstawicieli Samorządu Gminy i młodzież Zespołu Szkół w Pawłosiowie. Obecność Kompani Honorowej Wojska Polskiego, licznie zgromadzonych pocztów sztandarowych, orkiestry dętej oraz dostojnych gości, sprawiła, iż obchody odbyły się w szczególnie podniosłej atmosferze. Na cmentarzu w Maleniskach, przy mogile lotników przypomniano losy bohaterów, których samolot został zestrzelony nad ziemią pawłosiowską. Następnie odegrano Hymn Narodowy, odbył się uroczysty apel poległych i salwa honorowa.  Wójt Gminy Pawłosiów – Mariusz Reń podkreślał, jak ważna, w obliczu wydarzeń na wschodzie Europy jest, pamięć o tragicznych wydarzeniach wojny, które toczyły się na naszych terenach przeszło 70 lat temu.   W obchodach udział wziął m.in. kap. marynarki Stanisław Kobyliński, brat Edmunda, jednego z poległych lotników, który  wręczył imienne podziękowania osobom najbardziej zasłużonym w kontynuowaniu patriotycznej uroczystości ku czci i  pamięci lotników.

Rangę wydarzenia podniósł paradny przelot samolotu, który w naoczny sposób przypomniał wydarzenia, które miały tutaj miejsce 75 lat temu.

Więcej…
 
IV edycja półkolonii w Gminie Pawłosiów

W dniach od 11 do 23 sierpnia br. w Gminie Pawłosiów odbyły się półkolonie letnie zorganizowane przez Wójta Gminy Pawłosiów wspólnie z Krajową Radą Izb Rolniczych, dla dzieci i młodzieży uczęszczających do szkół na terenie gminy, których przynajmniej jedno z rodziców jest ubezpieczone w pełnym zakresie w Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego lub jedno z rodziców jest uprawnione do świadczeń z KRUS.

Więcej…
 
Zaproszenie

 
Dożynki Gminne w Pawłosiowie

Dożynki, zwane również Świętem Plonów, to święto ludowe połączone z obrzędami dziękczynnymi za ukończone żniwa. Jest ono zwieńczeniem całorocznej pracy rolników, którzy dziękują Panu Bogu za zebrane plony i pomyślne zakończenie żniw.

Gminne dożynki odbyły się 31 sierpnia. Uroczystości z udziałem rolników, władz samorządowych, zaproszonych gości i mieszkańców  rozpoczęły się tradycyjnie Mszą św. w kościele pw. Świętych Piotra i Pawła w Pawłosiowie, którą odprawił ks. dziekan Jan Jagustyn w asyście ks. proboszcza Wiesława Dziwik oraz ks. porucznika Grzegorza Bechta.

Następnie, korowód dożynkowy składający się z delegacji wieńcowych dziesięciu sołectw, przeszedł na plac przy urzędzie gminy,  a poprowadzili go starostowie: pani Agnieszka Jarosz, która wraz z mężem prowadzi 60 ha gospodarstwo rolne, nastawione głównie na produkcję roślinną oraz pan Paweł Szumiński, właściciel 120 ha gruntów rolnych, specjalizujący się w uprawie zbóż, roślin oleistych oraz hodowli brojlerów.

Gospodarz Dożynek – Wójt Gminy Mariusz Reń otwierając uroczystość, serdecznie przywitał licznie przybyłych gości i mieszkańców.

Następnie odbyła się prezentacja wieńców oraz dożynkowy obrzęd. Starostowie dożynek przekazali na ręce gospodarza dary złożone z plonów rolnych; warzywa i owoce oraz bochen chleba wypieczony z tegorocznej mąki, którym następnie podzielili się ze wszystkimi uczestnikami.

Wójt skierował do rolników serdeczne podziękowania za Ich trud codziennej, żmudnej pracy na roli, dzięki której codziennie kroimy i spożywamy świeży bochen chleba. Szczególne słowa uznania Wójt skierował do osób zaangażowanych w przygotowanie przepięknych wieńców dożynkowych oraz tradycyjnych potraw regionalnych, którymi mogli delektować się wszyscy uczestnicy niedzielnego święta.

Więcej…
 
Zaproszenie

 
WOJEWÓDZKA KARTA DUŻEJ RODZINY

Informujemy, że w maju 2014 r. na terenie województwa podkarpackiego ruszyła Wojewódzka Karta Dużej Rodziny, Program adresowany dla rodzin wielodzietnych, wprowadzony przez Samorząd Województwa Podkarpackiego.

Celem wprowadzenia Wojewódzkiej Karty Dużej Rodziny jest promowanie dużej rodziny oraz działań na rzecz wzmocnienia jej kondycji, poprawa warunków życia dużych rodzin, wspieranie funkcji rodzicielskiej poprzez wyrównanie szans rozwoju dzieci wychowywanych w rodzinie, zachęcanie do wspólnego spędzania czasu w szczególności korzystając z dóbr kultury i innych na terenie województwa podkarpackiego, budowanie przychylnego klimatu lokalnego, sprzyjającemu podejmowaniu korzystnych demograficznie decyzji dla rozwoju dużej rodziny.

Wojewódzka Karta Dużej Rodziny to system ulg i zniżek wspierający rodziny wielodzietne i zastępcze, zamieszkujące i zameldowane na terenie Województwa Podkarpackiego wychowujące troje i więcej dzieci w wieku do ukończenia 18 roku życia lub 25 lat w przypadku kontynuacji nauki.

Wojewódzka Karta Dużej Rodziny jest adresowana do każdego członka rodziny, pozwala na ulgowe wstępy do instytucji kultury i oświaty prowadzone przez Samorząd Województwa Podkarpackiego.

Więcej…
 
ŚWIADCZENIA RODZINNE – NOWY OKRES ZASIŁKOWY

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pawłosiowie informuje, że z dniem 1 listopada 2014 r. rozpoczyna się nowy okres zasiłkowy, trwający do 31 października 2015 r. W związku z tym od 1 września 2014 r. rozpoczyna się nabór wniosków o ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego oraz dodatków do zasiłku rodzinnego na okres zasiłkowy 2014/2015. Wszyscy zasiłkobiorcy pobierający świadczenia rodzinne w tutejszym ośrodku powinni złożyć wnioski wraz z wymaganą dokumentacją w Ośrodku Pomocy Społecznej (pokój 113). W przypadku gdy osoba ubiegającą o świadczenia rodzinne na nowy okres zasiłkowy złoży wniosek wraz z dokumentami do dnia 30 września, ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz wypłata świadczeń przysługujących za miesiąc listopad nastąpi do dnia 30 listopada. W przypadku gdy wniosek wraz z dokumentami zostanie złożony w okresie od dnia 1 października do dnia 30 listopada, ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz wypłata świadczeń przysługujących za miesiąc listopad nastąpi do dnia 31 grudnia.

Druki wniosków i oświadczeń można wybierać w Ośrodku Pomocy Społecznej w Pawłosiowie (pokój 113) w godzinach pracy Urzędu. Na miejscu pracownicy GOPS służą informacją oraz pomocą w wypełnianiu druków.

Więcej…
 
ZOSTAŃ PARTNEREM „KARTY DUŻEJ RODZINY” !

W związku z wejściem w życie w dniu 16 czerwca 2014 r. uchwały Nr 85 Rady Ministrów z dnia 27 maja 2014 r. w sprawie ustanowienia rządowego programu dla rodzin wielodzietnych (M.P. poz. 430) oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 27 maja 2014 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu dla rodzin wielodzietnych (Dz.U. poz. 755) Podkarpacki Urząd Wojewódzki w Rzeszowie zachęca firmy, lokalnych przedsiębiorców oraz inne podmioty, które potencjalnie mogłyby zostać partnerami programu do włączenia się w ogólnopolski program „Karta Dużej Rodziny”. W załączeniu zaproszenie Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie do przystąpienia do programu.

 
Informacja

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Jarosławiu Sp. z o.o. informuje, że

od dnia 08.09.2014 r. od godziny 7:00 do 12.09.2014 r. do godziny 15:00

zostanie przeprowadzona dezynfekcja i płukanie sieci wodociągowej
miasta Jarosławia oraz miejscowości przyległych korzystających z wody miejskiej.
W związku z powyższym mogą nastąpić chwilowe zakłócenia w dostawie wody.
Nadmiar chloru można usunąć przez jej odstanie lub przegotowanie.

 
WYPRAWKA SZKOLNA 2014/2015

Termin składania wniosków o przyznanie dofinansowania na zakupu podręczników na rok szkolny 2014/2015 ustalono do dnia 05 września 2014 r.

Programem będą objęci uczniowie rozpoczynający edukację szkolną w klasach:

 • II i III lub VI szkoły podstawowej,
 • II i III lub VI ogólnokształcącej szkoły muzycznej I stopnia,
 • III szkoły ponadgimnazjalnej, tj.:
  • zasadniczej szkoły zawodowej,
  • liceum ogólnokształcącego
  • technikum,
 • klasie VI ogólnokształcącej szkoły muzycznej II stopnia,
 • klasie VI ogólnokształcącej szkoły sztuk pięknych,
 • klasie III liceum plastycznego,
 • klasie III lub IX ogólnokształcącej szkoły baletowej.
Więcej…
 
Nabór wniosków o przyznanie pomocy w ramach działania "Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013

 
WYPRAWKA SZKOLNA 2014/2015

Informujemy, iż zgodnie z projektem Rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników, książek pomocniczych i materiałów dydaktycznych wstępny termin składania wniosków o przyznanie dofinansowania na zakupu podręczników na rok szkolny 2014/2015 ustalony został do dnia  05 września 2014  r.

Projekt przewiduje dofinansowanie dla uczniów, którzy rozpoczną naukę w roku szkolnym 2014/2015 w klasach:

 • II i III lub VI szkoły podstawowej,
 • II i III lub VI ogólnokształcącej szkoły muzycznej I stopnia,
 • III szkoły ponadgimnazjalnej, tj.:
  • zasadniczej szkoły zawodowej,
  • liceum ogólnokształcącego
  • technikum,
 • klasie VI ogólnokształcącej szkoły muzycznej II stopnia,
 • klasie VI ogólnokształcącej szkoły sztuk pięknych,
 • klasie III liceum plastycznego,
 • klasie III lub IX ogólnokształcącej szkoły baletowej.

Dofinansowanie zostanie przekazane na zakup:

 • podręczników do kształcenia ogólnego lub kształcenia w zawodach dopuszczonych do użytku szkolnego dla wszystkich uczniów,
 • podręczników do kształcenia ogólnego i materiałów edukacyjnych dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi, jeśli jedną z niepełnosprawności jest upośledzenie umysłowe w stopniu umiarkowanym lub znacznym.
Więcej…
 
XLIX SESJA RADY GMINY PAWŁOSIÓW

OGŁOSZENIE

Uprzejmie informuję mieszkańców Gminy Pawłosiów, iż  7 sierpnia 2014 r. o godzinie 14 00
w świetlicy wiejskiej w Pawłosiowie odbędzie się XLIX sesja Rady Gminy Pawłosiów.

Proponowany porządek obrad przedstawia się następująco:

 

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Podjęcie uchwał w sprawie:
  1) zmian w budżecie gminy na 2014 rok (przed podjęciem uchwały opinia Komisji  Planowania i Budżetu),
  2) uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Nr 1/2012” Pawłosiów - Maleniska,
  3) zmieniająca uchwałę w sprawie podziału gminy Pawłosiów na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym.
 3. Przyjęcie protokołu z sesji Nr XLVIII/2014 Rady Gminy.
 4. Wolne wnioski i zapytania.
 5. Zakończenie  obrad.
Jednocześnie informuję, iż posiedzenia Rady Gminy  mają  charakter otwarty, co oznacza, że każda osoba zainteresowana może uczestniczyć w obradach rady.

Przewodniczący Rady
Eugeniusz Piasecki


 
« pierwszapoprzednia12345678910następnaostatnia »

Strona 1 z 24
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama

Dzisiaj jest: 1 Październik 2014        Imieniny obchodzą: Sława, Dionizy, Teofil
Ulti Clocks content
Kontakt

Gmina Pawłosiów

37-500 Jarosław

Pawłosiów 88

powiat jarosławski

woj. podkarpackie

tel: (16) 622-03-80

fax: (16) 622-02-48

e-mail: ug_pawlosiow@pro.onet.pl

Godziny urzędowania:

poniedziałek - piątek:

w godz: 7.00 - 15.00

Nr rachunku bankowego:

20124025711111000033422789

Rozkład godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Jarosławskiego w 2011 roku

 

Lp.

Nazwa i adres apteki

Godziny pracy

Telefon

Poniedziałek – piątek

Sobota

Niedziela
i święta

Miasto Jarosław

1.

Medex W-S” sp. z o.o.,
ul. Grunwaldzka 26, 37-500 Jarosław

800-2000

800-1400

Nieczynne

(16) 
621 35 11

2.

Medex W-S” sp. z o.o.,
ul. Słowackiego 26, 37-500 Jarosław

800-1800

800-1300

Nieczynne

(16) 
621 53 96

3.

PHU – J. Szarek i T. Śliwiński,
ul. 3-go Maja 43, 37-500 Jarosław

800-2000

800-1400

Nieczynne

(16) 
621 27 31

4.

Medex W-S” sp. z o.o.,
ul. Kościuszki 25, 37-500 Jarosław

800-1700

800-1300

Nieczynne

(16) 
621 36 58

5.

P.U.P.H. “Optical”,
ul.
Słowackiego 17, 37-500 Jarosław

Całodobowa

Całodobowa

Całodobowa

(16) 
621 84 84

6.

VADEMECUM”,
ul. Grunwaldzka 1, 37-500 Jarosław

800-1900

800-1300

Nieczynne

(16) 
623 25 92

7.

FARMACJA”,
ul. 3-go Maja 64, 37-500 Jarosław

800-1900

800-1300

Nieczynne

(16) 
624 32 70

8.

Remedium” sp. j.,
ul. Kraszewskiego 9, 37-500 Jarosław

800-2000

800-1800

Nieczynne

(16) 
623 07 11

9.

ADAFARM” sp. z o.o.,
ul. Lisińskiego 10, 37-500 Jarosław

800-2000

800-1400

Nieczynne

(16) 
624 28 60

10.

MEDIQ”,
ul. Rynek 11, 37-500 Jarosław

800-1900

800-1400

Nieczynne

(16) 
624 24 00

11.

MEDIQ”,
ul. Kraszewskiego 5, 37-500 Jarosław

800-2200

800-1400

Nieczynne

(16) 
624 24 10

12.

MEDIQ”,
os. Tysiąclecia 12, 37-500 Jarosław

800-1900

800-1400

Nieczynne

(16)  
624 24 20

13.

MEDIQ”,
ul. Witosa 2, 37-500 Jarosław

800-1900

800-1400

Nieczynne

(16)  
627 30 70

14.

ALONA” s. c.,
ul. Sikorskiego 2a, 37-500 Jarosław

800-1800

800-1400

Nieczynne

(16)  
621 59 19

15.

Medex” sp. z o.o.,
ul. Kościuszki 29a, 37-500 Jarosław

800-2000

800-1400

Nieczynne

(16)  
621 15 06

16.

Medex B”,
ul. Kraszewskiego 11, 37-500 Jarosław

800-1900

800-1500

Nieczynne

(16)  
621 62 75

17.

NOVA” Tkaczyk i Wspólnicy sp. j.,
ul. 3-go Maja 65, 37-500 Jarosław

730-2000

800-1600

Nieczynne

(16)  
621 14 08

18.

SKAW-MAR” (PKP),
ul. Słowackiego 38, 37-500 Jarosław

700-1900

800-1500

Nieczynne

(16)  
621 37 37

19.

Pod Jesionem”,
ul. Poniatowskiego 53, 37-500 Jarosław

800-2000

800-1300

Nieczynne

(16)  
621 76 46

20.

Farmacja 2”,
ul. Pruchnicka 6a, 37-500 Jarosław

700-2100

700-2100

Nieczynne

(16)  
623 10 05

21.

Aspirynka” sp. j.,

ul. Jana Pawła II 21, 37-500 Jarosław

800-2000

800-1400

Nieczynne

(16)  
621 14 45

22.

PHU – J.Szarek i T. Śliwiński,
os. Kombatantów 20, 37-500 Jarosław

800-1930

800-1500

Nieczynne

(16)  
621 79 31

23.

Medex-B”,

ul. Grodzka 3, 37-500 Jarosław

730-1900

730-1400

Nieczynne

(16)  
621 77 88

24.

Medex” sp. z o.o.,
ul. Kraszewskiego 24A, 37-500 Jarosław

800-2000

800-1500

Nieczynne

(16)  
621 06 06

25.

SKAW-MAR”,
ul. Kościuszki 18, 37-500 Jarosław

730-1700

Nieczynne

Nieczynne

(16)  
621 05 28

Miasto Radymno

1.

Vita” s. c.
ul. Rynek 23, 37-550 Radymno

730-2000

730-2000

800-2000

(16)  
628 10 34

2.

Apteka Leków Gotowych Beata Franus,

ul. Legionów 4a, 37-550 Radymno

800-1800

800-1300

Nieczynne

(16)  
628 13 75

Gmina Chłopice

1.

Apteka mgr farm. Zofia Gaweł,

Chłopice 190, 37-561 Chłopice

800-1500

Nieczynne

Nieczynne

(16)  
622 29 61

2.

Punkt Apteczny,

mgr Jakub Wawrzyszko

Łowce 99, 37-554 Łowce

Pn., Wt., Śr.

800-1500

Cz., Pt.

900-1600

Nieczynne

Nieczynne

(16)  
624 00 73

Gmina Jarosław

1.

Punkt Apteczny Justan s.c.,

Wólka Pełkińska 282,
37-511 Wólka Pełkińska

Pn., Wt., Pt.

915-1800

Śr., Cz.

915-1615

Nieczynne

Nieczynne

(16)  
628 03 65

Gmina Laszki

1.

Apteka leków gotowych”,
Laszki 35, 37-543 Laszki

Pn., Śr.

900-1800

Wt., Cz. , Pt.

800-1500

Nieczynne

Nieczynne

(16)  
628 50 20

Gmina Pruchnik

1.

Apteka prywatna” T. Reizer,
ul. Jana Pawła II 3, 37-560 Pruchnik

Pn., Śr.

800-1600

Wt., Cz. , Pt.

800-1800

800-1400

Nieczynne

(16)  
628 98 60

2.

Apteka „Eliksir”,
ul. B. Markiewicza 11a, 37-560 Pruchnik

800-1800

900-1300

Nieczynne

(16)  
628 81 75

Gmina Radymno

1.

Punkt Apteczny,

Sośnica 184,
37-555 Sośnica

800- 1430

Nieczynne

Nieczynne

(16)  
628 30 43

Gmina Rokietnica

1.

Apteka prywatna mgr Janina Horbowy,

Rokietnica 645, 37-562 Rokietnica

800-1500

Nieczynne

Nieczynne

(16)  
622 13 81

Gmina Roźwienica

1.

Apteka „Lawenda”,
Roźwienica 201, 37- 565 Roźwienica

800-1600

Nieczynne

Nieczynne

(16)  
622 58 69

2.

Punkt Apteczny (Remiza OSP),

Węgierka, 37- 565 Roźwienica

730-1500

Nieczynne

Nieczynne

(16)  
628 99 03

Gmina Wiązownica

1.

Apteka leków gotowych” mgr farm.
I. Podolec,

Wiązownica 378, 37-522 Wiązownica

Pn., Śr.

800-1800

Wt., Cz. , Pt.

800-1500

Nieczynne

Nieczynne

(16)  
622 36 66

2.

PUNKT APTECZNY, techn. farm. Jolanta Kolbuch - Wawrzoszek,

Zapałów 141, 37-544 Zapałów

Pn., Śr., Cz., Pt.

815-1500

Wt.

815-1800

Nieczynne

Nieczynne

(16)  
628 62 49

3.

PUNKT APTECZNY, Teresa Kołakowska,

Szówsko ul. Kościelna 14,
37-522 Wiązownica

Pn. - Czw.,

730-1900

Pt.,

930-1900

800-1400

Nieczynne

(16)  
623 32 55

4.

PUNKT APTECZNY

Manasterz 139,
37-230 Manasterz

800-1500

900-1300

Nieczynne

(16)  
651 50 57

 

Całodobowy dostęp do aptek w niedziele, święta i inne dni wolne od pracy w 2011 roku

 

Lp.

Nazwa i adres apteki

Godziny pracy

Telefon

Poniedziałek – piątek

Sobota

Niedziela
i święta

Miasto Jarosław

1.

P.U.P.H. “Optical”,
ul. Słowackiego 17a, 37-500 Jarosław

Całodobowa

Całodobowa

Całodobowa

(16)  
621 84 84

 

Pogotowie wod - kan

Tel: 666 860 312

Pogoda
Gościmy
Naszą witrynę przegląda teraz 8 gości 
Joomla extensions by Siteground Hosting

Ta witryna używa plików cookie. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie plików cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Możesz je w każdej chwili zmienić. Aby dowiedzieć się więcej o plikach cookies lub je usunąć zobacz naszą politykę prywatności. Polityka cookie

Akceptuj cookies z tej strony.

EU Cookie Directive Module Information