Reklama
XXXV sesja Rady Gminy Pawłosiów

OGŁOSZENIE

Uprzejmie informuję mieszkańców Gminy Pawłosiów, iż   27 kwietnia 2017 r. o godzinie 13 00
w świetlicy wiejskiej w Pawłosiowie odbędzie się XXXV sesja Rady Gminy Pawłosiów.

Proponowany porządek obrad przedstawia się następująco:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Podjęcie uchwał w sprawie:
  1) udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Jarosławskiemu,
  2) zmian w budżecie gminy na 2017 rok (przed podjęciem uchwały opinia Komisji Planowania i Budżetu),
  3) zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia publicznych placówek wychowania przedszkolnego,
  4) ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli doradców zawodowych w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Pawłosiów,
  5) przyjęcia sołectwa Kidałowice do „Podkarpackiego Programu Odnowy Wsi na lata 2017 - 2020”.
 4. Informacja dotycząca „Oceny zasobów pomocy społecznej za rok 2016 dla Gminy Pawłosiów”.
 5. Przyjęcie protokołu z sesji Nr XXXIV Rady Gminy Pawłosiów.
 6. Wolne wnioski i zapytania.
 7. Zakończenie obrad.
Jednocześnie informuję, iż posiedzenia Rady Gminy mają charakter otwarty, co oznacza, że każda osoba zainteresowana może uczestniczyć w obradach rady.

Przewodnicząca Rady
Marta Szumińska

 
Informacja dla rolników

Od 15 marca br. w dni robocze w godzinach od 8:00 do 14:00 pracownicy Podkarpackiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Urzędzie Gminy Pawłosiów będą wypełniać wnioski o płatności obszarowe i rolnośrodowiskowe.

Wzorem lat ubiegłych wnioski obszarowe wypełniane będą również w poszczególnych miejscowościach w godzinach od 13:00 do 16:30, tj:

 • 18 kwietnia (wtorek) w Domu Kultury w Wierzbnej,
 • 19 kwietnia (środa w Domu Kultury w Ożańsku,
 • 20 kwietnia (czwartek) w Domu Kultury w Kidałowicach,
 • 24 kwietnia (poniedziałek) w Remizo – Świetlicy w Cieszacinie Małym,
 • 25 kwietnia (wtorek) w Świetlicy Wiejskiej w Cieszacinie Wielkim,
 • 26 kwietnia (środa) w Remizie OSP w Tywoni.
 
Życzenia Świąteczne

 
BIULETYN NR 1/2017

Biuletyn Gminy Pawłosiów - Nr 1/2017
 
INFORMACJA

Informuję, że w dniu 14 kwietnia 2017 r.

Urząd Gminy będzie czynny do godz. 13.00

Kasa czynna do godz. 10.00

 

z up. Wójta
Joanna Tomaszewska
Sekretarz Gminy

 
Poszukiwany kandydat na opiekuna prawnego

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pawłosiowie poszukuje kandydata na opiekuna prawnego 

Wymagania stawiane kandydatom:

 • Obywatelstwo polskie.
 • Pełna zdolność do czynności prawnych.
 • Pełnia praw publicznych.
 • Nieposzlakowana opinia.
 • Stan zdrowia pozwalający na pełnienie funkcji określonych w ogłoszeniu.
 • Znajomość tematyki związanej ze sprawowaniem opieki prawnej/kurateli.
 • Znajomość problematyki niepełnosprawności.
 • Umiejętność poruszania się w obszarze instytucji wspierających.
 • Kreatywność, samodzielność, zaangażowanie w realizację zadań.
 • Preferowane wykształcenie wyższe, kierunki: praca socjalna, pedagogika, psychologia lub pokrewne.
Więcej…
 
ZAPROSZENIE DO UDZIAŁU W PRACACH KOMISJI KONKURSOWEJ W OTWARTYM KONKURSIE OFERT

Wójt Gminy Pawłosiów zaprasza organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do zgłoszenia kandydatów do pracy w komisji konkursowej, która zostanie powołana do oceny ofert złożonych w ramach ogłoszonego konkursu na realizację zadania publicznego Gminy Pawłosiów z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego.

FORMULARZ ZGŁOSZENIA

 
INFORMACJA dotycząca uprawy maku niskomorfinowego na terenie Gminy Pawłosiów w 2017 r.

Podstawa prawna:

 • Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz.U.2016.224 j.t. z późn. zm.),
 • Uchwała Nr XXXIII/586/17 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 27 lutego 2017 r. w sprawie określenia ogólnej powierzchni przeznaczonej pod uprawy maku i konopi włóknistych oraz rejonizacji tych upraw w roku 2017 w województwie podkarpackim,
 • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U.2016.23 j.t. z późn. zm.).

Wymagane dokumenty:

 • wniosek o wydanie zezwolenia,
 • potwierdzenie uiszczenia opłaty skarbowej,
 • umowa kontraktacyjna zawarta z podmiotem uprawnionym do prowadzenia działalności w zakresie skupu maku niskomorfinowego na terenie województwa podkarpackiego,
 • oświadczenie wnioskodawcy, że dysponuje pomieszczeniem zabezpieczonym przed kradzieżą torebki (makówki) art. 48 ust. 1, ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii,
 • oświadczenie wnioskodawcy, że nie był karany za popełnione przestępstwa, o których mowa w art. 63 lub 64 i wykroczenia o którym mowa w art. 65 w/w ustawy,
 • faktura zakupu materiału siewnego maku kategorii elitarny lub kwalifikowany.
Więcej…
 
Budowa sieci światłowodowej

 
Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi

6 kwietnia 2017 roku wchodzi w życie Rozporządzenie MRiRW z dnia 4 kwietnia 2017 roku w sprawie zarządzenia środków związanych z wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków (Dz. U. z 2017 r. poz. 722). Traci moc rozporządzenie MRiRW z dnia 20 grudnia 2016 r. w sprawie zarządzenia środków związanych z wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków (Dz. U z 2016 r. poz. 2091). Wchodzące przepisy nakazują między innymi utrzymywanie drobiu w sposób ograniczający jego kontakt z dzikimi ptakami, bez konieczności utrzymywania drobiu w zamknięciu.

 
Nabór wniosków dla osób fizycznych do Programu "Przyjazny dom"

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie ogłosił nabór wniosków na inwestycje z zakresu ochrony środowiska, których celem jest ograniczenie emisji zanieczyszczeń poprzez modernizację kotłowni węglowych.

Więcej…
 
Ogłoszenie o sprzedaży drewna

 
Zarządzenie Wójta Gminy Pawłosiów

Zarządzenie Nr 0050.31.2017 Wójta Gminy Pawłosiów z dnia 3 kwietnia 2017 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu na realizację zadań publicznych z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w 2017 r. na terenie Gminy Pawłosiów.

 
INFORMACJA

W związku z otrzymanym pismem z Inspekcji Weterynaryjnej w Jarosławiu informuję, że w okresie od dnia 27.03.2017 r. do dnia 31.03.2017 r. na terenie gminy Pawłosiów zostaną przeprowadzone kontrole gospodarstw pod kątem przestrzegania wymogów Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 20 grudnia 2016 r. w sprawie zarządzenia środków związanych z wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków.

 
Palmy i pisanki wielkanocne

Wielkanoc to najbardziej radosne, a dla chrześcijan najważniejsze święto w roku. Jego religijny wymiar wzbogaca budząca się do życia przyroda. Symbolikę Świąt podkreślają zwyczaje kościelne oraz ludowe, które są niezwykle bogate i barwne. Tradycją naszej gminy jest sztuka robienia pięknych, okazałych palm oraz kolorowych pisanek.

W dniu 24 marca 2017 r. w świetlicy wiejskiej w Pawłosiowie odbyło się ogłoszenie wyników kolejnej edycji konkursu na najpiękniejszą palmę i pisankę wielkanocną. Wszystkich przybyłych na podsumowanie konkursu a szczególnie młodzież wraz ze swoimi opiekunami, przywitał Wójt Gminy Pawłosiów Mariusz Reń. Wójt nawiązał również do pięknych tradycji związanych ze świętami Wielkiej Nocy.

Więcej…
 
« pierwszapoprzednia11121314151617181920następnaostatnia »

Strona 11 z 54
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Ulti Clocks content

Dzisiaj jest: 18 Lipiec 2018        Imieniny obchodzą: Kamil, Robert, Szymon
Kontakt

Gmina Pawłosiów

37-500 Jarosław

Pawłosiów 88

powiat jarosławski

woj. podkarpackie

tel: (16) 622-03-80

fax: (16) 622-02-48

e-mail: ug_pawlosiow@pro.onet.pl

Godziny urzędowania:

poniedziałek - piątek:

w godz: 7.00 - 15.00

Nr rachunku bankowego:

20124025711111000033422789

Rozkład godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Jarosławskiego w 2011 roku

 

Lp.

Nazwa i adres apteki

Godziny pracy

Telefon

Poniedziałek – piątek

Sobota

Niedziela
i święta

Miasto Jarosław

1.

Medex W-S” sp. z o.o.,
ul. Grunwaldzka 26, 37-500 Jarosław

800-2000

800-1400

Nieczynne

(16) 
621 35 11

2.

Medex W-S” sp. z o.o.,
ul. Słowackiego 26, 37-500 Jarosław

800-1800

800-1300

Nieczynne

(16) 
621 53 96

3.

PHU – J. Szarek i T. Śliwiński,
ul. 3-go Maja 43, 37-500 Jarosław

800-2000

800-1400

Nieczynne

(16) 
621 27 31

4.

Medex W-S” sp. z o.o.,
ul. Kościuszki 25, 37-500 Jarosław

800-1700

800-1300

Nieczynne

(16) 
621 36 58

5.

P.U.P.H. “Optical”,
ul.
Słowackiego 17, 37-500 Jarosław

Całodobowa

Całodobowa

Całodobowa

(16) 
621 84 84

6.

VADEMECUM”,
ul. Grunwaldzka 1, 37-500 Jarosław

800-1900

800-1300

Nieczynne

(16) 
623 25 92

7.

FARMACJA”,
ul. 3-go Maja 64, 37-500 Jarosław

800-1900

800-1300

Nieczynne

(16) 
624 32 70

8.

Remedium” sp. j.,
ul. Kraszewskiego 9, 37-500 Jarosław

800-2000

800-1800

Nieczynne

(16) 
623 07 11

9.

ADAFARM” sp. z o.o.,
ul. Lisińskiego 10, 37-500 Jarosław

800-2000

800-1400

Nieczynne

(16) 
624 28 60

10.

MEDIQ”,
ul. Rynek 11, 37-500 Jarosław

800-1900

800-1400

Nieczynne

(16) 
624 24 00

11.

MEDIQ”,
ul. Kraszewskiego 5, 37-500 Jarosław

800-2200

800-1400

Nieczynne

(16) 
624 24 10

12.

MEDIQ”,
os. Tysiąclecia 12, 37-500 Jarosław

800-1900

800-1400

Nieczynne

(16)  
624 24 20

13.

MEDIQ”,
ul. Witosa 2, 37-500 Jarosław

800-1900

800-1400

Nieczynne

(16)  
627 30 70

14.

ALONA” s. c.,
ul. Sikorskiego 2a, 37-500 Jarosław

800-1800

800-1400

Nieczynne

(16)  
621 59 19

15.

Medex” sp. z o.o.,
ul. Kościuszki 29a, 37-500 Jarosław

800-2000

800-1400

Nieczynne

(16)  
621 15 06

16.

Medex B”,
ul. Kraszewskiego 11, 37-500 Jarosław

800-1900

800-1500

Nieczynne

(16)  
621 62 75

17.

NOVA” Tkaczyk i Wspólnicy sp. j.,
ul. 3-go Maja 65, 37-500 Jarosław

730-2000

800-1600

Nieczynne

(16)  
621 14 08

18.

SKAW-MAR” (PKP),
ul. Słowackiego 38, 37-500 Jarosław

700-1900

800-1500

Nieczynne

(16)  
621 37 37

19.

Pod Jesionem”,
ul. Poniatowskiego 53, 37-500 Jarosław

800-2000

800-1300

Nieczynne

(16)  
621 76 46

20.

Farmacja 2”,
ul. Pruchnicka 6a, 37-500 Jarosław

700-2100

700-2100

Nieczynne

(16)  
623 10 05

21.

Aspirynka” sp. j.,

ul. Jana Pawła II 21, 37-500 Jarosław

800-2000

800-1400

Nieczynne

(16)  
621 14 45

22.

PHU – J.Szarek i T. Śliwiński,
os. Kombatantów 20, 37-500 Jarosław

800-1930

800-1500

Nieczynne

(16)  
621 79 31

23.

Medex-B”,

ul. Grodzka 3, 37-500 Jarosław

730-1900

730-1400

Nieczynne

(16)  
621 77 88

24.

Medex” sp. z o.o.,
ul. Kraszewskiego 24A, 37-500 Jarosław

800-2000

800-1500

Nieczynne

(16)  
621 06 06

25.

SKAW-MAR”,
ul. Kościuszki 18, 37-500 Jarosław

730-1700

Nieczynne

Nieczynne

(16)  
621 05 28

Miasto Radymno

1.

Vita” s. c.
ul. Rynek 23, 37-550 Radymno

730-2000

730-2000

800-2000

(16)  
628 10 34

2.

Apteka Leków Gotowych Beata Franus,

ul. Legionów 4a, 37-550 Radymno

800-1800

800-1300

Nieczynne

(16)  
628 13 75

Gmina Chłopice

1.

Apteka mgr farm. Zofia Gaweł,

Chłopice 190, 37-561 Chłopice

800-1500

Nieczynne

Nieczynne

(16)  
622 29 61

2.

Punkt Apteczny,

mgr Jakub Wawrzyszko

Łowce 99, 37-554 Łowce

Pn., Wt., Śr.

800-1500

Cz., Pt.

900-1600

Nieczynne

Nieczynne

(16)  
624 00 73

Gmina Jarosław

1.

Punkt Apteczny Justan s.c.,

Wólka Pełkińska 282,
37-511 Wólka Pełkińska

Pn., Wt., Pt.

915-1800

Śr., Cz.

915-1615

Nieczynne

Nieczynne

(16)  
628 03 65

Gmina Laszki

1.

Apteka leków gotowych”,
Laszki 35, 37-543 Laszki

Pn., Śr.

900-1800

Wt., Cz. , Pt.

800-1500

Nieczynne

Nieczynne

(16)  
628 50 20

Gmina Pruchnik

1.

Apteka prywatna” T. Reizer,
ul. Jana Pawła II 3, 37-560 Pruchnik

Pn., Śr.

800-1600

Wt., Cz. , Pt.

800-1800

800-1400

Nieczynne

(16)  
628 98 60

2.

Apteka „Eliksir”,
ul. B. Markiewicza 11a, 37-560 Pruchnik

800-1800

900-1300

Nieczynne

(16)  
628 81 75

Gmina Radymno

1.

Punkt Apteczny,

Sośnica 184,
37-555 Sośnica

800- 1430

Nieczynne

Nieczynne

(16)  
628 30 43

Gmina Rokietnica

1.

Apteka prywatna mgr Janina Horbowy,

Rokietnica 645, 37-562 Rokietnica

800-1500

Nieczynne

Nieczynne

(16)  
622 13 81

Gmina Roźwienica

1.

Apteka „Lawenda”,
Roźwienica 201, 37- 565 Roźwienica

800-1600

Nieczynne

Nieczynne

(16)  
622 58 69

2.

Punkt Apteczny (Remiza OSP),

Węgierka, 37- 565 Roźwienica

730-1500

Nieczynne

Nieczynne

(16)  
628 99 03

Gmina Wiązownica

1.

Apteka leków gotowych” mgr farm.
I. Podolec,

Wiązownica 378, 37-522 Wiązownica

Pn., Śr.

800-1800

Wt., Cz. , Pt.

800-1500

Nieczynne

Nieczynne

(16)  
622 36 66

2.

PUNKT APTECZNY, techn. farm. Jolanta Kolbuch - Wawrzoszek,

Zapałów 141, 37-544 Zapałów

Pn., Śr., Cz., Pt.

815-1500

Wt.

815-1800

Nieczynne

Nieczynne

(16)  
628 62 49

3.

PUNKT APTECZNY, Teresa Kołakowska,

Szówsko ul. Kościelna 14,
37-522 Wiązownica

Pn. - Czw.,

730-1900

Pt.,

930-1900

800-1400

Nieczynne

(16)  
623 32 55

4.

PUNKT APTECZNY

Manasterz 139,
37-230 Manasterz

800-1500

900-1300

Nieczynne

(16)  
651 50 57

 

Całodobowy dostęp do aptek w niedziele, święta i inne dni wolne od pracy w 2011 roku

 

Lp.

Nazwa i adres apteki

Godziny pracy

Telefon

Poniedziałek – piątek

Sobota

Niedziela
i święta

Miasto Jarosław

1.

P.U.P.H. “Optical”,
ul. Słowackiego 17a, 37-500 Jarosław

Całodobowa

Całodobowa

Całodobowa

(16)  
621 84 84

 

Pogotowie wod - kan

Tel: 666 860 312

Pogoda
Gościmy
Naszą witrynę przegląda teraz 21 gości 

Joomla extensions by Siteground Hosting

Ta witryna używa plików cookie. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie plików cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Możesz je w każdej chwili zmienić. Aby dowiedzieć się więcej o plikach cookies lub je usunąć zobacz naszą politykę prywatności. Polityka cookie

Akceptuj cookies z tej strony.

EU Cookie Directive Module Information