Reklama
Przerwa w dostawie energii

Rejon Energetyczny w Jarosławiu informuje, że w związku z planowanymi pracami eksploatacyjnymi i remontowymi liniach SN, nn i stacji trafo wystąpią przerwy w dostawie energii elektrycznej dla odbiorców zasilanych z następujących stacji transformatorowych:

23.10.2013 w godz. 07:00 – 15:00 Konstantynówka 1

Informacje o planowanych przerwach w dostawie energii elektrycznej zamieszczane są na stronie PGE Dystrybucja oraz podawane na plakatach.

 
BIULETYN NR 3/2013

 

Biuletyn Gminy Pawłosiów - Nr 3/2013
 
ZAPROSZENIE

Konsultanci Sieci Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich

w województwie podkarpackim

zapraszają w ramach Mobilnego Punktu Informacyjnego, na bezpłatne konsultacje

dotyczące funduszy europejskich.

 

Podczas dyżuru w Urzędzie Gminy potencjalni i faktyczni beneficjenci

będą mogli uzyskać informacje na temat możliwości wsparcia z programów operacyjnych Narodowej Strategii Spójności oraz dowiedzą się o projektach realizowanych na terenie województwa podkarpackiego.

 

Zapraszamy do Urzędu Gminy w Pawłosiowie, 22 października br. (wtorek)

od godziny 9.00 do 11.00.

 

Celem akcji jest ułatwienie mieszkańcom dostępu do informacji i wiedzy dotyczącej możliwości wsparcia z różnych inicjatyw z Funduszy Unii Europejskiej

oraz pomoc w sprawnej realizacji projektów.

 
MANEWRY-ĆWICZENIA ZGRYWAJĄCE JEDNOSTEK OSP GMINY PAWŁOSIÓW

3 października 2013r. na terenie Zespołu Szkół w Wierzbnej przeprowadzono gminne ćwiczenia zgrywające służb ratowniczych jednostek OSP, mające na celu skoordynowanie działań podczas występujących zagrożeń. I epizod ćwiczenia -ewakuacja uczniów miejscowej szkoły. W wyniku powstania ognia na poddaszu szkoły, wybucha pożar. Dyrektor Szkoły podejmuje decyzję o ewakuacji uczniów  i osób będących na terenie placówki, równocześnie informuje o zaistniałym zdarzeniu straż pożarną. II epizod ćwiczenia to działania ratownicze wszystkich jednostek gminy Pawłosiów przy współdziałaniu JRG PSP z Jarosławia. Odbyła się pozoracja wyniesienia poszkodowanego ratownika ze strefy zagrożenia do punktu medycznego.

Więcej…
 
Poświęcenie nowo wybudowanej kaplicy cmentarnej w Cieszacinie Wielkim

W niedzielę 22 września br. poświęcono i oddano do użytku kaplicę cmentarną w Cieszacinie Wielkim. Uroczystość rozpoczęła się Mszą św. w kościele p.w. Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Marii Panny, którą celebrował Jego Ekscelencja ks. bp Adam Szal wraz z ks. dziekanem Zenonem Ruchlewicz oraz miejscowym proboszczem ks. Robertem Niemczyk. Najświętsza Ofiara sprawowana była w intencji całej wspólnoty parafialnej oraz za wszystkich zmarłych mieszkańców. Następnie, wierni ofiarując modlitwę za zmarłych przeszli na miejscowy cmentarz komunalny. Tam, w nowej kaplicy, symbolicznego przecięcia wstęgi dokonali: Wójt Gminy Pawłosiów Mariusz Reń, Przewodniczący Rady Gminy Eugeniusz Piasecki, radni Cieszacina Wielkiego: Łucja Kasperska i Stanisław Przewrocki, sołtys wsi Edward Ciechuń, komendant OSP Lesław Górski oraz proboszcz parafii ks. Robert Niemczyk. W dalszej części uroczystości biskup poświęcił kaplicę i ołtarz. Podziękował też władzom gminy oraz wszystkim, którzy przyczynili się do powstania tak wspaniałego dzieła. Wyraził uznanie za inicjatywę i zaangażowanie a także za udział i wspólna modlitwę w czasie uroczystości.

Więcej…
 
Ważne dla osób sprawujących osobistą opiekę nad dzieckiem

Od 1 września 2013 r. obowiązują przepisy umożliwiające finansowanie z budżetu państwa składek na ubezpieczenie emerytalno-rentowe w okresie sprawowania osobistej opieki nad dzieckiem własnym, swojego małżonka, lub dzieckiem przysposobionym, m.in. za niżej wymienione osoby: *rolnika i domownika podlegającego ubezpieczeniu emerytalno-rentowemu z mocy ustawy albo na wniosek, *rolnika i domownika, który nie podlega ubezpieczeniu społecznemu rolników, *osobę będącą członkiem rodziny rolnika lub domownika, która nie spełnia warunków do podlegania ubezpieczeniu społecznemu rolników.

Okres finansowania składek z budżetu państwa

Uprawnienie do finansowania składek na ubezpieczenie emerytalno-rentowe jest przyznawane na okres:

 • do 3 lat, nie dłużej jednak niż do ukończenia przez dziecko 5. roku życia,
 • do 6 lat, nie dłużej jednak niż do ukończenia 18. roku życia, w przypadku sprawowania opieki nad dzieckiem niepełnosprawnym.

UWAGA !
Składka na ubezpieczenie emerytalno-rentowe za osobę sprawującą osobistą opiekę nad dzieckiem finansowana jest ze środków budżetu państwa, od dnia złożenia wniosku.

Szczegóły na stronie internetowej KRUS

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego

 
Zaproszenie

 
INFORMACJA

Na podstawie pisma otrzymanego ze Starostwa Powiatowego w Jarosławiu, Wydział Zarządzania Kryzysowego Ochrony Ludności i Spraw Obronnych, informuje się mieszkańców Gminy Pawłosiów, że w dniach 23-24.09.2013 r. zostanie zamknięta w m. Jarosław ulica Graniczna, na czas wykonywania prac przy budowie ronda w km 2+059, w ramach zadania „Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 880 Jarosław – Pruchnik km 00+000 – 17+776”.

 
XL Sesja Rady Gminy Pawłosiów

OGŁOSZENIE

Uprzejmie informuję mieszkańców Gminy Pawłosiów, iż 26 września 2013 r. o godzinie 14 00
w świetlicy wiejskiej w Pawłosiowie odbędzie się XL sesja Rady Gminy Pawłosiów.

Proponowany porządek obrad przedstawia się następująco:

 

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Podjęcie uchwał w sprawie:
  1) zmian  w budżecie gminy na 2013 rok  (przed podjęciem uchwały opinia Komisji Planowania i Budżetu),
  2) zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pawłosiów (przed podjęciem uchwały opinia Komisji Planowania i Budżetu),
  3) zaciągnięcia długoterminowego kredytu,
  4) zaciągnięcia zobowiązania na realizację projektu w ramach Funduszu Study Tour Szwajcarsko Polski Program Współpracy, Projekt pn. „Alpejsko-Karpacki Most Współpracy” Działanie 5 Fundusze Grantowe.
 4. Przyjęcie protokołu z  sesji Nr XXXVIII i  XXXIX/2013 Rady Gminy.
 5. Wolne wnioski i zapytania.
 6. Zakończenie obrad.

Jednocześnie informuję, iż posiedzenia Rady Gminy  mają  charakter otwarty, co oznacza, że każda osoba zainteresowana może uczestniczyć w obradach rady.

Przewodniczący Rady
Eugeniusz Piasecki

 
Gmina Pawłosiów reprezentant Województwa Podkarpackiego na Dożynkach Prezydenckich w Spale

Dwudniowe święto plonów pod patronatem prezydenta Bronisława Komorowskiego odbyło się 14 – 15 września br. w Spale (w woj. łódzkim, powiecie tomaszowskim).

Prezydenckie dożynki w Spale mają wieloletnią tradycję. Przed II wojną światową wraz z rolnikami świętował tutaj prezydent Ignacy Mościcki, a współcześnie na święto plonów do Spały przyjeżdżali prezydenci Aleksander Kwaśniewski i Lech Kaczyński.

Na tegoroczne uroczystości w Spale stawili się przedstawiciele wszystkich województw. Lokalnej Grupie Działania Stowarzyszeniu „Z tradycja w Nowoczesność” przypadł zaszczyt  reprezentowania Województwa Podkarpackiego. Udział w uroczystości był doskonałą okazją, by zaprezentować kulturę i tradycję naszego regionu.

Dożynkom już od soboty towarzyszyły liczne imprezy, m.in. pokazy rzemiosła i rękodzieła artystycznego, kiermasz tradycyjnej polskiej żywności oraz występy zespołów ludowych. Ogromne emocje towarzyszyły konkursowi na „Najładniejszy wieniec dożynkowy” o nagrodę Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, w którym wzięły udział grupy reprezentujące wszystkie województwa.

Więcej…
 
Ogłoszenie

Dotyczy: przerw w dostawie energii elektrycznej

Rejon Energetyczny w Jarosławiu informuje, że w związku z planowanymi pracami eksploatacyjnymi i remontowymi na liniach nn i stacji trafo wystąpią przerwy w dostawie energii elektrycznej dla odbiorców Widna Góra w dniu 16.09.2013 r.  w godz. 7:00 – 17:00   Widna Góra 1 – obwód 3,4 – kierunek Jarosław, Przekaźnik.

Za utrudnienia wynikłe z przerw w dostawie energii Rejon przeprasza i informuje, że istnieje możliwość wcześniejszego załączenia linii/stacji/ bez uprzedzenia.

 
Zaproszenie

 
74 Rocznica śmierci lotników nad Pawłosiowem

W niedzielę 8 września, na cmentarzu w Maleniskach, odbyły się obchody 74 rocznicy bitwy powietrznej i śmierci lotników nad Pawłosiowem.

Grób lotników jest dla mieszkańców gminy symbolem męstwa żołnierzy poległych w walce o Ojczyznę.

Tegoroczne święto upamiętniające wydarzenia września 1939 roku rozpoczęła koncelebrowana Msza Św. w kościele pw. Św. Piotra i Pawła w Pawłosiowie, odprawiona w intencji Żołnierzy Września. Eucharystii przewodniczył i homilię wygłosił Kapelan Garnizonu Jarosław ks. mjr Tomasz Skupień.

Więcej…
 
Zaproszenie

 
ZDROWA GMINA

Gmina Pawłosiów przystąpiła do kolejnej edycji Konkursu ZDROWA GMINA, który  powstał z myślą o profilaktyce nowotworowej. Jego nadrzędnym zadaniem jest zachęcanie ludzi do zgłaszania się na badania profilaktyczne mające na celu wczesne wykrywanie chorób nowotworowych, organizowane przez Narodowy Fundusz Zdrowia (NFZ) i Narodowy Program Zwalczania Chorób Nowotworowych (NPZChN). Ponadto, konkurs ma na celu pogłębienie świadomości Polaków co do istoty odpowiednio wczesnego wykrycia choroby, które w wielu przypadkach pozwala na całkowite wyleczenie.

Wierzymy, że prowadzone przez nas działania edukacyjne przyczynią się znacząco do wzrostu świadomości na temat profilaktyki nowotworów i realnie wpłyną na jeszcze większe zainteresowanie badaniami a tym samym pomogą chronić zdrowie i życie mieszkańców naszej Gminy.

Do dalszej części konkursu zostaną zakwalifikowane gminy, w których odnotowano największy wzrost procentowy osób zgłaszających się na badania.

Wspólnie z Przychodnią MED-JAR w Pawłosiowie zapraszamy Państwa na badania cytologiczne.

 

Bezpłatne badania prowadzone są od 12 września 2013 r. w Przychodnii MED-JAR w Pawłosiowie w dniach:

Czwartek 1400 – 1600

Piątek 1000 – 1200

Po wcześniejszej rejestracji telefonicznej pod nr tel.:  16 6220040

 
« pierwszapoprzednia41424344454647484950następnaostatnia »

Strona 41 z 56
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Ulti Clocks content

Dzisiaj jest: 19 Listopad 2018        Imieniny obchodzą: Elżbieta, Seweryn, Paweł
Kontakt

Gmina Pawłosiów

37-500 Jarosław

Pawłosiów 88

powiat jarosławski

woj. podkarpackie

tel: (16) 622-03-80

fax: (16) 622-02-48

e-mail: ug_pawlosiow@pro.onet.pl

Godziny urzędowania:

poniedziałek - piątek:

w godz: 7.00 - 15.00

Nr rachunku bankowego:

20124025711111000033422789

Rozkład godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Jarosławskiego w 2011 roku

 

Lp.

Nazwa i adres apteki

Godziny pracy

Telefon

Poniedziałek – piątek

Sobota

Niedziela
i święta

Miasto Jarosław

1.

Medex W-S” sp. z o.o.,
ul. Grunwaldzka 26, 37-500 Jarosław

800-2000

800-1400

Nieczynne

(16) 
621 35 11

2.

Medex W-S” sp. z o.o.,
ul. Słowackiego 26, 37-500 Jarosław

800-1800

800-1300

Nieczynne

(16) 
621 53 96

3.

PHU – J. Szarek i T. Śliwiński,
ul. 3-go Maja 43, 37-500 Jarosław

800-2000

800-1400

Nieczynne

(16) 
621 27 31

4.

Medex W-S” sp. z o.o.,
ul. Kościuszki 25, 37-500 Jarosław

800-1700

800-1300

Nieczynne

(16) 
621 36 58

5.

P.U.P.H. “Optical”,
ul.
Słowackiego 17, 37-500 Jarosław

Całodobowa

Całodobowa

Całodobowa

(16) 
621 84 84

6.

VADEMECUM”,
ul. Grunwaldzka 1, 37-500 Jarosław

800-1900

800-1300

Nieczynne

(16) 
623 25 92

7.

FARMACJA”,
ul. 3-go Maja 64, 37-500 Jarosław

800-1900

800-1300

Nieczynne

(16) 
624 32 70

8.

Remedium” sp. j.,
ul. Kraszewskiego 9, 37-500 Jarosław

800-2000

800-1800

Nieczynne

(16) 
623 07 11

9.

ADAFARM” sp. z o.o.,
ul. Lisińskiego 10, 37-500 Jarosław

800-2000

800-1400

Nieczynne

(16) 
624 28 60

10.

MEDIQ”,
ul. Rynek 11, 37-500 Jarosław

800-1900

800-1400

Nieczynne

(16) 
624 24 00

11.

MEDIQ”,
ul. Kraszewskiego 5, 37-500 Jarosław

800-2200

800-1400

Nieczynne

(16) 
624 24 10

12.

MEDIQ”,
os. Tysiąclecia 12, 37-500 Jarosław

800-1900

800-1400

Nieczynne

(16)  
624 24 20

13.

MEDIQ”,
ul. Witosa 2, 37-500 Jarosław

800-1900

800-1400

Nieczynne

(16)  
627 30 70

14.

ALONA” s. c.,
ul. Sikorskiego 2a, 37-500 Jarosław

800-1800

800-1400

Nieczynne

(16)  
621 59 19

15.

Medex” sp. z o.o.,
ul. Kościuszki 29a, 37-500 Jarosław

800-2000

800-1400

Nieczynne

(16)  
621 15 06

16.

Medex B”,
ul. Kraszewskiego 11, 37-500 Jarosław

800-1900

800-1500

Nieczynne

(16)  
621 62 75

17.

NOVA” Tkaczyk i Wspólnicy sp. j.,
ul. 3-go Maja 65, 37-500 Jarosław

730-2000

800-1600

Nieczynne

(16)  
621 14 08

18.

SKAW-MAR” (PKP),
ul. Słowackiego 38, 37-500 Jarosław

700-1900

800-1500

Nieczynne

(16)  
621 37 37

19.

Pod Jesionem”,
ul. Poniatowskiego 53, 37-500 Jarosław

800-2000

800-1300

Nieczynne

(16)  
621 76 46

20.

Farmacja 2”,
ul. Pruchnicka 6a, 37-500 Jarosław

700-2100

700-2100

Nieczynne

(16)  
623 10 05

21.

Aspirynka” sp. j.,

ul. Jana Pawła II 21, 37-500 Jarosław

800-2000

800-1400

Nieczynne

(16)  
621 14 45

22.

PHU – J.Szarek i T. Śliwiński,
os. Kombatantów 20, 37-500 Jarosław

800-1930

800-1500

Nieczynne

(16)  
621 79 31

23.

Medex-B”,

ul. Grodzka 3, 37-500 Jarosław

730-1900

730-1400

Nieczynne

(16)  
621 77 88

24.

Medex” sp. z o.o.,
ul. Kraszewskiego 24A, 37-500 Jarosław

800-2000

800-1500

Nieczynne

(16)  
621 06 06

25.

SKAW-MAR”,
ul. Kościuszki 18, 37-500 Jarosław

730-1700

Nieczynne

Nieczynne

(16)  
621 05 28

Miasto Radymno

1.

Vita” s. c.
ul. Rynek 23, 37-550 Radymno

730-2000

730-2000

800-2000

(16)  
628 10 34

2.

Apteka Leków Gotowych Beata Franus,

ul. Legionów 4a, 37-550 Radymno

800-1800

800-1300

Nieczynne

(16)  
628 13 75

Gmina Chłopice

1.

Apteka mgr farm. Zofia Gaweł,

Chłopice 190, 37-561 Chłopice

800-1500

Nieczynne

Nieczynne

(16)  
622 29 61

2.

Punkt Apteczny,

mgr Jakub Wawrzyszko

Łowce 99, 37-554 Łowce

Pn., Wt., Śr.

800-1500

Cz., Pt.

900-1600

Nieczynne

Nieczynne

(16)  
624 00 73

Gmina Jarosław

1.

Punkt Apteczny Justan s.c.,

Wólka Pełkińska 282,
37-511 Wólka Pełkińska

Pn., Wt., Pt.

915-1800

Śr., Cz.

915-1615

Nieczynne

Nieczynne

(16)  
628 03 65

Gmina Laszki

1.

Apteka leków gotowych”,
Laszki 35, 37-543 Laszki

Pn., Śr.

900-1800

Wt., Cz. , Pt.

800-1500

Nieczynne

Nieczynne

(16)  
628 50 20

Gmina Pruchnik

1.

Apteka prywatna” T. Reizer,
ul. Jana Pawła II 3, 37-560 Pruchnik

Pn., Śr.

800-1600

Wt., Cz. , Pt.

800-1800

800-1400

Nieczynne

(16)  
628 98 60

2.

Apteka „Eliksir”,
ul. B. Markiewicza 11a, 37-560 Pruchnik

800-1800

900-1300

Nieczynne

(16)  
628 81 75

Gmina Radymno

1.

Punkt Apteczny,

Sośnica 184,
37-555 Sośnica

800- 1430

Nieczynne

Nieczynne

(16)  
628 30 43

Gmina Rokietnica

1.

Apteka prywatna mgr Janina Horbowy,

Rokietnica 645, 37-562 Rokietnica

800-1500

Nieczynne

Nieczynne

(16)  
622 13 81

Gmina Roźwienica

1.

Apteka „Lawenda”,
Roźwienica 201, 37- 565 Roźwienica

800-1600

Nieczynne

Nieczynne

(16)  
622 58 69

2.

Punkt Apteczny (Remiza OSP),

Węgierka, 37- 565 Roźwienica

730-1500

Nieczynne

Nieczynne

(16)  
628 99 03

Gmina Wiązownica

1.

Apteka leków gotowych” mgr farm.
I. Podolec,

Wiązownica 378, 37-522 Wiązownica

Pn., Śr.

800-1800

Wt., Cz. , Pt.

800-1500

Nieczynne

Nieczynne

(16)  
622 36 66

2.

PUNKT APTECZNY, techn. farm. Jolanta Kolbuch - Wawrzoszek,

Zapałów 141, 37-544 Zapałów

Pn., Śr., Cz., Pt.

815-1500

Wt.

815-1800

Nieczynne

Nieczynne

(16)  
628 62 49

3.

PUNKT APTECZNY, Teresa Kołakowska,

Szówsko ul. Kościelna 14,
37-522 Wiązownica

Pn. - Czw.,

730-1900

Pt.,

930-1900

800-1400

Nieczynne

(16)  
623 32 55

4.

PUNKT APTECZNY

Manasterz 139,
37-230 Manasterz

800-1500

900-1300

Nieczynne

(16)  
651 50 57

 

Całodobowy dostęp do aptek w niedziele, święta i inne dni wolne od pracy w 2011 roku

 

Lp.

Nazwa i adres apteki

Godziny pracy

Telefon

Poniedziałek – piątek

Sobota

Niedziela
i święta

Miasto Jarosław

1.

P.U.P.H. “Optical”,
ul. Słowackiego 17a, 37-500 Jarosław

Całodobowa

Całodobowa

Całodobowa

(16)  
621 84 84

 

Pogotowie wod - kan

Tel: 666 860 312

Pogoda
Gościmy
Naszą witrynę przegląda teraz 114 gości 

Joomla extensions by Siteground Hosting

Ta witryna używa plików cookie. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie plików cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Możesz je w każdej chwili zmienić. Aby dowiedzieć się więcej o plikach cookies lub je usunąć zobacz naszą politykę prywatności. Polityka cookie

Akceptuj cookies z tej strony.

EU Cookie Directive Module Information