Reklama
Koronawirus
Menu główne
Gmina Pawłosiów
Reklama
Urząd Gminy
Jednostki organizacyjne
GOPS Pawłosiów
Straż pożarna
Sport
Oświata
Biblioteka Publiczna
Płatności bezpośrednie oraz płatności obszarowe
Ochrona Danych Osobowych
Dla przedsiębiorców

Zdrowa Gmina

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
OSTRZEŻENIE METEOROLOGICZNE

Nazwa biura: Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych IMGW-PIB o/Kraków

Zjawisko: oblodzenie

Obszar: Województwo podkarpackie

Stopień zagrożenia: 1

Ważność: 2013-12-09 godz. 19:00 do 2013-12-10 godz. 07:00

Przebieg: po opadach deszczu nastąpi spadek temperatury powietrza poniżej 0ºC, powodując zamarzanie mokrych nawierzchni dróg i chodników. Temperatura minimalna wyniesie od -7ºC do -5ºC. Po upływie terminu ostrzeżenia nadal będzie utrzymywać się temperatura poniżej 0ºC

Prawdopodobieństwo: 90 %

Więcej…
 
OSTRZEŻENIE METEOROLOGICZNE

Nazwa biura: Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych IMGW-PIB o/Kraków

Zjawisko: Silny wiatr

Obszar: Województwo podkarpackie

Stopień zagrożenia: 1

Ważność: 2013-12-05 godz. 20:00 do 2013-12-07 godz. 10:00

Przebieg: Przewiduje się wystąpienie silnego wiatru o średniej prędkości od 30 km/h do 45km/h w porywach do 90 km/h. Wiatr południowo-zachjodni, w nocy z czwartku na piątek skręcający na zachodni. Maksymalne porywy wiatru spodziewane są w drugiej połowie nocy z czwartku na piątek oraz piątek.

Wiatrowi okresami towarzyszyć będą przelotne opady śniegu, co spowoduje wystąpienie miejscami zawiei śnieżnych.

Prawdopodobieństwo: 90 %

Więcej…
 
Kiermasz Bożonarodzeniowy LGD

 

W kiermaszu mogą wziąć udział organizacje pozarządowe, instytucje kultury, grupy nieformalne, osoby fizyczne oraz przedsiębiorcy, którzy mają swoją siedzibę lub działają na terenie LGD.
Preferowany asortyment stoiska: rękodzieło i ozdoby świąteczne, tradycyjne potrawy bożonarodzeniowe, inne wyroby związane z tradycją bożonarodzeniową.
Zgłoszenia należy składać w terminie do 10.12.2013 r.do godz. 16:00.

Regulamin Kiermaszu Bożonarodzeniowego LGD

Karta zgłoszenia

 
OSTRZEŻENIE METEOROLOGICZNE

Nazwa biura: Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych IMGW-PIB o/Kraków

Zjawisko: Zawieje/zamiecie śnieżne

Obszar: Województwo podkarpackie

Stopień zagrożenia: 1

Ważność: 2013-11-25 godz. 06:00 do 2013-11-25 godz. 19:00

Przebieg: Przewiduje się zawieje śnieżne spowodowane wiatrem o średniej prędkości od 20 do 35 km/h i porywami wiatru od 50 do 60 km/h oraz przelotnymi opadami śniegu. Największa intensywność zjawiska prognozowana jest w ciągu dnia we wschodniej połowie województwa oraz w górach.

Prawdopodobieństwo: 80 %

Więcej…
 
Zaproszenie

Harmonogram Szkoleń informacyjnych dla społeczności lokalnej

 
Obchody 95. rocznicy odzyskania przez Polskę Niepodległości

Patriotyzm – postawa pełna szacunku i oddania własnej ojczyźnie oraz chęć ponoszenia za nią ofiar. W tym kontekście słowo Ojczyzna nabiera szczególnego znaczenia a data 11 listopada w nas Polakach powinna wzbudzać wdzięczność i zadumę.

Tegoroczne Gminne uroczystości obchodów Święta Niepodległości odbyły się 7 listopada w Wierzbnej. Rozpoczęły się one mszą św. w intencji niepodległej Ojczyzny w Kościele Parafialnym pw. Matki Bożej Nieustającej Pomocy pod przewodnictwem ks. proboszcza Wiesława Dziwik.

Po mszy św. w Zespole Szkół w Wierzbnej miała miejsce akademia przygotowana przez dzieci i młodzież z Wierzbnej, Ożańska i Tywoni. W uroczystości uczestniczył Wójt Gminy Pawłosiów Mariusz Reń, wizytator kuratorium oświaty Grzegorz Moskal, radni na czele z przewodniczącym Eugeniuszem Piaseckim, księża, przedstawiciele wojska, policji i straży pożarnej wraz z pocztami sztandarowymi, sołtysi, pracownicy urzędu gminy, dyrektorzy szkół, nauczyciele i uczniowie oraz mieszkańcy gminy.

Więcej…
 
Ogłoszenie o naborze wniosków o dofinansowanie wykonania prac związanych z usuwaniem wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Pawłosiów w 2014 r.

W związku z możliwością uzyskania dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach programu priorytetowego pod nazwą „Gospodarowanie odpadami innymi niż komunalne, Cześć II - usuwanie wyrobów zawierających azbest” z którego gmina Pawłosiów ma możliwość ubiegania się o środki finansowe na usuwanie wyrobów azbestowych, ogłasza się nabór wniosków o udzielenie dotacji na zadaniu „Usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Pawłosiów” Kosztami kwalifikowanymi zadania są prace związane z demontażem, transportem, zbieraniem i unieszkodliwianiem odpadów zawierających azbest.

Więcej…
 
Zaproszenie

 
UWAGA - TRENING !!!

Informuje się mieszkańców Gminy Pawłosiów, że w dniu 22 listopada 2013 roku zostanie przeprowadzony   wojewódzki   trening systemu wykrywania i alarmowania  z głośnym użyciem syren alarmowych.

Uruchomienie syren alarmowych nastąpi:

- godz. 17°° - ogłoszenie alarmu                                      
(dźwięk modulowany– 3 min)

- godz. 17³º - odwołanie alarmu
(dźwięk ciągły - 3 min)

 
Konkurs na „Tradycyjne ozdoby bożonarodzeniowe” dla mieszkańców Gminy Pawłosiów

W ludowych zwyczajach okres poprzedzający Boże Narodzenie wiązał się z wykonywaniem ozdób choinkowych w domach, czym niejednokrotnie zajmowały się całe rodziny. Ozdoby wykonywane były z bibułki, słomy, kolorowego papieru, wydmuszek jaj, orzechów, szyszek, pestek owoców i ziaren zbóż, świadczyło to o ogromnej fantazji i pomysłowości twórców. Sądzimy, że warto kontynuować tę piękną tradycję, pielęgnując dzieło naszych przodków. W związku z powyższym zapraszamy serdecznie do udziału w naszym konkursie. Prace nagrodzone i wyróżnione wezmą udział w międzygminnym konkursie wypieków i ozdób świątecznych.

REGULAMIN KONKURSU

 
„Bezpieczny senior- widoczny na drodze”

W miesiącu październiku br. na terenie całej gminy przeprowadzono akcję „Bezpieczny senior widoczny na drodze”. Akcja skierowana była  głównie do najstarszych uczestników ruchu drogowego. Głównym celem przedsięwzięcia było uświadomienie pieszym, jak ważne jest stosowanie elementów odblaskowych, szczególnie na terenach niezabudowanych, wiejskich i nieoświetlonych. Piesi pozbawieni odblasków lub jakichkolwiek elementów świetlnych są mało widoczni na drodze. Narażeni są więc na duże niebezpieczeństwo, gdyż wzrasta ryzyko potrącenia. Aby zwiększyć świadomość społeczną w tym obszarze, w ramach przeprowadzonej akcji rozdawano odblaski i zachęcano do ich noszenia, szczególnie w porze wieczorowo - nocnej.

Więcej…
 
OSTRZEŻENIE METEOROLOGICZNE

Nazwa biura: Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych IMGW-PIB o/Kraków

Zjawisko: Intensywne opady deszczu

Obszar: Województwo podkarpackie

Stopień zagrożenia: 1

Ważność: 2013-11-05 godz. 10:00 do 2013-11-06 godz. 07:00

Przebieg: Przewiduje się opady deszczu o natężeniu umiarkowanym i silnym. Prognozowana wysokość opadów od 30 do 40 mm, w subregionie Bieszczady i Beskid Niski lokalnie do 50 mm.

Prawdopodobieństwo: 90 %

Więcej…
 
Ostrzeżenie Głównego Inspektora Sanitarnego

Ostrzeżenie Głównego Inspektora Sanitarnego przed spożywaniem alkoholu niewiadomego pochodzenia oraz nieprzeznaczonego do spożycia dla ludzi i zwraca się z prośbą o informowanie użytkowników alkoholu o konsekwencjach picia alkoholu pochodzącego z nieznanego źródła.

 
Zawiadomienie

 
XLII SESJA RADY GMINY PAWŁOSIÓW

OGŁOSZENIE

Uprzejmie informuję mieszkańców Gminy Pawłosiów, iż 7 listopada 2013 r. o godzinie 12 00 
w świetlicy wiejskiej w Pawłosiowie odbędzie się XLII sesja Rady Gminy Pawłosiów.

Proponowany porządek obrad przedstawia się następująco:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przyjęcie informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Pawłosiow  za  I półrocze 2013 r.
 3. Podjęcie uchwał w sprawie:
  1) zmian  w budżecie gminy na 2013 rok (przed podjęciem uchwały opinia Komisji Planowania i Budżetu),
  2) zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Gminy Pawłosiów na rok 2013,
  3) przyjęcia Programu współpracy Gminy Pawłosiów z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2014,
  4) zatwierdzenia aneksu nr 2 do Planu odnowy miejscowości Maleniska,
  5) zbycia nieruchomości (w Pawłosiowie),
  6) zbycia nieruchomości (w Kidałowicach),
  7) zbycia nieruchomości w drodze bezprzetargowej (w Cieszacinie Wielkim),
  8) wyrażenia zgody na wydzierżawienie na okres 10 lat w trybie bezprzetargowym nieruchomości położonych  w Cieszacinie Małym, Cieszacinie Wielkim i Ożańsku,
  9) obniżenia ceny 1dt żyta będącego podstawą obliczenia podatku rolnego na 2014 rok (przed podjęciem uchwały opinia Komisji Planowania i Budżetu),
  10) określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2014 rok (przed podjęciem uchwały opinia Komisji Planowania i Budżetu),
  11) kreślenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2014 rok (przed podjęciem uchwały opinia Komisji Planowania i Budżetu).
 4. Informacja z analizy oświadczeń majątkowych za 2012 rok.
 5. Przyjęcie protokołu z  sesji Nr XL  i XLI/2013 Rady Gminy.
 6. Wolne wnioski i zapytania.
 7. Zakończenie  obrad.

Jednocześnie informuję, iż posiedzenia Rady Gminy  mają  charakter otwarty, co oznacza, że każda osoba zainteresowana może uczestniczyć w obradach rady.

Przewodniczący Rady
Eugeniusz Piasecki

 
PROGRAM ROZWOJU BIBLIOTEK

W ramach projektu „Program Rozwoju Bibliotek” Gminna Biblioteka Publiczna w Pawłosiowie oraz Filie w Cieszacinie Wielkim i we Wierzbnej otrzymały:  dwa zestawy komputerowe z oprogramowaniem dla czytelników, urządzenie wielofunkcyjne, drukarkę A3,aparat, laptop oraz projektor mulimedialny.

Więcej…
 
« pierwszapoprzednia51525354555657585960następnaostatnia »

Strona 55 z 72
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Ulti Clocks content

Dzisiaj jest: 29 Maj 2020        Imieniny obchodzą: Magdalena, Teodozja, Maria
Kontakt

Gmina Pawłosiów

37-500 Jarosław

Pawłosiów 88

powiat jarosławski

woj. podkarpackie

tel: (16) 622-03-80

fax: (16) 622-02-48

e-mail: ug_pawlosiow@pro.onet.pl

Godziny urzędowania:

poniedziałek - piątek:

w godz: 7.00 - 14.00

Nr rachunku bankowego:

20124025711111000033422789

Rozkład godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Jarosławskiego w 2011 roku

 

Lp.

Nazwa i adres apteki

Godziny pracy

Telefon

Poniedziałek – piątek

Sobota

Niedziela
i święta

Miasto Jarosław

1.

Medex W-S” sp. z o.o.,
ul. Grunwaldzka 26, 37-500 Jarosław

800-2000

800-1400

Nieczynne

(16) 
621 35 11

2.

Medex W-S” sp. z o.o.,
ul. Słowackiego 26, 37-500 Jarosław

800-1800

800-1300

Nieczynne

(16) 
621 53 96

3.

PHU – J. Szarek i T. Śliwiński,
ul. 3-go Maja 43, 37-500 Jarosław

800-2000

800-1400

Nieczynne

(16) 
621 27 31

4.

Medex W-S” sp. z o.o.,
ul. Kościuszki 25, 37-500 Jarosław

800-1700

800-1300

Nieczynne

(16) 
621 36 58

5.

P.U.P.H. “Optical”,
ul.
Słowackiego 17, 37-500 Jarosław

Całodobowa

Całodobowa

Całodobowa

(16) 
621 84 84

6.

VADEMECUM”,
ul. Grunwaldzka 1, 37-500 Jarosław

800-1900

800-1300

Nieczynne

(16) 
623 25 92

7.

FARMACJA”,
ul. 3-go Maja 64, 37-500 Jarosław

800-1900

800-1300

Nieczynne

(16) 
624 32 70

8.

Remedium” sp. j.,
ul. Kraszewskiego 9, 37-500 Jarosław

800-2000

800-1800

Nieczynne

(16) 
623 07 11

9.

ADAFARM” sp. z o.o.,
ul. Lisińskiego 10, 37-500 Jarosław

800-2000

800-1400

Nieczynne

(16) 
624 28 60

10.

MEDIQ”,
ul. Rynek 11, 37-500 Jarosław

800-1900

800-1400

Nieczynne

(16) 
624 24 00

11.

MEDIQ”,
ul. Kraszewskiego 5, 37-500 Jarosław

800-2200

800-1400

Nieczynne

(16) 
624 24 10

12.

MEDIQ”,
os. Tysiąclecia 12, 37-500 Jarosław

800-1900

800-1400

Nieczynne

(16)  
624 24 20

13.

MEDIQ”,
ul. Witosa 2, 37-500 Jarosław

800-1900

800-1400

Nieczynne

(16)  
627 30 70

14.

ALONA” s. c.,
ul. Sikorskiego 2a, 37-500 Jarosław

800-1800

800-1400

Nieczynne

(16)  
621 59 19

15.

Medex” sp. z o.o.,
ul. Kościuszki 29a, 37-500 Jarosław

800-2000

800-1400

Nieczynne

(16)  
621 15 06

16.

Medex B”,
ul. Kraszewskiego 11, 37-500 Jarosław

800-1900

800-1500

Nieczynne

(16)  
621 62 75

17.

NOVA” Tkaczyk i Wspólnicy sp. j.,
ul. 3-go Maja 65, 37-500 Jarosław

730-2000

800-1600

Nieczynne

(16)  
621 14 08

18.

SKAW-MAR” (PKP),
ul. Słowackiego 38, 37-500 Jarosław

700-1900

800-1500

Nieczynne

(16)  
621 37 37

19.

Pod Jesionem”,
ul. Poniatowskiego 53, 37-500 Jarosław

800-2000

800-1300

Nieczynne

(16)  
621 76 46

20.

Farmacja 2”,
ul. Pruchnicka 6a, 37-500 Jarosław

700-2100

700-2100

Nieczynne

(16)  
623 10 05

21.

Aspirynka” sp. j.,

ul. Jana Pawła II 21, 37-500 Jarosław

800-2000

800-1400

Nieczynne

(16)  
621 14 45

22.

PHU – J.Szarek i T. Śliwiński,
os. Kombatantów 20, 37-500 Jarosław

800-1930

800-1500

Nieczynne

(16)  
621 79 31

23.

Medex-B”,

ul. Grodzka 3, 37-500 Jarosław

730-1900

730-1400

Nieczynne

(16)  
621 77 88

24.

Medex” sp. z o.o.,
ul. Kraszewskiego 24A, 37-500 Jarosław

800-2000

800-1500

Nieczynne

(16)  
621 06 06

25.

SKAW-MAR”,
ul. Kościuszki 18, 37-500 Jarosław

730-1700

Nieczynne

Nieczynne

(16)  
621 05 28

Miasto Radymno

1.

Vita” s. c.
ul. Rynek 23, 37-550 Radymno

730-2000

730-2000

800-2000

(16)  
628 10 34

2.

Apteka Leków Gotowych Beata Franus,

ul. Legionów 4a, 37-550 Radymno

800-1800

800-1300

Nieczynne

(16)  
628 13 75

Gmina Chłopice

1.

Apteka mgr farm. Zofia Gaweł,

Chłopice 190, 37-561 Chłopice

800-1500

Nieczynne

Nieczynne

(16)  
622 29 61

2.

Punkt Apteczny,

mgr Jakub Wawrzyszko

Łowce 99, 37-554 Łowce

Pn., Wt., Śr.

800-1500

Cz., Pt.

900-1600

Nieczynne

Nieczynne

(16)  
624 00 73

Gmina Jarosław

1.

Punkt Apteczny Justan s.c.,

Wólka Pełkińska 282,
37-511 Wólka Pełkińska

Pn., Wt., Pt.

915-1800

Śr., Cz.

915-1615

Nieczynne

Nieczynne

(16)  
628 03 65

Gmina Laszki

1.

Apteka leków gotowych”,
Laszki 35, 37-543 Laszki

Pn., Śr.

900-1800

Wt., Cz. , Pt.

800-1500

Nieczynne

Nieczynne

(16)  
628 50 20

Gmina Pruchnik

1.

Apteka prywatna” T. Reizer,
ul. Jana Pawła II 3, 37-560 Pruchnik

Pn., Śr.

800-1600

Wt., Cz. , Pt.

800-1800

800-1400

Nieczynne

(16)  
628 98 60

2.

Apteka „Eliksir”,
ul. B. Markiewicza 11a, 37-560 Pruchnik

800-1800

900-1300

Nieczynne

(16)  
628 81 75

Gmina Radymno

1.

Punkt Apteczny,

Sośnica 184,
37-555 Sośnica

800- 1430

Nieczynne

Nieczynne

(16)  
628 30 43

Gmina Rokietnica

1.

Apteka prywatna mgr Janina Horbowy,

Rokietnica 645, 37-562 Rokietnica

800-1500

Nieczynne

Nieczynne

(16)  
622 13 81

Gmina Roźwienica

1.

Apteka „Lawenda”,
Roźwienica 201, 37- 565 Roźwienica

800-1600

Nieczynne

Nieczynne

(16)  
622 58 69

2.

Punkt Apteczny (Remiza OSP),

Węgierka, 37- 565 Roźwienica

730-1500

Nieczynne

Nieczynne

(16)  
628 99 03

Gmina Wiązownica

1.

Apteka leków gotowych” mgr farm.
I. Podolec,

Wiązownica 378, 37-522 Wiązownica

Pn., Śr.

800-1800

Wt., Cz. , Pt.

800-1500

Nieczynne

Nieczynne

(16)  
622 36 66

2.

PUNKT APTECZNY, techn. farm. Jolanta Kolbuch - Wawrzoszek,

Zapałów 141, 37-544 Zapałów

Pn., Śr., Cz., Pt.

815-1500

Wt.

815-1800

Nieczynne

Nieczynne

(16)  
628 62 49

3.

PUNKT APTECZNY, Teresa Kołakowska,

Szówsko ul. Kościelna 14,
37-522 Wiązownica

Pn. - Czw.,

730-1900

Pt.,

930-1900

800-1400

Nieczynne

(16)  
623 32 55

4.

PUNKT APTECZNY

Manasterz 139,
37-230 Manasterz

800-1500

900-1300

Nieczynne

(16)  
651 50 57

 

Całodobowy dostęp do aptek w niedziele, święta i inne dni wolne od pracy w 2011 roku

 

Lp.

Nazwa i adres apteki

Godziny pracy

Telefon

Poniedziałek – piątek

Sobota

Niedziela
i święta

Miasto Jarosław

1.

P.U.P.H. “Optical”,
ul. Słowackiego 17a, 37-500 Jarosław

Całodobowa

Całodobowa

Całodobowa

(16)  
621 84 84

 

Pogotowie wod - kan

Tel: 666 860 312

Pogoda
Gościmy
Naszą witrynę przegląda teraz 17 gości 

Joomla extensions by Siteground Hosting

Ta witryna używa plików cookie. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie plików cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Możesz je w każdej chwili zmienić. Aby dowiedzieć się więcej o plikach cookies lub je usunąć zobacz naszą politykę prywatności. Polityka cookie

Akceptuj cookies z tej strony.

EU Cookie Directive Module Information