Reklama
PRZERWA W DOSTAWIE ENERGII

Rejon Energetyczny w Jarosławiu informuje, że w związku z planowanymi pracami eksploatacyjnymi i remontowymi liniach SN, nn i stacji trafo wystąpią przerwy w dostawie energii elektrycznej dla odbiorców zasilanych z następujących stacji transformatorowych:

18.03.2013 w godz. 14:00 – 16:00 Wierzbna 3,

18.03.2013 w godz. 07:00 – 17:30 Pawłosiów SPO,

19.03.2013 w godz. 07:00 – 15:00 Ożańsk 2-obwód 2,3,

19.03.2013 w godz. 08:00 – 18:30 Pawłosiów 4,5  Widna Góra 4, Konstantynówka 1,2

19.03.2013 w godz. 08:00 – 15:00 Widna Góra 2 - obwód 1,

20.03.2013 w godz. 08:00 – 14:30 Tywonia 7 - obwód 2,

20.03.2013 w godz. 07:00 – 15:00 Wierzbna 1 - obwód 3 kier. Kościół,

21.03.2013 w godz. 07:00 – 15:00 Ożańsk 4 - obwód 1,2.

Informacje o planowanych przerwach w dostawie energii elektrycznej zamieszczane są na stronie PGE Dystrybucja oraz podawane na plakatach.

 
OSTRZEŻENIE METEOROLOGICZNE

Zjawisko: Intensywne opady śniegu

Stopień zagrożenia: 2

Biuro: Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych IMGW –PIB Oddział Kraków

Obszar: Województwo podkarpackie

Ważność: od 2013-03-13 godz. 22:00 do 2013-03-15 godz. 20:00

Przebieg: prognozuje się wystąpienie opadów śniegu o natężeniu umiarkowanym i silnym powodujących przyrost pokrywy śnieżnej

Od godziny 22:00 13.03.2013 do godziny 20:00 14.03.2013   - od 15 cm do 20 cm

Od godziny 20:00 14.03.2013 do godziny 20:00  15.03.2013  - od 20 cm do 30 cm

Prawdopodobieństwo: 90%

Więcej…
 
XXXIII SESJA RADY GMINY PAWŁOSIÓW

OGŁOSZENIE

Uprzejmie informuję mieszkańców Gminy Pawłosiów, iż 22 marca 2013 roku o godzinie 13.00 w sali narad 
Urzędu Gminy w Pawłosiowie,
(II piętro, pok. 202) odbędzie się XXXIII sesja Rady Gminy Pawłosiów.

Proponowany porządek obrad przedstawia się następująco:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Podjęcie uchwał w sprawie:
  1) przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Pawłosiów w 2013 roku,
  2) zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków,
  3) wyodrębnienia w budżecie gminy funduszu sołeckiego w 2014 roku,
  4) zmian  w budżecie gminy na 2013 rok (przed podjęciem uchwały opinia Komisji Planowania i Budżetu),
  5) przystąpienia do „Podkarpackiego Programu Odnowy Wsi na lata 2011- 2016”,
  6) wystąpienia z wnioskiem o dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn.: „Wyposażenie  w trybuny boiska sportowego w Pawłosiowie”,
  7) wystąpienia z wnioskiem o dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn.: „Zagospodarowanie terenu przy budynku świetlicy wiejskiej w Pawłosiowie”,
  8) wystąpienia z wnioskiem o dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn.: „Chodnik, ogrodzenie  i parking przy Cmentarzu Komunalnym  w Maleniskach”,
  9) wystąpienia z wnioskiem o dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn.: „Plac zabaw z ogrodzeniem przy Domu Kultury w miejscowości Maleniska”,
  10) wystąpienia z wnioskiem o dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn.: „Plac manewrowy”.
 3. Przyjęcie protokołu z sesji Nr XXXII/2012 Rady Gminy.
 4. Wolne wnioski i zapytania.
 5. Zakończenie  obrad.

Jednocześnie informuję, iż posiedzenia Rady Gminy  mają  charakter otwarty, co oznacza, że każda osoba zainteresowana może uczestniczyć w obradach rady.

Przewodniczący Rady
Eugeniusz Piasecki

 
Życzenia

 
Eliminacje Gminnego Turnieju Wiedzy Pożarniczej

6 marca 2013 roku w Zespole Szkół w Wierzbnej odbyły się eliminacje gminne Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej „MŁODZIEŻ ZAPOBIEGA POŻAROM”.

OTWP ma na celu popularyzowanie przepisów i kształtowanie umiejętności w zakresie ochrony ludności, ekologii, ratownictwa i ochrony przeciwpożarowej. W szczególności służy popularyzowaniu wśród dzieci i młodzieży znajomości przepisów przeciwpożarowych , zasad postępowania na wypadek pożaru, praktycznych umiejętności posługiwania się podręcznym sprzętem gaśniczym, wiedzy na temat techniki pożarniczej, organizacji ochrony przeciwpożarowej oraz historii i tradycji ruchu strażackiego.

Organizatorem OTWP na szczeblu gminy był Wójt Gminy Mariusz Reń, wraz z Zarządem Oddziału Gminnego ZOSP RP w Pawłosiowie.

Więcej…
 
BIULETYN NR 1/2013

 

Biuletyn Gminy Pawłosiów - Nr 1/2013
 
Nadano Honorowe Obywatelstwo Gminy Pawłosiów

Podczas sesji w dniu 26 lutego 2013 r., na wniosek Wójta Gminy Pawłosiów  Mariusza Reń, Rada Gminy w drodze uchwały nadała

HONOROWE OBYWATELSTWO GMINY PAWŁOSIÓW.

To zaszczytne wyróżnienie otrzymał śp. Ksiądz Andrzej Chęć, proboszcz parafii  w Pawłosiowie.

Więcej…
 
Zaproszenie

 
PRZERWA W DOSTAWIE ENERGII

Rejon Energetyczny w Jarosławiu informuje, że w związku z planowanymi pracami eksploatacyjnymi i remontowymi liniach SN, nn i stacji trafo wystąpią przerwy w dostawie energii elektrycznej dla odbiorców zasilanych z następujących stacji transformatorowych:

4.03.2013 w godz. 07:30 – 17:30 Pawłosiów 6, Pawłosiów SPO

5 i 6.03.2013 w godz. 07:30 – 17:30 Pawłosiów 4,5, Widna Góra 4, Konstantynówka 1,2

Informacje o planowanych przerwach w dostawie energii elektrycznej zamieszczane są na stronie PGE Dystrybucja oraz podawane na plakatach.

 
TURNIEJ TENISA STOŁOWEGO

W dniu 23 lutego 2013 roku, w sali gimnastycznej Zespołu Szkół w Pawłosiowie, odbył się finał gminnego turnieju tenisa stołowego o puchar Wójta Gminy Pawłosiów. Organizatorem imprezy był Gminny Ośrodek Kultury w Pawłosiowie.

Turniej odbył się w 4 kategoriach wiekowych. Wzięło w nim udział 60 zawodników z terenu gminy Pawłosiów.

W kategorii wiekowej do 15 lat zwyciężył:  Maciej Tomaszewski z Pawłosiowa, II miejsce zajął Adrian Kapuśniak z Malenisk, III wywalczył Michał Jamroży z Ożańska.

Zwycięzcą kategorii wiekowej 16 – 26 lat został Mateusz Bała z Pawłosiowa, na II miejscu uplasował się Mateusz Maziarek z Cieszacina Wielkiego, natomiast III zajął Piotr Poćwież z Pawłosiowa.

Więcej…
 
OSTRZEŻENIE METEOROLOGICZNE

Zjawisko: Intensywne opady śniegu

Stopień zagrożenia: 1

Biuro: Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych IMGW –PIB Oddział Kraków

Obszar: Województwo podkarpackie

Ważność: 2013-02-22 godz.08:00 do 2013-02-22 godz. 20:00

Przebieg: Przewiduje się miejscami wystąpienie opadów śniegu powodujących przyrost pokrywy śnieżnej od 10 do 12  cm

Prawdopodobieństwo: 80%

Więcej…
 
Zaproszenie

 
XXXII SESJA RADY GMINY PAWŁOSIÓW

OGŁOSZENIE

Uprzejmie informuję mieszkańców Gminy Pawłosiów, iż 26 lutego 2013 roku o godzinie 13.00 w sali narad
Urzędu Gminy w Pawłosiowie,
(II piętro, pok. 202) odbędzie się XXXII sesja Rady Gminy Pawłosiów.

Proponowany porządek obrad przedstawia się następująco:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Podjęcie uchwał w sprawie:
  1) nadania honorowego obywatelstwa Gminy Pawłosiów,
  2) zgody na wydzierżawienie na czas nieoznaczony w trybie bezprzetargowym nieruchomości położonej w Wierzbnej, 
  3) przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek nr 681/43, 681/44, 681/7, 681/45, 681/9 oraz części działki nr 681/117 położonych w miejscowości Widna Góra, obręb ewidencyjny Pawłosiów, gmina Pawłosiów,
  4) określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, 
  5) uchwalenia Programu Profilaktyki, Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Gminy Pawłosiów na rok 2013, 
  6) uchwalenia Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Pawłosiów na rok 2013,
  7) zasad przyznawania i wysokości diet radnych Rady Gminy Pawłosiów,
  8) ustalenia diet sołtysów,
  9) zmian  w budżecie gminy na 2013 rok (przed podjęciem uchwały opinia Komisji Planowania i Budżetu).
 3. Przyjęcie protokołu z sesji Nr XXXI/2012 Rady Gminy.
 4. Przyjęcie  sprawozdań z działalności stałych komisji Rady Gminy Pawłosiów za rok 2012.
 5. Przyjęcie sprawozdania z działalności Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Pawłosiowie za rok 2012.
 6. Wolne wnioski i zapytania.
 7. Zakończenie  obrad.

Jednocześnie informuję, iż posiedzenia Rady Gminy  mają  charakter otwarty, co oznacza, że każda osoba zainteresowana może uczestniczyć w obradach rady.

Przewodniczący Rady
Eugeniusz Piasecki


 
W świetlicy wiejskiej w Kidałowicach odbyły się warsztaty Decoupage.

To pierwsze takie zajęcia zorganizowane dla mieszkańców gminy przez Gminny Ośrodek Kultury w Pawłosiowie. Wzięło w nich udział ok. 40 osób.

Jest to technika, która daje ogromne możliwości. Wzorami ze zwykłego papieru lub serwetki można pięknie ozdobić różne przedmioty codziennego użytku: butelki, słoiki, czy drewno, żeby zamieniły się w małe dzieła sztuki. Pod fachowym okiem instruktorów – Małgorzaty Szepelak i Marzeny Stec, panie ozdabiały drewniane deski według własnego upodobania. Techniką tą mogą pracować osoby nie umiejące malować. Na serwetkach są już gotowe motywy, które wycina się i przykleja. Wymaga ona jednak zmysłu kompozycyjnego.

Powstały piękne prace, które stały się zachętą do przeprowadzenia kolejnych spotkań warsztatowych. Będą one organizowane w poszczególnych miejscowościach  gminy.

Więcej…
 
Certyfikat dla Gminy Pawłosiów

 
SZKOLENIE PODSTAWOWE STRAŻAKÓW RATOWNIKÓW OSP.

W związku z licznymi informacjami o potrzebach przeszkolenia strażaków ratowników OSP w poszczególnych gminach w zakresie szkolenia podstawowego, Komenda Powiatowa PSP w Jarosławiu rozpoczęła cykl szkoleń dla strażaków ratowników OSP z wszystkich gmin powiatu jarosławskiego. Pierwsze szkolenie informacyjne mające na celu zapoznanie uczestników z formą przeprowadzenia szkolenia rozpoczęło się w dniu 2 lutego 2013 roku w Sali Urzędu Gminy w Pawłosiowie, w którym brali udział strażacy z gmin powiatu jarosławskiego. Program szkolenia, który przedstawił st. kpt. Krzysztof Kowal będzie się składał z dwóch etapów: Części teoretycznej realizowanej metodą nauczania „na odległość”  i części praktycznej z podziałem na grupy. W ostatnim tygodniu lutego odbędzie się egzamin z części teoretycznej, którego pozytywne zaliczenie będzie warunkiem dopuszczenia kursanta do części praktycznej. Egzamin końcowy przewidziany jest 12 i 13 kwietnia bieżącego roku.

Więcej…
 
« pierwszapoprzednia51525354555657585960następnaostatnia »

Strona 54 z 63
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Ulti Clocks content

Dzisiaj jest: 22 Lipiec 2019        Imieniny obchodzą: Maria, Magdalena, Wawrzyniec
Kontakt

Gmina Pawłosiów

37-500 Jarosław

Pawłosiów 88

powiat jarosławski

woj. podkarpackie

tel: (16) 622-03-80

fax: (16) 622-02-48

e-mail: ug_pawlosiow@pro.onet.pl

Godziny urzędowania:

poniedziałek - piątek:

w godz: 7.00 - 15.00

Nr rachunku bankowego:

20124025711111000033422789

Rozkład godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Jarosławskiego w 2011 roku

 

Lp.

Nazwa i adres apteki

Godziny pracy

Telefon

Poniedziałek – piątek

Sobota

Niedziela
i święta

Miasto Jarosław

1.

Medex W-S” sp. z o.o.,
ul. Grunwaldzka 26, 37-500 Jarosław

800-2000

800-1400

Nieczynne

(16) 
621 35 11

2.

Medex W-S” sp. z o.o.,
ul. Słowackiego 26, 37-500 Jarosław

800-1800

800-1300

Nieczynne

(16) 
621 53 96

3.

PHU – J. Szarek i T. Śliwiński,
ul. 3-go Maja 43, 37-500 Jarosław

800-2000

800-1400

Nieczynne

(16) 
621 27 31

4.

Medex W-S” sp. z o.o.,
ul. Kościuszki 25, 37-500 Jarosław

800-1700

800-1300

Nieczynne

(16) 
621 36 58

5.

P.U.P.H. “Optical”,
ul.
Słowackiego 17, 37-500 Jarosław

Całodobowa

Całodobowa

Całodobowa

(16) 
621 84 84

6.

VADEMECUM”,
ul. Grunwaldzka 1, 37-500 Jarosław

800-1900

800-1300

Nieczynne

(16) 
623 25 92

7.

FARMACJA”,
ul. 3-go Maja 64, 37-500 Jarosław

800-1900

800-1300

Nieczynne

(16) 
624 32 70

8.

Remedium” sp. j.,
ul. Kraszewskiego 9, 37-500 Jarosław

800-2000

800-1800

Nieczynne

(16) 
623 07 11

9.

ADAFARM” sp. z o.o.,
ul. Lisińskiego 10, 37-500 Jarosław

800-2000

800-1400

Nieczynne

(16) 
624 28 60

10.

MEDIQ”,
ul. Rynek 11, 37-500 Jarosław

800-1900

800-1400

Nieczynne

(16) 
624 24 00

11.

MEDIQ”,
ul. Kraszewskiego 5, 37-500 Jarosław

800-2200

800-1400

Nieczynne

(16) 
624 24 10

12.

MEDIQ”,
os. Tysiąclecia 12, 37-500 Jarosław

800-1900

800-1400

Nieczynne

(16)  
624 24 20

13.

MEDIQ”,
ul. Witosa 2, 37-500 Jarosław

800-1900

800-1400

Nieczynne

(16)  
627 30 70

14.

ALONA” s. c.,
ul. Sikorskiego 2a, 37-500 Jarosław

800-1800

800-1400

Nieczynne

(16)  
621 59 19

15.

Medex” sp. z o.o.,
ul. Kościuszki 29a, 37-500 Jarosław

800-2000

800-1400

Nieczynne

(16)  
621 15 06

16.

Medex B”,
ul. Kraszewskiego 11, 37-500 Jarosław

800-1900

800-1500

Nieczynne

(16)  
621 62 75

17.

NOVA” Tkaczyk i Wspólnicy sp. j.,
ul. 3-go Maja 65, 37-500 Jarosław

730-2000

800-1600

Nieczynne

(16)  
621 14 08

18.

SKAW-MAR” (PKP),
ul. Słowackiego 38, 37-500 Jarosław

700-1900

800-1500

Nieczynne

(16)  
621 37 37

19.

Pod Jesionem”,
ul. Poniatowskiego 53, 37-500 Jarosław

800-2000

800-1300

Nieczynne

(16)  
621 76 46

20.

Farmacja 2”,
ul. Pruchnicka 6a, 37-500 Jarosław

700-2100

700-2100

Nieczynne

(16)  
623 10 05

21.

Aspirynka” sp. j.,

ul. Jana Pawła II 21, 37-500 Jarosław

800-2000

800-1400

Nieczynne

(16)  
621 14 45

22.

PHU – J.Szarek i T. Śliwiński,
os. Kombatantów 20, 37-500 Jarosław

800-1930

800-1500

Nieczynne

(16)  
621 79 31

23.

Medex-B”,

ul. Grodzka 3, 37-500 Jarosław

730-1900

730-1400

Nieczynne

(16)  
621 77 88

24.

Medex” sp. z o.o.,
ul. Kraszewskiego 24A, 37-500 Jarosław

800-2000

800-1500

Nieczynne

(16)  
621 06 06

25.

SKAW-MAR”,
ul. Kościuszki 18, 37-500 Jarosław

730-1700

Nieczynne

Nieczynne

(16)  
621 05 28

Miasto Radymno

1.

Vita” s. c.
ul. Rynek 23, 37-550 Radymno

730-2000

730-2000

800-2000

(16)  
628 10 34

2.

Apteka Leków Gotowych Beata Franus,

ul. Legionów 4a, 37-550 Radymno

800-1800

800-1300

Nieczynne

(16)  
628 13 75

Gmina Chłopice

1.

Apteka mgr farm. Zofia Gaweł,

Chłopice 190, 37-561 Chłopice

800-1500

Nieczynne

Nieczynne

(16)  
622 29 61

2.

Punkt Apteczny,

mgr Jakub Wawrzyszko

Łowce 99, 37-554 Łowce

Pn., Wt., Śr.

800-1500

Cz., Pt.

900-1600

Nieczynne

Nieczynne

(16)  
624 00 73

Gmina Jarosław

1.

Punkt Apteczny Justan s.c.,

Wólka Pełkińska 282,
37-511 Wólka Pełkińska

Pn., Wt., Pt.

915-1800

Śr., Cz.

915-1615

Nieczynne

Nieczynne

(16)  
628 03 65

Gmina Laszki

1.

Apteka leków gotowych”,
Laszki 35, 37-543 Laszki

Pn., Śr.

900-1800

Wt., Cz. , Pt.

800-1500

Nieczynne

Nieczynne

(16)  
628 50 20

Gmina Pruchnik

1.

Apteka prywatna” T. Reizer,
ul. Jana Pawła II 3, 37-560 Pruchnik

Pn., Śr.

800-1600

Wt., Cz. , Pt.

800-1800

800-1400

Nieczynne

(16)  
628 98 60

2.

Apteka „Eliksir”,
ul. B. Markiewicza 11a, 37-560 Pruchnik

800-1800

900-1300

Nieczynne

(16)  
628 81 75

Gmina Radymno

1.

Punkt Apteczny,

Sośnica 184,
37-555 Sośnica

800- 1430

Nieczynne

Nieczynne

(16)  
628 30 43

Gmina Rokietnica

1.

Apteka prywatna mgr Janina Horbowy,

Rokietnica 645, 37-562 Rokietnica

800-1500

Nieczynne

Nieczynne

(16)  
622 13 81

Gmina Roźwienica

1.

Apteka „Lawenda”,
Roźwienica 201, 37- 565 Roźwienica

800-1600

Nieczynne

Nieczynne

(16)  
622 58 69

2.

Punkt Apteczny (Remiza OSP),

Węgierka, 37- 565 Roźwienica

730-1500

Nieczynne

Nieczynne

(16)  
628 99 03

Gmina Wiązownica

1.

Apteka leków gotowych” mgr farm.
I. Podolec,

Wiązownica 378, 37-522 Wiązownica

Pn., Śr.

800-1800

Wt., Cz. , Pt.

800-1500

Nieczynne

Nieczynne

(16)  
622 36 66

2.

PUNKT APTECZNY, techn. farm. Jolanta Kolbuch - Wawrzoszek,

Zapałów 141, 37-544 Zapałów

Pn., Śr., Cz., Pt.

815-1500

Wt.

815-1800

Nieczynne

Nieczynne

(16)  
628 62 49

3.

PUNKT APTECZNY, Teresa Kołakowska,

Szówsko ul. Kościelna 14,
37-522 Wiązownica

Pn. - Czw.,

730-1900

Pt.,

930-1900

800-1400

Nieczynne

(16)  
623 32 55

4.

PUNKT APTECZNY

Manasterz 139,
37-230 Manasterz

800-1500

900-1300

Nieczynne

(16)  
651 50 57

 

Całodobowy dostęp do aptek w niedziele, święta i inne dni wolne od pracy w 2011 roku

 

Lp.

Nazwa i adres apteki

Godziny pracy

Telefon

Poniedziałek – piątek

Sobota

Niedziela
i święta

Miasto Jarosław

1.

P.U.P.H. “Optical”,
ul. Słowackiego 17a, 37-500 Jarosław

Całodobowa

Całodobowa

Całodobowa

(16)  
621 84 84

 

Pogotowie wod - kan

Tel: 666 860 312

Pogoda
Gościmy
Naszą witrynę przegląda teraz 75 gości 

Joomla extensions by Siteground Hosting

Ta witryna używa plików cookie. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie plików cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Możesz je w każdej chwili zmienić. Aby dowiedzieć się więcej o plikach cookies lub je usunąć zobacz naszą politykę prywatności. Polityka cookie

Akceptuj cookies z tej strony.

EU Cookie Directive Module Information