Reklama
Koronawirus

Menu główne
Gmina Pawłosiów
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Urząd Gminy
Jednostki organizacyjne
Biblioteka Publiczna
GOPS Pawłosiów
Straż pożarna
Sport
Oświata
Rolnictwo - Płatności bezpośrednie oraz płatności obszarowe
Ochrona Danych Osobowych
Dla przedsiębiorców
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Światowy Dzień Bez Tytoniu 2012

Światowy Dzień Bez Tytoniu 31 maja 2012 przebiegać będzie pod hasłem

„Działania marketingowe przemysłu tytoniowego”.

Tegoroczne hasło ma zwrócić szczególną uwagę na szkodliwe efekty marketingu przemysłu tytoniowego oraz na potrzebę zakazania wszelkich reklam, promocji i sponsoringu dotyczącego palenia tytoniu, w świetle art. 8 ustawy o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych, a także zgodnie z art. 5.3. Ramowej Konwencji WHO o Ograniczeniu Użycia Tytoniu (FCTC) mówiącym, iż przy określaniu i wdrażaniu polityk zdrowia publicznego w odniesieniu do ograniczania użycia tytoniu, należy działać na rzecz ochrony takich polityk przed wpływem interesów handlowych i innych żywotnych interesów przemysłu tytoniowego oraz art. 13 dotyczącym zakazu reklamy, promocji i sponsorowania wyrobów tytoniowych.

Więcej…
 
Zaproszenie

 
XI MIĘDZYNARODOWY MOTOCYKLOWY RAJD KATYŃSKI

W dniu 11 maja 2012 roku, uczestnicy XI międzynarodowego Rajdu Katyńskiego odwiedzili miejsca upamiętniające śmierć  bohaterów II wojny światowej w gminie Pawłosiów.

Uroczyste apele odbyły się przy grobie Lotników w Maleniskach oraz przy tablicy upamiętniającej rodzinę Czerwonków  - rozstrzelanych przez hitlerowców.

Więcej…
 
Opracowanie, wdrożenie i świadczenie usług budowania scenariuszy technologicznych dla podniesienia innowacyjności przedsiębiorstw z sektora MŚP

Izba Przemysłowo-Handlowa w Krakowie - realizator projektu

„Opracowanie, wdrożenie i świadczenie usług budowania scenariuszy technologicznych dla podniesienia innowacyjności przedsiębiorstw z sektora MŚP”, w ramach działania 5.2, Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013.

 

CEL PROJEKTU:

podniesienie poziomu innowacyjności  przedsiębiorstw poprzez  zapewnienie  im  kompleksowego wsparcia przy wyborze optymalnego rozwiązania innowacyjnego.

Oferowane wsparcie może  przyczynić się do widocznego ulepszenia  funkcjonowania firmy,  podniesienia jej wydajności i efektywności, a także  poprawy jej konkurencyjności i pozycji  na rynku.

Więcej…
 
Informacja

Informacja dla organizacji pozarządowych w związku z wyborami na członków Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Jarosławiu.

W Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Jarosławiu ukazało się  ogłoszenie o przystąpieniu do procedury wyłaniania kandydatów organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2010 r. Nr 234 poz.1536 z późn. zm.) na członków Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Jarosławiu.

Więcej…
 
"Poznajemy bibliotekę"

Dzieci ze Szkoły Filialnej w Kidałowicach wraz z opiekunkami odwiedziły Gminną Bibliotekę Publiczną oraz wzięły udział w lekcji bibliotecznej pt. "Poznajemy bibliotekę".

Więcej…
 
Czego oczekujesz od szpitala?

Wypełnij ankietę na stronie www.zdroweszpitale.pl/ankieta i pomóż poprawić standardy zarządzania szpitalem w Twoim regionie.

 
Informacja Zatępcy Głównego Lekarza Weterynarii

Informacja Zastępcy Głównego Lekarza Weterynarii dotycząca, zakazu stosowania mączek mięsno-kostnych w żywieniu zwierząt gospodarskich

INFORMACJA

 
Przerwa w dostawie energii

Rejonowy Zakład Energetyczny w Jarosławiu informuje, że w związku z planowanymi pracami eksploatacyjnymi i remontowymi na liniach SN i nn wystąpią przerwy w dostawie energii elektrycznej dla odbiorców zasilanych z następujących stacji transformatorowych:

08.05.2012 w godz. 9-17 - Przepompownie przy ul. Pruchnickiej, Strzeleckiej, Widnej Górze,

09.05.2012 w godz. 11-13  - ul. Strzelecka od Pruchnickiej do Krótkiej, Widna Góra od Strzeleckiej.

Informacje o planowanych przerwach w dostawie energii elektrycznej zamieszczane są na stronie internetowej PGE Dystrybucja oraz podawane na plakatach.

 
Majówka z Polską

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Bronisław Komorowski zwraca się z prośbą o wzięcie udziału w akcji „Majówka z Polską”. Inicjatywa Prezydenta RP ma na celu radosne obchodzenie uroczystości majowych związanych ze Świętem Flagi Rzeczypospolitej Polskiej, Świętem Polonii i Świętem Konstytucji 3 Maja. Prezydent apeluje nie tylko o radosne świętowanie, ale także o udekorowanie w tych dniach w biało-czerwone barwy budynków publicznych, ulic, placów, a także prywatnych posesji. Najpiękniej udekorowane lub podświetlone miejsca mają szanse zdobyć wyróżnienie. W tym celu należy wykonać zdjęcie udekorowanego budynku, miejsca i przesłać je do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego w terminie do 10 maja, na adres al.Łukasza Cieplińskiego 4, 35-010 Rzeszów. Zapraszamy do udziału w akcji.

Apel Prezydenta RP

 
Taneczny krąg

Po pięknym występie w Głogowie Małopolskim, „Młodzieżowy Zespół Tańca Ludowego z Pawłosiowa” w niedzielę 22 kwietnia zaprezentował suitę tańców przeworskich i suitę tańców rzeszowskich na międzywojewódzkim przeglądzie folklorystycznych form tanecznych „Taneczny Krąg” w przemyskim Centrum Kulturalnym.

Więcej…
 
Spotkanie informacyjne

Powiatowy Urząd Pracy w Jarosławiu zaprasza osoby zarejstrowane i niezarejestrowane na spotkania informacyjne, które odbędą się w dniach 23 maja i 24 maja 2012 r. w Urzędzie Gminy Pawłosiów (Sala Narad).

Więcej…
 
Międzynarodowy Motocyklowy Rajd Katyński

W dniu 11 maja 2012 r. Stowarzyszenie Międzynarodowego Motocyklowego Rajdu Katyńskiego organizuje spotkanie z Rajdem Katyńskim w Jarosławiu. Rajd rozpocznie się o godz. 15.00 na Rynku Miasta. Przejazd motocyklowy będzie przebiegał między innymi przez miejscowość Maleniska, gdzie nastąpi zatrzymanie rajdu na Cmentarzu przy pomniku Lotników. Następnie uczestnicy rajdu przejadą przez miejscowość Pawłosiów zatrzymując się przy pomniku Rodziny Czerwonków  (obok Urzędu Gminy).

W imieniu organizatorów zapraszamy mieszkańców do udziału w spotkaniach przy wskazanych miejscach.

 
Poświęcenie szatni dla sportowców w Cieszacinie Wielkim

W dniu 21.04.2012 roku w miejscowości Cieszacin Wielki nastąpiło otwarcie i poświęcenie szatni klubu sportowego ISKRA Cieszacin Wielki.

Uroczystość rozpoczęto Mszą Św. w intencji sportowców i działaczy klubu, którą odprawił  ks. proboszcz Robert Niemczyk. Po Mszy św. zaproszeni goście, działacze i sportowcy przeszli pod budynek szatni, gdzie prezes LKS Dariusz Standzoń powitał zaproszonych gości.

W uroczystości udział wzięli: Poseł na Sejm RP Mieczysław Golba, Wójt Gminy Pawłosiów Mariusz Reń, Przewodniczący Rady Gminy Eugeniusz Piasecki, ks proboszcz Robert Niemczyk, Sekretarz Gminy Joanna Tomaszewska, pracownicy gminy, radni gminy i samorządu  wiejskiego, sołtys wsi, sponsorzy, działacze, sportowcy oraz mieszkańcy. Wójt Gminy Mariusz Reń podziękował za przykładną, owocną współpracę klubu sportowego z innymi organizacjami działającymi w środowisku wiejskim, życząc dużo sukcesów sportowych awansów do wyższej klasy. Po odprawieniu modlitwy i poświęceniu obiektu przez ks. Roberta Niemczyka, Wójt Mariusz Reń wraz z Prezesem Dariuszem Standzoń dokonali przecięcia wstęgi. Następnie wszyscy zebrani mogli oglądać i podziwiać wyremontowaną szatnię.

Inwestycja współfinansowana była przez Urząd Marszałkowski.

Więcej…
 
Radosna wiosna

18 kwietnia w Miejsko-Gminnym Domu Kultury w Głogowie Małopolskim, odbył się: „VI Wojewódzki Przegląd Młodzieżowych Form Tanecznych”, w którym wziął udział działający przy Gminnym Ośrodku Kultury Młodzieżowy Zespół Tańca Ludowego z Pawłosiowa.

Więcej…
 
XIX Sesja Rady Gminy Pawłosiów

Uprzejmie informuję mieszkańców Gminy Pawłosiów, iż 30 kwietnia 2012 roku o godzinie 13:00 w świetlicy wiejskiej w Pawłosiowie, odbędzie się  XIX Sesja Rady Gminy Pawłosiów.

Proponowany porządek obrad przedstawia się następująco:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Sprawozdanie za rok 2011 z realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2011 – 2015.
 3. Ocena zasobów pomocy społecznej dla Gminy Pawłosiów.
 4. Podjęcie uchwał w sprawie:
  1. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia programu współpracy Gminy Pawłosiów z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami w rozumieniu przepisów  o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2012 r.,
  2. nabycia nieruchomości,
  3. wprowadzenia nazewnictwa ulic w miejscowości Widna Góra,
  4. nadania Statutu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Pawłosiowie,
  5. wyznaczenia Ośrodka Pomocy Społecznej jako właściwego do realizacji zadania administracji publicznej w zakresie wspierania rodziny,
  6. zmian w budżecie gminy na 2012 rok  (przed podjęciem uchwały opinia Komisji  Planowania i Budżetu).
 5. Przyjęcie protokołu z sesji Rady Gminy Nr XVII/2012 i Nr XVIII/2012.
 6. Wolne wnioski i zapytania.
 7. Zakończenie  obrad.

Jednocześnie informuję, iż posiedzenia Rady Gminy  mają  charakter otwarty, co oznacza, że każda osoba zainteresowana może uczestniczyć w obradach rady.

Przewodniczący Rady Gminy
Eugeniusz Piasecki

 
« pierwszapoprzednia9192939495następnaostatnia »

Strona 93 z 95
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Ulti Clocks content

Dzisiaj jest: 4 Lipiec 2022        Imieniny obchodzą: Elżbieta, Malwina, Teodor
Kontakt

Gmina Pawłosiów

37-500 Jarosław

Pawłosiów 88

powiat jarosławski

woj. podkarpackie

tel: (16) 622-03-80

fax: (16) 622-02-48

e-mail: ug_pawlosiow@pro.onet.pl

Godziny urzędowania:

poniedziałek - piątek:

w godz: 7.00 - 15.00

Kasa: 7.00 - 13.00

Nr rachunku bankowego

- opłaty komunalne:

80124017921111001099002009

- pozostałe opłaty:

20124025711111000033422789

Rozkład godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Jarosławskiego w 2011 roku

 

Lp.

Nazwa i adres apteki

Godziny pracy

Telefon

Poniedziałek – piątek

Sobota

Niedziela
i święta

Miasto Jarosław

1.

Medex W-S” sp. z o.o.,
ul. Grunwaldzka 26, 37-500 Jarosław

800-2000

800-1400

Nieczynne

(16) 
621 35 11

2.

Medex W-S” sp. z o.o.,
ul. Słowackiego 26, 37-500 Jarosław

800-1800

800-1300

Nieczynne

(16) 
621 53 96

3.

PHU – J. Szarek i T. Śliwiński,
ul. 3-go Maja 43, 37-500 Jarosław

800-2000

800-1400

Nieczynne

(16) 
621 27 31

4.

Medex W-S” sp. z o.o.,
ul. Kościuszki 25, 37-500 Jarosław

800-1700

800-1300

Nieczynne

(16) 
621 36 58

5.

P.U.P.H. “Optical”,
ul.
Słowackiego 17, 37-500 Jarosław

Całodobowa

Całodobowa

Całodobowa

(16) 
621 84 84

6.

VADEMECUM”,
ul. Grunwaldzka 1, 37-500 Jarosław

800-1900

800-1300

Nieczynne

(16) 
623 25 92

7.

FARMACJA”,
ul. 3-go Maja 64, 37-500 Jarosław

800-1900

800-1300

Nieczynne

(16) 
624 32 70

8.

Remedium” sp. j.,
ul. Kraszewskiego 9, 37-500 Jarosław

800-2000

800-1800

Nieczynne

(16) 
623 07 11

9.

ADAFARM” sp. z o.o.,
ul. Lisińskiego 10, 37-500 Jarosław

800-2000

800-1400

Nieczynne

(16) 
624 28 60

10.

MEDIQ”,
ul. Rynek 11, 37-500 Jarosław

800-1900

800-1400

Nieczynne

(16) 
624 24 00

11.

MEDIQ”,
ul. Kraszewskiego 5, 37-500 Jarosław

800-2200

800-1400

Nieczynne

(16) 
624 24 10

12.

MEDIQ”,
os. Tysiąclecia 12, 37-500 Jarosław

800-1900

800-1400

Nieczynne

(16)  
624 24 20

13.

MEDIQ”,
ul. Witosa 2, 37-500 Jarosław

800-1900

800-1400

Nieczynne

(16)  
627 30 70

14.

ALONA” s. c.,
ul. Sikorskiego 2a, 37-500 Jarosław

800-1800

800-1400

Nieczynne

(16)  
621 59 19

15.

Medex” sp. z o.o.,
ul. Kościuszki 29a, 37-500 Jarosław

800-2000

800-1400

Nieczynne

(16)  
621 15 06

16.

Medex B”,
ul. Kraszewskiego 11, 37-500 Jarosław

800-1900

800-1500

Nieczynne

(16)  
621 62 75

17.

NOVA” Tkaczyk i Wspólnicy sp. j.,
ul. 3-go Maja 65, 37-500 Jarosław

730-2000

800-1600

Nieczynne

(16)  
621 14 08

18.

SKAW-MAR” (PKP),
ul. Słowackiego 38, 37-500 Jarosław

700-1900

800-1500

Nieczynne

(16)  
621 37 37

19.

Pod Jesionem”,
ul. Poniatowskiego 53, 37-500 Jarosław

800-2000

800-1300

Nieczynne

(16)  
621 76 46

20.

Farmacja 2”,
ul. Pruchnicka 6a, 37-500 Jarosław

700-2100

700-2100

Nieczynne

(16)  
623 10 05

21.

Aspirynka” sp. j.,

ul. Jana Pawła II 21, 37-500 Jarosław

800-2000

800-1400

Nieczynne

(16)  
621 14 45

22.

PHU – J.Szarek i T. Śliwiński,
os. Kombatantów 20, 37-500 Jarosław

800-1930

800-1500

Nieczynne

(16)  
621 79 31

23.

Medex-B”,

ul. Grodzka 3, 37-500 Jarosław

730-1900

730-1400

Nieczynne

(16)  
621 77 88

24.

Medex” sp. z o.o.,
ul. Kraszewskiego 24A, 37-500 Jarosław

800-2000

800-1500

Nieczynne

(16)  
621 06 06

25.

SKAW-MAR”,
ul. Kościuszki 18, 37-500 Jarosław

730-1700

Nieczynne

Nieczynne

(16)  
621 05 28

Miasto Radymno

1.

Vita” s. c.
ul. Rynek 23, 37-550 Radymno

730-2000

730-2000

800-2000

(16)  
628 10 34

2.

Apteka Leków Gotowych Beata Franus,

ul. Legionów 4a, 37-550 Radymno

800-1800

800-1300

Nieczynne

(16)  
628 13 75

Gmina Chłopice

1.

Apteka mgr farm. Zofia Gaweł,

Chłopice 190, 37-561 Chłopice

800-1500

Nieczynne

Nieczynne

(16)  
622 29 61

2.

Punkt Apteczny,

mgr Jakub Wawrzyszko

Łowce 99, 37-554 Łowce

Pn., Wt., Śr.

800-1500

Cz., Pt.

900-1600

Nieczynne

Nieczynne

(16)  
624 00 73

Gmina Jarosław

1.

Punkt Apteczny Justan s.c.,

Wólka Pełkińska 282,
37-511 Wólka Pełkińska

Pn., Wt., Pt.

915-1800

Śr., Cz.

915-1615

Nieczynne

Nieczynne

(16)  
628 03 65

Gmina Laszki

1.

Apteka leków gotowych”,
Laszki 35, 37-543 Laszki

Pn., Śr.

900-1800

Wt., Cz. , Pt.

800-1500

Nieczynne

Nieczynne

(16)  
628 50 20

Gmina Pruchnik

1.

Apteka prywatna” T. Reizer,
ul. Jana Pawła II 3, 37-560 Pruchnik

Pn., Śr.

800-1600

Wt., Cz. , Pt.

800-1800

800-1400

Nieczynne

(16)  
628 98 60

2.

Apteka „Eliksir”,
ul. B. Markiewicza 11a, 37-560 Pruchnik

800-1800

900-1300

Nieczynne

(16)  
628 81 75

Gmina Radymno

1.

Punkt Apteczny,

Sośnica 184,
37-555 Sośnica

800- 1430

Nieczynne

Nieczynne

(16)  
628 30 43

Gmina Rokietnica

1.

Apteka prywatna mgr Janina Horbowy,

Rokietnica 645, 37-562 Rokietnica

800-1500

Nieczynne

Nieczynne

(16)  
622 13 81

Gmina Roźwienica

1.

Apteka „Lawenda”,
Roźwienica 201, 37- 565 Roźwienica

800-1600

Nieczynne

Nieczynne

(16)  
622 58 69

2.

Punkt Apteczny (Remiza OSP),

Węgierka, 37- 565 Roźwienica

730-1500

Nieczynne

Nieczynne

(16)  
628 99 03

Gmina Wiązownica

1.

Apteka leków gotowych” mgr farm.
I. Podolec,

Wiązownica 378, 37-522 Wiązownica

Pn., Śr.

800-1800

Wt., Cz. , Pt.

800-1500

Nieczynne

Nieczynne

(16)  
622 36 66

2.

PUNKT APTECZNY, techn. farm. Jolanta Kolbuch - Wawrzoszek,

Zapałów 141, 37-544 Zapałów

Pn., Śr., Cz., Pt.

815-1500

Wt.

815-1800

Nieczynne

Nieczynne

(16)  
628 62 49

3.

PUNKT APTECZNY, Teresa Kołakowska,

Szówsko ul. Kościelna 14,
37-522 Wiązownica

Pn. - Czw.,

730-1900

Pt.,

930-1900

800-1400

Nieczynne

(16)  
623 32 55

4.

PUNKT APTECZNY

Manasterz 139,
37-230 Manasterz

800-1500

900-1300

Nieczynne

(16)  
651 50 57

 

Całodobowy dostęp do aptek w niedziele, święta i inne dni wolne od pracy w 2011 roku

 

Lp.

Nazwa i adres apteki

Godziny pracy

Telefon

Poniedziałek – piątek

Sobota

Niedziela
i święta

Miasto Jarosław

1.

P.U.P.H. “Optical”,
ul. Słowackiego 17a, 37-500 Jarosław

Całodobowa

Całodobowa

Całodobowa

(16)  
621 84 84

 

Pogotowie wod - kan

Tel: 666 860 312

Zimowe utrzymanie dróg

Tel: 697 797 553

Pogoda
Gościmy
Naszą witrynę przegląda teraz 38 gości 

Joomla extensions by Siteground Hosting

Ta witryna używa plików cookie. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie plików cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Możesz je w każdej chwili zmienić. Aby dowiedzieć się więcej o plikach cookies lub je usunąć zobacz naszą politykę prywatności. Polityka cookie

Akceptuj cookies z tej strony.

EU Cookie Directive Module Information