Reklama
Koronawirus
Menu główne
Gmina Pawłosiów
Reklama
Urząd Gminy
Jednostki organizacyjne
GOPS Pawłosiów
Straż pożarna
Sport
Oświata
Biblioteka Publiczna
Płatności bezpośrednie oraz płatności obszarowe
Ochrona Danych Osobowych
Dla przedsiębiorców

Zdrowa Gmina

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
ZAKOŃCZENIE LATA I ŚWIĘTO ZIEMNIAKA

W niedzielne popołudnie 23 września w Cieszacinie Małym, pod patronatem  Wójta Gminy Pawłosiów odbyła się „Wielka Impreza Zakończenia Lata i Święto Ziemniaka’, którą zorganizowało „Stowarzyszenie Miłośników Cieszacina Małego”.

Przybyłych gości serdecznie powitał prezes stowarzyszenia – Karol Górski. Wśród nich byli m.in.: Poseł na Sejm RP Mieczysław Golba, Wójt Gminy Pawłosiów Mariusz Reń, Przewodniczący Rady Gminy Eugeniusz Piasecki, Radny Powiatu Jarosławskiego Jacek Kmiecik.

Więcej…
 
„KATYŃ … ocalić od zapomnienia”

W sobotę 22 września, w ramach Ogólnopolskiego Programu „Katyń  … ocalić od zapomnienia” posadzono w Pawłosiowie „Dąb Pamięci”. Ma on przypominać postać zamordowanego w Twerze w 1940 roku Podkomisarza Policji Państwowej – Franciszka Piątkiewicza.

Uroczystość upamiętniająca pochodzącego z Pawłosiowa funkcjonariusza Policji Państwowej rozpoczęła msza święta w kościele pw. św. Piotra i Pawła w Pawłosiowie, którą odprawił ks. dziekan Jan Jagustyn.

Więcej…
 
Zielona Linia dla poszukujących pracy i pracodawców

Zielona Linia jest pierwszym w kraju Centrum Kontaktowym dla Klientów urzędów pracy z całej Polski. Jej celem jest stworzenie nowej jakości w relacjach osób bezrobotnych z pracodawcami. Pod numerem tel. 19524 specjaliści udzielają pomocy osobom poszukującym pracy w zakresie przygotowania profesjonalnego cv i listu motywacyjnego, a także wyszukiwania ofert pracy. Współpracując z pracodawcami „Zielona Linia” pośredniczy m. in. w rekrutacji pracowników.

 
UWAGA BEZPŁATNE DORADZTWO !!

Regionalny Ośrodek Europejskiego Funduszu Społecznego w Przemyślu działający przy FRDL Małopolskim Instytucie Samorządu Terytorialnego i Administracji w dniu 27 września 2012 serdecznie zaprasza potencjalnych projektodawców z terenu powiatu jarosławskiego na bezpłatne doradztwo projektowe w ramach organizowanego mobilnego punktu doradczego.

Więcej…
 
PIKNIK JESIENNY

W niedzielne popołudnie, 16 września na placu obok urzędu gminy w Pawłosiowie, odbył się jesienny piknik, pt. „Odkrywamy Młode Talenty”. Dopisała zarówno pogoda, jak i goście. Inicjatorem imprezy był wójt Mariusz Reń. Piknik miał na celu promocję talentów młodych ludzi z terenu gminy Pawłosiów. Jako pierwsza zaprezentowała sie solistka Monika Czarny, która odnosi liczne sukcesy, także poza naszą gminą. Jest laureatką wielu konkursów i przeglądów. Następnie wystąpił zespół „SLIVER” z Malenisk w składzie: Kinga Bobowicz, Gabriel Łowicki, Adrian Sadlej, Łukasz Lepa, Adrian Kapuśniak. Orkiestra grała do późnego wieczora i uświetniła zabawę miłośnikom tańca. Oprócz atrakcji muzycznych, dla dzieci był dmuchany zamek do zjeżdżania i suchy basen z piłeczkami. Odważniejsi próbowali sił w chodzeniu na szczudłach. Wszyscy goście mogli dowoli degustować przysmaki z grilla. Atrakcje dla dzieci oraz poczęstunek były bezpłatne dzięki sponsorom, którym serdecznie dziękujemy. Piknik skusił wielu mieszkańców do wspólnego biesiadowania i był okazją do  miłego spędzenia niedzielnego popołudnia.

Więcej…
 
XXV Sesja Rady Gminy Pawłosiów

OGŁOSZENIE

Uprzejmie informuję mieszkańców Gminy Pawłosiów, iż 27 września 2012 roku o godzinie 13:30 w świetlicy wiejskiej w Pawłosiowie, odbędzie się XXV Sesja Rady Gminy Pawłosiów.

Proponowany porządek obrad przedstawia się następująco:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Podjęcie uchwał w sprawie:
  1) podziału gminy Pawłosiów na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów i granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych,
  2) nawiązania współpracy partnerskiej z Samorządem Obec Dúbrava, okres – Levoča, kraj – Prešovský (Słowacja),
  3) zmian w budżecie gminy na 2012 rok - I (przed podjęciem uchwały opinia Komisji Planowania i Budżetu),
  4) zmian w budżecie gminy na 2012 rok - II (przed podjęciem uchwały opinia Komisji Planowania i Budżetu),
  5) zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pawłosiów (przed podjęciem uchwały opinia Komisji  Planowania i Budżetu),
  6) rozpatrzenia skargi na działalność Wójta (przed podjęciem uchwały opinia Komisji Rewizyjnej).
 3. Przyjęcie protokołu z sesji Rady Gminy Nr XXIV/2012.
 4. Wolne wnioski i zapytania.
 5. Zakończenie obrad.

Jednocześnie informuję, iż posiedzenia Rady Gminy  mają  charakter otwarty, co oznacza, że każda osoba zainteresowana może uczestniczyć w obradach rady.

Przewodniczący Rady
Eugeniusz Piasecki

 
ŚWIĘTO LOTNIKÓW

Obchody 73 rocznicy bitwy nad Pawłosiowem rozpoczęły się w sobotę 15 września, patriotycznym „Wieczorem Wspomnień”. Przy ognisku spotkali się mieszkańcy gminy oraz naoczni świadkowie wydarzeń wrześniowych. Przybyłych gości powitał wójt gminy Pawłosiów Mariusz Reń. Gospodarz podziękował młodzieży i gronu pedagogicznemu za przygotowanie  części artystycznej. W swoim wystąpieniu wójt podkreślił bohaterską postawę młodych lotników, którzy w obronie Ojczyzny walcząc z niemieckim okupantem, oddali własne życie.

Więcej…
 
Zaproszenie

 
Zaproszenie

 
DOFINANSOWANIE KOSZTÓW KSZTAŁCENIA MŁODOCIANEGO PRACOWNIKA

Prawo do otrzymania dofinansowania mają ci pracodawcy, którzy podpisali z młodocianym pracownikiem umowę po 31 grudnia 2003 r. oraz ci, którzy zawarli umowy przed dniem 1 stycznia 2004 r., ale kształcenie rozpoczęto w roku szkolnym 2004/2005 – art. 2 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty.

Więcej…
 
Przerwa w dostawie energii

Rejon Energetyczny w Jarosławiu informuje, że w związku z planowanymi pracami eksploatacyjnymi i remontowymi liniach SN, nn i stacji trafo wystąpią przerwy w dostawie energii elektrycznej dla odbiorców zasilanych z następujących stacji transformatorowych:

19.09.2012 w godz. 13:00 – 17:00  Pawłosiów 6,

20.09.2012 w godz. 13:00 – 17:00  Wierzbna 3,4,6, Ożańsk 1,2, Ożańsk WD-13.

Informacje o planowanych przerwach w dostawie energii elektrycznej zamieszczane są na stronie PGE Dystrybucja oraz podawane na plakatach.

 
Bezpłatne usługi dla firm

Izba Przemysłowo-Handlowa w Krakowie, serdecznie zaprasza przedsiębiorców do skorzystania z bezpłatnych usług innowacyjnych, których celem jest usprawnienie funkcjonowania firmy.

Usługi te realizowane są przez Izbę w ramach projektu 5.2 PO Innowacyjna Gospodarka.

Zamierzeniem tego projektu jest podniesienie poziomu innowacyjności mikro, małych i średnich firm poprzez zapewnienie im kompleksowego wsparcia przy wyborze optymalnego rozwiązania innowacyjnego.

Oferowane wsparcie może przyczynić się do widocznego ulepszenia działalności firmy, podniesienia jej wydajności i efektywności, a także poprawy jej konkurencyjności i pozycji na rynku.

Firmy zainteresowane bliższymi informacjami dotyczącymi ww. usług, zachęcamy do o kontaktu z Izbą Przemysłowo-Handlową w Krakowie, Małgorzata Deka, tel. 12 428 92 62, e-mail:  Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. .

 
Zaproszenie

 
Zdrowa Gmina

Gmina Pawłosiów przystąpiła do Konkursu ZDROWA GMINA, który powstał z myślą o profilaktyce nowotworowej. Jego nadrzędnym zadaniem jest zachęcanie ludzi do zgłaszania się na badania profilaktyczne mające na celu wczesne wykrywanie chorób nowotworowych, organizowane przez Narodowy Fundusz Zdrowia (NFZ) i Narodowy Program Zwalczania Chorób Nowotworowych (NPZChN). Ponadto, Konkurs ma na celu pogłębienie świadomości Polaków co do istoty odpowiednio wczesnego wykrycia choroby, które w wielu przypadkach pozwala na całkowite wyleczenie.

Wierzymy, że prowadzone przez nas działania edukacyjne przyczynią się znacząco do wzrostu świadomości na temat profilaktyki nowotworów i realnie wpłyną na jeszcze większe zainteresowanie badaniami a tym samym pomogą chronić zdrowie i życie mieszkańców naszej Gminy.

Do dalszej części konkursu zostaną zakwalifikowane gminy, w których odnotowano największy wzrost procentowy osób zgłaszających się na cytologię, mammografię i kolonoskopię.

Wspólnie z Przychodnią MED-JAR w Pawłosiowie zapraszamy Państwa na badania cytologiczne.

Bezpłatne badania prowadzone są od 1 września 2012 r. w Przychodnii MED-JAR w Pawłosiowie w dniach:

Środa – czwartek 1200 – 1500

Piątek 900 – 1300

Po wcześniejszej rejestracji telefonicznej pod nr tel.: 16 6220040
 
INFORMACJA O OBOWIĄZKU WYMIANY DOWODÓW OSOBISTYCH DLA MIESZKAŃCÓW MIEJSCOWOŚCI WIDNA GÓRA

Uchwałą Nr XXI/111/2012 Rady Gminy Pawłosiów z dnia 15 czerwca 2012 roku wprowadzono nazewnictwo ulic w miejscowości Widna Góra. Jednocześnie uregulowano numerację porządkową nieruchomości.

W związku  z powyższym, w przypadku zmiany danych zawartych  w dowodzie osobistym posiadacz dowodu osobistego ma obowiązek dokonać jego  wymiany.

Złożenie wniosku o wydanie dowodu osobistego wymaga osobistego stawiennictwa w Urzędzie Gminy Pawłosiów p.107 w godz.7°° - 15°°.

Wniosek o wydanie dowodu osobistego - plik do pobrania

Więcej…
 
Stypendia szkolne

INFORMACJE DOTYCZĄCE STYPENDIUM SZKOLNEGO

Zgodnie z ustawą z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty
(Dz. U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 ze zm.)

Pomoc materialna o charakterze socjalnym w formie stypendium szkolnego przysługuje:

 1. Uczniom szkół publicznych i niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych dla młodzieży
  i dla dorosłych oraz słuchaczom publicznych kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych (...) - do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24 roku życia.
 2. Wychowankom publicznych i niepublicznych ośrodków umożliwiających dzieciom
  i młodzieży upośledzonym w stopniu głębokim, a także dzieciom i młodzieży upośledzonym umysłowo ze sprzężonymi niepełnosprawnościami realizację odpowiednio obowiązku szkolnego i obowiązku nauki - do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki.
 3. Uczniom szkół niepublicznych nieposiadających uprawnień szkół publicznych dla młodzieży
  i dla dorosłych – do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki.
Więcej…
 
« pierwszapoprzednia61626364656667686970następnaostatnia »

Strona 67 z 73
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Ulti Clocks content

Dzisiaj jest: 5 Lipiec 2020        Imieniny obchodzą: Karolina, Antoni, Filomena
Kontakt

Gmina Pawłosiów

37-500 Jarosław

Pawłosiów 88

powiat jarosławski

woj. podkarpackie

tel: (16) 622-03-80

fax: (16) 622-02-48

e-mail: ug_pawlosiow@pro.onet.pl

Godziny urzędowania:

poniedziałek - piątek:

w godz: 7.00 - 14.00

Nr rachunku bankowego

- opłaty komunalne:

80124017921111001099002009

- pozostałe opłaty:

20124025711111000033422789

Rozkład godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Jarosławskiego w 2011 roku

 

Lp.

Nazwa i adres apteki

Godziny pracy

Telefon

Poniedziałek – piątek

Sobota

Niedziela
i święta

Miasto Jarosław

1.

Medex W-S” sp. z o.o.,
ul. Grunwaldzka 26, 37-500 Jarosław

800-2000

800-1400

Nieczynne

(16) 
621 35 11

2.

Medex W-S” sp. z o.o.,
ul. Słowackiego 26, 37-500 Jarosław

800-1800

800-1300

Nieczynne

(16) 
621 53 96

3.

PHU – J. Szarek i T. Śliwiński,
ul. 3-go Maja 43, 37-500 Jarosław

800-2000

800-1400

Nieczynne

(16) 
621 27 31

4.

Medex W-S” sp. z o.o.,
ul. Kościuszki 25, 37-500 Jarosław

800-1700

800-1300

Nieczynne

(16) 
621 36 58

5.

P.U.P.H. “Optical”,
ul.
Słowackiego 17, 37-500 Jarosław

Całodobowa

Całodobowa

Całodobowa

(16) 
621 84 84

6.

VADEMECUM”,
ul. Grunwaldzka 1, 37-500 Jarosław

800-1900

800-1300

Nieczynne

(16) 
623 25 92

7.

FARMACJA”,
ul. 3-go Maja 64, 37-500 Jarosław

800-1900

800-1300

Nieczynne

(16) 
624 32 70

8.

Remedium” sp. j.,
ul. Kraszewskiego 9, 37-500 Jarosław

800-2000

800-1800

Nieczynne

(16) 
623 07 11

9.

ADAFARM” sp. z o.o.,
ul. Lisińskiego 10, 37-500 Jarosław

800-2000

800-1400

Nieczynne

(16) 
624 28 60

10.

MEDIQ”,
ul. Rynek 11, 37-500 Jarosław

800-1900

800-1400

Nieczynne

(16) 
624 24 00

11.

MEDIQ”,
ul. Kraszewskiego 5, 37-500 Jarosław

800-2200

800-1400

Nieczynne

(16) 
624 24 10

12.

MEDIQ”,
os. Tysiąclecia 12, 37-500 Jarosław

800-1900

800-1400

Nieczynne

(16)  
624 24 20

13.

MEDIQ”,
ul. Witosa 2, 37-500 Jarosław

800-1900

800-1400

Nieczynne

(16)  
627 30 70

14.

ALONA” s. c.,
ul. Sikorskiego 2a, 37-500 Jarosław

800-1800

800-1400

Nieczynne

(16)  
621 59 19

15.

Medex” sp. z o.o.,
ul. Kościuszki 29a, 37-500 Jarosław

800-2000

800-1400

Nieczynne

(16)  
621 15 06

16.

Medex B”,
ul. Kraszewskiego 11, 37-500 Jarosław

800-1900

800-1500

Nieczynne

(16)  
621 62 75

17.

NOVA” Tkaczyk i Wspólnicy sp. j.,
ul. 3-go Maja 65, 37-500 Jarosław

730-2000

800-1600

Nieczynne

(16)  
621 14 08

18.

SKAW-MAR” (PKP),
ul. Słowackiego 38, 37-500 Jarosław

700-1900

800-1500

Nieczynne

(16)  
621 37 37

19.

Pod Jesionem”,
ul. Poniatowskiego 53, 37-500 Jarosław

800-2000

800-1300

Nieczynne

(16)  
621 76 46

20.

Farmacja 2”,
ul. Pruchnicka 6a, 37-500 Jarosław

700-2100

700-2100

Nieczynne

(16)  
623 10 05

21.

Aspirynka” sp. j.,

ul. Jana Pawła II 21, 37-500 Jarosław

800-2000

800-1400

Nieczynne

(16)  
621 14 45

22.

PHU – J.Szarek i T. Śliwiński,
os. Kombatantów 20, 37-500 Jarosław

800-1930

800-1500

Nieczynne

(16)  
621 79 31

23.

Medex-B”,

ul. Grodzka 3, 37-500 Jarosław

730-1900

730-1400

Nieczynne

(16)  
621 77 88

24.

Medex” sp. z o.o.,
ul. Kraszewskiego 24A, 37-500 Jarosław

800-2000

800-1500

Nieczynne

(16)  
621 06 06

25.

SKAW-MAR”,
ul. Kościuszki 18, 37-500 Jarosław

730-1700

Nieczynne

Nieczynne

(16)  
621 05 28

Miasto Radymno

1.

Vita” s. c.
ul. Rynek 23, 37-550 Radymno

730-2000

730-2000

800-2000

(16)  
628 10 34

2.

Apteka Leków Gotowych Beata Franus,

ul. Legionów 4a, 37-550 Radymno

800-1800

800-1300

Nieczynne

(16)  
628 13 75

Gmina Chłopice

1.

Apteka mgr farm. Zofia Gaweł,

Chłopice 190, 37-561 Chłopice

800-1500

Nieczynne

Nieczynne

(16)  
622 29 61

2.

Punkt Apteczny,

mgr Jakub Wawrzyszko

Łowce 99, 37-554 Łowce

Pn., Wt., Śr.

800-1500

Cz., Pt.

900-1600

Nieczynne

Nieczynne

(16)  
624 00 73

Gmina Jarosław

1.

Punkt Apteczny Justan s.c.,

Wólka Pełkińska 282,
37-511 Wólka Pełkińska

Pn., Wt., Pt.

915-1800

Śr., Cz.

915-1615

Nieczynne

Nieczynne

(16)  
628 03 65

Gmina Laszki

1.

Apteka leków gotowych”,
Laszki 35, 37-543 Laszki

Pn., Śr.

900-1800

Wt., Cz. , Pt.

800-1500

Nieczynne

Nieczynne

(16)  
628 50 20

Gmina Pruchnik

1.

Apteka prywatna” T. Reizer,
ul. Jana Pawła II 3, 37-560 Pruchnik

Pn., Śr.

800-1600

Wt., Cz. , Pt.

800-1800

800-1400

Nieczynne

(16)  
628 98 60

2.

Apteka „Eliksir”,
ul. B. Markiewicza 11a, 37-560 Pruchnik

800-1800

900-1300

Nieczynne

(16)  
628 81 75

Gmina Radymno

1.

Punkt Apteczny,

Sośnica 184,
37-555 Sośnica

800- 1430

Nieczynne

Nieczynne

(16)  
628 30 43

Gmina Rokietnica

1.

Apteka prywatna mgr Janina Horbowy,

Rokietnica 645, 37-562 Rokietnica

800-1500

Nieczynne

Nieczynne

(16)  
622 13 81

Gmina Roźwienica

1.

Apteka „Lawenda”,
Roźwienica 201, 37- 565 Roźwienica

800-1600

Nieczynne

Nieczynne

(16)  
622 58 69

2.

Punkt Apteczny (Remiza OSP),

Węgierka, 37- 565 Roźwienica

730-1500

Nieczynne

Nieczynne

(16)  
628 99 03

Gmina Wiązownica

1.

Apteka leków gotowych” mgr farm.
I. Podolec,

Wiązownica 378, 37-522 Wiązownica

Pn., Śr.

800-1800

Wt., Cz. , Pt.

800-1500

Nieczynne

Nieczynne

(16)  
622 36 66

2.

PUNKT APTECZNY, techn. farm. Jolanta Kolbuch - Wawrzoszek,

Zapałów 141, 37-544 Zapałów

Pn., Śr., Cz., Pt.

815-1500

Wt.

815-1800

Nieczynne

Nieczynne

(16)  
628 62 49

3.

PUNKT APTECZNY, Teresa Kołakowska,

Szówsko ul. Kościelna 14,
37-522 Wiązownica

Pn. - Czw.,

730-1900

Pt.,

930-1900

800-1400

Nieczynne

(16)  
623 32 55

4.

PUNKT APTECZNY

Manasterz 139,
37-230 Manasterz

800-1500

900-1300

Nieczynne

(16)  
651 50 57

 

Całodobowy dostęp do aptek w niedziele, święta i inne dni wolne od pracy w 2011 roku

 

Lp.

Nazwa i adres apteki

Godziny pracy

Telefon

Poniedziałek – piątek

Sobota

Niedziela
i święta

Miasto Jarosław

1.

P.U.P.H. “Optical”,
ul. Słowackiego 17a, 37-500 Jarosław

Całodobowa

Całodobowa

Całodobowa

(16)  
621 84 84

 

Pogotowie wod - kan

Tel: 666 860 312

Pogoda
Gościmy
Naszą witrynę przegląda teraz 29 gości 

Joomla extensions by Siteground Hosting

Ta witryna używa plików cookie. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie plików cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Możesz je w każdej chwili zmienić. Aby dowiedzieć się więcej o plikach cookies lub je usunąć zobacz naszą politykę prywatności. Polityka cookie

Akceptuj cookies z tej strony.

EU Cookie Directive Module Information