Reklama
Zarząd Oddziału Gminnego

Prezes Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP,

Wójt Gminy Pawłosiów – Mariusz Reń

Ochotnicze Straże Pożarne w Gminie Pawłosiów mają swoją długą i chlubną historię, a przynależność do straży  była zawsze powodem do dumy. Wyjazdy do pożarów, usuwanie skutków klęsk żywiołowych, pełnienie zaszczytnej straży przy Grobie Pańskim, udział w zawodach sportowo-pożarniczych oraz uczestnictwo w życiu kulturalnym i religijnym, to zaledwie kilka przykładów nieocenionej działalności druhów z naszych jednostek OSP.

Na terenie Gminy Pawłosiów aktywnie działa pięć jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych w miejscowościach: Pawłosiów, Cieszacin Wielki, Ożańsk, Tywonia i Kidałowice, oraz dwie prowadzące działalność lokalną w Wierzbnej i Cieszacinie Małym.

Łącznie strażacy dysponują jednym ciężkim samochodem, trzema średnimi i czterema lekkimi samochodami pożarniczymi. Strażacy posiadają podstawowy sprzęt gaśniczy, specjalistyczne wyposażenie, umundurowanie oraz odpowiednie wyszkolenie. Uczestniczą w organizowanych gminnych zawodach sportowo – pożarniczych, manewrach gminnych i powiatowych. Najlepsi reprezentują gminę na zawodach wyższego szczebla. Dobra współpraca jednostek z samorządem gminnym daje gwarancję stabilności i dalszego prawidłowego ich rozwoju. Warto podkreślić, że dzięki swojej postawie i gotowości do poświęceń, strażacy z terenu Gminy Pawłosiów cieszą się szczerą sympatią i szacunkiem mieszkańców. Ochotnicze Straże Pożarne spełniają niezwykle ważne funkcje, są najlepszym z możliwych przykładów aktywizowania i integrowania ludzi, godnym wzorem do naśladowania. Ponadto dbają o różne aspekty życia społecznego, ponieważ powstały po to, by innym żyło się bezpieczniej.

Działalność statutową druhowie wykonują dzięki rozbudowanej bazie sprzętowo – socjalnej. Rozbudowę obiektów wykonano ze środków budżetu gminy i pozyskanych funduszy zewnętrznych w ramach projektu „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej”.

Skład Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP:

Prezes - Mariusz Reń Wójt Gminy Pawłosiów,

Wiceprezesi - Stanisław Przewrocki, Stanisław Kałamarz,

Komendant Gminny - Kazimierz Mirek,

Sekretarz-Marian Kulikowski,

Skarbnik -Stanisław Słoma,

Członkowie Prezydium: Jan Słoma, ksiądz. Grzegorz Bechta, Krzysztof Skowroński,

Członkowie Zarządu: Adam Wlazło, Tadeusz Nalepa, Dariusz Górski, Lesław Górski, Karol  Górski, Stanisław Grabas, Henryk Kwaśniak.Wójt Gminy – Mariusz Reń odznaczony za zasługi dla ochrony przeciwpożarowej

Podczas powiatowych ćwiczeń systemu zarządzania kryzysowego i spraw obronnych, które odbywały się 12 maja 2018 r. w  Pruchnik, Wójt Gminy -  Mariusz Reń został odznaczony Brązową Odznaką „Zasłużony dla Ochrony Przeciwpożarowej”. Odznaczenie zostało nadane przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji na wniosek Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej.  Aktu wręczenia dokonał mł. bryg. Andrzej Marczenia – Zastępca Komendanta Wojewódzkiego PSP w Rzeszowie, Tadeusz Chrzan – Starosta Jarosławski, młodszy inspektor Henryk Moskwa - Komendant Wojewódzki Policji w Rzeszowie.

Więcej…
 
Zjazd strażaków

W dniu 12 maja 2016 roku w świetlicy wiejskiej w Pawłosiowie odbył się Zjazd Oddziału Gminnego ZOSP RP w Pawłosiowie, gdzie druhowie dokonali podsumowania wszechstronnej   pięcioletniej statutowej działalności. Rozpoczęcie Zjazdu rozpoczęto mszą św. w miejscowym  kościele pw. Św. Piotra i Pawła, którą w intencji wszystkich strażaków z całej gminy odprawił ks. proboszcz Jan Jagustyn wspólnie z  ks. kpt. Grzegorzem Bechtą. Zjazd rozpoczęto od wprowadzenia sztandarów jednostek i hymnem strażackim.  Otwarcia XI Zjazdu Oddziału Gminnego dokonał druh Mariusz Reń. Prezes ustępującego Zarządu, który powitał przybyłych, delegatów, ustępujących członków Zarządu, oraz przybyłych gości w osobach : druha Stanisława Górskiego Prezesa ZOP ZOSP RP w Jarosławiu, brygadiera Andrzeja Pilch Naczelnika Wydziału Organizacyjno-Kwatermistrzowskiego KP PSP, Martę Szumińską przewodniczącą Rady Gminy, kierownictwo Urzędu Gminy, Dyrektora GOK  i sołtysa wsi Pawłosiów. W swoim sprawozdaniu przedstawił dane organizacyjne funkcjonujących jednostek, stan osobowy, ważniejsze osiągnięcia, ilość środków przekazanych na jednostki, obchodzone jubileusze, uroczystości patriotyczno-religijne. Za wszystko co strażacy zrobili dla dobra jednostki  skierował słowa podziękowania. Podziękował również wszystkim strażakom   za codzienną gotowość do niesienia pomocy będącym w potrzebie, za zaangażowanie i ofiarność podczas akcji ratowniczo-gaśniczych. Z kolei  Komendant ZOG ZOSP druh Kazimierz Mirek przedstawił działania operacyjno-szkoleniowe. Po sprawozdaniu Komisji Rewizyjnej delegaci udzielili jednogłośnie absolutorium zarządowi w kadencji 2011-2015.  Następnie dokonano wyboru i zatwierdzenia nowego składu Zarządu Oddziału Gminnego oraz Gminnej Komisji Rewizyjnej. W wyniku ukonstytuowania się nowych władz funkcję Prezesa Zarządu Oddziału Gminnego powierzono druhowi Mariuszowi Reń, Wiceprezesami zostali druh Stanisław Przewrocki i Stanisław Kałamarz a komendantem został Kazimierz Mirek.  Wytypowano również  przedstawicieli do Zarządu Oddziału  Powiatowego oraz delegatów na zjazd powiatowy.

Więcej…
 
W niedzielę 11 maja 2014 roku w Pawłosiowie odbyło się Gminne Święto Strażaków

Uroczystość rozpoczęto koncelebrowaną Mszą św. w Kościele Parafialnym w Pawłosiowie. Mszę św. w intencji strażaków i ich rodzin oraz za zmarłych strażaków, odprawił  ks. Dziekan Jan Jagustyn wraz z koncelebrującymi kapłanami: Kapelanem Garnizonu Przemyśl ks. por. Grzegorzem Bechta i rodakiem Misjonarzem ks. Grzegorzem Wojtyna. W Najświętszej Ofierze uczestniczył  zaprzyjaźniony z jednostką OSP z Pawłosiowa Brat Ojców Reformatów, starszy aspirant Mariusz Tomana. Mszę św. oraz całą uroczystość uświetniała Orkiestra Dęta ”Laudate Dominum” z Jarosławia.

Więcej…
 
Gminne święto strażaków

W niedzielę 20 maja 2012 roku w Pawłosiowie odbyło się Gminne Święto Strażaków.

Uroczystość rozpoczęto Mszą Św.  w Kościele Parafialnym w Pawłosiowie, którą odprawił ks. Dziekan Jan Jagustyn   w intencji wszystkich strażaków  z  terenu gminy i ich rodzin, oraz za zmarłych strażaków. Uroczystej Mszy Św. oraz całej uroczystości uświetniała orkiestra dęta ”Laudate Dominum” z Jarosławia.

Więcej…
 
Gminne święto strażaków w Pawłosiowie

W niedzielę 15 maja 2011 roku w Pawłosiowie odbyło się Gminne Święto Strażaków.

Uroczystość rozpoczęto Mszą Św. koncelebrowaną w Kościele Parafialnym w Pawłosiowie, którą odprawił ks. Dziekan Jan Jagustyn i ks. Prałat Marian Nabrzyski w intencji wszystkich strażaków  z  terenu gminy i ich rodzin, oraz za zmarłych strażaków. Uroczystej Mszy Św. oraz całej uroczystości uświetniała orkiestra dęta z Jarosławia.

Więcej…
 


Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Ulti Clocks content

Dzisiaj jest: 24 Styczeń 2020        Imieniny obchodzą: Felicja, Rafał, Tymoteusz
Kontakt

Gmina Pawłosiów

37-500 Jarosław

Pawłosiów 88

powiat jarosławski

woj. podkarpackie

tel: (16) 622-03-80

fax: (16) 622-02-48

e-mail: ug_pawlosiow@pro.onet.pl

Godziny urzędowania:

poniedziałek - piątek:

w godz: 7.00 - 15.00

Nr rachunku bankowego:

20124025711111000033422789

Rozkład godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Jarosławskiego w 2011 roku

 

Lp.

Nazwa i adres apteki

Godziny pracy

Telefon

Poniedziałek – piątek

Sobota

Niedziela
i święta

Miasto Jarosław

1.

Medex W-S” sp. z o.o.,
ul. Grunwaldzka 26, 37-500 Jarosław

800-2000

800-1400

Nieczynne

(16) 
621 35 11

2.

Medex W-S” sp. z o.o.,
ul. Słowackiego 26, 37-500 Jarosław

800-1800

800-1300

Nieczynne

(16) 
621 53 96

3.

PHU – J. Szarek i T. Śliwiński,
ul. 3-go Maja 43, 37-500 Jarosław

800-2000

800-1400

Nieczynne

(16) 
621 27 31

4.

Medex W-S” sp. z o.o.,
ul. Kościuszki 25, 37-500 Jarosław

800-1700

800-1300

Nieczynne

(16) 
621 36 58

5.

P.U.P.H. “Optical”,
ul.
Słowackiego 17, 37-500 Jarosław

Całodobowa

Całodobowa

Całodobowa

(16) 
621 84 84

6.

VADEMECUM”,
ul. Grunwaldzka 1, 37-500 Jarosław

800-1900

800-1300

Nieczynne

(16) 
623 25 92

7.

FARMACJA”,
ul. 3-go Maja 64, 37-500 Jarosław

800-1900

800-1300

Nieczynne

(16) 
624 32 70

8.

Remedium” sp. j.,
ul. Kraszewskiego 9, 37-500 Jarosław

800-2000

800-1800

Nieczynne

(16) 
623 07 11

9.

ADAFARM” sp. z o.o.,
ul. Lisińskiego 10, 37-500 Jarosław

800-2000

800-1400

Nieczynne

(16) 
624 28 60

10.

MEDIQ”,
ul. Rynek 11, 37-500 Jarosław

800-1900

800-1400

Nieczynne

(16) 
624 24 00

11.

MEDIQ”,
ul. Kraszewskiego 5, 37-500 Jarosław

800-2200

800-1400

Nieczynne

(16) 
624 24 10

12.

MEDIQ”,
os. Tysiąclecia 12, 37-500 Jarosław

800-1900

800-1400

Nieczynne

(16)  
624 24 20

13.

MEDIQ”,
ul. Witosa 2, 37-500 Jarosław

800-1900

800-1400

Nieczynne

(16)  
627 30 70

14.

ALONA” s. c.,
ul. Sikorskiego 2a, 37-500 Jarosław

800-1800

800-1400

Nieczynne

(16)  
621 59 19

15.

Medex” sp. z o.o.,
ul. Kościuszki 29a, 37-500 Jarosław

800-2000

800-1400

Nieczynne

(16)  
621 15 06

16.

Medex B”,
ul. Kraszewskiego 11, 37-500 Jarosław

800-1900

800-1500

Nieczynne

(16)  
621 62 75

17.

NOVA” Tkaczyk i Wspólnicy sp. j.,
ul. 3-go Maja 65, 37-500 Jarosław

730-2000

800-1600

Nieczynne

(16)  
621 14 08

18.

SKAW-MAR” (PKP),
ul. Słowackiego 38, 37-500 Jarosław

700-1900

800-1500

Nieczynne

(16)  
621 37 37

19.

Pod Jesionem”,
ul. Poniatowskiego 53, 37-500 Jarosław

800-2000

800-1300

Nieczynne

(16)  
621 76 46

20.

Farmacja 2”,
ul. Pruchnicka 6a, 37-500 Jarosław

700-2100

700-2100

Nieczynne

(16)  
623 10 05

21.

Aspirynka” sp. j.,

ul. Jana Pawła II 21, 37-500 Jarosław

800-2000

800-1400

Nieczynne

(16)  
621 14 45

22.

PHU – J.Szarek i T. Śliwiński,
os. Kombatantów 20, 37-500 Jarosław

800-1930

800-1500

Nieczynne

(16)  
621 79 31

23.

Medex-B”,

ul. Grodzka 3, 37-500 Jarosław

730-1900

730-1400

Nieczynne

(16)  
621 77 88

24.

Medex” sp. z o.o.,
ul. Kraszewskiego 24A, 37-500 Jarosław

800-2000

800-1500

Nieczynne

(16)  
621 06 06

25.

SKAW-MAR”,
ul. Kościuszki 18, 37-500 Jarosław

730-1700

Nieczynne

Nieczynne

(16)  
621 05 28

Miasto Radymno

1.

Vita” s. c.
ul. Rynek 23, 37-550 Radymno

730-2000

730-2000

800-2000

(16)  
628 10 34

2.

Apteka Leków Gotowych Beata Franus,

ul. Legionów 4a, 37-550 Radymno

800-1800

800-1300

Nieczynne

(16)  
628 13 75

Gmina Chłopice

1.

Apteka mgr farm. Zofia Gaweł,

Chłopice 190, 37-561 Chłopice

800-1500

Nieczynne

Nieczynne

(16)  
622 29 61

2.

Punkt Apteczny,

mgr Jakub Wawrzyszko

Łowce 99, 37-554 Łowce

Pn., Wt., Śr.

800-1500

Cz., Pt.

900-1600

Nieczynne

Nieczynne

(16)  
624 00 73

Gmina Jarosław

1.

Punkt Apteczny Justan s.c.,

Wólka Pełkińska 282,
37-511 Wólka Pełkińska

Pn., Wt., Pt.

915-1800

Śr., Cz.

915-1615

Nieczynne

Nieczynne

(16)  
628 03 65

Gmina Laszki

1.

Apteka leków gotowych”,
Laszki 35, 37-543 Laszki

Pn., Śr.

900-1800

Wt., Cz. , Pt.

800-1500

Nieczynne

Nieczynne

(16)  
628 50 20

Gmina Pruchnik

1.

Apteka prywatna” T. Reizer,
ul. Jana Pawła II 3, 37-560 Pruchnik

Pn., Śr.

800-1600

Wt., Cz. , Pt.

800-1800

800-1400

Nieczynne

(16)  
628 98 60

2.

Apteka „Eliksir”,
ul. B. Markiewicza 11a, 37-560 Pruchnik

800-1800

900-1300

Nieczynne

(16)  
628 81 75

Gmina Radymno

1.

Punkt Apteczny,

Sośnica 184,
37-555 Sośnica

800- 1430

Nieczynne

Nieczynne

(16)  
628 30 43

Gmina Rokietnica

1.

Apteka prywatna mgr Janina Horbowy,

Rokietnica 645, 37-562 Rokietnica

800-1500

Nieczynne

Nieczynne

(16)  
622 13 81

Gmina Roźwienica

1.

Apteka „Lawenda”,
Roźwienica 201, 37- 565 Roźwienica

800-1600

Nieczynne

Nieczynne

(16)  
622 58 69

2.

Punkt Apteczny (Remiza OSP),

Węgierka, 37- 565 Roźwienica

730-1500

Nieczynne

Nieczynne

(16)  
628 99 03

Gmina Wiązownica

1.

Apteka leków gotowych” mgr farm.
I. Podolec,

Wiązownica 378, 37-522 Wiązownica

Pn., Śr.

800-1800

Wt., Cz. , Pt.

800-1500

Nieczynne

Nieczynne

(16)  
622 36 66

2.

PUNKT APTECZNY, techn. farm. Jolanta Kolbuch - Wawrzoszek,

Zapałów 141, 37-544 Zapałów

Pn., Śr., Cz., Pt.

815-1500

Wt.

815-1800

Nieczynne

Nieczynne

(16)  
628 62 49

3.

PUNKT APTECZNY, Teresa Kołakowska,

Szówsko ul. Kościelna 14,
37-522 Wiązownica

Pn. - Czw.,

730-1900

Pt.,

930-1900

800-1400

Nieczynne

(16)  
623 32 55

4.

PUNKT APTECZNY

Manasterz 139,
37-230 Manasterz

800-1500

900-1300

Nieczynne

(16)  
651 50 57

 

Całodobowy dostęp do aptek w niedziele, święta i inne dni wolne od pracy w 2011 roku

 

Lp.

Nazwa i adres apteki

Godziny pracy

Telefon

Poniedziałek – piątek

Sobota

Niedziela
i święta

Miasto Jarosław

1.

P.U.P.H. “Optical”,
ul. Słowackiego 17a, 37-500 Jarosław

Całodobowa

Całodobowa

Całodobowa

(16)  
621 84 84

 

Pogotowie wod - kan

Tel: 666 860 312

Pogoda
Gościmy
Naszą witrynę przegląda teraz 29 gości 

Ta witryna używa plików cookie. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie plików cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Możesz je w każdej chwili zmienić. Aby dowiedzieć się więcej o plikach cookies lub je usunąć zobacz naszą politykę prywatności. Polityka cookie

Akceptuj cookies z tej strony.

EU Cookie Directive Module Information