Reklama
Koronawirus
Menu główne
Gmina Pawłosiów
Reklama
Urząd Gminy
Jednostki organizacyjne
GOPS Pawłosiów
Straż pożarna
Sport
Oświata
Biblioteka Publiczna
Płatności bezpośrednie oraz płatności obszarowe
Ochrona Danych Osobowych
Dla przedsiębiorców

Zdrowa Gmina

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
OSP Cieszacin Wielki

W 1902 roku w Cieszacinie Wielkim z inicjatywy mieszkańców została założona Ochotnicza Straż Pożarna. W początkowym okresie istnienia liczyła około dwudziestu członków, dziś jest ich dwa razy więcej. Każdy chętny mógł i może zostać członkiem OSP w Cieszacinie, byle miał ukończone 18 lat. Wstępując do straży przechodził obowiązkowe ćwiczenia w zakresie pożarnictwa.

Ćwiczenia OSP w Jarosławiu


Od samego początku strażacy radzili sobie dzięki pomysłowości i uporowi. Straż będąca jedyną organizacją społeczną w środowisku stawała się szkołą życia społecznego dla młodzieży. Wieś była biedna, domy pokryte były strzechą (słomą) palność na wsi była duża, gdy wybuchał pożar z budynków pozostawały tylko zgliszcza. Sami wybudowali mały drewniany budynek z przeznaczeniem na remizę, zdobyli sprzęt, sikawka konna z beczką, oraz inny prymitywny sprzęt, bosaki, wiadra oraz gong, który powiadamiał o pożarze.

 

OSP z komendantem Piotrem Gosiem na moście


Po raz pierwszy Ochotnicza Straż Pożarna w Cieszacinie Wielkim została zarejestrowana w 1953 roku. Sześć lat później rozpoczęto budowę nowej remizo-świetlicy. Na zebraniu strażackim podjęli uchwałę, że każdy strażak w czynie społecznym przepracować ma w ciągu roku 60 dniówek. Pierwszą m motopompę otrzymała w 1967 roku z Komendy Rejonowej PSP w Jarosławiu. W latach siedemdziesiątych do tego sprzętu dołączył samochód "Doczka". Za liczne zasługi i aktywność komendant PSP w Jarosławiu nagrodził cieszacką straż w 1982 roku nową motopompą. Kolejne dwie wywalczyli sami na rejonowych zawodach w 1984 i 1986 roku. Jako wzorowa jednostka OSP Cieszacin Wielki w 1985 roku otrzymała samochód marki Żuk, którego przekazała do OSP Wierzbna

 

Przekazanie Żuka do OSP Wierzbna

 

a trzy lata później autobus Berijet. W 1990 roku zakupiono mniejszy i praktyczniejszy autobus Autosan. Następnie w 1991 roku otrzymuje wycofany z eksploatacji ciężki samochód (miotacz wody) z Komendy Głównej Policji z przeznaczeniem dla potrzeb ochrony przeciwpożarowej.

Wycofany z Komendy Głównej Policji miotacz wody w roku 1992  trafia do OSP Cieszacin Wielki- tak wyglądał pojazd przed zabudową

 

Samochód po przebudowie 26.01.1996 roku w Zakładach PPHU Osiny koło Częstochowy.

Sponsorzy: Blok Piotr, Pajda Stanisław, Zabłocki Jacek, Bal Józef, Rząsa Józef, Huta Szkła Jarosław, PZU Jarosław, Bank Spółdzielczy Jarosław, PZZ Jarosław, OSP Cieszacin Wielki, Urząd Gminy Pawłosiów

Pojazd po przebudowie w Zakładzie PPHU - Osiny staje się samochodem pożarniczym, mającym w swoim zbiorniku ok. 10,000 litrów wody. Przez okres istnienia jednostki strażacy w ramach czynu społecznego wykonywali remonty i rozbudowy remizy, pomagali w budowie szkoły, świetlicy, kościoła. Komendanci zawsze namawiali swoich podwładnych do pracy na rzecz rozwoju wsi. Każdy z przełożonych był człowiekiem ambitnym cieszącym się autorytetem, szanowanym w swoim środowisku co zapewniało posłuch i dyscyplinę a przy tym szacunek dla organizacji i dążącym do celu. Jako pierwszy (1902-1918) funkcję komendanta OSP w Cieszacinie Wielkim pełnił Wincenty Szczupak, jego następcami byli: Kazimierz Dusiło (1918-1921), Antoni Kociubiński (1922-1930), Józef Tuleja (1931-1945), Piotr Goś (1946-1972) oraz pełniący tę funkcję od 1973 do dziś Władysław Górski. Nie można zapomnieć, że strażacy z Cieszacin reprezentują gminę Pawłosiów na różnych zawodach sportowo-pożarniczych i zajmują wysokie miejsca.

Drużyna po zawodach z komendantem Władysławem Górskim i Naczelnikiem Gminy Tadeuszem Pajdą

 

Główną uroczystością jaką jednostka obchodziła w 2002 roku było 100 lecie jej powstania. Z tej to okazji Wójt Gminy Halina Węgrzynowska wręczyła pamiątkową figurkę świętego Floriana strażakom i działaczom. Bardzo ważnym punktem uroczystości było przekazanie przez fundatorów Pana Józefa Rząsę i Tadeusza Stanowskiego sztandaru dla jednostki. Poświęcenie Sztandaru zostało dokonane podczas koncelebrowanej Mszy Św. pod przewodnictwem ks. Jana Krynickiego Kapelana PSP w Rzeszowie. Związek Ochotniczych Straży pożarnych RP Prezydium Zarządu Głównego nadało Złoty Znak Związku OSP w Cieszacinie Wielkim za wieloletnią, ofiarną działalność w ochronie przeciwpożarowej, dla dobra społeczeństwa i Rzeczypospolitej Polskiej, oraz uchwałą Prezydium Zarządu Głównego zostaje nadany "Akt Nadania Sztandaru" dla jednostki.

 

Uroczystość obchodzona była w dniu20 lipca 2003 roku w której udział wzięli zaproszeni goście w osobach:

Halina Węgrzynowska- Wójt Gminy Pawłosiów, Tadeusz Wojtuń długoletni Wójt Gminy, Józef Makara- Przewodniczący RG Pawłosiów oraz Radni, Przedstawiciele Urzędu Gminy: Janina Superson- Skarbnik, Sierpińska Bożena – Sekretarz, Misiąg Zdzisława – Kierownik Biura Rady, Parlamentarzyści: Alicja Lis i Mieczysław Kasprzak, Vicestarosta- Janusz Kołakowski, radni Powiatu- Marian Szarek, Stanisław Sopel, Wiceprezes ZW ZOSP RP Wiesław Kubiki, Prezes ZP ZOSP RP Stanisław Górski, Komendant PSP w Jarosławiu Marek Kondracki, Przedstawiciel PSP w Rzeszowie, Wiesław Pajda- w imieniu Wojewody Dyrektor PUW w Rzeszowie(rodak), Edward Stanowski     Profesor doktor chirurgii Kliniki Wojskowej  (rodak),Piotr Pyz- Dyrektor Zespołu Szkół w Cieszacinie Wielki.

Księża: ks. Robert Niemczyk- Proboszcz Parafii, ks. Jan Krynicki- Kapelan KW PSP w Rzeszowie, ks.rodacy: o.Roman Bielecki, ks. Józef Stanowski, ks. Stanisław Jamiński, ks. Stanisław Kulikowski, delegacje Zarządu jednostek OSP z Prezesem ZGm. ZOSP RP Wojciechem Trubasem,  Sponsorzy uroczystości: Włodzimierz Rzęsa, Krzysztof Ryzner, Stanisław Dusiło, Anna Dusiło, Wiesław Bartoszek, Roman Gałuszka, Stanisław Pajda, Piotr Blok, Stanisław Misiąg, Kazimierz Kucab, Józef Bal, Eugeniusz Drabik, Tadeusz Lisiecki, Marek Porczak, Roman Eider, Stanisław Trojnar, Jan Michalik, Zdzisław Sanakiewicz, Andrzej Szarek, Marian Szarek, Andrzej Biały.

Prowadzący uroczystość: Marian Kulikowski

Dowódca uroczystości: Edward Szczupak

Orkiestra strażacka z OSP Zarzecze pod batutą kapelmistrza: Andrzeja Olchowy

 

Sponsorzy Sztandaru: Pan Józef Rząsa,  Pan Tadeusz Stanowski

 


Dowódca uroczystości :Szczupak Edward, druhowie pocztu sztandarowego: Szczupak Piotr, Górski Maciej, Kasperski Mirosław.

Druhowie pocztu flagowego: Węgrzyniak Wacław, Kurzydło Wiesław, Górski Marek w drugim rzędzie: Stanowski Grzegorz, Bogacz Stanisław, Stanowski Piotr.

Stoją druhowie: Ryzner Mariusz, Winiarz Ireneusz, Masinowić Bogusław, Górski Lesław, Pajda Marek, Ciechuń Tomasz, Kociuba Wiesław, Masinowić Dariusz, Woźniak Ryszard, Kostecki Wacław, Mac Ernest, Szczupak Michał, Woźniak Grzegorz, Kurzydło Bronisław, Mazurkiewicz Jan, Mach Marian, Ciechuń Grzegorz.

Podniesienie flagi związkowej na maszt: druhowie - Kurzydło Wiesław, Węgrzyniak Wacław, Górski Marek

Ślubowanie: Rotę ślubowania czyta Prezes OSP Stanisław Przewrocki, a ślubują strażacy: Kociuba Wiesław, Woźniak Ryszard,  Masinowić Bogusław, Pajda Marek.

Wójt Gminy Pawłosiów- Pani Halina Węgrzynowska przekazuje figurkę św. Floriana  Naczelnikowi OSP Władysławowi Górskiemu.

 

Odznaczeni  druhowie: Złoty Medal za Zasługi dla Pożarnictwa- Szczupak Edward, Fudała Kazimierz, Niedźwiedź Tadeusz, Pajda Marek, Masinowić Bogusław, Kasperski Marian, Niedźwiedź Stanisław.

Srebrny Medal dla Pożarnictwa- Mac Ryszard, Kurzydło Wiesław, Kosteczki Wacław, Kociuba Wiesław,

Brązowy Medal dla Pożarnictwa- Ryzner Mariusz, Wodniak Ryszard, Węgrzyniak Wacław, Trojnar Mariusz, Winiarz Ireneusz, Stanowski Grzegorz, Wydra Dominik, Winiarz Marek, Górski Maciej, Górski Marek, Masinowić Dariusz.

Odznaka Strażak Wzorowy- Wodniak Grzegorz, Winiarz Piotr, Mac Ernest, Ciechuń Tomasz, Ciechuń Grzegorz, Szczupak Piotr, Kasperski Mirosław.

Medale za Wysługę Lat- Górski Lesław 25 lat, Mazurkiewicz Jan 25 lat, Przewrocki Stanisław 25 lat, Kurzydło Bronisław 25 lat, Sokołowski Zdzisław 25 lat, Bluczak Stanisław 30 lat, Wach Marian 40 lat, Sokołowski Jan 45 lat, Górski Władysław 45 lat, Piecuch Michał 45 lat, Sokołowski Stanisław 45 lat, Pajda Jan 45.

 

Stoją: w dolnym rzędzie z lewej strony delegacja pocztu sztandarowego z Wierzbnej, w środku: Woźniak Grzegorz, Górski Maciej, Kasperski Mirosław, delegacja pocztu sztandarowego z Pawłosiowa. W górnym rzędzie: od lewej strony Węgrzyniak Wacław, Woźniak Ryszard, Wach Marian,  Górski Władysław-Naczelnik OSP, Bożena Sierpińska- Sekretarz Gminy, Przewrocki Stanisław- Prezes OSP. Halina Węgrzynowska- Wójt Gminy, Makara Józef, Przewodniczący Rady Gminy, Ciechuń Tomasz, Ciechuń Grzegorz, Kurzydło Bronisław, Mac Ryszard, Bluczak Stanisław, Mazurkiewicz Jan, Mac Ernest, Masinowić Dariusz, Kurzydło Wiesław, Masinowić Bogusław, Kosteczki Wacław, Rezoner Mariusz, Szczupak Edward, Kulikowski Marian-Sekretarz ZGm.ZOSP RP w Pawłosiowie, Bogacz Stanisław, Stanowski Piotr, Stanowski Grzegorz, Pajda Marek, Winiarz Ireneusz.

 

Msza Św. odprawiana przez ks. Jana Krynickiego kapelana PSP w Rzeszowie w asyście ks. Rodaków o. Teodora Bieleckiego, ks. Józefa Stanowskiego, ks. Stanisława Jamińskiego

 

Święto było bardzo ważną uroczystością, nie tylko dla strażaków, ale dla wszystkich mieszkańców Cieszacina.

 

Druh Władysław Górski otrzymuje Medal Honorowy im. Bolesława Chomicza za aktywną działalność.

Poświęcenie obrazu Św. Floriana

 


Remiza - przed remontemRemiza - poremoncie

 
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Ulti Clocks content

Dzisiaj jest: 11 Sierpień 2020        Imieniny obchodzą: Luiza, Zuzanna, Włodzimierz
Kontakt

Gmina Pawłosiów

37-500 Jarosław

Pawłosiów 88

powiat jarosławski

woj. podkarpackie

tel: (16) 622-03-80

fax: (16) 622-02-48

e-mail: ug_pawlosiow@pro.onet.pl

Godziny urzędowania:

poniedziałek - piątek:

w godz: 7.00 - 14.00

Nr rachunku bankowego

- opłaty komunalne:

80124017921111001099002009

- pozostałe opłaty:

20124025711111000033422789

Rozkład godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Jarosławskiego w 2011 roku

 

Lp.

Nazwa i adres apteki

Godziny pracy

Telefon

Poniedziałek – piątek

Sobota

Niedziela
i święta

Miasto Jarosław

1.

Medex W-S” sp. z o.o.,
ul. Grunwaldzka 26, 37-500 Jarosław

800-2000

800-1400

Nieczynne

(16) 
621 35 11

2.

Medex W-S” sp. z o.o.,
ul. Słowackiego 26, 37-500 Jarosław

800-1800

800-1300

Nieczynne

(16) 
621 53 96

3.

PHU – J. Szarek i T. Śliwiński,
ul. 3-go Maja 43, 37-500 Jarosław

800-2000

800-1400

Nieczynne

(16) 
621 27 31

4.

Medex W-S” sp. z o.o.,
ul. Kościuszki 25, 37-500 Jarosław

800-1700

800-1300

Nieczynne

(16) 
621 36 58

5.

P.U.P.H. “Optical”,
ul.
Słowackiego 17, 37-500 Jarosław

Całodobowa

Całodobowa

Całodobowa

(16) 
621 84 84

6.

VADEMECUM”,
ul. Grunwaldzka 1, 37-500 Jarosław

800-1900

800-1300

Nieczynne

(16) 
623 25 92

7.

FARMACJA”,
ul. 3-go Maja 64, 37-500 Jarosław

800-1900

800-1300

Nieczynne

(16) 
624 32 70

8.

Remedium” sp. j.,
ul. Kraszewskiego 9, 37-500 Jarosław

800-2000

800-1800

Nieczynne

(16) 
623 07 11

9.

ADAFARM” sp. z o.o.,
ul. Lisińskiego 10, 37-500 Jarosław

800-2000

800-1400

Nieczynne

(16) 
624 28 60

10.

MEDIQ”,
ul. Rynek 11, 37-500 Jarosław

800-1900

800-1400

Nieczynne

(16) 
624 24 00

11.

MEDIQ”,
ul. Kraszewskiego 5, 37-500 Jarosław

800-2200

800-1400

Nieczynne

(16) 
624 24 10

12.

MEDIQ”,
os. Tysiąclecia 12, 37-500 Jarosław

800-1900

800-1400

Nieczynne

(16)  
624 24 20

13.

MEDIQ”,
ul. Witosa 2, 37-500 Jarosław

800-1900

800-1400

Nieczynne

(16)  
627 30 70

14.

ALONA” s. c.,
ul. Sikorskiego 2a, 37-500 Jarosław

800-1800

800-1400

Nieczynne

(16)  
621 59 19

15.

Medex” sp. z o.o.,
ul. Kościuszki 29a, 37-500 Jarosław

800-2000

800-1400

Nieczynne

(16)  
621 15 06

16.

Medex B”,
ul. Kraszewskiego 11, 37-500 Jarosław

800-1900

800-1500

Nieczynne

(16)  
621 62 75

17.

NOVA” Tkaczyk i Wspólnicy sp. j.,
ul. 3-go Maja 65, 37-500 Jarosław

730-2000

800-1600

Nieczynne

(16)  
621 14 08

18.

SKAW-MAR” (PKP),
ul. Słowackiego 38, 37-500 Jarosław

700-1900

800-1500

Nieczynne

(16)  
621 37 37

19.

Pod Jesionem”,
ul. Poniatowskiego 53, 37-500 Jarosław

800-2000

800-1300

Nieczynne

(16)  
621 76 46

20.

Farmacja 2”,
ul. Pruchnicka 6a, 37-500 Jarosław

700-2100

700-2100

Nieczynne

(16)  
623 10 05

21.

Aspirynka” sp. j.,

ul. Jana Pawła II 21, 37-500 Jarosław

800-2000

800-1400

Nieczynne

(16)  
621 14 45

22.

PHU – J.Szarek i T. Śliwiński,
os. Kombatantów 20, 37-500 Jarosław

800-1930

800-1500

Nieczynne

(16)  
621 79 31

23.

Medex-B”,

ul. Grodzka 3, 37-500 Jarosław

730-1900

730-1400

Nieczynne

(16)  
621 77 88

24.

Medex” sp. z o.o.,
ul. Kraszewskiego 24A, 37-500 Jarosław

800-2000

800-1500

Nieczynne

(16)  
621 06 06

25.

SKAW-MAR”,
ul. Kościuszki 18, 37-500 Jarosław

730-1700

Nieczynne

Nieczynne

(16)  
621 05 28

Miasto Radymno

1.

Vita” s. c.
ul. Rynek 23, 37-550 Radymno

730-2000

730-2000

800-2000

(16)  
628 10 34

2.

Apteka Leków Gotowych Beata Franus,

ul. Legionów 4a, 37-550 Radymno

800-1800

800-1300

Nieczynne

(16)  
628 13 75

Gmina Chłopice

1.

Apteka mgr farm. Zofia Gaweł,

Chłopice 190, 37-561 Chłopice

800-1500

Nieczynne

Nieczynne

(16)  
622 29 61

2.

Punkt Apteczny,

mgr Jakub Wawrzyszko

Łowce 99, 37-554 Łowce

Pn., Wt., Śr.

800-1500

Cz., Pt.

900-1600

Nieczynne

Nieczynne

(16)  
624 00 73

Gmina Jarosław

1.

Punkt Apteczny Justan s.c.,

Wólka Pełkińska 282,
37-511 Wólka Pełkińska

Pn., Wt., Pt.

915-1800

Śr., Cz.

915-1615

Nieczynne

Nieczynne

(16)  
628 03 65

Gmina Laszki

1.

Apteka leków gotowych”,
Laszki 35, 37-543 Laszki

Pn., Śr.

900-1800

Wt., Cz. , Pt.

800-1500

Nieczynne

Nieczynne

(16)  
628 50 20

Gmina Pruchnik

1.

Apteka prywatna” T. Reizer,
ul. Jana Pawła II 3, 37-560 Pruchnik

Pn., Śr.

800-1600

Wt., Cz. , Pt.

800-1800

800-1400

Nieczynne

(16)  
628 98 60

2.

Apteka „Eliksir”,
ul. B. Markiewicza 11a, 37-560 Pruchnik

800-1800

900-1300

Nieczynne

(16)  
628 81 75

Gmina Radymno

1.

Punkt Apteczny,

Sośnica 184,
37-555 Sośnica

800- 1430

Nieczynne

Nieczynne

(16)  
628 30 43

Gmina Rokietnica

1.

Apteka prywatna mgr Janina Horbowy,

Rokietnica 645, 37-562 Rokietnica

800-1500

Nieczynne

Nieczynne

(16)  
622 13 81

Gmina Roźwienica

1.

Apteka „Lawenda”,
Roźwienica 201, 37- 565 Roźwienica

800-1600

Nieczynne

Nieczynne

(16)  
622 58 69

2.

Punkt Apteczny (Remiza OSP),

Węgierka, 37- 565 Roźwienica

730-1500

Nieczynne

Nieczynne

(16)  
628 99 03

Gmina Wiązownica

1.

Apteka leków gotowych” mgr farm.
I. Podolec,

Wiązownica 378, 37-522 Wiązownica

Pn., Śr.

800-1800

Wt., Cz. , Pt.

800-1500

Nieczynne

Nieczynne

(16)  
622 36 66

2.

PUNKT APTECZNY, techn. farm. Jolanta Kolbuch - Wawrzoszek,

Zapałów 141, 37-544 Zapałów

Pn., Śr., Cz., Pt.

815-1500

Wt.

815-1800

Nieczynne

Nieczynne

(16)  
628 62 49

3.

PUNKT APTECZNY, Teresa Kołakowska,

Szówsko ul. Kościelna 14,
37-522 Wiązownica

Pn. - Czw.,

730-1900

Pt.,

930-1900

800-1400

Nieczynne

(16)  
623 32 55

4.

PUNKT APTECZNY

Manasterz 139,
37-230 Manasterz

800-1500

900-1300

Nieczynne

(16)  
651 50 57

 

Całodobowy dostęp do aptek w niedziele, święta i inne dni wolne od pracy w 2011 roku

 

Lp.

Nazwa i adres apteki

Godziny pracy

Telefon

Poniedziałek – piątek

Sobota

Niedziela
i święta

Miasto Jarosław

1.

P.U.P.H. “Optical”,
ul. Słowackiego 17a, 37-500 Jarosław

Całodobowa

Całodobowa

Całodobowa

(16)  
621 84 84

 

Pogotowie wod - kan

Tel: 666 860 312

Pogoda
Gościmy
Naszą witrynę przegląda teraz 39 gości 

Ta witryna używa plików cookie. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie plików cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Możesz je w każdej chwili zmienić. Aby dowiedzieć się więcej o plikach cookies lub je usunąć zobacz naszą politykę prywatności. Polityka cookie

Akceptuj cookies z tej strony.

EU Cookie Directive Module Information