Reklama
Koronawirus

Menu główne
Gmina Pawłosiów
Reklama
Reklama
Reklama
Urząd Gminy
Jednostki organizacyjne
Biblioteka Publiczna
GOPS Pawłosiów
Straż pożarna
Sport
Oświata
Rolnictwo - Płatności bezpośrednie oraz płatności obszarowe
Ochrona Danych Osobowych
Dla przedsiębiorców

Zdrowa Gmina

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
INFORMACJA

W dniu 24 grudnia 2020 r. (Wigilia)

Urząd Gminy będzie nieczynny

Podstawa prawna art. 130 § 2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy

 
PRZERWA W DOSTAWIE ENERGII

Rejon Energetyczny w Jarosławiu informuje, że w związku z planowanymi pracami eksploatacyjnymi wystąpią przerwy w dostawie energii elektrycznej dla odbiorców zasilanych z następujących stacji transformatorowych:

08.12.2020 w godz. 07.30 - 13.00 - Pawłosiów 1

Informacje o planowanych przerwach w dostawie energii elektrycznej zamieszczane są na stronie PGE Dystrybucja oraz podawane na plakatach.

 
Zdalne warsztaty zdobienia metodą Decoupage – "Bombka bożonarodzeniowa"

Regulamin naboru

Karta zgłoszenia

 
Sadzenie drzew i krzewów miododajnych, sposobem na ochronę bioróżnorodności w województwie podkarpackim

Już od sześciu lat Samorząd Województwa Podkarpackiego prowadzi kampanię edukacyjną pn.: „Rola pszczół miodnych w zachowaniu bioróżnorodności w rolnictwie”. Najważniejszym elementem tej kampanii jest sadzenie drzew miododajnych.


 

Więcej…
 
XXII sesja Rady Gminy Pawłosiów

OGŁOSZENIE

Uprzejmie informuję mieszkańców Gminy Pawłosiów, iż 30 listopada 2020 r. o godzinie 13:30
w sali gimnastycznej Zespołu Szkół w Pawłosiowie odbędzie się XXII sesja Rady Gminy Pawłosiów.

Proponowany porządek obrad przedstawia się następująco:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
 3. Podjęcie uchwał w sprawie:
  1) zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Pawłosiów na 2020 rok,
  2) zmian w budżecie gminy na 2020 r. (przed podjęciem uchwały opinia Komisji Planowania i Budżetu),
  3) przyjęcia rocznego programu współpracy Gminy Pawłosiów z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2021,
  4) przyjęcia „Gminnego programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży szkolnej z terenu Gminy Pawłosiów”,
  5) określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w publicznych przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz publicznych innych formach wychowania przedszkolnego, dla których organem prowadzącym jest Gmina Pawłosiów,
  6) zawarcia porozumienia międzygminnego dotyczącego współdziałania gmin wchodzących w skład aglomeracji Jarosław przy realizacji zadania polegającego na wyznaczeniu aglomeracji Jarosław,
  7) zawarcia porozumienia z Gminą Zarzecze dotyczącego przekazania do realizacji zadania publicznego jakim jest objęcie mieszkańców Gminy Pawłosiów opieką i usługami świadczonymi przez Środowiskowy Dom Samopomocy w Zalesiu z filią  w Łapajówce,
  8) określenia zasad zwrotu wydatków za świadczenia z pomocy społecznej, będących w zakresie zadań własnych gminy,
  9) wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty,
  10) określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości,
  11) zbycia nieruchomości – działka nr 164/43 (przed podjęciem uchwały opinia Komisji Planowania i Budżetu oraz Komisji Oświaty, Rolnictwa i Porządku Publicznego),
  12) zbycia nieruchomości – działka nr 1723 (przed podjęciem uchwały opinia Komisji Planowania i Budżetu oraz Komisji Oświaty, Rolnictwa i Porządku Publicznego),
  13) zbycia nieruchomości – działka nr 611 (przed podjęciem uchwały opinia Komisji Planowania i Budżetu oraz Komisji Oświaty, Rolnictwa i Porządku Publicznego)
 4. Informacja z przebiegu wykonania budżetu Gminy Pawłosiów za I półrocze 2020 r.
 5. Informacja  o stanie realizacji zadań oświatowych w Gminie Pawłosiów za rok szkolny 2019/2020.
 6. Informacja z analizy oświadczeń majątkowych za 2019 r.
 7. Przyjęcie protokołu z sesji Nr XXI/2020 Rady Gminy.
 8. Wolne wnioski, zapytania i interpelacje.
 9. Zakończenie obrad.

Przewodniczący Rady
Marian Maciałek

przyjęcia programu osłonowego Gminy Pawłosiów w zakresie dożywiania „Posiłek dla dzieci i młodzieży” na lata 2019 - 2023, ek w szkole i w domu” na lata 2019 - 2023,
 
,,Strefa aktywności w Gminie Pawłosiów-bezpiecznie i zdrowo”

Projekt dofinansowany  przez Fundację BGK w Konkursie ,,Moja Mała Ojczyzna”

Plac rowerowy dla dzieci w Pawłosiowie gotowy.

Dzieci w Gminie Pawłosiów mogą cieszyć się nowym placem, tym razem placem rowerowym.

W październiku bieżącego roku zakończyły się prace związane z zagospodarowaniu terenu przy drodze powiatowej, w centrum wsi, naprzeciw stawu.

Na asfaltowej nawierzchni został wykonany schemat ronda  z elementami oznakowania poziomego.

Z myślą o opiekunach najmłodszych dzieci zamontowano ławki, przy których pojawiały się elementy małej architektury m.in. donice obsadzone lawendą i miskantami.

Więcej…
 
PSR2020

 
,,Aktywnie i kreatywnie w Gminie Pawłosiów”

W październiku bieżącego roku zakończyła się realizacja projektu dofinansowanego ze środków Programu Infrastruktura domów kultury.

Za pozyskane fundusze gmina zakupiła wyposażenie do Centrum Kulturalnego w Cieszacinie Wielkim tj. instrumenty perkusyjne dla dzieci, aparat cyfrowy, meble dla osoby z niepełnosprawnością  oraz mobilną scenę plenerową.

Realizacja projektu przyczyni się do zwiększenia jakości i dostępności oferty kulturalnej adresowanej  do mieszkańców Gminy Pawłosiów.

Więcej…
 
11 listopada - Święto Niepodległości

W roku 2020 przypada 102 rocznica odzyskania przez Polskę niepodległości. W Gminie Pawłosiów Święto Niepodległości obchodzono dotychczas bardzo uroczyście. Corocznie w organizację tego wydarzenia angażowały się placówki oświatowe oraz Ochotnicze Straże Pożarne. W tym roku nie było to możliwe w tak dużym stopniu, ze względu na pandemię i związane z tym ograniczenia. Władze gminy zadbały jednak, aby tego dnia otoczyć szczególną pamięcią tych, którzy za naszą wolność oddali swoje życie.

Więcej…
 
KOMUNIKAT

KOMUNIKAT

W SPRAWIE ZASAD FUNKCJONOWANIA
URZĘDU GMINY PAWŁOSIÓW

OD DNIA 03.11.2020 r.

 

Szanowni Mieszkańcy i Klienci Urzędu Gminy Pawłosiów !


W związku z wprowadzonymi obostrzeniami stosuje się organizację obsługi interesantów dostosowaną
do aktualnych ograniczeń, nakazów i zakazów obowiązujących w związku 
z występowaniem stanu epidemii.

Petenci będą obsługiwani bezpośrednio tylko w sprawach koniecznych.

 

URZĄD GMINY czynny w godz. 7.00 do 15.00

KASA URZĘDU GMINY czynna w godz. 7.00 do 13.00


Na drzwiach Urzędu Gminy został zainstalowany telefon do kontaktu, w celu zgłoszenia potrzeby załatwienia sprawy.

Prosimy, aby wszelkie sprawy nie wymagające osobistego kontaktu załatwiać telefonicznie
lub elektronicznie.
Korespondencję prosimy przesyłać pocztą,
a w sytuacjach gdy jest to niemożliwe, należy pozostawiać ją wyłącznie w okienku podawczym
zlokalizowanym na tarasie urzędu gminy.

 

Kontakt telefoniczny z Urzędem Gminy Pawłosiów

Sekretariat (16) 622 03 80 e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

Numery wewnętrzne:

Referat Spraw Obywatelskich –dowody osobiste (16) 622 03 76

Referat Spraw Obywatelskich - ewidencja ludności, działalność gospodarcza (16) 622 03 77

Referat Organizacyjno – Administracyjny (16) 622 03 82

Referat Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska (16) 622 03 74

Odpady komunalne (16) 622 03 74

Referat Inwestycji i Promocji (16) 622 03 66

Podatki – (16) 622 03 84

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej (16) 622 03 61

Pogotowie wodno – kanalizacyjne 666 860 312

 

Wpłaty z tytułu „odpady komunalne” należy dokonywać na rachunek bankowy:

80124017921111001099002009

 

Pozostałe opłaty należy dokonywać na rachunek bankowy:

20124025711111000033422789

 
konkurs ekologiczny pt. „Zabawka z recyklingu”

Regulamin konkursu

Karta zgłoszenia

 
„MOJA SMART wieś. IDEA i FAKT”.

Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa Polskiej Akademii Nauk (IRWiR PAN) zaprasza serdecznie do udziału w II edycji Konkursu „MOJA SMART wieś. IDEA i FAKT”.

Do konkursu zgłaszane mogą być prace, w których zaprezentowano zrealizowane już inicjatywy pokazujące w jaki sposób na obszarach wiejskich usługi i rozwiązania między innymi z zakresu: edukacji, transportu, energetyki, opieki zdrowotnej, usług socjalnych, rolnictwa mogą uczynić dane obszary bardziej przyjaznymi do życia. Oczekujemy również na opis wszelkich pomysłów, idei, które sprawią, że poprawi się jakość życia na wsi.

Więcej…
 
Zaproszenie do udziału w konkursie plastycznym pt. "Najciekawsze miejsce Twojej okolicy"

Regulamin konkursu

Karta zgłoszenia

 
ARiMR: Pomoc dla posiadaczy chryzantem – najważniejsze informacje

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa przyjmuje wnioski o przyznanie pomocy dla posiadaczy chryzantem, którzy nie sprzedali tych kwiatów w związku z ograniczeniami na rynku rolnym spowodowanymi epidemią COVID-19.

Pomoc przysługuje posiadaczom:

 • co najmniej 50 chryzantem doniczkowych w fazie pełnej dojrzałości,
 • co najmniej 200 sztuk chryzantem ciętych w fazie pełnej dojrzałości.

Chryzantemy muszą być przeznaczone do sprzedaży na dzień złożenia wniosku.

Stawki pomocy:

 • chryzantema doniczkowa –20 zł za sztukę,
 • chryzantemy cięte – 3 zł za sztukę.
Więcej…
 
Dotacje na szkolenia pracowników przedsiębiorstw - nabór w ramach projektu PARR S.A. pt. „Fundusz Usług Rozwojowych”

Przemyska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. ogłasza XV nabór wniosków w ramach projektu „Fundusz Usług Rozwojowych - wsparcie mikro, małych i średnich przedsiębiorstw oraz ich pracowników z subregionu przemyskiego”.

W ramach projektu przedsiębiorcy z subregionu przemyskiego (powiaty: Miasto Przemyśl, przemyski, jarosławski, lubaczowski, przeworski) mogą otrzymać nawet do 80% dofinansowania na szkolenia pracowników. Z dotacji mogą skorzystać także właściciele przedsiębiorstw.

Więcej…
 
« pierwszapoprzednia12345678910następnaostatnia »

Strona 6 z 82
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
NSP 2021
Ulti Clocks content

Dzisiaj jest: 11 Maj 2021        Imieniny obchodzą: Mira, Franciszek, Ignacy
Kontakt

Gmina Pawłosiów

37-500 Jarosław

Pawłosiów 88

powiat jarosławski

woj. podkarpackie

tel: (16) 622-03-80

fax: (16) 622-02-48

e-mail: ug_pawlosiow@pro.onet.pl

Godziny urzędowania:

poniedziałek - piątek:

w godz: 7.00 - 15.00

Nr rachunku bankowego

- opłaty komunalne:

80124017921111001099002009

- pozostałe opłaty:

20124025711111000033422789

Rozkład godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Jarosławskiego w 2011 roku

 

Lp.

Nazwa i adres apteki

Godziny pracy

Telefon

Poniedziałek – piątek

Sobota

Niedziela
i święta

Miasto Jarosław

1.

Medex W-S” sp. z o.o.,
ul. Grunwaldzka 26, 37-500 Jarosław

800-2000

800-1400

Nieczynne

(16) 
621 35 11

2.

Medex W-S” sp. z o.o.,
ul. Słowackiego 26, 37-500 Jarosław

800-1800

800-1300

Nieczynne

(16) 
621 53 96

3.

PHU – J. Szarek i T. Śliwiński,
ul. 3-go Maja 43, 37-500 Jarosław

800-2000

800-1400

Nieczynne

(16) 
621 27 31

4.

Medex W-S” sp. z o.o.,
ul. Kościuszki 25, 37-500 Jarosław

800-1700

800-1300

Nieczynne

(16) 
621 36 58

5.

P.U.P.H. “Optical”,
ul.
Słowackiego 17, 37-500 Jarosław

Całodobowa

Całodobowa

Całodobowa

(16) 
621 84 84

6.

VADEMECUM”,
ul. Grunwaldzka 1, 37-500 Jarosław

800-1900

800-1300

Nieczynne

(16) 
623 25 92

7.

FARMACJA”,
ul. 3-go Maja 64, 37-500 Jarosław

800-1900

800-1300

Nieczynne

(16) 
624 32 70

8.

Remedium” sp. j.,
ul. Kraszewskiego 9, 37-500 Jarosław

800-2000

800-1800

Nieczynne

(16) 
623 07 11

9.

ADAFARM” sp. z o.o.,
ul. Lisińskiego 10, 37-500 Jarosław

800-2000

800-1400

Nieczynne

(16) 
624 28 60

10.

MEDIQ”,
ul. Rynek 11, 37-500 Jarosław

800-1900

800-1400

Nieczynne

(16) 
624 24 00

11.

MEDIQ”,
ul. Kraszewskiego 5, 37-500 Jarosław

800-2200

800-1400

Nieczynne

(16) 
624 24 10

12.

MEDIQ”,
os. Tysiąclecia 12, 37-500 Jarosław

800-1900

800-1400

Nieczynne

(16)  
624 24 20

13.

MEDIQ”,
ul. Witosa 2, 37-500 Jarosław

800-1900

800-1400

Nieczynne

(16)  
627 30 70

14.

ALONA” s. c.,
ul. Sikorskiego 2a, 37-500 Jarosław

800-1800

800-1400

Nieczynne

(16)  
621 59 19

15.

Medex” sp. z o.o.,
ul. Kościuszki 29a, 37-500 Jarosław

800-2000

800-1400

Nieczynne

(16)  
621 15 06

16.

Medex B”,
ul. Kraszewskiego 11, 37-500 Jarosław

800-1900

800-1500

Nieczynne

(16)  
621 62 75

17.

NOVA” Tkaczyk i Wspólnicy sp. j.,
ul. 3-go Maja 65, 37-500 Jarosław

730-2000

800-1600

Nieczynne

(16)  
621 14 08

18.

SKAW-MAR” (PKP),
ul. Słowackiego 38, 37-500 Jarosław

700-1900

800-1500

Nieczynne

(16)  
621 37 37

19.

Pod Jesionem”,
ul. Poniatowskiego 53, 37-500 Jarosław

800-2000

800-1300

Nieczynne

(16)  
621 76 46

20.

Farmacja 2”,
ul. Pruchnicka 6a, 37-500 Jarosław

700-2100

700-2100

Nieczynne

(16)  
623 10 05

21.

Aspirynka” sp. j.,

ul. Jana Pawła II 21, 37-500 Jarosław

800-2000

800-1400

Nieczynne

(16)  
621 14 45

22.

PHU – J.Szarek i T. Śliwiński,
os. Kombatantów 20, 37-500 Jarosław

800-1930

800-1500

Nieczynne

(16)  
621 79 31

23.

Medex-B”,

ul. Grodzka 3, 37-500 Jarosław

730-1900

730-1400

Nieczynne

(16)  
621 77 88

24.

Medex” sp. z o.o.,
ul. Kraszewskiego 24A, 37-500 Jarosław

800-2000

800-1500

Nieczynne

(16)  
621 06 06

25.

SKAW-MAR”,
ul. Kościuszki 18, 37-500 Jarosław

730-1700

Nieczynne

Nieczynne

(16)  
621 05 28

Miasto Radymno

1.

Vita” s. c.
ul. Rynek 23, 37-550 Radymno

730-2000

730-2000

800-2000

(16)  
628 10 34

2.

Apteka Leków Gotowych Beata Franus,

ul. Legionów 4a, 37-550 Radymno

800-1800

800-1300

Nieczynne

(16)  
628 13 75

Gmina Chłopice

1.

Apteka mgr farm. Zofia Gaweł,

Chłopice 190, 37-561 Chłopice

800-1500

Nieczynne

Nieczynne

(16)  
622 29 61

2.

Punkt Apteczny,

mgr Jakub Wawrzyszko

Łowce 99, 37-554 Łowce

Pn., Wt., Śr.

800-1500

Cz., Pt.

900-1600

Nieczynne

Nieczynne

(16)  
624 00 73

Gmina Jarosław

1.

Punkt Apteczny Justan s.c.,

Wólka Pełkińska 282,
37-511 Wólka Pełkińska

Pn., Wt., Pt.

915-1800

Śr., Cz.

915-1615

Nieczynne

Nieczynne

(16)  
628 03 65

Gmina Laszki

1.

Apteka leków gotowych”,
Laszki 35, 37-543 Laszki

Pn., Śr.

900-1800

Wt., Cz. , Pt.

800-1500

Nieczynne

Nieczynne

(16)  
628 50 20

Gmina Pruchnik

1.

Apteka prywatna” T. Reizer,
ul. Jana Pawła II 3, 37-560 Pruchnik

Pn., Śr.

800-1600

Wt., Cz. , Pt.

800-1800

800-1400

Nieczynne

(16)  
628 98 60

2.

Apteka „Eliksir”,
ul. B. Markiewicza 11a, 37-560 Pruchnik

800-1800

900-1300

Nieczynne

(16)  
628 81 75

Gmina Radymno

1.

Punkt Apteczny,

Sośnica 184,
37-555 Sośnica

800- 1430

Nieczynne

Nieczynne

(16)  
628 30 43

Gmina Rokietnica

1.

Apteka prywatna mgr Janina Horbowy,

Rokietnica 645, 37-562 Rokietnica

800-1500

Nieczynne

Nieczynne

(16)  
622 13 81

Gmina Roźwienica

1.

Apteka „Lawenda”,
Roźwienica 201, 37- 565 Roźwienica

800-1600

Nieczynne

Nieczynne

(16)  
622 58 69

2.

Punkt Apteczny (Remiza OSP),

Węgierka, 37- 565 Roźwienica

730-1500

Nieczynne

Nieczynne

(16)  
628 99 03

Gmina Wiązownica

1.

Apteka leków gotowych” mgr farm.
I. Podolec,

Wiązownica 378, 37-522 Wiązownica

Pn., Śr.

800-1800

Wt., Cz. , Pt.

800-1500

Nieczynne

Nieczynne

(16)  
622 36 66

2.

PUNKT APTECZNY, techn. farm. Jolanta Kolbuch - Wawrzoszek,

Zapałów 141, 37-544 Zapałów

Pn., Śr., Cz., Pt.

815-1500

Wt.

815-1800

Nieczynne

Nieczynne

(16)  
628 62 49

3.

PUNKT APTECZNY, Teresa Kołakowska,

Szówsko ul. Kościelna 14,
37-522 Wiązownica

Pn. - Czw.,

730-1900

Pt.,

930-1900

800-1400

Nieczynne

(16)  
623 32 55

4.

PUNKT APTECZNY

Manasterz 139,
37-230 Manasterz

800-1500

900-1300

Nieczynne

(16)  
651 50 57

 

Całodobowy dostęp do aptek w niedziele, święta i inne dni wolne od pracy w 2011 roku

 

Lp.

Nazwa i adres apteki

Godziny pracy

Telefon

Poniedziałek – piątek

Sobota

Niedziela
i święta

Miasto Jarosław

1.

P.U.P.H. “Optical”,
ul. Słowackiego 17a, 37-500 Jarosław

Całodobowa

Całodobowa

Całodobowa

(16)  
621 84 84

 

Pogotowie wod - kan

Tel: 666 860 312

Pogoda
Gościmy
Naszą witrynę przegląda teraz 27 gości 

Joomla extensions by Siteground Hosting

Ta witryna używa plików cookie. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie plików cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Możesz je w każdej chwili zmienić. Aby dowiedzieć się więcej o plikach cookies lub je usunąć zobacz naszą politykę prywatności. Polityka cookie

Akceptuj cookies z tej strony.

EU Cookie Directive Module Information