Reklama
Koronawirus

Menu główne
Gmina Pawłosiów
Reklama
Reklama
Reklama
Urząd Gminy
Jednostki organizacyjne
Biblioteka Publiczna
GOPS Pawłosiów
Straż pożarna
Sport
Oświata
Rolnictwo - Płatności bezpośrednie oraz płatności obszarowe
Ochrona Danych Osobowych
Dla przedsiębiorców

Zdrowa Gmina

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Kolejne dofinansowanie na infrastrukturę drogową dla Gminy Pawłosiów

Dnia 21 kwietnia 2021 r. na stronie Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego zostały opublikowane wyniki kolejnej edycji Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg (RFRD). Na liście podstawowej zadań gminnych  wybranych do dofinansowania znalazła się inwestycja Gminy Pawłosiów.

Środki finansowe w kwocie 1 536 722,00 zł zostaną przeznaczone na realizację inwestycji pn.: ,,Przebudowa drogi gminnej nr 111603R Jarosław (rondo) Tywonia od km 0+000,00 do km 1+360,00”.

Zakres rzeczowy przedsięwzięcia obejmuje: wykonanie chodnika jednostronnego, odwodnienie, wzmocnienie istniejącej podbudowy, ułożenie warstwy wiążącej z betonu asfaltowego AC 16W i ścieralnej AC 11S, instalację  oznakowania pionowego.

Realizacja zadania wpłynie na poprawę bezpieczeństwa i komfortu uczestników ruchu drogowego.

W marcu br. na budowę przedmiotowej drogi otrzymaliśmy dofinansowanie z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 800 000,00 zł, pozyskane środki zostaną przeznaczone na zabezpieczenie wkładu własnego.

 
OSTRZEŻENIE METEOROLOGICZNE

Zjawisko: Przymrozki

Stopień zagrożenia: 1

Biura: Centralne Biuro Prognoz meteorologicznych IMGW – PIB Oddział Kraków

Obszar: województwo podkarpackie, powiat jarosławski

Ważność: 2021-04-23 godz. 23:00 do 2021-04-27 godz. 09:00

Przebieg: Miejscami prognozowany jest spadek temperatury powietrza do około -1°C, przy gruncie do -3°C. Temperatura maksymalna przeważnie od 8°C do 11°C.

Uwagi: brak

Więcej…
 
Punkt szczepień powszechnych

Zgodnie z Narodowym Programem Szczepień, 19 kwietnia 2021 r. uruchomiony został w sali gimnastycznej Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Jarosławiu (ul. Jana Pawła II 30) PUNKT SZCZEPIEŃ POWSZECHNYCH. Podmiotem prowadzącym punkt jest Centrum Opieki Medycznej w Jarosławiu.

Szczepienia wykonywane będą od poniedziałku do niedzieli, w godzinach od 8 do 18.

UWAGA! Rejestracja telefoniczna ruszyła w sobotę 17 kwietnia i będzie czynna:

* od poniedziałku do piątku, w godzinach od 8:00 do 18:00

* sobota, niedziela i święta, w godzinach od 8:00 do 16:00

Numery telefonów:

722 040 270

785 007 361

722 020 770

Do rejestracji należy przygotować nr PESEL oraz nr telefonu komórkowego, pod który wysłana zostanie informacja z terminem oraz miejscem szczepienia.

Więcej…
 
XXV sesja Rady Gminy Pawłosiów

OGŁOSZENIE

Uprzejmie informuję mieszkańców Gminy Pawłosiów, iż 28 kwietnia 2021 r. o godzinie 12:30
w świetlicy wiejskiej w Pawłosiowie odbędzie się XXV sesja Rady Gminy Pawłosiów.

Proponowany porządek obrad przedstawia się następująco:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
 3. Podjęcie uchwał w sprawie:
  1) zmian w budżecie gminy na rok 2021 (przed podjęciem uchwały opinia Komisji Planowania i Budżetu),
  2) zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pawłosiów (przed podjęciem uchwały opinia Komisji Planowania i Budżetu),
  3) wyrażenia zgody na wydzierżawienie na czas nieoznaczony w trybie przetargowym nieruchomości położonej w Pawłosiowie (przed podjęciem uchwały opinia Komisji Planowania i Budżetu oraz Komisji Oświaty, Rolnictwa i Porządku Publicznego)
  4)wyrażenia zgody na wydzierżawienie na okres 10 lat w trybie bezprzetargowym nieruchomości położonej w Pawłosiowie (przed podjęciem uchwały opinia Komisji Planowania i Budżetu oraz Komisji Oświaty, Rolnictwa i Porządku Publicznego)
  5) nieodpłatnego przejęcia na mienie komunalne Gminy Pawłosiów nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Skarbu Państwa.
  6) nabycia nieruchomości (przed podjęciem uchwały opinia Komisji Planowania i Budżetu oraz Komisji Oświaty, Rolnictwa i Porządku Publicznego),
  7) zbycia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Pawłosiów w drodze przetargu (przed podjęciem uchwały opinia Komisji Planowania i Budżetu oraz Komisji Oświaty, Rolnictwa i Porządku Publicznego)
  8) rozpatrzenia skargi na Dyrektora Szkoły Podstawowej  im. Ignacego Łukasiewicza w Cieszacinie Wielkim (przed podjęciem uchwały opinia Komisji Skarg, Wniosków i Petycji),
  9) rozpatrzenia petycji pt. „Alarm! STOP zabójczemu GMO - STOP niebezpiecznej SZCZEPIONCE” (przed podjęciem uchwały opinia Komisji Skarg, Wniosków i Petycji),
  10) rozpatrzenia petycji dotyczącej przyjęcia uchwały w sprawie uznania stosowania preparatów nazywanych szczepionką przeciwko COVID-19 za eksperyment medyczny na ludziach (przed podjęciem uchwały opinia Komisji Skarg, Wniosków  i Petycji),
  11) rozpatrzenia petycji dotyczącej przyjęcia uchwały o wymogach dotyczących stosowania preparatów nazywanych szczepionkami przeciwko COVID-19 (przed podjęciem uchwały opinia Komisji Skarg, Wniosków  i Petycji),
  12) rozpatrzenia petycji dotyczącej  przyjęcia uchwały o publikacji informacji dotyczących COVID-19 (przed podjęciem uchwały opinia Komisji Skarg, Wniosków  i Petycji),
  13) rozpatrzenia petycji dotyczącej wydania opinii w sprawie przeprowadzenia Referendum Ludowego w sprawie wdrożenia nowego Kodeksu Wyborczego oraz nowego Ustroju Prezydencko-Ludowego dla Polski (przed podjęciem uchwały opinia Komisji Skarg, Wniosków  i Petycji),
  14) rozpatrzenia petycji dotyczącej poparcia Rządu Tymczasowej Rady Stanu Narodu Polskiego Społecznego Komitetu Konstytucyjnego (przed podjęciem uchwały opinia Komisji Skarg, Wniosków i Petycji),
 4. Sprawozdanie  z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pawłosiowie za 2020 r.
 5. Informacja dotycząca „Oceny zasobów pomocy społecznej za rok 2020 dla Gminy Pawłosiów”
 6. Sprawozdanie za 2020 r. z działalności Komisji 
  - Rewizyjnej Rady Gminy Pawłosiów,
  - Skarg, Wniosków i Petycji,
  - Planowania i Budżetu Rady Gminy Pawłosiów,
  - Oświaty, Rolnictwa i Porządku Publicznego Rady Gminy Pawłosiów,
 7. Przyjęcie protokołu z sesji Nr XXIV/2021 Rady Gminy.
 8. Wolne wnioski, zapytania i interpelacje.
 9. Zakończenie obrad.

Przewodniczący Rady
Marian Maciałek

przyjęcia programu osłonowego Gminy Pawłosiów w zakresie dożywiania „Posiłek dla dzieci i młodzieży” na lata 2019 - 2023, ek w szkole i w domu” na lata 2019 - 2023,
 
Zakupy z funduszu sołeckiego

W ramach funduszu sołeckiego dla sołectwa Cieszacin Mały na wyposażenie remizo-świetlicy zakupiono stoły, krzesła oraz szafę chłodniczą na łączną kwotę 14 728 zł.

Przedmioty te wg opinii uczestników zebrania wiejskiego będą wykorzystane podczas organizowanych spotkań i imprez okolicznościowych, poprawią wizerunek pomieszczenia i komfort spędzania wolnego czasu.

Więcej…
 
NSP 2021 - Konkurs plastyczny

REGULAMIN KONKURSU

 
KOMUNIKAT

 
Gminny Konkurs Fotograficzny

Zapraszamy do udziału w II edycji gminnego konkursu fotograficznego

Cztery pory roku w mojej miejscowości

Temat II edycji:  „WIOSNA”

Zachęcamy do fotografowania swoich miejscowości w wiosennym klimacie .

Zdjęcia należy przesłać na adres  Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. w terminie do 11 czerwca 2021 r.
W Konkursie mogą uczestniczyć mieszkańcy wszystkich miejscowości Gminy Pawłosiów bez względu na wiek (osoby niepełnoletnie mogą wziąć udział w konkursie za zgodą rodzica lub opiekuna prawnego) - Oświadczenia.

Na autorów najciekawszych fotografii czekają nagrody!

Szczegółowe informacje w załączonym Regulaminie.

Karta zgłoszenia

 
Święto Chrztu Polski

 
Konkurs „Laurka dla Strażaka”

4 maja będziemy obchodzić Międzynarodowy Dzień Strażaka.

Święto strażaków i straży pożarnej, chociaż oficjalnie ustanowione dopiero w 2002 r., od wielu lat obchodzone jest w Polsce w dniu imienia patrona tej grupy zawodowej, św. Floriana.

Dzień Strażaka jest okazją do złożenia podziękowań za służbę i ogromne zaangażowanie w niesieniu pomocy dla lokalnej społeczności bez względu na własne bezpieczeństwo.

Regulamin konkursu

Karta zgłoszenia

Metryczka

 
Loteria spisowa

Nagrodami w Loterii są karty podarunkowe o wartości 500 zł i 1000 zł każda oraz 16 samochodów miejskich - Toyota Yaris.

Przyjmowanie zgłoszeń do loterii rusza 22.04.2021 r. dlatego ważne jest zachowanie wiadomości z 10 - znakowym Kodem Potwierdzającym Dokonanie Samospisu.

W ramach Loterii odbędzie 7 losowań zgodnie z poniższym harmonogramem. Losowania będą transmitowane na żywo poprzez stronę internetową Loterii oraz w mediach społecznościowych GUS, na kontach w serwisach YouTube oraz Facebook.

Więcej…
 
Metalowe Serce na nakrętki w Gminie Pawłosiów

Nawyk zbierania nakrętek towarzyszył nam od dawna, jednak w marcu Gmina Pawłosiów oficjalnie dołączyła do ogólnopolskiej akcji zbierania nakrętek. Przed Urzędem Gminy stanęło metalowe Serce, które mieszkańcy mogą zapełniać plastikowymi nakrętkami. Akcję zapoczątkował Wójt Gminy Pawłosiów Mariusz Reń. Do Serca można wrzucać wszelkie plastikowe nakrętki, bez względu na kształt, czy kolor, a jeśli mają one np. folię, papier, należy je usunąć. Mogą to być nakrętki z produktów spożywczych np. napojów, mleka, ale również z chemii gospodarczej np. z płynów do płukania czy szamponów. Ważne, by nie wrzucać do pojemnika innych przedmiotów.

Dochód ze sprzedaży zebranych nakrętek zostanie przekazany na leczenie lub rehabilitację osób potrzebujących.

Więcej…
 
Dofinansowanie z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych dla Gminy Pawłosiów

31 marca 2021 r. zostały ogłoszone wyniki drugiego naboru do Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Wśród gmin, które otrzymały dotację znalazła się Gmina Pawłosiów.

Pozyskana  kwota – 800 000,00 zł zostanie przeznaczona na realizację inwestycji pn.: ,,Przebudowa drogi gminnej nr 111603R Jarosław (rondo) Tywonia od km 0+000,00 do km 1+360,00”.

W ramach zadania przewiduje się wykonanie chodnika jednostronnego, odwodnienie, wzmocnienie istniejącej podbudowy, ułożenie warstwy wiążącej z betonu asfaltowego AC 16W i ścieralnej AC 11S, instalację oznakowania pionowego.

Realizacja zadania wpłynie na poprawę bezpieczeństwa i komfortu uczestników ruchu drogowego.

 
NSP 2021

 

Więcej…
 
Życzenia Wielkanocne

 
Informacja

W dniach od 29.03.2021 r. do 1.04.2021 r.

Urząd Gminy czynny do godz. 14.00.

Kasa czynna do godz. 12.30.

 

W dniu 2 kwietnia 2021 r. (Wielki Piątek)

Urząd Gminy będzie nieczynny.

 
« pierwszapoprzednia12345678910następnaostatnia »

Strona 2 z 82
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
NSP 2021
Ulti Clocks content

Dzisiaj jest: 11 Maj 2021        Imieniny obchodzą: Mira, Franciszek, Ignacy
Kontakt

Gmina Pawłosiów

37-500 Jarosław

Pawłosiów 88

powiat jarosławski

woj. podkarpackie

tel: (16) 622-03-80

fax: (16) 622-02-48

e-mail: ug_pawlosiow@pro.onet.pl

Godziny urzędowania:

poniedziałek - piątek:

w godz: 7.00 - 15.00

Nr rachunku bankowego

- opłaty komunalne:

80124017921111001099002009

- pozostałe opłaty:

20124025711111000033422789

Rozkład godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Jarosławskiego w 2011 roku

 

Lp.

Nazwa i adres apteki

Godziny pracy

Telefon

Poniedziałek – piątek

Sobota

Niedziela
i święta

Miasto Jarosław

1.

Medex W-S” sp. z o.o.,
ul. Grunwaldzka 26, 37-500 Jarosław

800-2000

800-1400

Nieczynne

(16) 
621 35 11

2.

Medex W-S” sp. z o.o.,
ul. Słowackiego 26, 37-500 Jarosław

800-1800

800-1300

Nieczynne

(16) 
621 53 96

3.

PHU – J. Szarek i T. Śliwiński,
ul. 3-go Maja 43, 37-500 Jarosław

800-2000

800-1400

Nieczynne

(16) 
621 27 31

4.

Medex W-S” sp. z o.o.,
ul. Kościuszki 25, 37-500 Jarosław

800-1700

800-1300

Nieczynne

(16) 
621 36 58

5.

P.U.P.H. “Optical”,
ul.
Słowackiego 17, 37-500 Jarosław

Całodobowa

Całodobowa

Całodobowa

(16) 
621 84 84

6.

VADEMECUM”,
ul. Grunwaldzka 1, 37-500 Jarosław

800-1900

800-1300

Nieczynne

(16) 
623 25 92

7.

FARMACJA”,
ul. 3-go Maja 64, 37-500 Jarosław

800-1900

800-1300

Nieczynne

(16) 
624 32 70

8.

Remedium” sp. j.,
ul. Kraszewskiego 9, 37-500 Jarosław

800-2000

800-1800

Nieczynne

(16) 
623 07 11

9.

ADAFARM” sp. z o.o.,
ul. Lisińskiego 10, 37-500 Jarosław

800-2000

800-1400

Nieczynne

(16) 
624 28 60

10.

MEDIQ”,
ul. Rynek 11, 37-500 Jarosław

800-1900

800-1400

Nieczynne

(16) 
624 24 00

11.

MEDIQ”,
ul. Kraszewskiego 5, 37-500 Jarosław

800-2200

800-1400

Nieczynne

(16) 
624 24 10

12.

MEDIQ”,
os. Tysiąclecia 12, 37-500 Jarosław

800-1900

800-1400

Nieczynne

(16)  
624 24 20

13.

MEDIQ”,
ul. Witosa 2, 37-500 Jarosław

800-1900

800-1400

Nieczynne

(16)  
627 30 70

14.

ALONA” s. c.,
ul. Sikorskiego 2a, 37-500 Jarosław

800-1800

800-1400

Nieczynne

(16)  
621 59 19

15.

Medex” sp. z o.o.,
ul. Kościuszki 29a, 37-500 Jarosław

800-2000

800-1400

Nieczynne

(16)  
621 15 06

16.

Medex B”,
ul. Kraszewskiego 11, 37-500 Jarosław

800-1900

800-1500

Nieczynne

(16)  
621 62 75

17.

NOVA” Tkaczyk i Wspólnicy sp. j.,
ul. 3-go Maja 65, 37-500 Jarosław

730-2000

800-1600

Nieczynne

(16)  
621 14 08

18.

SKAW-MAR” (PKP),
ul. Słowackiego 38, 37-500 Jarosław

700-1900

800-1500

Nieczynne

(16)  
621 37 37

19.

Pod Jesionem”,
ul. Poniatowskiego 53, 37-500 Jarosław

800-2000

800-1300

Nieczynne

(16)  
621 76 46

20.

Farmacja 2”,
ul. Pruchnicka 6a, 37-500 Jarosław

700-2100

700-2100

Nieczynne

(16)  
623 10 05

21.

Aspirynka” sp. j.,

ul. Jana Pawła II 21, 37-500 Jarosław

800-2000

800-1400

Nieczynne

(16)  
621 14 45

22.

PHU – J.Szarek i T. Śliwiński,
os. Kombatantów 20, 37-500 Jarosław

800-1930

800-1500

Nieczynne

(16)  
621 79 31

23.

Medex-B”,

ul. Grodzka 3, 37-500 Jarosław

730-1900

730-1400

Nieczynne

(16)  
621 77 88

24.

Medex” sp. z o.o.,
ul. Kraszewskiego 24A, 37-500 Jarosław

800-2000

800-1500

Nieczynne

(16)  
621 06 06

25.

SKAW-MAR”,
ul. Kościuszki 18, 37-500 Jarosław

730-1700

Nieczynne

Nieczynne

(16)  
621 05 28

Miasto Radymno

1.

Vita” s. c.
ul. Rynek 23, 37-550 Radymno

730-2000

730-2000

800-2000

(16)  
628 10 34

2.

Apteka Leków Gotowych Beata Franus,

ul. Legionów 4a, 37-550 Radymno

800-1800

800-1300

Nieczynne

(16)  
628 13 75

Gmina Chłopice

1.

Apteka mgr farm. Zofia Gaweł,

Chłopice 190, 37-561 Chłopice

800-1500

Nieczynne

Nieczynne

(16)  
622 29 61

2.

Punkt Apteczny,

mgr Jakub Wawrzyszko

Łowce 99, 37-554 Łowce

Pn., Wt., Śr.

800-1500

Cz., Pt.

900-1600

Nieczynne

Nieczynne

(16)  
624 00 73

Gmina Jarosław

1.

Punkt Apteczny Justan s.c.,

Wólka Pełkińska 282,
37-511 Wólka Pełkińska

Pn., Wt., Pt.

915-1800

Śr., Cz.

915-1615

Nieczynne

Nieczynne

(16)  
628 03 65

Gmina Laszki

1.

Apteka leków gotowych”,
Laszki 35, 37-543 Laszki

Pn., Śr.

900-1800

Wt., Cz. , Pt.

800-1500

Nieczynne

Nieczynne

(16)  
628 50 20

Gmina Pruchnik

1.

Apteka prywatna” T. Reizer,
ul. Jana Pawła II 3, 37-560 Pruchnik

Pn., Śr.

800-1600

Wt., Cz. , Pt.

800-1800

800-1400

Nieczynne

(16)  
628 98 60

2.

Apteka „Eliksir”,
ul. B. Markiewicza 11a, 37-560 Pruchnik

800-1800

900-1300

Nieczynne

(16)  
628 81 75

Gmina Radymno

1.

Punkt Apteczny,

Sośnica 184,
37-555 Sośnica

800- 1430

Nieczynne

Nieczynne

(16)  
628 30 43

Gmina Rokietnica

1.

Apteka prywatna mgr Janina Horbowy,

Rokietnica 645, 37-562 Rokietnica

800-1500

Nieczynne

Nieczynne

(16)  
622 13 81

Gmina Roźwienica

1.

Apteka „Lawenda”,
Roźwienica 201, 37- 565 Roźwienica

800-1600

Nieczynne

Nieczynne

(16)  
622 58 69

2.

Punkt Apteczny (Remiza OSP),

Węgierka, 37- 565 Roźwienica

730-1500

Nieczynne

Nieczynne

(16)  
628 99 03

Gmina Wiązownica

1.

Apteka leków gotowych” mgr farm.
I. Podolec,

Wiązownica 378, 37-522 Wiązownica

Pn., Śr.

800-1800

Wt., Cz. , Pt.

800-1500

Nieczynne

Nieczynne

(16)  
622 36 66

2.

PUNKT APTECZNY, techn. farm. Jolanta Kolbuch - Wawrzoszek,

Zapałów 141, 37-544 Zapałów

Pn., Śr., Cz., Pt.

815-1500

Wt.

815-1800

Nieczynne

Nieczynne

(16)  
628 62 49

3.

PUNKT APTECZNY, Teresa Kołakowska,

Szówsko ul. Kościelna 14,
37-522 Wiązownica

Pn. - Czw.,

730-1900

Pt.,

930-1900

800-1400

Nieczynne

(16)  
623 32 55

4.

PUNKT APTECZNY

Manasterz 139,
37-230 Manasterz

800-1500

900-1300

Nieczynne

(16)  
651 50 57

 

Całodobowy dostęp do aptek w niedziele, święta i inne dni wolne od pracy w 2011 roku

 

Lp.

Nazwa i adres apteki

Godziny pracy

Telefon

Poniedziałek – piątek

Sobota

Niedziela
i święta

Miasto Jarosław

1.

P.U.P.H. “Optical”,
ul. Słowackiego 17a, 37-500 Jarosław

Całodobowa

Całodobowa

Całodobowa

(16)  
621 84 84

 

Pogotowie wod - kan

Tel: 666 860 312

Pogoda
Gościmy
Naszą witrynę przegląda teraz 42 gości 

Joomla extensions by Siteground Hosting

Ta witryna używa plików cookie. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie plików cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Możesz je w każdej chwili zmienić. Aby dowiedzieć się więcej o plikach cookies lub je usunąć zobacz naszą politykę prywatności. Polityka cookie

Akceptuj cookies z tej strony.

EU Cookie Directive Module Information