Reklama
Koronawirus

Menu główne
Gmina Pawłosiów
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Urząd Gminy
Jednostki organizacyjne
Biblioteka Publiczna
GOPS Pawłosiów
Straż pożarna
Sport
Oświata
Rolnictwo - Płatności bezpośrednie oraz płatności obszarowe
Ochrona Danych Osobowych
Dla przedsiębiorców

Zdrowa Gmina

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Zaproszenie do udziału w Quizie

Serdecznie zapraszamy dzieci i młodzież do udziału w Quizie on-line nt. działalności Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenia "Z Tradycją w Nowoczesność". Rozpoczęcie Quizu nastąpi w dniu 3 lutego 2021 r.

Więcej informacji na stronie internetowej: http://www.ztradycjawnowoczesnosc.pl/quiz,1318.html

Regulamin quizu

Oświadczenie rodzica-opiekuna prawnego


 
Gminny Konkurs Fotograficzny „Moja Choinka”

21 stycznia rozstrzygnięto Gminnego Konkurs Fotograficzny „Moja Choinka”.

Konkurs został zorganizowany dla dzieci i młodzieży zamieszkałej na terenie Gminy Pawłosiów spędzających ferie zimowe, jeszcze w klimacie Świąt Bożego Narodzenia.

Otrzymaliśmy wiele pięknych prac, które oceniła pięcioosobowa komisja.

I miejsce zdobyła Maja Mazurek

II miejsce Martyna Kobietowaka

III miejsce Maja Kubal

Pozostali uczestnicy otrzymali wyróżnienia.

Nagrody ufundował Wójt Gminy oraz Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Pawłosiowie.

Więcej…
 
INFORMACJA DOT.MOŻLIWOŚCI SKORZYSTANIA MIESZKAŃCÓW Z TRANSPORTU DO PUNKTU SZCZEPIEŃ PRZECIWKO COVID-19

Wójt Gminy Pawłosiów informuje, że istnieje możliwość transportu mieszkańców gminy Pawłosiów mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktu szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2, w tym osób niepełnosprawnych.

Transport przeznaczony jest dla osób:

 • niepełnosprawnych, tj. posiadających aktualne orzeczenie o niepełnosprawności w stopniu znacznym o kodzie R lub N lub odpowiednio I grupę z w/w schorzeniami,
 • mających obiektywne i niemożliwe do przezwyciężenia we własnym zakresie trudności w samodzielnym dotarciu do najbliższego miejsca zamieszkania punktu szczepień.

Osoby, które chcą skorzystać z dowozu proszone są o kontakt po numerem telefonu 16 622 03 62, w dniach od poniedziałku do piątku w godz.7.00 do 15.00.

Placówką, w której można się zaszczepić na terenie gminy jest Przychodnia MED-JAR w Pawłosiowie tel.16 622 00 40.

Klauzula informacyjna

 
PRZERWA W DOSTAWIE ENERGII

Rejon Energetyczny w Jarosławiu informuje, że w związku z planowanymi pracami eksploatacyjnymi wystąpią przerwy w dostawie energii elektrycznej dla odbiorców zasilanych z następujących stacji transformatorowych:

22.01.2021 w godz. 07.00 - 15.00 - Pawłosiów 2 obwód 3

Informacje o planowanych przerwach w dostawie energii elektrycznej zamieszczane są na stronie PGE Dystrybucja oraz podawane na plakatach.

 
INFORMACJA

31 stycznia 2021 r. upływa termin składania oświadczeń o wartości sprzedaży napojów alkoholowych za rok 2020, a także dokonania przez przedsiębiorców pierwszej raty opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.

Opłatę należy uiścić w trzech równych ratach w nieprzekraczalnych terminach do 31 stycznia, 31 maja i 30 września 2021 r. w kasie Urzędu Gminy lub na konto – Bank PEKAO S.A. I/o Jarosław 20124025711111000033422789 z dopiskiem – opłata za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.

 
Gminny Konkurs Fotograficzny „Moja choinka”

Wójt Gminy i Gminny Ośrodek Kultury w Pawłosiowie zaprasza dzieci i młodzież gminy  Pawłosiów do udziału w Gminnym Konkursie Fotograficznym  na najciekawsze zdjęcie przedstawiające Twoją choinkę . Prace oceniane będą w następujących kategoriach: Szkoła Podstawowa, Szkoła Średnia.

Konkurs ma na celu promowanie nowych talentów w twórczości fotograficznej, rozwijanie inwencji twórczej i kreatywności, zachęcanie uczestników do dostrzegania piękna, zgromadzenie i popularyzację najciekawszych fotografii promujących tradycje i kulturę na terenie Gminy Pawłosiów.

Wykonane zdjęcia prosimy przesyłać drogą elektroniczną do 19.01.2021 r. na adres email:  Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

W tytule prosimy wpisać – Gminny Konkurs Fotograficzny „Moja choinka”.

REGULAMIN KONKURSU

 
PRZERWA W DOSTAWIE ENERGII

Rejon Energetyczny w Jarosławiu informuje, że w związku z planowanymi pracami eksploatacyjnymi wystąpią przerwy w dostawie energii elektrycznej dla odbiorców zasilanych z następujących stacji transformatorowych:

11.01.2021 w godz. 11.00 - 15.00 - Pawłosiów 5 obwód 2

Informacje o planowanych przerwach w dostawie energii elektrycznej zamieszczane są na stronie PGE Dystrybucja oraz podawane na plakatach.

 
Budżet gminy na 2021 rok przyjęty jednogłośnie

W dniu 30 grudnia 2020 r. odbyła się XXIII sesja Rady Gminy Pawłosiów, której głównym tematem było uchwalenie budżetu gminy na 2021 rok. Po wysłuchaniu pozytywnej opinii o projekcie budżetu Komisji Planowania i Budżetu oraz Regionalnej Izby Obrachunkowej radni przyjęli go jednogłośnie.

Dochody gminy przyjęto na poziomie 39 015 193,40 zł, z tego dochody bieżące to kwota 38 175 762,40 zł, a dochody majątkowe 839 431,12 zł.

Wydatki wyniosą 40 312 844,85 zł, z tego wydatki bieżące to kwota 37 310 258,77 zł, a wydatki majątkowe 3 002 586,08 zł.

Więcej…
 
Grant Sołecki GRUNT TO MIEĆ GRUNT

Cele projektu: 
- dofinansowanie funduszu sołeckiego w rozwój nowoczesnych metod powiększania gospodarstw rolnych
- zwiększenie ekonomiki gospodarstw rolnych poprzez wzrost ich powierzchni
Budżet projektu 9 000 000 PLN
Termin naboru od 15-01-2021 do 15-03-2021
Portal Przetargów Rolnych zaprasza do udziału w naborze wniosków Grant Sołecki GRUNT TO MIEĆ GRUNT.
Program skierowany jest do wszystkich aktualnie urzędujących sołtysów z terenu całej Polski.
Nabór wniosków prowadzony będzie od 15 stycznia 2021 do 15  marca 2021 roku. 
Zgłoszenie do programu  należy złożyć w wersji elektronicznej dostępnej jako załączniki.

Więcej…
 
ZARZĄDZENIE WÓJTA GMINY PAWŁOSIÓW

Zarządzenie NR 0050.84.2020 Wójta Gminy Pawłosiów z dnia 31 grudnia 2020 r. w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania.

 
INFORMACJA

W dniu 31 grudnia 2020 r. (Sylwester)

Urząd Gminy będzie czyny do godz. 12.00

Kasa czynna do godz. 10.00

W dniu 18 grudnia 2020 r. (piątek)

Urząd Gminy będzie czynny do godz. 13.00

 
Życzenia Świąteczne

 
Komputer dla dziecka z rodziny rolniczej - wnioski o dofinansowanie można składać tylko do 30 grudnia

Do 30 grudnia 2020 r. można składać wnioski o przyznanie pomocy na dofinansowanie kosztów zakupu komputera stacjonarnego lub przenośnego (laptopa) wraz z niezbędnym oprogramowaniem oraz myszą, klawiaturą i ładowarką.

Wysokość pomocy wynosi 1500 zł na rodzinę. Do 23 grudnia 2020 r. do ARiMR wpłynęło 14,5 tys. wniosków.

Pomoc przysługuje rodzinie, w której:

 • przynajmniej jeden rodzic lub opiekun prowadzi gospodarstwo rolne z przypisanym numerem identyfikacyjnym dotyczącym producentów rolnych;
 • jest co najmniej dwoje dzieci w wieku do 18 lat, uczących się w szkole podstawowej lub ponadpodstawowej w roku szkolnym 2020/2021;
 • dochód na jedną osobę nie przekracza 1,2 tys. zł na miesiąc.

Z dotacji może skorzystać tylko taka rodzina, która w ciągu ostatnich trzech lat nie uzyskała dofinansowania lub zwrotu kosztów zakupu podobnego sprzętu ze środków publicznych lub od organizacji pozarządowych.

Więcej…
 
PRZERWA W DOSTAWIE ENERGII

Rejon Energetyczny w Jarosławiu informuje, że w związku z planowanymi pracami eksploatacyjnymi wystąpią przerwy w dostawie energii elektrycznej dla odbiorców zasilanych z następujących stacji transformatorowych:

28.12.2020 w godz. 06.00 - 18.30 - Pawłosiów 2

28.12.2020 w godz. 06.30 - 09.00 - Pawłosiów 1, 8, Widna Góra 3

28.12.2020 w godz. 15.30 - 18.30 - Pawłosiów 1, 8, Widna Góra 3

Informacje o planowanych przerwach w dostawie energii elektrycznej zamieszczane są na stronie PGE Dystrybucja oraz podawane na plakatach.

 
XXIII sesja Rady Gminy Pawłosiów

OGŁOSZENIE

Uprzejmie informuję mieszkańców Gminy Pawłosiów, iż 30 grudnia 2020 r. o godzinie 13:00
w sali gimnastycznej Zespołu Szkół w Pawłosiowie odbędzie się XXIII sesja Rady Gminy Pawłosiów.

Proponowany porządek obrad przedstawia się następująco:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
 3. Podjęcie uchwał w sprawie:
  1) uchwalenia budżetu Gminy Pawłosiów na 2021 rok
  a) przedstawienie ostatecznej opinii Komisji Planowania i Budżetu do projektu budżetu Gminy Pawłosiów na 2021 r.,
  b) odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o projekcie uchwały budżetowej Gminy Pawłosiów na 2021 rok,
  c) dyskusja nad budżetem Gminy.
  2) uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pawłosiów
  a)
  przedstawienie ostatecznej opinii Komisji Planowania i Budżetu do projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pawłosiów na lata 2021-2028,                  
  b)  odczytanie opinii  Regionalnej Izby Obrachunkowej o projekcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pawłosiów na lata 2021- 2028,
  c) odczytanie opinii  Regionalnej Izby Obrachunkowej o możliwości sfinansowania deficytu budżetu przedstawionego w projekcie uchwały budżetowej Gminy Pawłosiów na 2021 rok.

  3) uchwalenia Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Pawłosiów na 2021 rok,
  4) zmian w budżecie Gminy na 2020 r. (przed podjęciem uchwały opinia Komisji  Planowania i Budżetu),
  5) wyznaczenia obszaru granic Aglomeracji Wierzbna,
  6) nieodpłatnego przejęcia na mienie komunalne Gminy Pawłosiów nieruchomości  gruntowej stanowiącej własność Skarbu Państwa,
  7) uchwalenia planu pracy Rady Gminy Pawłosiów na 2021 rok,
  8) zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Pawłosiów na 2021 rok,
  9) zatwierdzenia planu pracy Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Gminy  Pawłosiów na 2021 rok,
  10) przyjęcia planów pracy stałych komisji Rady Gminy Pawłosiów na 2021 rok.
 4. Przyjęcie protokołu z sesji Nr XXII/2020 Rady Gminy.
 5. Wolne wnioski, zapytania i interpelacje.
 6. Zakończenie obrad.

Przewodniczący Rady
Marian Maciałek

przyjęcia programu osłonowego Gminy Pawłosiów w zakresie dożywiania „Posiłek dla dzieci i młodzieży” na lata 2019 - 2023, ek w szkole i w domu” na lata 2019 - 2023,
 
KOMUNIKAT

Komunikat nr 2/2020 Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Jarosławiu z dnia 16.12.2020 r. w sprawie przywrócenia przydatności wody do spożycia z wodociągu publicznego Wierzbna zaopatrującego miejscowości: Wierzbna, Ożańsk, Maleniska, Tywonia, Szczytna, Cieszacin Wielki, Cieszacin Mały, Pawłosiów numery od 430 do 433, Jarosław ul. Krakowska numery od 68 do 70 zmieniający komunikat nr 1/2020 Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Jarosławiu z dnia 27.11.2020 r.

 
« pierwszapoprzednia12345678910następnaostatnia »

Strona 10 z 87
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
NSP 2021
Ulti Clocks content

Dzisiaj jest: 27 Wrzesień 2021        Imieniny obchodzą: Damian, Wincenty, Kosma
Kontakt

Gmina Pawłosiów

37-500 Jarosław

Pawłosiów 88

powiat jarosławski

woj. podkarpackie

tel: (16) 622-03-80

fax: (16) 622-02-48

e-mail: ug_pawlosiow@pro.onet.pl

Godziny urzędowania:

poniedziałek - piątek:

w godz: 7.00 - 15.00

Nr rachunku bankowego

- opłaty komunalne:

80124017921111001099002009

- pozostałe opłaty:

20124025711111000033422789

Rozkład godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Jarosławskiego w 2011 roku

 

Lp.

Nazwa i adres apteki

Godziny pracy

Telefon

Poniedziałek – piątek

Sobota

Niedziela
i święta

Miasto Jarosław

1.

Medex W-S” sp. z o.o.,
ul. Grunwaldzka 26, 37-500 Jarosław

800-2000

800-1400

Nieczynne

(16) 
621 35 11

2.

Medex W-S” sp. z o.o.,
ul. Słowackiego 26, 37-500 Jarosław

800-1800

800-1300

Nieczynne

(16) 
621 53 96

3.

PHU – J. Szarek i T. Śliwiński,
ul. 3-go Maja 43, 37-500 Jarosław

800-2000

800-1400

Nieczynne

(16) 
621 27 31

4.

Medex W-S” sp. z o.o.,
ul. Kościuszki 25, 37-500 Jarosław

800-1700

800-1300

Nieczynne

(16) 
621 36 58

5.

P.U.P.H. “Optical”,
ul.
Słowackiego 17, 37-500 Jarosław

Całodobowa

Całodobowa

Całodobowa

(16) 
621 84 84

6.

VADEMECUM”,
ul. Grunwaldzka 1, 37-500 Jarosław

800-1900

800-1300

Nieczynne

(16) 
623 25 92

7.

FARMACJA”,
ul. 3-go Maja 64, 37-500 Jarosław

800-1900

800-1300

Nieczynne

(16) 
624 32 70

8.

Remedium” sp. j.,
ul. Kraszewskiego 9, 37-500 Jarosław

800-2000

800-1800

Nieczynne

(16) 
623 07 11

9.

ADAFARM” sp. z o.o.,
ul. Lisińskiego 10, 37-500 Jarosław

800-2000

800-1400

Nieczynne

(16) 
624 28 60

10.

MEDIQ”,
ul. Rynek 11, 37-500 Jarosław

800-1900

800-1400

Nieczynne

(16) 
624 24 00

11.

MEDIQ”,
ul. Kraszewskiego 5, 37-500 Jarosław

800-2200

800-1400

Nieczynne

(16) 
624 24 10

12.

MEDIQ”,
os. Tysiąclecia 12, 37-500 Jarosław

800-1900

800-1400

Nieczynne

(16)  
624 24 20

13.

MEDIQ”,
ul. Witosa 2, 37-500 Jarosław

800-1900

800-1400

Nieczynne

(16)  
627 30 70

14.

ALONA” s. c.,
ul. Sikorskiego 2a, 37-500 Jarosław

800-1800

800-1400

Nieczynne

(16)  
621 59 19

15.

Medex” sp. z o.o.,
ul. Kościuszki 29a, 37-500 Jarosław

800-2000

800-1400

Nieczynne

(16)  
621 15 06

16.

Medex B”,
ul. Kraszewskiego 11, 37-500 Jarosław

800-1900

800-1500

Nieczynne

(16)  
621 62 75

17.

NOVA” Tkaczyk i Wspólnicy sp. j.,
ul. 3-go Maja 65, 37-500 Jarosław

730-2000

800-1600

Nieczynne

(16)  
621 14 08

18.

SKAW-MAR” (PKP),
ul. Słowackiego 38, 37-500 Jarosław

700-1900

800-1500

Nieczynne

(16)  
621 37 37

19.

Pod Jesionem”,
ul. Poniatowskiego 53, 37-500 Jarosław

800-2000

800-1300

Nieczynne

(16)  
621 76 46

20.

Farmacja 2”,
ul. Pruchnicka 6a, 37-500 Jarosław

700-2100

700-2100

Nieczynne

(16)  
623 10 05

21.

Aspirynka” sp. j.,

ul. Jana Pawła II 21, 37-500 Jarosław

800-2000

800-1400

Nieczynne

(16)  
621 14 45

22.

PHU – J.Szarek i T. Śliwiński,
os. Kombatantów 20, 37-500 Jarosław

800-1930

800-1500

Nieczynne

(16)  
621 79 31

23.

Medex-B”,

ul. Grodzka 3, 37-500 Jarosław

730-1900

730-1400

Nieczynne

(16)  
621 77 88

24.

Medex” sp. z o.o.,
ul. Kraszewskiego 24A, 37-500 Jarosław

800-2000

800-1500

Nieczynne

(16)  
621 06 06

25.

SKAW-MAR”,
ul. Kościuszki 18, 37-500 Jarosław

730-1700

Nieczynne

Nieczynne

(16)  
621 05 28

Miasto Radymno

1.

Vita” s. c.
ul. Rynek 23, 37-550 Radymno

730-2000

730-2000

800-2000

(16)  
628 10 34

2.

Apteka Leków Gotowych Beata Franus,

ul. Legionów 4a, 37-550 Radymno

800-1800

800-1300

Nieczynne

(16)  
628 13 75

Gmina Chłopice

1.

Apteka mgr farm. Zofia Gaweł,

Chłopice 190, 37-561 Chłopice

800-1500

Nieczynne

Nieczynne

(16)  
622 29 61

2.

Punkt Apteczny,

mgr Jakub Wawrzyszko

Łowce 99, 37-554 Łowce

Pn., Wt., Śr.

800-1500

Cz., Pt.

900-1600

Nieczynne

Nieczynne

(16)  
624 00 73

Gmina Jarosław

1.

Punkt Apteczny Justan s.c.,

Wólka Pełkińska 282,
37-511 Wólka Pełkińska

Pn., Wt., Pt.

915-1800

Śr., Cz.

915-1615

Nieczynne

Nieczynne

(16)  
628 03 65

Gmina Laszki

1.

Apteka leków gotowych”,
Laszki 35, 37-543 Laszki

Pn., Śr.

900-1800

Wt., Cz. , Pt.

800-1500

Nieczynne

Nieczynne

(16)  
628 50 20

Gmina Pruchnik

1.

Apteka prywatna” T. Reizer,
ul. Jana Pawła II 3, 37-560 Pruchnik

Pn., Śr.

800-1600

Wt., Cz. , Pt.

800-1800

800-1400

Nieczynne

(16)  
628 98 60

2.

Apteka „Eliksir”,
ul. B. Markiewicza 11a, 37-560 Pruchnik

800-1800

900-1300

Nieczynne

(16)  
628 81 75

Gmina Radymno

1.

Punkt Apteczny,

Sośnica 184,
37-555 Sośnica

800- 1430

Nieczynne

Nieczynne

(16)  
628 30 43

Gmina Rokietnica

1.

Apteka prywatna mgr Janina Horbowy,

Rokietnica 645, 37-562 Rokietnica

800-1500

Nieczynne

Nieczynne

(16)  
622 13 81

Gmina Roźwienica

1.

Apteka „Lawenda”,
Roźwienica 201, 37- 565 Roźwienica

800-1600

Nieczynne

Nieczynne

(16)  
622 58 69

2.

Punkt Apteczny (Remiza OSP),

Węgierka, 37- 565 Roźwienica

730-1500

Nieczynne

Nieczynne

(16)  
628 99 03

Gmina Wiązownica

1.

Apteka leków gotowych” mgr farm.
I. Podolec,

Wiązownica 378, 37-522 Wiązownica

Pn., Śr.

800-1800

Wt., Cz. , Pt.

800-1500

Nieczynne

Nieczynne

(16)  
622 36 66

2.

PUNKT APTECZNY, techn. farm. Jolanta Kolbuch - Wawrzoszek,

Zapałów 141, 37-544 Zapałów

Pn., Śr., Cz., Pt.

815-1500

Wt.

815-1800

Nieczynne

Nieczynne

(16)  
628 62 49

3.

PUNKT APTECZNY, Teresa Kołakowska,

Szówsko ul. Kościelna 14,
37-522 Wiązownica

Pn. - Czw.,

730-1900

Pt.,

930-1900

800-1400

Nieczynne

(16)  
623 32 55

4.

PUNKT APTECZNY

Manasterz 139,
37-230 Manasterz

800-1500

900-1300

Nieczynne

(16)  
651 50 57

 

Całodobowy dostęp do aptek w niedziele, święta i inne dni wolne od pracy w 2011 roku

 

Lp.

Nazwa i adres apteki

Godziny pracy

Telefon

Poniedziałek – piątek

Sobota

Niedziela
i święta

Miasto Jarosław

1.

P.U.P.H. “Optical”,
ul. Słowackiego 17a, 37-500 Jarosław

Całodobowa

Całodobowa

Całodobowa

(16)  
621 84 84

 

Pogotowie wod - kan

Tel: 666 860 312

Pogoda
Gościmy
Naszą witrynę przegląda teraz 39 gości 

Joomla extensions by Siteground Hosting

Ta witryna używa plików cookie. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie plików cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Możesz je w każdej chwili zmienić. Aby dowiedzieć się więcej o plikach cookies lub je usunąć zobacz naszą politykę prywatności. Polityka cookie

Akceptuj cookies z tej strony.

EU Cookie Directive Module Information