Reklama
Koronawirus

Menu główne
Gmina Pawłosiów
Reklama
Reklama
Reklama
Urząd Gminy
Jednostki organizacyjne
Biblioteka Publiczna
GOPS Pawłosiów
Straż pożarna
Sport
Oświata
Rolnictwo - Płatności bezpośrednie oraz płatności obszarowe
Ochrona Danych Osobowych
Dla przedsiębiorców

Zdrowa Gmina

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
INFORMACJA

W dniu 6 kwietnia br. (Wielki piątek)

Urząd Gminy będzie czynny do godz. 1200.

 
VII POWIATOWY KONKURS OZDÓB WIELKANOCNYCH – „W TOBIE JEST ŚWIATŁO”

Chrześcijański zwyczaj przygotowania i święcenia palm wielkanocnych w poprzedzającą święto Zmartwychwstania Pańskiego Niedzielę Palmową, to tradycja , która przetrwała od czasów średniowiecza po dziś dzień. Rozpoczyna Wielki Tydzień i upamiętnia wjazd Jezusa do Jerozolimy. Palmy są zwiastunami wiosny i urodzaju, symbolem odradzającego się życia. Kiedyś nazywano Niedzielę Palmową Kwietną lub Wierzbną. Dziś, tak jak dawniej, palmy robi się z ziół, gałązek bukszpanu, krzewów owocowych, bazi, ozdabia je kwiatami, bibułą i kolorowymi piórkami. W dawnej tradycji po poświęceniu palemki biło się nią lekko domowników, by zapewnić im szczęście na cały rok.

29 marca w Zespole Szkół Ogrodniczych i Licealnych im. Zesłańców Sybiru, odbył się siódmy powiatowy konkurs palm i stroików wielkanocnych, pod hasłem „W TOBIE JEST ŚWIATŁO”.

Więcej…
 
Przerwa w dostawie energii

Rejonowy Zakład Energetyczny w Jarosławiu informuje, że w związku z planowanymi na dzień 04.04.2012 r. w godz. 7.00 - 10.00 pracami remontowymi na liniach SN wystąpi przerwa w dostawie energii elektrycznej dla odbiorców zasilanych z następujących stacji transformatorowych:

Wierzbna 3, 4, 6

Ożańsk WD-13

Informacje o planowanych przerwach w dostawie energii elektrycznej zamieszczane są na stronie internetowej PGE Dystrybucja oraz podawane na plakatach.

 
INFORMACJA DLA ROLNIKÓW

Od 10 kwietnia, codziennie w godz. od 8.00 do 14.00 pracownicy Podkarpackiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Urzędzie Gminy w Pawłosiowie (pok. 114) wypełniają wnioski o płatności obszarowe i rolnośrodowiskowe.

Wnioski wypełniamy również w biurze Powiatowego Zespołu Doradztwa Rolniczego w Jarosławiu przy ul. Dąbrowskiego 18 (tel. 16 627 22 79).

Wzorem lat ubiegłych wnioski obszarowe będą wypełniane również w poszczególnych miejscowościach, i tak:

 • 16 kwietnia w godz. od 13.00 do 17.00 w Remizie OSP w Cieszacinie Małym,
 • 17 kwietnia w godz. od 13.00 do 17.00 w Remizie OSP w Cieszacinie Wielkim,
 • 18 kwietnia w godz. od 13.00 do 17.00 w Świetlicy Wiejskiej w Kidałowicach,
 • 23 kwietnia w godz. od 13.00 do 17.00 w Domu Kultury w Wierzbnej,
 • 24 kwietnia w godz. od 13.00 do 17.00 w Domu Kultury w Ożańsku,
 • 25 kwietnia w godz. od 13.00 do 17.00 w Remizie OSP w Tywoni.

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych rolników. Zachęcamy również do korzystania z programów rolnośrodowiskowych (za 1ha gorczycy można uzyskać dodatkową dopłatę w wysokości do 750 zł).

 
INFORMACJA

I N F O R M A C J A

dotycząca uprawy maku w 2012 r.

Urząd Gminy Pawłosiów informuje, że na terenie gminy może być uprawiany mak niskomorfinowy.

Warunki uprawy:
Należy złożyć podanie do Urzędu Gminy o wydanie zezwolenia na uprawę maku.

Zezwolenie podlega opłacie skarbowej w wysokości  30 złotych.

Więcej…
 
Zaproszenie

ZAPRASZAMY NA POKAZ I OGŁOSZENIE WYNIKÓW

GMINNEGO KONKURSU OZDÓB WIELKANOCNYCH

ŚWIETLICA W PAWŁOSIOWIE - 27.03.2012 godz. 13.00


Organizator: Patronat:
Gminny Ośrodek Kultury
Wójt Gminy Pawłosiów
 
„Książki za makulaturę”

Gminna Biblioteka Publiczna w Pawłosiowie zaprasza do udziału w akcji:

„Książki za makulaturę”


Makulaturę można przynosić do biblioteki od poniedziałku do piątku :)

Więcej…
 
Jubileusz 100 – lecia urodzin Mieszkańca Gminy Pawłosiów

Setne urodziny świętował w poniedziałek 19 marca br. mieszkaniec Malenisk Pan Antoni Krupa.

Z tej okazji Dostojnego Jubilata odwiedzili przedstawiciele władz gminy: Mariusz Reń - Wójt Gminy Pawłosiów, Joanna Tomaszewska - Sekretarz Gminy oraz Małgorzata Siry - Kierownik Referatu Spraw Obywatelskich. Na ręce Jubilata Wójt Mariusz Reń przekazał list gratulacyjny z życzeniami, wręczono kwiaty i upominki.

W tej wzruszającej uroczystości solenizantowi towarzyszyła córka oraz zięć.

Panu Antoniemu raz jeszcze życzymy radości i siły do pokonywania trudów codzienności oraz dobrego zdrowia.

Więcej…
 
Turniej wiedzy pożarniczej

16 marca 2012 roku w Zespole Szkół w Pawłosiowie odbyły się eliminacje gminne Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej „Młodzież Zapobiega Pożarom”.

W eliminacjach startowały uczniowie szkół podstawowych i młodzież gimnazjalna ze szkół w Pawłosiowie, Cieszacinie Wielkim  i Wierzbnej.

Organizowany od kilku lat turniej ma na celu popularyzowanie wśród dzieci i młodzieży  znajomości przepisów przeciwpożarowych, zasad postępowania na wypadek pożaru, praktycznych umiejętności posługiwania się podręcznym sprzętem gaśniczym, wiedzy na temat techniki pożarniczej, organizacji ochrony przeciwpożarowej oraz historii przeciwpożarowych tradycji ruchu strażackiego.

Więcej…
 
Konkurs plastyczny

28 lutego 2012 roku w Urzędzie Gminy Pawłosiów odbył się wernisaż najlepszych prac etapu gminnego XIV Edycji Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego dla dzieci i młodzieży pod hasłem:

„20 lat Państwowej Straży Pożarnej – jak nas widzą, tak nas malują”.

Do konkursu zgłoszonych zostało 26 prac z 3 Zespołów Szkół: z Pawłosiowa, Cieszacina Wielkiego i Wierzbnej. Komisja konkursowa na podstawie regulaminu wyłoniła po 5 najlepszych prac w poszczególnych grupach wiekowych.

Więcej…
 
Zaproszenie

Gminna Biblioteka Publiczna w Pawłosiowie

zaprasza na warsztaty: "Natchnienie wiosenno-wielkanocne"

30 marca (tj. piątek) o godzinie 11.00

 
Program maluch

Wydział Polityki Społecznej Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie informuje, iż został zakończony pierwszy etap prac nad stroną internetową zawierającą informacje na temat form opieki nad dziećmi w wieku do lat 3. Witryna dostępna jest pod adresem: www.zlobki.mpips.gov.pl

Strona skierowana jest do rodziców małych dzieci, którzy chcieliby skorzystać z usług żłobków i klubów dziecięcych, gmin, które prowadzą żłobki, kluby dziecięce lub też chciałyby je utworzyć, a także do podmiotów, które zamierzają rozpocząć działalność gospodarczą w ww. formach (przedsiębiorcy, organizacje pozarządowe).

Ponadto, na stronie znajdują się informacje skierowane do osób, które chciałyby zawodowo zająć się opieką nad małymi dziećmi (zostać nianią, opiekunem dziennym lub opiekunem w żłobku).

Fot.: www.zlobki.mpips.gov.pl

 
Biuletyn Nr 1/2012
Biuletyn Gminy Pawłosiów - Nr 1/2012
 
Nabór wniosków !

Lokalna Grupa Działania  Stowarzyszenie „Z tradycją w nowoczesność” ogłosiła nabór wniosków o przyznanie pomocy w ramach działania „Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.

 • Odnowa i rozwój wsi
 • Małe projekty
 • Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej
 • Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw

Termin składania wniosków od 19.03.2012 r. do 17.04.2012 r.

Szczegółowe informacje o naborach dostępne są na stronie internetowej LGD

www.ztradycjawnowoczesnosc.pl

 
XVII Sesja Rady Gminy Pawłosiów

OGŁOSZENIE

Uprzejmie informuję mieszkańców Gminy Pawłosiów, iż 9 marca 2012 roku o godzinie 1300 w świetlicy wiejskiej w Pawłosiowie, odbędzie się XVII Sesja Rady Gminy Pawłosiów.

Proponowany porządek obrad przedstawia się następująco:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przyjęcie sprawozdań z działalności stałych komisji Rady Gminy Pawłosiów za rok 2011.
 3. Przyjęcie sprawozdania z działalności Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Pawłosiowie za rok 2011.
 4. Podjęcie uchwał w sprawie:
  1. uchwalenia planu pracy Rady Gminy Pawłosiów na 2012 rok,
  2. zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Pawłosiów na 2012 rok,
  3. przyjęcia planów pracy stałych komisji Rady Gminy Pawłosiów na 2012 rok,
  4. uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Pawłosiów na rok 2012,
  5. uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2012,
  6. zawarcia porozumienia międzygminnego,
  7. uchylenia uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Jarosławskiemu,
  8. udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Jarosławskiemu,
  9. zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków (przed podjęciem uchwały opinia Komisji Planowania i Budżetu),
  10. wyodrębnienia w budżecie gminy funduszu sołeckiego w 2013 roku,
  11. zmian w budżecie gminy na 2012 rok (przed podjęciem uchwały opinia Komisji Planowania i Budżetu).
 5. Przyjęcie protokołu z sesji Rady Gminy Nr XVI/2012.
 6. Wolne wnioski i zapytania.
 7. Zakończenie obrad.

Jednocześnie informuję, iż posiedzenia Rady Gminy mają charakter otwarty, co oznacza, że każda osoba zainteresowana może uczestniczyć w obradach rady.

Przewodniczący Rady
Eugeniusz Piasecki

 
Klub „Żuczki” zaprasza !!!

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom rodziców dzieci najmłodszych, od listopada 2011 r. na terenie gminy Pawłosiów rozpoczął działalność Klub „Żuczki”. Koordynatorem przedsięwzięcia jest Gminna Biblioteka Publiczna w Pawłosiowie. W ramach klubu zorganizowano już 5 grup, w których spotykają się dzieci w przedziale wiekowym od kilku miesięcy do czteroletnich. Maluchy uczestniczą w spotkaniach wraz z opiekunami raz w tygodniu, po dwie godziny. Ideą działalności klubu jest przede wszystkim stworzenie atmosfery rozwijającej prawidłowy i wszechstronny rozwój osobowości dziecka. Zajęcia rozwijają kreatywność, fantazję i wyobraźnię twórczą oraz zainteresowania. Połączone są w nich elementy zabawy ruchowej, muzycznej i plastycznej.

Chętnych rodziców zapraszamy do zgłaszania udziału w tej formie zajęć, które dają możliwość rozwoju fizycznego, społecznego i  emocjonalnego Państwa dziecka.

 

Zajęcia prowadzi Marzena Paśkiewicz tel. 505-878-770

 
« pierwszapoprzednia8182następnaostatnia »

Strona 81 z 82
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
NSP 2021
Ulti Clocks content

Dzisiaj jest: 11 Maj 2021        Imieniny obchodzą: Mira, Franciszek, Ignacy
Kontakt

Gmina Pawłosiów

37-500 Jarosław

Pawłosiów 88

powiat jarosławski

woj. podkarpackie

tel: (16) 622-03-80

fax: (16) 622-02-48

e-mail: ug_pawlosiow@pro.onet.pl

Godziny urzędowania:

poniedziałek - piątek:

w godz: 7.00 - 15.00

Nr rachunku bankowego

- opłaty komunalne:

80124017921111001099002009

- pozostałe opłaty:

20124025711111000033422789

Rozkład godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Jarosławskiego w 2011 roku

 

Lp.

Nazwa i adres apteki

Godziny pracy

Telefon

Poniedziałek – piątek

Sobota

Niedziela
i święta

Miasto Jarosław

1.

Medex W-S” sp. z o.o.,
ul. Grunwaldzka 26, 37-500 Jarosław

800-2000

800-1400

Nieczynne

(16) 
621 35 11

2.

Medex W-S” sp. z o.o.,
ul. Słowackiego 26, 37-500 Jarosław

800-1800

800-1300

Nieczynne

(16) 
621 53 96

3.

PHU – J. Szarek i T. Śliwiński,
ul. 3-go Maja 43, 37-500 Jarosław

800-2000

800-1400

Nieczynne

(16) 
621 27 31

4.

Medex W-S” sp. z o.o.,
ul. Kościuszki 25, 37-500 Jarosław

800-1700

800-1300

Nieczynne

(16) 
621 36 58

5.

P.U.P.H. “Optical”,
ul.
Słowackiego 17, 37-500 Jarosław

Całodobowa

Całodobowa

Całodobowa

(16) 
621 84 84

6.

VADEMECUM”,
ul. Grunwaldzka 1, 37-500 Jarosław

800-1900

800-1300

Nieczynne

(16) 
623 25 92

7.

FARMACJA”,
ul. 3-go Maja 64, 37-500 Jarosław

800-1900

800-1300

Nieczynne

(16) 
624 32 70

8.

Remedium” sp. j.,
ul. Kraszewskiego 9, 37-500 Jarosław

800-2000

800-1800

Nieczynne

(16) 
623 07 11

9.

ADAFARM” sp. z o.o.,
ul. Lisińskiego 10, 37-500 Jarosław

800-2000

800-1400

Nieczynne

(16) 
624 28 60

10.

MEDIQ”,
ul. Rynek 11, 37-500 Jarosław

800-1900

800-1400

Nieczynne

(16) 
624 24 00

11.

MEDIQ”,
ul. Kraszewskiego 5, 37-500 Jarosław

800-2200

800-1400

Nieczynne

(16) 
624 24 10

12.

MEDIQ”,
os. Tysiąclecia 12, 37-500 Jarosław

800-1900

800-1400

Nieczynne

(16)  
624 24 20

13.

MEDIQ”,
ul. Witosa 2, 37-500 Jarosław

800-1900

800-1400

Nieczynne

(16)  
627 30 70

14.

ALONA” s. c.,
ul. Sikorskiego 2a, 37-500 Jarosław

800-1800

800-1400

Nieczynne

(16)  
621 59 19

15.

Medex” sp. z o.o.,
ul. Kościuszki 29a, 37-500 Jarosław

800-2000

800-1400

Nieczynne

(16)  
621 15 06

16.

Medex B”,
ul. Kraszewskiego 11, 37-500 Jarosław

800-1900

800-1500

Nieczynne

(16)  
621 62 75

17.

NOVA” Tkaczyk i Wspólnicy sp. j.,
ul. 3-go Maja 65, 37-500 Jarosław

730-2000

800-1600

Nieczynne

(16)  
621 14 08

18.

SKAW-MAR” (PKP),
ul. Słowackiego 38, 37-500 Jarosław

700-1900

800-1500

Nieczynne

(16)  
621 37 37

19.

Pod Jesionem”,
ul. Poniatowskiego 53, 37-500 Jarosław

800-2000

800-1300

Nieczynne

(16)  
621 76 46

20.

Farmacja 2”,
ul. Pruchnicka 6a, 37-500 Jarosław

700-2100

700-2100

Nieczynne

(16)  
623 10 05

21.

Aspirynka” sp. j.,

ul. Jana Pawła II 21, 37-500 Jarosław

800-2000

800-1400

Nieczynne

(16)  
621 14 45

22.

PHU – J.Szarek i T. Śliwiński,
os. Kombatantów 20, 37-500 Jarosław

800-1930

800-1500

Nieczynne

(16)  
621 79 31

23.

Medex-B”,

ul. Grodzka 3, 37-500 Jarosław

730-1900

730-1400

Nieczynne

(16)  
621 77 88

24.

Medex” sp. z o.o.,
ul. Kraszewskiego 24A, 37-500 Jarosław

800-2000

800-1500

Nieczynne

(16)  
621 06 06

25.

SKAW-MAR”,
ul. Kościuszki 18, 37-500 Jarosław

730-1700

Nieczynne

Nieczynne

(16)  
621 05 28

Miasto Radymno

1.

Vita” s. c.
ul. Rynek 23, 37-550 Radymno

730-2000

730-2000

800-2000

(16)  
628 10 34

2.

Apteka Leków Gotowych Beata Franus,

ul. Legionów 4a, 37-550 Radymno

800-1800

800-1300

Nieczynne

(16)  
628 13 75

Gmina Chłopice

1.

Apteka mgr farm. Zofia Gaweł,

Chłopice 190, 37-561 Chłopice

800-1500

Nieczynne

Nieczynne

(16)  
622 29 61

2.

Punkt Apteczny,

mgr Jakub Wawrzyszko

Łowce 99, 37-554 Łowce

Pn., Wt., Śr.

800-1500

Cz., Pt.

900-1600

Nieczynne

Nieczynne

(16)  
624 00 73

Gmina Jarosław

1.

Punkt Apteczny Justan s.c.,

Wólka Pełkińska 282,
37-511 Wólka Pełkińska

Pn., Wt., Pt.

915-1800

Śr., Cz.

915-1615

Nieczynne

Nieczynne

(16)  
628 03 65

Gmina Laszki

1.

Apteka leków gotowych”,
Laszki 35, 37-543 Laszki

Pn., Śr.

900-1800

Wt., Cz. , Pt.

800-1500

Nieczynne

Nieczynne

(16)  
628 50 20

Gmina Pruchnik

1.

Apteka prywatna” T. Reizer,
ul. Jana Pawła II 3, 37-560 Pruchnik

Pn., Śr.

800-1600

Wt., Cz. , Pt.

800-1800

800-1400

Nieczynne

(16)  
628 98 60

2.

Apteka „Eliksir”,
ul. B. Markiewicza 11a, 37-560 Pruchnik

800-1800

900-1300

Nieczynne

(16)  
628 81 75

Gmina Radymno

1.

Punkt Apteczny,

Sośnica 184,
37-555 Sośnica

800- 1430

Nieczynne

Nieczynne

(16)  
628 30 43

Gmina Rokietnica

1.

Apteka prywatna mgr Janina Horbowy,

Rokietnica 645, 37-562 Rokietnica

800-1500

Nieczynne

Nieczynne

(16)  
622 13 81

Gmina Roźwienica

1.

Apteka „Lawenda”,
Roźwienica 201, 37- 565 Roźwienica

800-1600

Nieczynne

Nieczynne

(16)  
622 58 69

2.

Punkt Apteczny (Remiza OSP),

Węgierka, 37- 565 Roźwienica

730-1500

Nieczynne

Nieczynne

(16)  
628 99 03

Gmina Wiązownica

1.

Apteka leków gotowych” mgr farm.
I. Podolec,

Wiązownica 378, 37-522 Wiązownica

Pn., Śr.

800-1800

Wt., Cz. , Pt.

800-1500

Nieczynne

Nieczynne

(16)  
622 36 66

2.

PUNKT APTECZNY, techn. farm. Jolanta Kolbuch - Wawrzoszek,

Zapałów 141, 37-544 Zapałów

Pn., Śr., Cz., Pt.

815-1500

Wt.

815-1800

Nieczynne

Nieczynne

(16)  
628 62 49

3.

PUNKT APTECZNY, Teresa Kołakowska,

Szówsko ul. Kościelna 14,
37-522 Wiązownica

Pn. - Czw.,

730-1900

Pt.,

930-1900

800-1400

Nieczynne

(16)  
623 32 55

4.

PUNKT APTECZNY

Manasterz 139,
37-230 Manasterz

800-1500

900-1300

Nieczynne

(16)  
651 50 57

 

Całodobowy dostęp do aptek w niedziele, święta i inne dni wolne od pracy w 2011 roku

 

Lp.

Nazwa i adres apteki

Godziny pracy

Telefon

Poniedziałek – piątek

Sobota

Niedziela
i święta

Miasto Jarosław

1.

P.U.P.H. “Optical”,
ul. Słowackiego 17a, 37-500 Jarosław

Całodobowa

Całodobowa

Całodobowa

(16)  
621 84 84

 

Pogotowie wod - kan

Tel: 666 860 312

Pogoda
Gościmy
Naszą witrynę przegląda teraz 42 gości 

Joomla extensions by Siteground Hosting

Ta witryna używa plików cookie. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie plików cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Możesz je w każdej chwili zmienić. Aby dowiedzieć się więcej o plikach cookies lub je usunąć zobacz naszą politykę prywatności. Polityka cookie

Akceptuj cookies z tej strony.

EU Cookie Directive Module Information