Reklama
Koronawirus

Menu główne
Gmina Pawłosiów
Reklama
Reklama
Reklama
Urząd Gminy
Jednostki organizacyjne
Biblioteka Publiczna
GOPS Pawłosiów
Straż pożarna
Sport
Oświata
Rolnictwo - Płatności bezpośrednie oraz płatności obszarowe
Ochrona Danych Osobowych
Dla przedsiębiorców

Zdrowa Gmina

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Ankieta dla mieszkańców Cieszacina Wielkiego

Ankieta dotycząca przyszłych planów zagospodarowania i przeznaczenia Dworu Terleckich wraz z przyległym parkiem zostanie przeprowadzona w siedzibie Gminnej Biblioteki Publicznej w Cieszacinie Wielkim w godz.:

28 września (poniedziałek) 8.00 – 14.00

29 – 30 września (wtorek, środa) 13.00 – 19.00

 
,,Strefa aktywności w Gminie Pawłosiów-bezpiecznie i zdrowo”

Projekt dofinansowany  przez Fundację BGK w Konkursie ,,Moja Mała Ojczyzna”

Ruszają prace polegające na stworzeniu placu rowerowego.

W 2019 roku Gmina Pawłosiów otrzymała dofinansowanie ze środków Fundacji BGK na stworzenie rowerowego placu manewrowego w Pawłosiowie.

Przedsięwzięcie zostanie zrealizowane we współpracy z lokalną społecznością.

Zakres prac dotyczy m.in. namalowania pasów drogowych (skrzyżowania – ronda, drogi z pierwszeństwem przejazdu, przejścia dla pieszych), uporządkowania terenu wokół placu, wykonania nowych nasadzeń zieleni niskiej, montażu małej architektury (ławki, kosze). Rodzinną zabawą będzie tworzenie ogrodów kieszonkowych tzw. pocket garden.

Najmłodsi mieszkańcy naszej gminy będą nie tylko uczyć się jazdy na rowerze w bezpiecznym miejscu, ale również zapoznają się z zasadami ruchu drogowego. Ustawione znaki drogowe i wyznaczone pasy ruchu będą doskonałą symulacją zasad panujących na drodze.

 
Gminne Biuro Spisowe

 

 
Konkurs ofert pt. ,,1918 i 1920 Pamiętamy”- informacja dla organizacji pozarządowych

Ministerstwo Obrony Narodowej ogłosiło otwarty konkurs ofert pt. ,,1918 i 1920 Pamiętamy”, mający na celu podtrzymanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej.

Kwota dotacji na wszystkie zadania sięga 2 500 000,00 zł.

O dofinansowanie mogą ubiegać się organizacje pozarządowe, warunkiem jest złożenie wniosku do 2 października 2020 r.

Szczegółowa informacja dotycząca konkursu dostępna jest pod adresem:

https://www.gov.pl/web/obrona-narodowa/otwarty-konkurs-ofert-nr-ew-132020wddekid

 
PSR 2020 - infolinia spisowa

 
XXI sesja Rady Gminy Pawłosiów

OGŁOSZENIE

Uprzejmie informuję mieszkańców Gminy Pawłosiów, iż 24 września 2020 r. o godzinie 14:00
w świetlicy wiejskiej w Pawłosiowie odbędzie się XXI sesja Rady Gminy Pawłosiów.

Proponowany porządek obrad przedstawia się następująco:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
 3. Podjęcie uchwał w sprawie:
  1) zmian w budżecie gminy na 2020 rok (przed podjęciem uchwały opinia Komisji Planowania i Budżetu),
  2) przyjęcia regulaminu utrzymania w czystości i porządku na terenie Gminy Pawłosiów,
  3) określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, 
  4) wyboru delegatów na Zebranie Delegatów Stowarzyszenia Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Jarosław - Przeworsk,
  5) rozpatrzenia skargi na działania Wójta Gminy Pawłosiów.
 4. Przyjęcie protokołu z sesji Nr XIX/2020  Rady Gminy.
 5. Przyjęcie protokołu z sesji Nr XX/2020  Rady Gminy.
 6. Wolne wnioski, zapytania i interpelacje.
 7. Zakończenie obrad.

Jednocześnie informuję, iż posiedzenia Rady Gminy mają charakter otwarty, co oznacza, że każda osoba zainteresowana może uczestniczyć w obradach Rady.

Przewodniczący Rady
Marian Maciałek

przyjęcia programu osłonowego Gminy Pawłosiów w zakresie dożywiania „Posiłek dla dzieci i młodzieży” na lata 2019 - 2023, ek w szkole i w domu” na lata 2019 - 2023,
 
,,Aktywnie i kreatywnie w Gminie Pawłosiów”

Gmina Pawłosiów zakupiła instrumenty perkusyjne, na które otrzymała dofinansowanie z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

W ramach projektu zakupiono: dzwonki chromatyczne, bębenki, bongosy, trójkąty,  tamburyna, klawesy, kastaniety, marakasy.

Pozyskane środki finansowe umożliwią prowadzenie warsztatów muzycznych dla najmłodszych dzieci.

Więcej…
 
Powszechny Spis Rolny 2020

 
11 września 1939 – pamiętamy

Tego dnia w 1939 roku nad Pawłosiowem, doszło do nierównej walki powietrznej dwóch niemieckich myśliwców z polskim samolotem bombowym typu Łoś. W wyniku walki polski samolot został zestrzelony. Śmierć poniosło dwóch polskich lotników, a dwóch uratowało się wyskakując na spadochronach z płonącej maszyny.

13 września br. w kościele pw. św. Piotra i Pawła w Pawłosiowie została odprawiona uroczysta msza św. w intencji poległych lotników i żołnierzy września oraz o pokój w Ojczyźnie. Mszę świętą odprawił i okolicznościową homilię wygłosił ks. proboszcz Tadeusz Urban. Rangę uroczystości podniosła obecność sztandarów Ochotniczej Straży Pożarnej i Zespołu Szkół w Pawłosiowie, odśpiewanie hymnu państwowego i złożenie kwiatów pod tablicami lotników i żołnierzy września przez przedstawicieli samorządu i społeczność szkolną.

Więcej…
 
Głosujmy na projekt ,, Pod biało-czerwoną”!

25 sierpnia 2020 r. pod Honorowym Patronatem Prezesa Rady Ministrów Mateusza Morawieckiego został uruchomiony projekt „Pod biało-czerwoną”, zakładający sfinansowanie przez Rząd Rzeczypospolitej Polskiej zakupu masztów i flag dla każdej z gmin w Polsce.

„Pod biało-czerwoną” to przedsięwzięcie, które ma zjednoczyć nasz kraj i jego mieszkańców, a także upamiętnić zwycięstwo wojsk Rzeczypospolitej nad armią bolszewicką w Bitwie Warszawskiej 1920 roku. Umieszczenie flagi na maszcie w wyjątkowym miejscu to dowód na to jak ważne są symbole narodowe w życiu Polaków.

Gmina Pawłosiów zamierza  przyłączyć się do udziału w projekcie. W związku z powyższym serdecznie zapraszamy mieszkańców do oddania swojego głosu.

Wystarczy wypełnić  krótki formularz online.

KLIKNIJ ABY ODDAĆ SWÓJ GŁOS

Warunkiem sfinansowania masztu i flagi państwowej dla naszej gminy jest zebranie co najmniej 100 głosów poparcia wśród mieszańców.

Więcej informacji o projekcie: https://www.gov.pl/web/bialoczerwona

 
ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY

Ochotnicza Straż Pożarna w Pawłosiowie zaprasza do złożenia oferty na dostawę ubrania specjalnego.

 
ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY

Ochotnicza Straż Pożarna w Kidałowicach  zaprasza do złożenia oferty na dostawę ubrania specjalnego.

 
INFORMACJA

30.09.2020 r. upływa termin uiszczenia przez przedsiębiorców trzeciej raty opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych za rok 2020.

Opłatę należy uiścić w nieprzekraczalnym terminie w kasie Urzędu Gminy (kasa czynna w godz. od 7.00 do 13.00, wejście od strony altany) lub na  konto: Bank PEKAO S.A. I/o Jarosław 2012 4025 7111 1100 0033 4227 89 z dopiskiemopłata za korzystanie z zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.

 
Ruszył konkurs "Rolniku spisz się sam"

 
Informacja

Urząd Gminy informuje, że od dziś przez 21 dni można zapoznać się i zgłosić ewentualne uwagi dotyczące "Aktualizacji projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Pawłosiów na lata 2020-2035". Z dokumentem można zapoznać się w przy okienku kasy (wejście od strony altany).

Więcej…
 
Informacja dotycząca odbioru folii rolniczych i innych odpadów z działalności rolniczej.

Uprzejmie informujemy, że w dniu 08 września 2020 r. (wtorek) o godz. 8.00 na terenie PSZOK w Wierzbnej odbędzie się odbiór odpadów z folii rolniczych, sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag.

Odpady odbierane będą wyłącznie od rolników, którzy zadeklarowali udział w przedsięwzięciu pn. Zagospodarowanie odpadów rolniczych z terenu Gminy Pawłosiów w ramach programu priorytetowego „Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej” realizowanego przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Rolnicy, którzy zgłosili gotowość udziału w programie zobowiązani są dostarczyć odpady do wskazanego miejsca na własny koszt.

Odpady: folia rolnicza, sznurek do owijania balotów, opakowania po nawozach i opakowania typu Big Bag muszą być oczyszczone oraz odpowiednio spakowane tj. zwinięte lub złożone w sposób umożliwiający zważenie i sprawny załadunek.

Odpady w znacznym stopniu zanieczyszczone lub nieposegregowane, nie zostaną odebrane.

W przypadku wystąpienia większej ilości odpadów niż zadeklarowane przez Właściciela w złożonej deklaracji pokryje on w całości z własnych środków kwotę wynikającą z różnicy pomiędzy rzeczywistą a zadeklarowaną ilością, na podstawie wystawionej przez wykonawcę faktury bezpośrednio na Właściciela.

Szczegółowe informacje w sprawie odbioru ww. odpadów można uzyskać w Urzędzie Gminy Pawłosiów pod numerem telefonu: 16 622 03 74.

 
« pierwszapoprzednia12345678910następnaostatnia »

Strona 8 z 82
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
NSP 2021
Ulti Clocks content

Dzisiaj jest: 11 Maj 2021        Imieniny obchodzą: Mira, Franciszek, Ignacy
Kontakt

Gmina Pawłosiów

37-500 Jarosław

Pawłosiów 88

powiat jarosławski

woj. podkarpackie

tel: (16) 622-03-80

fax: (16) 622-02-48

e-mail: ug_pawlosiow@pro.onet.pl

Godziny urzędowania:

poniedziałek - piątek:

w godz: 7.00 - 15.00

Nr rachunku bankowego

- opłaty komunalne:

80124017921111001099002009

- pozostałe opłaty:

20124025711111000033422789

Rozkład godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Jarosławskiego w 2011 roku

 

Lp.

Nazwa i adres apteki

Godziny pracy

Telefon

Poniedziałek – piątek

Sobota

Niedziela
i święta

Miasto Jarosław

1.

Medex W-S” sp. z o.o.,
ul. Grunwaldzka 26, 37-500 Jarosław

800-2000

800-1400

Nieczynne

(16) 
621 35 11

2.

Medex W-S” sp. z o.o.,
ul. Słowackiego 26, 37-500 Jarosław

800-1800

800-1300

Nieczynne

(16) 
621 53 96

3.

PHU – J. Szarek i T. Śliwiński,
ul. 3-go Maja 43, 37-500 Jarosław

800-2000

800-1400

Nieczynne

(16) 
621 27 31

4.

Medex W-S” sp. z o.o.,
ul. Kościuszki 25, 37-500 Jarosław

800-1700

800-1300

Nieczynne

(16) 
621 36 58

5.

P.U.P.H. “Optical”,
ul.
Słowackiego 17, 37-500 Jarosław

Całodobowa

Całodobowa

Całodobowa

(16) 
621 84 84

6.

VADEMECUM”,
ul. Grunwaldzka 1, 37-500 Jarosław

800-1900

800-1300

Nieczynne

(16) 
623 25 92

7.

FARMACJA”,
ul. 3-go Maja 64, 37-500 Jarosław

800-1900

800-1300

Nieczynne

(16) 
624 32 70

8.

Remedium” sp. j.,
ul. Kraszewskiego 9, 37-500 Jarosław

800-2000

800-1800

Nieczynne

(16) 
623 07 11

9.

ADAFARM” sp. z o.o.,
ul. Lisińskiego 10, 37-500 Jarosław

800-2000

800-1400

Nieczynne

(16) 
624 28 60

10.

MEDIQ”,
ul. Rynek 11, 37-500 Jarosław

800-1900

800-1400

Nieczynne

(16) 
624 24 00

11.

MEDIQ”,
ul. Kraszewskiego 5, 37-500 Jarosław

800-2200

800-1400

Nieczynne

(16) 
624 24 10

12.

MEDIQ”,
os. Tysiąclecia 12, 37-500 Jarosław

800-1900

800-1400

Nieczynne

(16)  
624 24 20

13.

MEDIQ”,
ul. Witosa 2, 37-500 Jarosław

800-1900

800-1400

Nieczynne

(16)  
627 30 70

14.

ALONA” s. c.,
ul. Sikorskiego 2a, 37-500 Jarosław

800-1800

800-1400

Nieczynne

(16)  
621 59 19

15.

Medex” sp. z o.o.,
ul. Kościuszki 29a, 37-500 Jarosław

800-2000

800-1400

Nieczynne

(16)  
621 15 06

16.

Medex B”,
ul. Kraszewskiego 11, 37-500 Jarosław

800-1900

800-1500

Nieczynne

(16)  
621 62 75

17.

NOVA” Tkaczyk i Wspólnicy sp. j.,
ul. 3-go Maja 65, 37-500 Jarosław

730-2000

800-1600

Nieczynne

(16)  
621 14 08

18.

SKAW-MAR” (PKP),
ul. Słowackiego 38, 37-500 Jarosław

700-1900

800-1500

Nieczynne

(16)  
621 37 37

19.

Pod Jesionem”,
ul. Poniatowskiego 53, 37-500 Jarosław

800-2000

800-1300

Nieczynne

(16)  
621 76 46

20.

Farmacja 2”,
ul. Pruchnicka 6a, 37-500 Jarosław

700-2100

700-2100

Nieczynne

(16)  
623 10 05

21.

Aspirynka” sp. j.,

ul. Jana Pawła II 21, 37-500 Jarosław

800-2000

800-1400

Nieczynne

(16)  
621 14 45

22.

PHU – J.Szarek i T. Śliwiński,
os. Kombatantów 20, 37-500 Jarosław

800-1930

800-1500

Nieczynne

(16)  
621 79 31

23.

Medex-B”,

ul. Grodzka 3, 37-500 Jarosław

730-1900

730-1400

Nieczynne

(16)  
621 77 88

24.

Medex” sp. z o.o.,
ul. Kraszewskiego 24A, 37-500 Jarosław

800-2000

800-1500

Nieczynne

(16)  
621 06 06

25.

SKAW-MAR”,
ul. Kościuszki 18, 37-500 Jarosław

730-1700

Nieczynne

Nieczynne

(16)  
621 05 28

Miasto Radymno

1.

Vita” s. c.
ul. Rynek 23, 37-550 Radymno

730-2000

730-2000

800-2000

(16)  
628 10 34

2.

Apteka Leków Gotowych Beata Franus,

ul. Legionów 4a, 37-550 Radymno

800-1800

800-1300

Nieczynne

(16)  
628 13 75

Gmina Chłopice

1.

Apteka mgr farm. Zofia Gaweł,

Chłopice 190, 37-561 Chłopice

800-1500

Nieczynne

Nieczynne

(16)  
622 29 61

2.

Punkt Apteczny,

mgr Jakub Wawrzyszko

Łowce 99, 37-554 Łowce

Pn., Wt., Śr.

800-1500

Cz., Pt.

900-1600

Nieczynne

Nieczynne

(16)  
624 00 73

Gmina Jarosław

1.

Punkt Apteczny Justan s.c.,

Wólka Pełkińska 282,
37-511 Wólka Pełkińska

Pn., Wt., Pt.

915-1800

Śr., Cz.

915-1615

Nieczynne

Nieczynne

(16)  
628 03 65

Gmina Laszki

1.

Apteka leków gotowych”,
Laszki 35, 37-543 Laszki

Pn., Śr.

900-1800

Wt., Cz. , Pt.

800-1500

Nieczynne

Nieczynne

(16)  
628 50 20

Gmina Pruchnik

1.

Apteka prywatna” T. Reizer,
ul. Jana Pawła II 3, 37-560 Pruchnik

Pn., Śr.

800-1600

Wt., Cz. , Pt.

800-1800

800-1400

Nieczynne

(16)  
628 98 60

2.

Apteka „Eliksir”,
ul. B. Markiewicza 11a, 37-560 Pruchnik

800-1800

900-1300

Nieczynne

(16)  
628 81 75

Gmina Radymno

1.

Punkt Apteczny,

Sośnica 184,
37-555 Sośnica

800- 1430

Nieczynne

Nieczynne

(16)  
628 30 43

Gmina Rokietnica

1.

Apteka prywatna mgr Janina Horbowy,

Rokietnica 645, 37-562 Rokietnica

800-1500

Nieczynne

Nieczynne

(16)  
622 13 81

Gmina Roźwienica

1.

Apteka „Lawenda”,
Roźwienica 201, 37- 565 Roźwienica

800-1600

Nieczynne

Nieczynne

(16)  
622 58 69

2.

Punkt Apteczny (Remiza OSP),

Węgierka, 37- 565 Roźwienica

730-1500

Nieczynne

Nieczynne

(16)  
628 99 03

Gmina Wiązownica

1.

Apteka leków gotowych” mgr farm.
I. Podolec,

Wiązownica 378, 37-522 Wiązownica

Pn., Śr.

800-1800

Wt., Cz. , Pt.

800-1500

Nieczynne

Nieczynne

(16)  
622 36 66

2.

PUNKT APTECZNY, techn. farm. Jolanta Kolbuch - Wawrzoszek,

Zapałów 141, 37-544 Zapałów

Pn., Śr., Cz., Pt.

815-1500

Wt.

815-1800

Nieczynne

Nieczynne

(16)  
628 62 49

3.

PUNKT APTECZNY, Teresa Kołakowska,

Szówsko ul. Kościelna 14,
37-522 Wiązownica

Pn. - Czw.,

730-1900

Pt.,

930-1900

800-1400

Nieczynne

(16)  
623 32 55

4.

PUNKT APTECZNY

Manasterz 139,
37-230 Manasterz

800-1500

900-1300

Nieczynne

(16)  
651 50 57

 

Całodobowy dostęp do aptek w niedziele, święta i inne dni wolne od pracy w 2011 roku

 

Lp.

Nazwa i adres apteki

Godziny pracy

Telefon

Poniedziałek – piątek

Sobota

Niedziela
i święta

Miasto Jarosław

1.

P.U.P.H. “Optical”,
ul. Słowackiego 17a, 37-500 Jarosław

Całodobowa

Całodobowa

Całodobowa

(16)  
621 84 84

 

Pogotowie wod - kan

Tel: 666 860 312

Pogoda
Gościmy
Naszą witrynę przegląda teraz 34 gości 

Joomla extensions by Siteground Hosting

Ta witryna używa plików cookie. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie plików cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Możesz je w każdej chwili zmienić. Aby dowiedzieć się więcej o plikach cookies lub je usunąć zobacz naszą politykę prywatności. Polityka cookie

Akceptuj cookies z tej strony.

EU Cookie Directive Module Information