Reklama
Koronawirus

Menu główne
Gmina Pawłosiów
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Urząd Gminy
Jednostki organizacyjne
Biblioteka Publiczna
GOPS Pawłosiów
Straż pożarna
Sport
Oświata
Rolnictwo - Płatności bezpośrednie oraz płatności obszarowe
Ochrona Danych Osobowych
Dla przedsiębiorców

Zdrowa Gmina

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Loteria spisowa

Nagrodami w Loterii są karty podarunkowe o wartości 500 zł i 1000 zł każda oraz 16 samochodów miejskich - Toyota Yaris.

Przyjmowanie zgłoszeń do loterii rusza 22.04.2021 r. dlatego ważne jest zachowanie wiadomości z 10 - znakowym Kodem Potwierdzającym Dokonanie Samospisu.

W ramach Loterii odbędzie 7 losowań zgodnie z poniższym harmonogramem. Losowania będą transmitowane na żywo poprzez stronę internetową Loterii oraz w mediach społecznościowych GUS, na kontach w serwisach YouTube oraz Facebook.

Więcej…
 
Metalowe Serce na nakrętki w Gminie Pawłosiów

Nawyk zbierania nakrętek towarzyszył nam od dawna, jednak w marcu Gmina Pawłosiów oficjalnie dołączyła do ogólnopolskiej akcji zbierania nakrętek. Przed Urzędem Gminy stanęło metalowe Serce, które mieszkańcy mogą zapełniać plastikowymi nakrętkami. Akcję zapoczątkował Wójt Gminy Pawłosiów Mariusz Reń. Do Serca można wrzucać wszelkie plastikowe nakrętki, bez względu na kształt, czy kolor, a jeśli mają one np. folię, papier, należy je usunąć. Mogą to być nakrętki z produktów spożywczych np. napojów, mleka, ale również z chemii gospodarczej np. z płynów do płukania czy szamponów. Ważne, by nie wrzucać do pojemnika innych przedmiotów.

Dochód ze sprzedaży zebranych nakrętek zostanie przekazany na leczenie lub rehabilitację osób potrzebujących.

Więcej…
 
Dofinansowanie z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych dla Gminy Pawłosiów

31 marca 2021 r. zostały ogłoszone wyniki drugiego naboru do Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Wśród gmin, które otrzymały dotację znalazła się Gmina Pawłosiów.

Pozyskana  kwota – 800 000,00 zł zostanie przeznaczona na realizację inwestycji pn.: ,,Przebudowa drogi gminnej nr 111603R Jarosław (rondo) Tywonia od km 0+000,00 do km 1+360,00”.

W ramach zadania przewiduje się wykonanie chodnika jednostronnego, odwodnienie, wzmocnienie istniejącej podbudowy, ułożenie warstwy wiążącej z betonu asfaltowego AC 16W i ścieralnej AC 11S, instalację oznakowania pionowego.

Realizacja zadania wpłynie na poprawę bezpieczeństwa i komfortu uczestników ruchu drogowego.

 
NSP 2021

 

Więcej…
 
Życzenia Wielkanocne

 
Informacja

W dniach od 29.03.2021 r. do 1.04.2021 r.

Urząd Gminy czynny do godz. 14.00.

Kasa czynna do godz. 12.30.

 

W dniu 2 kwietnia 2021 r. (Wielki Piątek)

Urząd Gminy będzie nieczynny.

 
Twój e-PIT 2020 czeka na Ciebie na e-US

Krajowa Administracja Skarbowa przygotowała podatnikom ich zeznania roczne na podstawie posiadanych przez siebie danych. W usłudze Twój e-PIT są najczęściej wypełniane zeznania roczne, czyli PIT-37 i PIT-38.

Osoby, które nie prowadzą działalności gospodarczej, mogą skorzystać z zeznań przygotowanych na formularzach PIT-28 i PIT-36 (rozliczenia udostępnione w usłudze trzeba jednak samemu będzie uzupełnić o dane dotyczące przychodów z działalności gospodarczej oraz działów specjalnych produkcji rolnej).

Więcej…
 
Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021

Już 1 kwietnia rozpoczyna się Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021. Na stronie https://spis.gov.pl/ została opublikowana lista pytań w NSP 2021.

Zachęcamy do zapoznania się z pytaniami, jakie będą zawarte w formularzu Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2021.

Więcej…
 
31 marca ruszają dwa nabory wniosków z PROW 2014-2020

Już 31 marca 2021 r. o bezzwrotną premię w wysokości 150 tys. zł będą mogli ubiegać się młodzi rolnicy. Tego samego dnia rusza nabór wniosków o przyznanie 60 tys. zł bezzwrotnej pomocy na "Restrukturyzację małych gospodarstw". Oba nabory potrwają do 29 maja 2021 r. i są finansowane z budżetu PROW 2014-2020.

Premie dla młodych rolników

Od 31 marca 2021 r. młodzi rolnicy, którzy chcą rozwijać swoje gospodarstwo, będą mogli starać się o dofinasowanie. Kwota jest niebagatelna – to 150 tys. zł. Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa będzie przyjmowała wnioski przez najbliższe dwa miesiące – do 29 maja. W ubiegłym roku młodzi rolnicy złożyli ich ponad 5 tysięcy.

Więcej…
 
KONKURS „Wielkanocna pisanka”

Konkurs świąteczny „Wielkanocna pisanka” został rozstrzygnięty. Organizatorem konkursu był Wójt Gminy Pawłosiów, Gminna Biblioteka Publiczna w Pawłosiowie, Filia w Cieszacinie Wielkim oraz Filia w Wierzbnej. Konkurs skierowany był do wszystkich mieszkańców z Gminy Pawłosiów. Prace oceniane były w czterech kategoriach wiekowych: dzieci do 6 lat, 7-10 lat, młodzież w wieku 11-17 lat oraz pisanka rodzinna. Głównym celem konkursu było podtrzymanie tradycji robienia pisanek wielkanocnych. Jajko jest symbolem wielkanocnym, oznacza triumf życia nad śmiercią i początek nowego życia. Jest ściśle związany ze Zmartwychwstaniem Jezusa. Na wielkanocnym stole nie może zabraknąć jajek i pisanek.  Mieszkańcy naszej gminy przygotowali pisanki dowolnie wybraną techniką. Za udział w konkursie dostali upominki. Spośród złożonych prac Jury wyłoniło trzy pierwsze miejsca w każdej kategorii wiekowej oraz wyróżnienia. Osoby te otrzymały nagrody rzeczowe. Wręczenie nagród odbyło się w Gminnej Bibliotece, w Centrum Kultury w Cieszacinie Wielkim. Bardzo dziękujemy za udział w konkursie i wykonane prace.

Więcej…
 
INFORMACJA DOTYCZĄCA PRACY KASY

Kasa czynna codziennie w godzinach od 7.00 do 13.00

przerwa od 10.00 do 10.10.

 
INFORMACJA

Powiatowy Zespół Doradztwa Rolniczego w Jarosławiu informuje, że wnioski o przyznanie płatności bezpośrednich na rok 2021 składa się w terminie od dnia 15 marca 2021 r. do dnia 17 maja 2021 r.

Wnioski można składać, tylko w wersji elektronicznej poprzez aplikację eWniosekPlus.

Pracownicy doradztwa rolniczego będą świadczyć usługę odpłatnego wypełniania wniosków w Powiatowym Zespole Doradztwa Rolniczego w Jarosławiu ul. Gen. Dąbrowskiego 18 codziennie oraz w Gminnym Punkcie Doradztwa (GPD) w wyznaczonych dniach – środy i piątki.

Dane kontaktowe:

PZDR Jarosław tel.16 627 22 79

oraz do doradcy rolniczego: 723 977 337 - GPD w Pawłosiowie.

 
REKRUTACJA NA ROK SZKOLNY 2021/2022

Wójt Gminy serdecznie zaprasza do udziału w prowadzonym naborze dzieci do klas pierwszych, oddziałów przedszkolnych i punktów przedszkolnych na terenie Gminy Pawłosiów.

Z bogatą ofertą naszych szkół proszę zapoznać się poniżej.

 

Dyrektor Zespołu Szkół w Pawłosiowie ogłasza nabór na rok szkolny 2021/2022 do:

  • Form przedszkolnych tj.:

- Publicznego Przedszkola w Pawłosiowie (dzieci 3, 4 – letnie)

- Oddziału przedszkolnego w Pawłosiowie (dzieci 5, 6 – letnie )

- Oddziału przedszkolnego w Kidałowicach (dzieci 3, 4, 5, 6 – letnie )

Nabór dotyczy dzieci urodzonych w latach: 2018, 2017, 2016, 2015.


  • Klasy I :

- Szkoły Podstawowej im. Adama Mickiewicza w Pawłosiowie

- Filialnej Szkoły Podstawowej w Kidałowicach

Nabór dotyczy dzieci urodzonych w latach: 2014 oraz 2015
(jeśli w roku szkolnym 2020/2021 korzystały z wychowania przedszkolnego).

Zapisu dokonuje się w sekretariacie szkoły do 19 marca 2021 r.

Załączniki:

1. Regulamin rekrutacji do form przedszkolnych

2. Regulamin rekrutacji do klasy pierwszej

3. Wniosek o przyjęcie dziecka do klasy pierwszej - Kidałowice

4. Wniosek o przyjęcie dziecka do klasy pierwszej - Pawłosiów

5. Wniosek o przyjęcie dziecka do oddziału przedszkolnego - Kidałowice

6. Wniosek o przyjęcie dziecka do oddziału przedszkolnego - Pawłosiów

7. Wniosek o przyjęcie dziecka do publicznego przedszkola

 


 

Dyrektor Szkoły Podstawowej w Cieszacinie Wielkim ogłasza rekrutację dzieci

do klasy pierwszej, oddziału przedszkolnego i punktu przedszkolnego

na rok szkolny 2021/2022

 

Rodzice ubiegający się o przyjęcie dziecka powinni   złożyć w terminie:

03 .02. 2021 r. – 19.03.2021 r.

 

Prawidłowo wypełniony wniosek wraz z dokumentami potwierdzającymi

spełnianie przez ucznia/przedszkolaka kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.

Załączniki:

1. Deklaracja o kontynuacji wychowania przedszkolnego

2. Wniosek o przyjęcie dziecka do oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej

3. Wniosek o przyjęcie dziecka do punktu przedszkolnego w szkole podstawowej

4. Regulamin rekrutacji do klasy I szkoły podstawowej

5. Regulamin rekrutacji uczniów do punktu przedszkolnego i oddziału przedszkolnego

 


 

Dyrektor Szkoły Podstawowej w Wierzbnej ogłasza rekrutację na rok szkolny 2021/2022 do:

Oddziałów i punktów przedszkolnych

- Punktu Przedszkolnego w Wierzbnej (3, 4 – latki)
- Oddziału przedszkolnego w Wierzbnej (5, 6 – latki)
- Oddziału przedszkolnego w Ożańsku (3, 4, 5, 6 – latki)
- Oddziału przedszkolnego w Tywoni (3, 4, 5, 6 latki)

Klasy I

- Szkoły Podstawowej im. ks. J. Radochońskiego w Wierzbnej
- Filialnej Szkoły Podstawowej w Ożańsku
- Filialnej Szkoły Podstawowej w Tywoni 

Wniosek o przyjęcie kandydata wraz z regulaminem rekrutacji można pobrać  w sekretariacie szkoły.

Załączniki:

1. Regulamin rekrutacji do oddziału i punktu przedszkolnego

2. Regulamin rekrutacji oo klasy I szkoły podstawowej

3. Wniosek o przyjęcie kandydata do klasy I szkoły podstawowej

4. Wniosek o przyjęcie kandydata do „0”w szkole podstawowej

5. Wniosek o przyjęcie kandydata do punktu przedszkolnego w szkole podstawowej

 

 

POLECAMY I ZAPRASZAMY !!!

 
Życzenia z okazji Dnia Sołtysa

 
Zarządzenie Wójta Gminy Pawłosiów

Zarządzenie Nr 0050.12.2021 Wójta Gminy Pawłosiów z dnia 1 marca 2021 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w użyczenie na okres 3 lat.

 
Życzenia

 
« pierwszapoprzednia12345678910następnaostatnia »

Strona 8 z 87
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
NSP 2021
Ulti Clocks content

Dzisiaj jest: 27 Wrzesień 2021        Imieniny obchodzą: Damian, Wincenty, Kosma
Kontakt

Gmina Pawłosiów

37-500 Jarosław

Pawłosiów 88

powiat jarosławski

woj. podkarpackie

tel: (16) 622-03-80

fax: (16) 622-02-48

e-mail: ug_pawlosiow@pro.onet.pl

Godziny urzędowania:

poniedziałek - piątek:

w godz: 7.00 - 15.00

Nr rachunku bankowego

- opłaty komunalne:

80124017921111001099002009

- pozostałe opłaty:

20124025711111000033422789

Rozkład godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Jarosławskiego w 2011 roku

 

Lp.

Nazwa i adres apteki

Godziny pracy

Telefon

Poniedziałek – piątek

Sobota

Niedziela
i święta

Miasto Jarosław

1.

Medex W-S” sp. z o.o.,
ul. Grunwaldzka 26, 37-500 Jarosław

800-2000

800-1400

Nieczynne

(16) 
621 35 11

2.

Medex W-S” sp. z o.o.,
ul. Słowackiego 26, 37-500 Jarosław

800-1800

800-1300

Nieczynne

(16) 
621 53 96

3.

PHU – J. Szarek i T. Śliwiński,
ul. 3-go Maja 43, 37-500 Jarosław

800-2000

800-1400

Nieczynne

(16) 
621 27 31

4.

Medex W-S” sp. z o.o.,
ul. Kościuszki 25, 37-500 Jarosław

800-1700

800-1300

Nieczynne

(16) 
621 36 58

5.

P.U.P.H. “Optical”,
ul.
Słowackiego 17, 37-500 Jarosław

Całodobowa

Całodobowa

Całodobowa

(16) 
621 84 84

6.

VADEMECUM”,
ul. Grunwaldzka 1, 37-500 Jarosław

800-1900

800-1300

Nieczynne

(16) 
623 25 92

7.

FARMACJA”,
ul. 3-go Maja 64, 37-500 Jarosław

800-1900

800-1300

Nieczynne

(16) 
624 32 70

8.

Remedium” sp. j.,
ul. Kraszewskiego 9, 37-500 Jarosław

800-2000

800-1800

Nieczynne

(16) 
623 07 11

9.

ADAFARM” sp. z o.o.,
ul. Lisińskiego 10, 37-500 Jarosław

800-2000

800-1400

Nieczynne

(16) 
624 28 60

10.

MEDIQ”,
ul. Rynek 11, 37-500 Jarosław

800-1900

800-1400

Nieczynne

(16) 
624 24 00

11.

MEDIQ”,
ul. Kraszewskiego 5, 37-500 Jarosław

800-2200

800-1400

Nieczynne

(16) 
624 24 10

12.

MEDIQ”,
os. Tysiąclecia 12, 37-500 Jarosław

800-1900

800-1400

Nieczynne

(16)  
624 24 20

13.

MEDIQ”,
ul. Witosa 2, 37-500 Jarosław

800-1900

800-1400

Nieczynne

(16)  
627 30 70

14.

ALONA” s. c.,
ul. Sikorskiego 2a, 37-500 Jarosław

800-1800

800-1400

Nieczynne

(16)  
621 59 19

15.

Medex” sp. z o.o.,
ul. Kościuszki 29a, 37-500 Jarosław

800-2000

800-1400

Nieczynne

(16)  
621 15 06

16.

Medex B”,
ul. Kraszewskiego 11, 37-500 Jarosław

800-1900

800-1500

Nieczynne

(16)  
621 62 75

17.

NOVA” Tkaczyk i Wspólnicy sp. j.,
ul. 3-go Maja 65, 37-500 Jarosław

730-2000

800-1600

Nieczynne

(16)  
621 14 08

18.

SKAW-MAR” (PKP),
ul. Słowackiego 38, 37-500 Jarosław

700-1900

800-1500

Nieczynne

(16)  
621 37 37

19.

Pod Jesionem”,
ul. Poniatowskiego 53, 37-500 Jarosław

800-2000

800-1300

Nieczynne

(16)  
621 76 46

20.

Farmacja 2”,
ul. Pruchnicka 6a, 37-500 Jarosław

700-2100

700-2100

Nieczynne

(16)  
623 10 05

21.

Aspirynka” sp. j.,

ul. Jana Pawła II 21, 37-500 Jarosław

800-2000

800-1400

Nieczynne

(16)  
621 14 45

22.

PHU – J.Szarek i T. Śliwiński,
os. Kombatantów 20, 37-500 Jarosław

800-1930

800-1500

Nieczynne

(16)  
621 79 31

23.

Medex-B”,

ul. Grodzka 3, 37-500 Jarosław

730-1900

730-1400

Nieczynne

(16)  
621 77 88

24.

Medex” sp. z o.o.,
ul. Kraszewskiego 24A, 37-500 Jarosław

800-2000

800-1500

Nieczynne

(16)  
621 06 06

25.

SKAW-MAR”,
ul. Kościuszki 18, 37-500 Jarosław

730-1700

Nieczynne

Nieczynne

(16)  
621 05 28

Miasto Radymno

1.

Vita” s. c.
ul. Rynek 23, 37-550 Radymno

730-2000

730-2000

800-2000

(16)  
628 10 34

2.

Apteka Leków Gotowych Beata Franus,

ul. Legionów 4a, 37-550 Radymno

800-1800

800-1300

Nieczynne

(16)  
628 13 75

Gmina Chłopice

1.

Apteka mgr farm. Zofia Gaweł,

Chłopice 190, 37-561 Chłopice

800-1500

Nieczynne

Nieczynne

(16)  
622 29 61

2.

Punkt Apteczny,

mgr Jakub Wawrzyszko

Łowce 99, 37-554 Łowce

Pn., Wt., Śr.

800-1500

Cz., Pt.

900-1600

Nieczynne

Nieczynne

(16)  
624 00 73

Gmina Jarosław

1.

Punkt Apteczny Justan s.c.,

Wólka Pełkińska 282,
37-511 Wólka Pełkińska

Pn., Wt., Pt.

915-1800

Śr., Cz.

915-1615

Nieczynne

Nieczynne

(16)  
628 03 65

Gmina Laszki

1.

Apteka leków gotowych”,
Laszki 35, 37-543 Laszki

Pn., Śr.

900-1800

Wt., Cz. , Pt.

800-1500

Nieczynne

Nieczynne

(16)  
628 50 20

Gmina Pruchnik

1.

Apteka prywatna” T. Reizer,
ul. Jana Pawła II 3, 37-560 Pruchnik

Pn., Śr.

800-1600

Wt., Cz. , Pt.

800-1800

800-1400

Nieczynne

(16)  
628 98 60

2.

Apteka „Eliksir”,
ul. B. Markiewicza 11a, 37-560 Pruchnik

800-1800

900-1300

Nieczynne

(16)  
628 81 75

Gmina Radymno

1.

Punkt Apteczny,

Sośnica 184,
37-555 Sośnica

800- 1430

Nieczynne

Nieczynne

(16)  
628 30 43

Gmina Rokietnica

1.

Apteka prywatna mgr Janina Horbowy,

Rokietnica 645, 37-562 Rokietnica

800-1500

Nieczynne

Nieczynne

(16)  
622 13 81

Gmina Roźwienica

1.

Apteka „Lawenda”,
Roźwienica 201, 37- 565 Roźwienica

800-1600

Nieczynne

Nieczynne

(16)  
622 58 69

2.

Punkt Apteczny (Remiza OSP),

Węgierka, 37- 565 Roźwienica

730-1500

Nieczynne

Nieczynne

(16)  
628 99 03

Gmina Wiązownica

1.

Apteka leków gotowych” mgr farm.
I. Podolec,

Wiązownica 378, 37-522 Wiązownica

Pn., Śr.

800-1800

Wt., Cz. , Pt.

800-1500

Nieczynne

Nieczynne

(16)  
622 36 66

2.

PUNKT APTECZNY, techn. farm. Jolanta Kolbuch - Wawrzoszek,

Zapałów 141, 37-544 Zapałów

Pn., Śr., Cz., Pt.

815-1500

Wt.

815-1800

Nieczynne

Nieczynne

(16)  
628 62 49

3.

PUNKT APTECZNY, Teresa Kołakowska,

Szówsko ul. Kościelna 14,
37-522 Wiązownica

Pn. - Czw.,

730-1900

Pt.,

930-1900

800-1400

Nieczynne

(16)  
623 32 55

4.

PUNKT APTECZNY

Manasterz 139,
37-230 Manasterz

800-1500

900-1300

Nieczynne

(16)  
651 50 57

 

Całodobowy dostęp do aptek w niedziele, święta i inne dni wolne od pracy w 2011 roku

 

Lp.

Nazwa i adres apteki

Godziny pracy

Telefon

Poniedziałek – piątek

Sobota

Niedziela
i święta

Miasto Jarosław

1.

P.U.P.H. “Optical”,
ul. Słowackiego 17a, 37-500 Jarosław

Całodobowa

Całodobowa

Całodobowa

(16)  
621 84 84

 

Pogotowie wod - kan

Tel: 666 860 312

Pogoda
Gościmy
Naszą witrynę przegląda teraz 36 gości 

Joomla extensions by Siteground Hosting

Ta witryna używa plików cookie. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie plików cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Możesz je w każdej chwili zmienić. Aby dowiedzieć się więcej o plikach cookies lub je usunąć zobacz naszą politykę prywatności. Polityka cookie

Akceptuj cookies z tej strony.

EU Cookie Directive Module Information